Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 44-48-49-50-51 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları Sayfa 44

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

• Millî birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız.

Cevap: 

Bir milletin bölünmeden varlığını sürdürebilmesi için birlik ve beraberlik içinde yaşaması, birlikte hareket etmesi ve birbirine destek olması gerekir. Vatanları için aynı amaç için bir olup çalışan insanlar oldukça, içinde bulundukları vatan varlığını devam ettirir.

• Atalarımız Millî Mücadele Dönemi’nde ne gibi zorluklarla karşılaşmışlardır?

Cevap: 

Maddi olarak çok zor durumda olma, yiyecek ve giyecek sıkıntısı çekme, cephanenin yetersiz olması, genç nüfusun savaşlarda hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle iş gücünün az olması, milli mücadeleye karşı olanların engellemeleri gibi zorluklarla karşılaşmışlardır.

• Çanakkale Savaşı ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 

Çanakkale Savaşı 1915-1916 yılları arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti ile yurdumuzu işgal etmeye çalışan itilaf devletleri arasında yapılmıştır. Türkler imkansızlıklara rağmen büyük azim ve cesaretleri ile savaşı kazanmışlardır. Savaş sırasında Seyit Onbaşı’nın, topun mermi doldurma makinesi bozulunca 250 kiloluk üç mermiyi sırtında taşıyıp topu doldurması büyük bir kahramanlık örneğidir.

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları Sayfa 48

1. ETKİNLİK

a) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap: 

avutmak: Bir kimsenin acısını veya sıkıntısını yatıştırmak, teselli etmek

özveri: Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık

sahra: Çöl

sanatoryum: Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu

b) Metinden bulduğunuz kelimeleri kullanarak “Millî Mücadele” ile ilgili bir paragraf yazınız.

Cevap: Milli mücadele, bir diğer adıyla Kurtuluş Savaşı ülkemizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesidir. 1919 yılında Osmanlı Devleti’nin de içerisinde bulunduğu İttifak Devletleri 1. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrıldı. Bunun üzerine İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti topraklarını işgal etmeye başladı. Bu duruma tepki gösteren Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde toplanarak Kurtuluş Savaşı’na giriştiler. Büyük bir özveri ile mücadele ettiler. Özlemlerini vatan aşkı ile avuttular. Dağlarda, sahralarda, ovalarda kahramanca çarpıştılar. İşte ülkemizin kurtuluşu bu milli mücadelemiz sayesinde gerçekleşmiştir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Okuduğunuz metinde Mürefte kasabası hakkında hangi bilgiler verilmiştir?

Cevap: Mürefte, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı küçük bir deniz kasabasıdır. Balkan Savaşı sırasında Bulgarların eline geçmiştir. Güzel bir yöredir. Tuğla ocakları, ipekçilik ve bağcılığı ile meşhurdur.

2. Çanakkale Savaşı sırasında sizce Mürefte kasabası neden önemli bir yere sahiptir?

Cevap: Çanakkale’de yaralanan askerler Mürefte’de tedavi ediliyordu.

3. Mürefteli kadınların hasta bakıcılık ve hemşirelik dışında yaptığı işler nelerdir?

Cevap: Çarşafları yıkamak, yemek yapmak.

4. Mersinli Emin Astsubay neden Mürefte’ye getirilmiştir?

Cevap: Yeşilsırt’ta yaralı bir askere yardım ederken atılan bir el bombasıyla sırtından yaralandığı için.

5. O dönemde yaşamış olsaydınız Çanakkale Savaşı’nda sizin de yapabileceğinizi düşündüğünüz yardım çalışmaları neler olabilirdi?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

(örnek)

Yaşım nedeniyle belki cephede savaşamazdım ama cepheye cephane götürebilirdim.

6. Metnin ana fikri nedir?

Cevap: Türk askeri kadar, Türk kadınının da Milli Mücadele döneminde büyük önemi vardır.

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları Sayfa 49

3. ETKİNLİK

a) “Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay” metninden deyimlerin kullanıldığı cümleleri bularak örnekteki gibi kutulara yazınız.

Cevap: 

» Mürefteli kadınların canla başla çalışmaları gerçekten görülmeye değerdi.

» Bu güzel karşılamadan sonra Emin Bey derin bir uykuya daldı.

» Bu sırada Serpil Hanım’ın gözlerinden yaşlar boşaldı.

b) Bulduğunuz deyimlerin metne olan katkısını belirleyiniz.

Cevap: Anlatımı etkili kılmıştır. Anlatımdaki duygunun okuyucuya net olarak geçmesini sağlamıştır.

4. ETKİNLİK

Görselleri verilen ana karakterlerin adlarını ve özelliklerini metinden hareketle altlarına yazınız.

Cevap: 

1. Görsel: Serpil Hemşire

Duygusal, merhametli, çalışkan.

2. Görsel: Emin Astsubay

Cesur, kibar, vefalı.

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları Sayfa 50

5. ETKİNLİK

Metni, okurken altını çizdiğiniz bölümlerden hareketle özetleyiniz.

Cevap: 

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Özeti

Mürefte o dönem balkan savaşlarında yaralı askerlerin bakımının yapıldığı bir kasabaydı. Mürefteli kadınlar okulu hastaneye çevirmiş, savaşta yaralanana askerlerle büyük bir özveri ile ilgileniyorlardı. Savaşta yaralanan Emin Astsubay’da buraya getirildi. Emin Astsubay ile Serpil hemşire ilgilendi. Ona kocasından bahsetti. Emin Astsubay mürefteli kadınların bakımından, ilgisinden oldukça memnun kalmıştı. Özellikle Serpil hemşireden çok etkilenmişti. Hastaneden ayrılırken Serpil Hemşire ile vedalaşmak istedi fakat onu bulamadı. Ona bir mektup bıraktı. Çanakkale Savaşı’ndan sonra tesadüf eseri Serpil Hanım’ın kocasının bulunduğu cephede savaştı. Orada iki gözünü kaybetti.

6. ETKİNLİK

Seçtiğiniz kadın kahramanlardan birisiyle ilgili hazırladığınız sunumu yapınız.

Cevap: 

Seçtiğiniz kişinin ismine tıklayarak kişi hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

Şerife Bacı Kimdir? Halime Çavuş Kimdir? Erzurumlu Kara Fatma Kimdir? Nezahat Onbaşı Kimdir? Nene Hatun Kimdir?

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

A Metni

Gözlerimi biraz sağa çevirdim, güzel bir yamacın eteklerindeki muhteşem çam ağaçlarını kendilerine mahsus bir seda ile beni müjdelerken gördüm. Bakışlarımı sola çevirdim. Başımı kaldırdım, gölgesinde dinlendiğim ağacın yapraklarına baktım.

B Metni

Mürefteli kadınların bu özverili davranışları yaralı askerlerimize büyük moral veriyordu. Çünkü kendilerini evlerinde gibi hissediyorlardı. Mürefteli Ayşeler, Fatmalar, Haticeler hep birlikte iş bölümü yaparak kimi çarşafları yıkıyor, kimi de yemek pişiriyordu.

a) Metinlerin hangisinde yazar olayın kahramanıdır?

Cevap: A Metni

b) Hangi metinde yazar başkalarının başından geçen olayları anlatmıştır?

Cevap: B Metni

c) Birinci tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?

Cevap: A Metni. Yazar kendi başından geçen olayları anlatmıştır.

ç) Üçüncü tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?

Cevap: B Metni. Yazar başkalarının başından geçen olayları anlatmıştır.

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları Sayfa 51

8. ETKİNLİK

a) Aşağıda mastar hâlinde verilmiş fiilleri istenen kip ve kişi ekleriyle çekimleyerek örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

sormak – gereklilik kipi – 2. çoğul kişi → sor-malı-sınız

araştırmak – şart kipi – 1. çoğul kişi → araştır-sa-k

yazmak – gelecek zaman – 1. tekil kişi → yaz-acağ-ım

temizlemek – emir kipi – 2. tekil kişi → temizle

çekmek – şimdiki zaman – 3. çoğul kişi → çek-iyor-lar

beklemek – istek kipi – 1. tekil kişi → bekle-ye-yim

görüşmek – bilinen geçmiş zaman – 3. tekil kişi → görüş-tü

b) Çekimlediğiniz fiillerin anlamlarında oluşan değişiklikleri yazınız.

Cevap: 

Fiiller zaman, şahıs ve dilek anlamları kazanmışlardır.

9. ETKİNLİK

“Birlik, beraberlik, vatan, fedakârlık, savaş, özgürlük, millet” kelimelerinden yola çıkarak A4 kağıdına “Millî Mücadele” temalı bir şiir yazınız. Yazdığınız şiire uygun bir başlık belirleyiniz. Şiirinizi sınıf panosunda paylaşınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

(örnek)

Milli Mücadele

Milli Mücadele başladı,
Büyük çile çekildi.
Ama bu savaş,
Zafer ile sona erdi.

Askerler yaralandı,
Bazısı şehit oldu.
Onlara minnettarız
Bu vatan bizim oldu.

GELECEK DERS HAZIRLIK

• “Atatürk’ün çocuk sevgisi” ile ilgili şiirler bulunuz. Bulduğunuz şiirleri yazarak sınıf panosunda sergileyiniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Atatürk’ün çocuk sevgisi ile ilgili şiirlere ulaşabilirsiniz.

Atatürk’ün Çocuk Sevgisi ile İlgili Şiirler

• Atatürk’ün çocuklarla ilgili sözlerini derleyiniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Atatürk’ün çocuklarla ilgili sözlerine ulaşabilirsiniz.

Atatürk’ün Çocuklarla İlgili Sözleri

*** Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
love
4
clap
3
sad
3
angry
2
confused
1
happy
1
unlike

33 Yorum

Yorum Yap