Kompozisyonlar

Kompozisyon; duyguların, düşüncelerin ve olayların, düzenli ve anlamlı bir bütün hâlinde, sözle veya yazı ile anlatılmasıdır.

Türkçe dersinde kompozisyon, öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatma yeteneklerini geliştirmek için yaptırılır.

Makale, fıkra, sohbet, eleştiri, deneme, hikaye, roman, masal, tiyatro, anı, gezi yazısı, mektup, dilekçe, şiir, nutuk, kon­ferans, röportaj hayat hikâyesi (biyografi – otobiyografi) gibi yazı türlerinin hepsi birer kompozisyondur.

Nutuk, tartışma, konferans, münazara, açık oturum, ders anlatma gibi sözlü iletişim türleri de kompozisyon dahilindedir.

Türkçe Ödevim olarak duygu ve düşüncelerinizi bir bütün halinde yazıya ya da söze aktarabilme yeteneklerinizi geliştirmeye yönelik yazacağınız kompozisyonlar için, birçok konuda kompozisyon örnekleri hazırladık.