Çiçek Dürbünü Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 16-17-18-19,
Çiçek Dürbünü metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Duygular Teması)


7. sınıf MEB Yayınları Çiçek Dürbünü Metni Etkinlik Cevapları

7. sınıf MEB Yayınları Çiçek Dürbünü Metni Etkinlik Cevapları


Çiçek Dürbünü Metni Cevapları Sayfa 16
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Aşağıda, anlamları verilmiş olan kelimeleri metinden hareketle bularak bulmacaya yerleştiriniz.

Yukarıdan Aşağıya

1. Bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak.
TASARLAMAK

3. Ortaya çıkarma, meydana çıkarma.
KEŞİF

5. Benzer yanları bulunmak, çağrıştırmak.
ANDIRMAK

6. Sır.
GİZ

Soldan Sağa

2. Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak.
ANIMSAMAK

4. Bazı şeyleri göstermek, tanıtmak veya satmak amacıyla herhangi bir biçimde, herkesin görebileceği bir yere yerleştirmek, teşhir etmek.
SERGİLEMEK

7. Kaleydoskop.
ÇİÇEK DÜRBÜNÜ

8. Arkalıksız sandalye.
İSKEMLE

9. Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin.
BELLEK

7. sınıf MEB Yayınları Çiçek Dürbünü Metni Etkinlik Cevapları - Bulmaca

7. sınıf MEB Yayınları Çiçek Dürbünü Metni Etkinlik Cevapları – Bulmaca


Çiçek Dürbünü Metni Cevapları Sayfa 17
⇓⇓⇓


2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Çiçek dürbününün özellikleri nelerdir?
Renginin sıcak ve canlı olması, avuca tam oturması, bakıldığı zaman bambaşka bir dünya göstermesi.

2. Yazar, çocukluğunda çiçek dürbünüyle nasıl vakit geçirmiştir? Anlatınız.
Sessiz bir odaya geçip, bir iskemleye yerleşip, saatlerce çiçek dürbünüyle vakit geçirmiştir.

3. Çiçek dürbününden bakmak yazara neden yolculuk gibi görünüyor? Açıklayınız.
Çiçek dürbününden baktığında yeni renkler, yeni şekiller keşfettiği için.

4. Çiçek dürbününden baktığınızda neleri görmek isterdiniz? Anlatınız.
Düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayınız.

5. Sizce insanlar hayallerini çiçek dürbününün içine sığdırabilirler mi? Neden?
Sığdırabilirler. Çünkü hayaller kurgulardan oluşur. Çiçek dürbününde de renkler ve şekillerle yeni kurgular oluşturulabilir.

6. Etrafınıza çiçek dürbünüyle baksaydınız ne/neleri değiştirmek isterdiniz? Açıklayınız.
Düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayınız.

b) Okuduğunuz metinle ilgili iki soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

(örnektir)

1. soru: Yazar çiçek dürbününden bakarken niçin heyecanlanmaktadır.
2. soru: Yazarın çiçek dürbününe bu kadar ilgi duymasının sebebi nedir?

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde bulunan söz sanatlarını belirleyerek boşluklara yazınız.

“Sıladan ayrıyım gözümde yaşlar,
Sel olup taşacak bir gün derinden”
(Yusuf Ziya ULUSOY)
Kullanılan Söz Sanatı: BENZETME, ABARTMA

“Ceviz ağacı mahzun
Sen demiş, nereden bileceksin
İçimdeki sızıyı?“
(Ahmet EFE)
Kullanılan Söz Sanatı: KONUŞTURMA

“Al elmalar yeşil dalı eğince
Yaprakların ucu yere değince
Bak o zaman topraktaki sevince”
(Abdurrahim KARAKOÇ)
Kullanılan Söz Sanatı: KİŞİLEŞTİRME

4. ETKİNLİK

Renklerin duygular üzerindeki etkisini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı
yaparken verilen sorulardan yararlanınız.

Kendi düşüncelerinize göre konuşmayı siz hazırlayabilirsiniz.


Çiçek Dürbünü Metni Cevapları Sayfa 18
⇓⇓⇓


5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin anlam özelliklerini örnekteki gibi gerekçesiyle beraber yazınız.

“İşten çıktıktan sonra evine doğru yürüdü.” cümlesindeki yürüdü fiili anlam özelliğine göre durum fiilidir. Çünkü eylem öznenin isteği ile gerçekleşmiştir. Fakat fiilden etkilenen bir nesne yoktur.

“Seni bir yerlerden hatırlıyorum.” cümlesindeki hatırlıyorum fiili anlam özelliğine göre fiilidir. Çünkü eylem öznenin isteği ile gerçekleşmiştir ve fiilden etkilenen bir nesne vardır.

“Yeni aldığım çanta masanın üzerinde duruyordu.” cümlesindeki duruyordu fiili anlam özelliğine göre durum fiilidir. Çünkü eylem öznenin isteği ile gerçekleşmiştir. Fakat fiilden etkilenen bir nesne yoktur.

“Akşam yaptığımız kardan adam, sabahleyin erimişti.” cümlesindeki erimişti fiili anlam özelliğine göre oluş fiilidir. Çünkü eylem öznenin iradesi dışında gerçekleşmiştir.

“Tabaktaki son lokmayı da iştahla yedi.” cümlesindeki yedi fiili anlam özelliğine göre fiilidir. Çünkü eylem öznenin isteği ile gerçekleşmiştir ve fiilden etkilenen bir nesne vardır.

“Misafirler için hazırladığı kek pişti.” cümlesindeki pişti fiili anlam özelliğine göre oluş fiilidir. Çünkü eylem öznenin iradesi dışında gerçekleşmiştir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi uygun şekilde doldurunuz.

7. sınıf MEB Yayınları Çiçek Dürbünü Metni Etkinlik Cevapları - Bulmaca - Kipler

7. sınıf MEB Yayınları Çiçek Dürbünü Metni Etkinlik Cevapları – Bulmaca – Kipler

Fiil Kipleri ile ilgili örneklere ulaşmak için buraya tıklayınız


Çiçek Dürbünü Metni Cevapları Sayfa 19
⇓⇓⇓


7. ETKİNLİK

Defterinize, tebessüm etmenin insan ilişkileri üzerindeki etkisini anlatan bir yazı yazınız.

Konu hakkında yazılmış bir yazı örneğine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Tebessüm Etmenin İnsan İlişkileri Üzerindeki Etkisi


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 16-17-18-19,
Çiçek Dürbünü metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 7. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!