Karadut Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 29-30-31-32,
Karadut metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Duygular Teması)


7. Sınıf MEB Yayınları Karadut Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf MEB Yayınları Karadut Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


Karadut Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 29
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler harfleri eksik olarak verilmiştir. Kelimeleri anlamlarından yola çıkarak bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kerpiç: Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla.

Budak: Ağacın dal olacak sürgünü.

ÇivitEskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya.

Çni: Yiyeceğin ve içeceğin tadı, tadımlık.

Patika: Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, keçi yolu, yolak.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar, karadut meyvesinin tadını nasıl anlatıyor?
Hafif ekşi fakat oldukça tatlı, limonun, üzümün, kirazın, vişnenin, dutun tadını özel bir şekilde harmanlayıp özel bir çeşni katar gibi, yemeğe doyulmaz bir tat.

2. Gömleğine karadut düşen konuğun sorununa ev halkı tarafından ne gibi çözümler üretilmiştir?
Çivit, gömleği tümden siyaha boyamak, sabunlu bezle temizlemek gibi çözümler üretilmiştir.

3. Hikâyenin konusu nedir?
Karadut ağacının kesilme hikayesi.

4. Karadut ağacının kesilmesine neden olan olayı anlatınız.
Eve gelen konuğun gömleğine karadut meyvesi düşmesi ve gömleğin berbat olması. Önemli bir konuk geldiğinde aynı şeyin yaşanmaması için karadut kesilmiştir.

5. Sizce metnin kahramanının karadut ağacına bağlanmasının nedenleri neler olabilir?
Meyvesinin tatlı olması.

6. Çocuğun yerinde olsaydınız çok sevdiğiniz karadut ağacınızın kesilmesine engel olmak için ne gibi önlemler alırdınız?
Ağacın gövdesinin orta yerine naylon gererek, meyvesinin insanların üzerine düşmesini engelleyip bu sorunu çözerdim. Böylece ağacın kesilmesine gerek kalmazdı.


Karadut Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 30
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz metinden hareketle doldurunuz.

Hikâyenin başlığını beğendim. Çünkü hikaye karadut ağacı üzerinden anlatılmaktadır. Metnin içeriğine uygundur.

Ben olsaydım, Kesilen Ağaç başlığını atardım.

4. ETKİNLİK

Öğretmeninizin yönlendirmesiyle gruplara ayrılınız. Ve her grup için birer sözcü belirleyiniz. Ülkemizde yetişen ağaç türleriyle ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle defterinize bir konuşma metni hazırlayınız. Hazırlamış olduğunuz metin grup sözcüleri tarafından sunulacaktır.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

5. ETKİNLİK

“Karadut” metninde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını (tanımlama, karşılaştırma, benzetme) bularak örnekteki gibi yazınız.

Ona ak sakallı bir dervişin dizi dibine oturmuş gibi gelirdi. (Benzetme)

Yüz yıl yaşamış bir ihtiyarın yüzü gibiydi kabuğu. (Benzetme)

Ekşi desen limona özgüdür, tatlı desen üzüme… (Karşılaştırma)

Başka karadut ağaçlarının meyvesi vermezdi o tadı. (Karşılaştırma)

6. ETKİNLİK

“Karadut” metnindeki örtülü anlamları belirleyerek örnekteki gibi yazınız.

“Her biri iki parmak boğumu kadar olurdu.” cümlesinden “O ağacın karadut meyvesinin diğer ağaçlarınkinden daha büyük olduğu” anlamına ulaşabiliriz.

“Zengin bir sınıf arkadaşı giymişti o gömleklerden ilk kez.” cümlesinden “O gömleklerin çok pahalı olduğu” anlamına ulaşabiliriz.

“Bir ara ödenirdi parası.” cümlesinden “Halkın gömlekçiye çoğunlukla veresiye iş yaptırdığı” anlamına ulaşabiliriz.


Karadut Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 31
⇓⇓⇓


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde koyu harflerle yazılmış çekimli fiilleri inceleyiniz.
Eylemin zamanını dikkate alarak cümleleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

a) Ayşe yarınki piknik için hazırlık yapıyor.
b) Eve gelir gelmez odasına gitmiş.
c) Yazın hep beraber güzel bir tatil yapacağız.
ç) Günün ilk saatlerinde deniz kenarında yürürüm.
d) Makalesini geçen yıl dergide yayımladı.

7. Sınıf MEB Yayınları Karadut Dinleme Metni Etkinlik Cevapları - Eşleştirme

7. Sınıf MEB Yayınları Karadut Dinleme Metni Etkinlik Cevapları – Eşleştirme

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri şimdiki zaman kip ekiyle çekimleyerek birer cümlede kullanınız. Bu fiillerin çekimlenmiş hâllerinde oluşan değişimi açıklayınız.

gizlemek: gizliyor → Bana öyle geliyor ki benden bir şeyler gizliyorsun.

kaplamak: kaplıyor → Ustalar camları siyah filmle kaplıyorlar.

oynamak: oynuyor → Ahmet odasında tabletiyle oynuyor.

cevaplamak: cevaplıyor → Öğrenciler sınıflarında yazılı sorularını cevaplıyorlar.

Oluşan Değişimin Nedeni: Eylemin cümle kurulduğu, söylendiği anda gerçekleşmesi.


Karadut Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 32
⇓⇓⇓


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde koyu harflerle yazılmış fiillerin hangi durumu ifade ettiğini örnekteki gibi işaretleyiniz.

7. Sınıf MEB Yayınları Karadut Dinleme Metni Etkinlik Cevapları - Eşleştirme - Dilek Kipleri

7. Sınıf MEB Yayınları Karadut Dinleme Metni Etkinlik Cevapları – Eşleştirme – Dilek Kipleri

10. ETKİNLİK

Kendinize bir meyve bahçesi oluşturunuz. Oluşturduğunuz meyve bahçesini ve içinde yer alacak ağaçların özelliklerini betimleyici anlatım biçimini kullanarak yazınız.

(örnektir)

Bahçem yirmi metrekare, ortasından yanlara doğru hafif eğimli, ortası tümsek bir alanda kurulu. Bahçenin dört bir yanında, taşlardan örülmüş, yaklaşık iki metre boyunda duvarlar var. Bahçe kapısı, o alandaki tek yol olan köy yoluna komşu. Bahçe kapısı gürgen ağacından, enine altı, dikine üç değnekten yapıldı. Bahçenin sağ tarafında yedi adet, boyları altı yaşında bir erkek çocuğunun boyu kadar olan elma fidanı var. Üç tanesi yeni yeni yeşermeye başladı. Diğer dört tanesinde ise henüz yaprak yok. Bahçenin geri kalanında irili ufaklı kiraz ağaçları var. Toplamda sekiz olan kiraz ağaçlarının biri hastalık nedeniyle kurumuş, destek olması için dayadığım tahta parçasına adeta yıkılmamak için bastonuna dayanmış ihtiyar bir nine gibi dayanmış…


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 29-30-31-32,  Karadut metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 7. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!