#EVDEKAL

#EVDEKAL

Türkçe Dersi Konuları İçin Örnekler

Bu sayfada, ilk ve ortaokul Türkçe müfredatı kapsamında Türkçe dersi konuları için örneklerin yer aldığı içeriklere ulaşmanız için bağlantılar yer almaktadır.

Türkçe dersi konuları için hazırlanan örnekler, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Türkçe müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu örnekler öğrencilerimizin Türkçe dersi konularını daha iyi kavramalarına yardımcı olmak amacıyla yayımlanmaktadır.

Sözcükte Anlam

Cins İsimlere Örnekler

Özel İsimlere Örnekler

Tekil İsim Örnekleri

Çoğul İsim Örnekleri

Topluluk İsimleri Örnekleri

Somut Anlam Örnekleri

Soyut Anlam Örnekleri

İkileme Örnekleri

Yansıma Örnekleri

Gerçek Anlam Örnekleri

Mecaz Anlam Örnekleri

Terim Anlam Örnekleri

Eş Anlamlı Kelimelere Örnekler

Nicel Anlamlı Cümle Örnekleri

Nitel Anlamlı Cümle Örnekleri

Cümlede Anlam

Sebep Sonuç Cümlelerine Örnekler

Amaç Sonuç Cümlelerine Örnekler

Koşul Sonuç Cümleleri Örnekleri

Karşılaştırma Cümleleri Örnekleri

Tanım Cümleleri Örnekleri

Varsayım Cümleleri Örnekleri

Öneri Cümleleri Örnekleri

Olasılık Cümleleri Örnekleri

Ön Yargı Cümleleri Örnekleri

Azımsama Cümleleri Örnekleri

Öznel Yargı Örnekleri

Nesnel Yargı Örnekleri

Örtülü Anlam Örnekleri

Eş Anlamlı Cümle Örnekleri

Zıt Anlamlı Cümle Örnekleri

Yakın Anlamlı Cümle Örnekleri

Eksiltili Cümle Örnekleri

Parçada Anlam

Betimleyici Anlatım Örnekleri

Öyküleyici Anlatım Örnekleri

Açıklayıcı Anlatım Örnekleri

Tartışmacı Anlatım Örnekleri

Tanımlama Örnekleri

Tanık Gösterme Örnekleri

Örneklendirme Örnekleri

Karşılaştırma Örnekleri

Benzetme Örnekleri

Sayısal Verilerden Yararlanma Örnekleri

Yazım Bilgisi

Ünsüz Türemesi Örnekleri

Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) Örnekleri

Ünsüz Yumuşaması Örnekleri

Ünlü Türemesi Örnekleri

Ünlü Düşmesi Örnekleri

Ünlü Türemesi Örnekleri

Ünlü Daralması Örnekleri

Büyük Ünlü Uyumuna Örnekler

Küçük Ünlü Uyumu Örnekleri

Ulama Örnekleri

Dil Bilgisi

İsimden İsim Yapım Ekleri Örnekleri

İsimden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri

Fiilden İsim Yapım Ekleri Örnekleri

Fiilden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri

Çoğul Eki Örnekleri

İsmin Hâl Ekleri Örnekleri

İyelik Eki Örnekleri

mi Soru Eki ile İlgili Cümleler

Geçmiş Zaman Örnekleri

Şimdiki Zaman Örnekleri

Gelecek Zaman Örnekleri

Geniş Zaman Örnekleri

Gereklilik Kipi Örnekleri

Dilek-Şart Kipi Örnekleri

İstek Kipi Örnekleri

Emir Kipi Örnekleri

Basit Kelimelere Örnekler

Türemiş Kelimelere Örnekler

Birleşik Kelimelere Örnekler

Basit Fiil Örnekleri

Türemiş Fiil Örnekleri

Birleşik Fiil Örnekleri

Sıfat Örnekleri

Zamir Örnekleri

Edat Örnekleri

Zarf Örnekleri

Bağlaç Örnekleri

Belirtili İsim Tamlaması Örnekleri

Belirtisiz İsim Tamlaması Örnekleri

Zincirleme İsim Tamlaması Örnekleri

Sıfat Tamlaması Örnekleri

İş Fiillerine Örnekler

Durum Fiillerine Örnekler

Oluş Fiillerine Örnekler

Ek Fiil Örnekleri

İsim Fiil Örnekleri

Sıfat Fiil Örnekleri

Zarf Fiil Örnekleri

İsim Cümlesi Örnekleri

Fiil Cümlesi Örnekleri

Kurallı Cümle Örnekleri

Devrik Cümle Örnekleri

Basit Cümle Örnekleri

Birleşik Cümle Örnekleri

Sıralı Cümle Örnekleri

Bağlı Cümle Örnekleri

Olumlu Cümle Örnekleri

Olumsuz Cümle Örnekleri

Soru Cümlesi Örnekleri

Edebi Türler ve Söz Sanatları

Abartma Örnekleri

Benzetme Cümleleri Örnekleri

Kişileştirme Örnekleri

Konuşturma Örnekleri

Tekerleme Örnekleri

7 Yorum

Yorum Yap