Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

7. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları MEB Yayınları

7. sınıf Türkçe kitabı cevapları MEB Yayınları için temalara ve sayfalara göre metin ve sayfa bağlantıları.

UYARI

7. sınıflar için Türkçe ders kitabı olarak MEB Yayınları iki ayrı kitap çıkarmıştır. Aşağıda cevaplarını bulacağınız kitap “Bir Dünya Düşünürüm” adlı metinle başlayan MEB Yayınları Türkçe kitabına aittir. 

Bu sayfadaki metinler sizin kitabınıza ait değilse aşağıdaki butona tıklayarak diğer 7. Sınıf MEB Yayınları kitabına ulaşabilirsiniz.

Diğer 7. Sınıf MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları (1)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları (1)

Uzman eğitimciler tarafından hazırlanan 7. sınıf Türkçe kitabı cevapları, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerimizin 2021-2022 yılı MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı içeriklerine yönelik etkinlik ödevlerini kontrol edebilmelerini sağlamaktır.

Aşağıda listelenmiş 7. sınıf Türkçe kitabı içerisindeki metinlere tıklayarak, etkinlik cevaplarına ulaşabilmeniz mümkündür. Ayrıca sayfanın alt kısmında 7. sınıf Türkçe cevapları için sayfa numaraları bulunmaktadır. Listeden sayfa numaralarına tıklayarak etkinlik cevaplarını görebilirsiniz.

1. TEMA – Duygular Teması

Bir Dünya Düşünürüm Metni Cevapları

Çiçek Dürbünü Metni Cevapları

Ana İşsiz Kalınca Metni Cevapları

Karadut Dinleme Metni Cevapları

Duygular Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması

Atatürk'ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları

Sığırtmaç Mustafa'nın Öyküsü Metni Cevapları

Penceresi Sonsuzluğa Açılan Oda Dinleme Metni Cevapları

Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

3. TEMA – Okuma Kültürü Teması

Okumanın İşlevi Metni Cevapları

Kitaplarla Kurulan Dostluk Metni Cevapları

Okumak Düşünmek İçindir Metni Cevapları

Anne Frank'ın Hatıra Defteri Dinleme Metni Cevapları

Okuma Kültürü Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

4. TEMA – Erdemler Teması

Tahta Bisiklet Metni Cevapları

Kaplumbağayla İki Ördek Metni Cevapları

Kızgın Bir Lira Metni Cevapları

Akıllı Evlat Dinleme Metni Cevapları

Erdemler Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

5. TEMA – Kişisel Gelişim Teması

Adını Göklere Yazdıran Çocuk Metni Cevapları

Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları

'A' Harfi Metni Cevapları

Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni Cevapları

Kişisel Gelişim Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. TEMA – Milli Kültürümüz Teması

Yusufçuk Metni Cevapları

Karagöz Nedir? Metni Cevapları

Anadolu'da Kilim Demek Metni Cevapları

Mevlana Celaleddin-i Rumi İzleme Metni Cevapları

Milli Kültürümüz Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

7. TEMA – Sağlık ve Spor Teması

İki Tekerlekli Özgürlük Metni Cevapları

Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim Metni Cevapları

Karlı Dağların Arkadaşı Ol Metni Cevapları

Broşür Dinleme Metni Cevapları

Sağlık ve Spor Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

8. TEMA – Sanat Teması

Aşık Veysel Şatıroğlu Metni Cevapları

Geleneksel Türk Sanatlarından Ebru Metni Cevapları

Ağaçtan Oyma Su Tası Metni Cevapları

Yaşayan İnsan Hazineleri İzleme Metni Cevapları

Sanat Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Sayfalara Göre MEB Yayınları 7. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları

Ortaöğretim kademesinin üçüncü sınıfı olan 7. sınıf sürecinde öğrencilerimizi Türkçe dersine yönelik önemli sorumlulukları yerine getirmesi beklenmektedir. Bu sınıftan itibaren öğrencilerimizden farklı bakış açıları kazanmaları, beden dillerini kullanarak kendilerini ifade edebilmeleri, görüşlerini uygun olarak aktarabilmeleri, bazı dil bilgisi konularına hakim olmaları istenmektedir.

Öğrencilerimizin ödev olarak verilen etkinlikleri doğru olarak yapıp yapmadıklarını kontrol edebilmelerini sağlamak için hazırladığımız Türkçe 7. sınıf ders kitabı cevapları, özellikle ödev kontrolünün zaman aldığı ve mümkün olmadığı kalabalık sınıflar için düşünülmüştür.

7. sınıf Türkçe kitabı cevapları içerisinde sadece etkinlik cevapları değil, öğrencilerimize verilen araştırma veya ders ile ilgili diğer ödevlerine yardımcı olmak için kaynaklar ve örnekler de bulunmaktadır. Güvenilir kaynaklardan faydalanılarak oluşturulan içerikler, öğrencilerimizin en doğru bilgiye ulaşabilmelerini sağlamaktadır.

7. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz bilmediği kelimeleri metne göre tahmin edebilme, metnin konusunu, ana fikrini, ana duygusunu belirleyebilme, metinlere farklı başlıklar bulabilme, metinlerde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit edebilme, metindeki tutarlılıkları sorgulayabilme, içerikleri değerlendirebilme, hazırlıklı ya da hazırlıksız konuşmalar yaparken beden dilini, jest ve mimiklerini etkili bir şekilde kullanabilme, noktalama işaretlerine dikkat ederek metnin türüne uygun biçimde okuyabilme, metindeki söz sanatlarını tespit edebilme, basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt edebilme, fiillerin anlam özelliklerini fark edebilme, anlatım bozukluklarını tespit edebilme, okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunabilme, medya metinlerini değerlendirebilme, şiir, hikaye edici metin, bilgilendirici metin yazabilme, araştırma sonuçlarını yazılı olarak sunabilme gibi kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.

7. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz aşağıdaki konulardan sorumludurlar:

 • Gerçek, mecaz, terim anlam
 • Eş anlam, zıt anlam
 • Eş sesli sözcükler
 • Deyimler ve atasözleri
 • Neden – sonuç, amaç – sonuç, koşul – sonuç cümleleri
 • Karşılaştırma cümleleri
 • Öznel ve nesnel yargılı cümleler
 • Örtülü anlam
 • Geçiş ve bağlantı ifadeleri
 • Cümlede anlam ilişkileri (eş anlamlı cümleler, yakın anlamlı cümleler, zıt anlamlı cümleler)
 • Cümle yorumlama (cümlenin konusu, ana fikri, cümleden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargılar, cümle tamamlama, cümle oluşturma, düşüncenin yönünü değiştiren sözcükler)
 • Anlatım biçimleri (betimleme, öyküleme, açıklama, tartışma)
 • Düşünceyi geliştirme yolları (tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma)
 • Anlatıcılar (birinci kişi ağzıyla anlatım, üçüncü kişi ağzıyla anlatım)
 • Paragrafta ana düşünce, konu, anahtar kelimeler, soru, olay, zaman, yer, varlık kadrosu
 • Paragrafta duyu ve duygular
 • Paragrafın giriş, gelişme, sonuç bölümü
 • Paragraf oluşturma ve tamamlama
 • Paragrafın akışını bozan cümleler
 • Görsel yorumlama
 • Tablo ve grafik inceleme
 • Büyük harflerin kullanıldığı yerler, sayıların yazımı, “de” ve “ki” bağlacının yazımı, kısaltmaların yazımı
 • Noktalama işaretleri (nokta, virgül, iki nokta, üç nokta, noktalı virgül, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti kesme işareti, yay ayraç, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi)
 • Anlamlarına göre fiiller (iş, oluş durum fiilleri)
 • Yapılarına göre filler (basit, türemiş, birleşik fiiller)
 • Fiillerde kip, kişi, olumsuzluk ve soru
 • Fiillerde anlam yaması
 • Ek fiiller
 • Birleşik zamanlı fiiller
 • Zarflar (durum, zaman, yer yön, miktar ve soru zarfları)
 • İsim ve sıfat tamlamaları
 • Anlatım bozuklukları
 • Söz sanatları (abartma, benzetme, kişileştirme, konuşturma, karşıtlık)
 • Metin türleri (mektup, günlük, söyleşi, biyografi, otobiyografi)

7. sınıf Türkçe kitabı da bu kazanımlara göre oluşturulmuş olup, kitap içerisindeki etkinlikler bu kazanımlara göre öğrencileri ve öğretmenlerimizi  yönlendirmektedir. 7. sınıf Türkçe MEB Yayınları kitabı cevapları da öğrencilerimizin bu kazanımları doğru olarak alıp almadıklarını kendileri ve velileri tarafından kontrol edilebilmesi amacıyla sitemizde yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 yılı 7. sınıf Türkçe dersi için üç ayrı kitap belirlemiştir. İki ayrı MEB Yayınları ve Özgün Yayınları’na ait bu kitaplar, bakanlık tarafından okullara gönderilmektedir. Bu sayfada MEB Yayınlarına ait 7. Sınıf Türkçe kitabı cevapları bulunmaktadır. Diğer MEB Yayınlarına ait kitabın etkinlik cevaplarına buraya, Özgün Yayıncılık’a ait cevap anahtarlarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz 7. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları içeriğinden faydalanırken, etkinlikleri öncelikle kendileri yapmaları, daha sonra yaptıkları ödevin doğru olup olmadığını kontrol edebilmek için hazırladığımız cevap anahtarlarından faydalanmalıdırlar.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
angry
3
clap
3
confused
2
happy
2
sad
2
unlike
1
love

38 Yorum

Yorum Yap