Türkçe Dersi Konuları İçin Örnekler

Bu sayfada, ilk ve ortaokul müfredatına yönelik Türkçe dersi konuları için örneklerin yer aldığı içeriklere ulaşmanız için bağlantılar bulacaksınız.

Türkçe dersi konuları için hazırlanan örnekler, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Türkçe müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu örnekler öğrencilerimizin Türkçe dersi konularını daha iyi kavramalarına yardımcı olmak amacıyla yayınlanmaktadır.

Sözcükte Anlam

» Cins İsimlere Örnekler

» Özel İsimlere Örnekler

» Tekil İsim Örnekleri

» Çoğul İsim Örnekleri

» Topluluk İsimleri Örnekleri

» Somut Anlam Örnekleri

» Soyut Anlam Örnekleri

» İkileme Örnekleri

» Yansıma Örnekleri

» Gerçek Anlam Örnekleri

» Mecaz Anlam Örnekleri

» Terim Anlam Örnekleri

» Eş Anlamlı Kelimelere Örnekler

» Nicel Anlamlı Cümle Örnekleri

» Nitel Anlamlı Cümle Örnekleri

Cümlede Anlam

» Sebep Sonuç (Neden Sonuç) Cümlelerine Örnekler

» Amaç Sonuç Cümlelerine Örnekler

» Koşul Sonuç Cümleleri Örnekleri

» Karşılaştırma Cümleleri Örnekleri

» Tanım Cümleleri Örnekleri

» Varsayım Cümleleri Örnekleri

» Öneri Cümleleri Örnekleri

» Olasılık Cümleleri Örnekleri

» Ön Yargı Cümleleri Örnekleri

» Azımsama Cümleleri Örnekleri

» Öznel Yargı Örnekleri

» Nesnel Yargı Örnekleri

» Örtülü Anlam Örnekleri

» Eş Anlamlı Cümle Örnekleri

» Zıt Anlamlı Cümle Örnekleri

» Yakın Anlamlı Cümle Örnekleri

» Eksiltili Cümle Örnekleri

Parçada Anlam

» Betimleyici Anlatım Örnekleri

» Öyküleyici Anlatım Örnekleri

» Açıklayıcı Anlatım Örnekleri

» Tartışmacı Anlatım Örnekleri

» Tanımlama Örnekleri

» Tanık Gösterme Örnekleri

» Örneklendirme Örnekleri

» Karşılaştırma Örnekleri

» Benzetme Örnekleri

» Sayısal Verilerden Yararlanma Örnekleri

Yazım Bilgisi

» Ünsüz Türemesi Örnekleri

» Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) Örnekleri 

» Ünsüz Yumuşaması Örnekleri

» Ünlü Türemesi Örnekleri

» Ünlü Düşmesi Örnekleri

» Ünlü Türemesi Örnekleri

» Ünlü Daralması Örnekleri

» Büyük Ünlü Uyumuna Örnekler

» Küçük Ünlü Uyumu Örnekleri

» Ulama Örnekleri

Dil Bilgisi

» İsimden İsim Yapım Ekleri Örnekleri

» İsimden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri

» Fiilden İsim Yapım Ekleri Örnekleri

» Fiilden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri

» Çoğul Eki Örnekleri

» İsmin Hâl Ekleri Örnekleri

» İyelik Eki Örnekleri

» mi Soru Eki ile İlgili Cümleler

» Geçmiş Zaman Örnekleri

» Şimdiki Zaman Örnekleri

» Gelecek Zaman Örnekleri

» Geniş Zaman Örnekleri

» Gereklilik Kipi Örnekleri

» Dilek-Şart Kipi Örnekleri

» İstek Kipi Örnekleri

» Emir Kipi Örnekleri

» Basit Kelimelere Örnekler

» Türemiş Kelimelere Örnekler

» Birleşik Kelimelere Örnekler

» Basit Fiil Örnekleri

» Türemiş Fiil Örnekleri

» Birleşik Fiil Örnekleri

» Sıfat Örnekleri

» Zamir Örnekleri

» Edat Örnekleri

» Zarf Örnekleri

» Bağlaç Örnekleri

» Belirtili İsim Tamlaması Örnekleri

» Belirtisiz İsim Tamlaması Örnekleri

» Zincirleme İsim Tamlaması Örnekleri

» Sıfat Tamlaması Örnekleri

» İş Fiillerine Örnekler

» Durum Fiillerine Örnekler

» Oluş Fiillerine Örnekler

» Ek Fiil Örnekleri

» İsim Fiil Örnekleri

» Sıfat Fiil Örnekleri

» Zarf Fiil Örnekleri

» İsim Cümlesi Örnekleri

» Fiil Cümlesi Örnekleri

» Kurallı Cümle Örnekleri

» Devrik Cümle Örnekleri

» Basit Cümle Örnekleri

» Birleşik Cümle Örnekleri

» Birleşik Cümle Örnekleri

» Sıralı Cümle Örnekleri

» Bağlı Cümle Örnekleri

» Olumlu Cümle Örnekleri

» Olumsuz Cümle Örnekleri

» Soru Cümlesi Örnekleri

Edebi Türler ve Söz Sanatları

» Abartma Örnekleri

» Benzetme Cümleleri Örnekleri

» Kişileştirme Örnekleri

» Konuşturma Örnekleri

» Tekerleme Örnekleri