Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Türkçe Dersi Konuları İçin Örnekler

3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf Türkçe dersi, sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam, yazım bilgisi, dil bilgisi, edebi türler ve söz sanatları dahilindeki konulara yönelik örnek sözcük, cümle ve metinler.

Türkçe Dersi Konuları İçin Örnekler

Türkçe Dersi Konuları İçin Örnekler

Bu sayfada, ilk ve ortaokul Türkçe müfredatı kapsamında Türkçe dersi konuları için sözcük, cümle ve metin örneklerinin yer aldığı içeriklere ulaşmanız için bağlantılar yer almaktadır.

Türkçe dersi konuları için hazırlanan örnekler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Türkçe müfredatındaki kazanımlara uygun olarak, öğrencilerimizin Türkçe dersi konularını daha iyi kavramalarına yardımcı olmak amacıyla yayımlanmaktadır.

Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam Örnekleri

Cins İsimlere Örnekler Özel İsimlere Örnekler Tekil İsim Örnekleri Çoğul İsim Örnekleri Topluluk İsimleri Örnekleri Somut Anlam Örnekleri Soyut Anlam Örnekleri Gerçek Anlam Örnekleri Mecaz Anlam Örnekleri Terim Anlam Örnekleri Eş Anlamlı Kelimelere Örnekler Zıt Anlamlı Kelimelere Örnekler Eş Sesli (Sesteş) Kelimelere Örnek Cümleler İkileme Örnekleri Yansıma Örnekleri Deyim Örnekleri Atasözü Örnekleri

Cümlede Anlam Örnekleri

Gerçek ve Hayal Ürünü Cümle Örnekleri Sebep-Sonuç (Neden-Sonuç) Cümlelerine Örnekler Amaç-Sonuç Cümlelerine Örnekler Koşul-Sonuç Cümleleri Örnekleri Eş Anlamlı Cümle Örnekleri Yakın Anlamlı Cümle Örnekleri Örtülü Anlam Örnekleri Öznel Yargı Örnekleri Nesnel Yargı Örnekleri Karşılaştırma Cümleleri Örnekleri Tanım Cümleleri Örnekleri Varsayım Cümleleri Örnekleri Öneri Cümleleri Örnekleri Olasılık Cümleleri Örnekleri Ön Yargı Cümleleri Örnekleri Azımsama Cümleleri Örnekleri Nicel Anlamlı Cümle Örnekleri Nitel Anlamlı Cümle Örnekleri

Parçada Anlam Örnekleri

Betimleyici Anlatım Örnekleri Öyküleyici Anlatım Örnekleri Açıklayıcı Anlatım Örnekleri Tartışmacı Anlatım Örnekleri Tanımlama Örnekleri Karşılaştırma Örnekleri Benzetme Örnekleri Örneklendirme Örnekleri Tanık Gösterme Örnekleri Sayısal Verilerden Yararlanma Örnekleri

Yazım Bilgisi

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Sayıların Yazımı ile İlgili Cümleler “de”lerin Yazımı ile İlgili Örnekler “ki”lerin Yazımı ile İlgili Örnekler mi Soru Eki ile İlgili Cümleler Ünlü Türemesi Örnekleri Ünsüz Türemesi Örnekleri Ünlü Düşmesi Örnekleri Ünsüz Düşmesi Örnekleri Ünsüz Yumuşaması Örnekleri Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi) Örnekleri Ünlü Daralması Örnekleri Büyük Ünlü Uyumuna Örnekler Küçük Ünlü Uyumu Örnekleri Ulama Örnekleri

Dil Bilgisi

İsimden İsim Yapım Ekleri Örnekleri İsimden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri Fiilden İsim Yapım Ekleri Örnekleri Fiilden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri Çoğul Eki Örnekleri İsmin Hâl Ekleri Örnekleri İyelik Eki Örnekleri Geçmiş Zaman Örnekleri Şimdiki Zaman Örnekleri Gelecek Zaman Örnekleri Geniş Zaman Örnekleri Gereklilik Kipi Örnekleri Dilek-Şart Kipi Örnekleri İstek Kipi Örnekleri Emir Kipi Örnekleri Basit Kelimelere Örnekler Türemiş Kelimelere Örnekler Birleşik Kelimelere Örnekler Basit Fiil Örnekleri Türemiş Fiil Örnekleri Birleşik Fiil Örnekleri Sıfat Örnekleri Zamir Örnekleri Zarf Örnekleri Bağlaç Örnekleri Edat Örnekleri İş Fiillerine Örnekler Durum Fiillerine Örnekler Oluş Fiillerine Örnekler Ek Fiil Örnekleri İsim Fiil Örnekleri Sıfat Fiil Örnekleri Zarf Fiil Örnekleri Basit Cümle Örnekleri Birleşik Cümle Örnekleri Sıralı Cümle Örnekleri Bağlı Cümle Örnekleri Olumlu Cümle Örnekleri Olumsuz Cümle Örnekleri Soru Cümlesi Örnekleri İsim Cümlesi Örnekleri Fiil Cümlesi Örnekleri Eksiltili Cümle Örnekleri Kurallı Cümle Örnekleri Devrik Cümle Örnekleri Belirtili İsim Tamlaması Örnekleri Belirtisiz İsim Tamlaması Örnekleri Zincirleme İsim Tamlaması Örnekleri Sıfat Tamlaması Örnekleri Fiilde Çatı Örnekleri Cümlenin Ögeleri Örnekleri Geçiş ve Bağlantı İfadeleri Örnekleri Anlatım Bozuklukları Örnekleri

Edebi Türler ve Söz Sanatları

Abartma Örnekleri Kişileştirme Örnekleri Konuşturma Örnekleri Karşıtlık Örnekleri Tekerleme Örnekleri
Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
54
angry
26
clap
12
love
6
sad
6
unlike
4
happy
3
confused

58 Yorum

Yorum Yap