Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 144-146-147-148-149  (Kişisel Gelişim Teması)

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları Sayfa 144

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

• Kişisel gelişiminize katkı sağlayacağını düşündüğünüz, sürekli erteleyip bir türlü yapamadığınız şeyler nelerdir? Anlatınız.

(örnek) Odaklanma problemimi aşmak için maket yapımına başlamak istiyorum. Maket hobisinin odaklanma problemimi çözüp kişisel gelişimime katkısı olacağına inanıyorum. Fakat ekonomik sebeplerden ötürü sürekli erteliyorum.

• Başarılı olmak için neler yapmalıyız?

İnançlı olmalı, hedeflerimizi iyi belirlemeli, sabırla ve azimle çok çalışmalıyız.

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları Sayfa 146

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Verilen kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.

Cevap: 

  1. azim → c
  2. esnek → h
  3. strateji → f
  4. olimpik → b
  5. antrenman → e
  6. icat etmek → g
  7. talep etmek → d
  8. kapısını çalmak → ı
  9. başının etini yemek → ç

a. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kütle.

b. Olimpiyatlarla ilgili, olimpiyat ölçülerinde olan.

c. Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

ç. Karşısındakini bezdirinceye, bıktırıncaya kadar sürekli konuşmak veya söylenmek.

d. İstemek, istekte bulunmak.

e. Alıştırma, herhangi bir konuda yapılan hazırlık.

f. İzlem, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.

g. İlk kez yeni bir şey yaratmak.

h. Görüş ve tutumlarında katı olmayan.

ı. Birine başvurmak.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metne göre hedefinize ulaşmak için geçmeniz gereken kapı kapalıysa nasıl bir yol izlemelisiniz? Açıklayınız.

Cevap: Önce kapıyı bir kez çalmak, aynı kapıyı kırk kez çalmak, diğer kırk kapıyı birer kez çalmak, her kırk kapıyı kırk kere çalmak, her kırk kapıyı kırk farklı şekilde çalmak, sabret.

2. “Kırk farklı kapıyı kırk farklı şekilde çal.” ifadesi ile anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Hedefe ulaşmak için tüm yapılacakları farklı yöntemlerle denemek.

3. Yazar başkalarının kapılarını zorlamak yerine ne/neler yapmanızı öneriyor?

Cevap: Kapısı çalınan kişi olmamızı öneriyor.

4. Sizce başarıya gitmek mi, başarıyı çekmek mi gerekir? Neden?

Cevap: Önce başarıya gitmek gerekir. Başarıya giden yolda bir çok tecrübe edinilir. Başarıyı çekmek zamanı gelince de bu tecrübelerden yararlanılır.

5. Sizin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğiniz şeyler nelerdir? Anlatınız.

Cevap: (örnek) Diğer insanlardan daha iyi bisiklet tamir edebilirim. Bisikletlerle uğraşmak benim en büyük zevkim. İşimi zevkle yaptığım zaman her konuda her işi diğer insanlardan daha iyi yapabilirim.

6. Yazarın yerinde olsaydınız insanlara başarıyı yakalamaları için ne/neler tavsiye ederdiniz? Neden?

Cevap: (örnek) İnançlı olmalarını, umutsuzluğa kapılmamalarını tavsiye ederdim. Başaracağımıza olan inancımızı kaybetmediğimiz müddetçe başarısız olma ihtimalimiz yok denecek kadar azdır.

3. ETKİNLİK

Kişisel gelişiminize katkı sağlayabilecek sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap: 

(örnek)

Kişisel gelişimime katkı sağlayacak birçok sosyal ve kültürel etkinlik vardır. Kitap okumak, kütüphanede araştırma yapmak, müzeleri gezmek, doğa yürüyüşlerine, bisiklet turlarına katılmak, sinemaya, tiyatroya gitmek, bir dergi yayınını takip etmek, doğa fotoğrafçılığı yapmak, maket, pul koleksiyonu gibi hobiler edinmek, konferanslara katılmak, etrafımızda düzenlenen etkinliklere katılmak bunlara örnek olarak verilebilir.

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları Sayfa 147

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz ve okuduğunuz metinle ilgili düşüncelerinizi ifade eden kutucukları işaretleyiniz.

Cevap: 

Atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanılmıştır. Kısmen

Anlatımı güçlendirmek için söz sanatlarına yer verilmiştir. Evet

Metni oluşturan cümleler arasında geçiş ve bağlantı ifadeleri (oysaki, başka bir deyişle, özellikle vb.) kullanılmıştır. Evet

Metnin başlığı içeriği yansıtmaktadır. Evet

Metinde karşılaştırma, benzetme, örneklendirme kullanılmıştır. Evet

Metinde önemli noktalar altı çizme, koyu veya italik yazma, farklı punto kullanma gibi yöntemlerle vurgulanmıştır. Evet

Duygu belirten ifadelere yer verilmiştir. Hayır

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi?” metnine göre cevaplayınız. Cevaplarınızdan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

1. Yazar, kendi düşüncelerini mi anlatmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Evet.

2. Yazar, düşüncelerini sorular sorarak okuyucuyla konuşuyormuş gibi mi anlatmıştır?

Cevap: Evet.

3. Herkesi ilgilendiren konuları mı seçmiştir?

Cevap: Evet.

4. Düşüncelerini kesin yargılara varmadan mı anlatmıştır?

Cevap: Hayır.

5. Açık, anlaşılır ve samimi bir dil mi kullanmıştır? Neden?

Cevap: Evet.

Metnin Türü: Sohbet

6. ETKİNLİK

Grup arkadaşlarınızla birlikte şehrinizin tarihi ve turistik yerlerini turistlere tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz dramayı canlandırınız.

Etkinlik sınıfta yapılacaktır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde zaman anlamı taşıyan kelime ya da kelime gruplarını karşılarındaki kutucuklara örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

Yarın hep beraber son çalışmaları yapacağız. Yarın

Yemeği fazla yiyince akşam rahatsızlandım. akşam

Geçen gün yağmur şiddetli yağmış. Geçen gün

Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinlemeniz gerekiyor. Şimdi

Her akşam iş çıkışı bize uğramayı ihmal etmez. Her akşam iş çıkışı

Yarıyıl tatilinde Van’a gideceğiz. Yarıyıl tatilinde

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları Sayfa 148

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafikte Elif, Yusuf, Ecem ve Ömer’in birleşik fiiller, söz sanatları ve zarflar ile ilgili çözdükleri soruların dağılımı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki boşluklara örnekteki gibi grafikle ilgili dört doğru, dört yanlış yargı yazınız.

Cevap: 

Doğru Yargılar

1. Söz sanatlarında en çok soruyu Yusuf çözmüştür.

2. Birleşik fiillerde Elif, Ecem’den daha az soru çözmüştür.

3. Zarflarda en az soruyu Ecem çözmüştür.

4. Söz sanatlarında en az soruyu Ömer çözmüştür.

Yanlış Yargılar

1. Söz sanatları ile ilgili en az soruyu Elif çözmüştür.

2. Ömer’in birleşik fiillerle ilgili çözdüğü soru sayısı 20’den fazladır.

3. Ecem zarflar konusunda başarısızdır.

4. Elif’in çözdüğü birleşik fiiller sorusu Yusuf’un çözdüğü sorulardan üç kat fazladır.

9. ETKİNLİK

“Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi?” metninden alınan aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Yazınız.

“Senin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğin şey ne? İnsanların hangi ihtiyacını en iyi sen giderebilirsin? Şu andaki bilgi, beceri ve donanımınla bunu yapamayabilirsin ama kendini geliştirip en iyi olduktan sonra yapabileceklerini hayal et. Orman; senin okulun, olimpik antrenman alanın.”

Cevap: Düşünceyi Geliştirme Yolu: Benzetme

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları Sayfa 149

10. ETKİNLİK

Aşağıda giriş bölümü verilmiş olan yazıyı sohbet türüne uygun olarak devam ettiriniz ve yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Eşyalarımı toparlarken yıllardır sakladığım fotoğraf albümü geçti elime. İşi gücü bırakıp çekildim bir köşeye ve fotoğrafları teker teker gözden geçirmeye başladım. Birden yüzüme bir gülümsemenin yayıldığını hissettim. Siz şimdi beni gülümseten şeyi merak ediyorsunuz değil mi?

Cevap:

(örnek)

Elimdeki fotoğraf çocukluğuma aitti. Üzerimde nereden buldularsa bir itfaiye elbisesi vardı. Evet, doğru tahmin ettiniz. Ben küçükken itfaiyeci olmak istiyordum. Sanırım izlediğim çizgi filmlerden özenmiştim bu mesleğe. Direkten kaymak, kırmızı elbiseler, kırmızı itfaiye arabası ile siren çala çala yangın söndürmeye gitmek. O günkü hayalimin şimdiki mesleğimle alakası bile yok.

Eminim sizin de küçükken mesleğiniz ile ilgili hayalleriniz vardı. Kiminiz pilot olmak, kiminiz polis olmak, kiminiz de ressam olmak istiyordu. Fakat bugün bambaşka yerlerdesiniz. Peki değişen ne? Neden hayal ettiğimiz meslek ile şimdiki mesleğimiz arasında dağlar kadar fark var?

İşte bunun adı hayat dostlar. Hayaliniz ile gerçek yaşam birbirini tutmuyor. Hayalinizde özgürsünüz fakat gerçek hayatta o kadar da özgür olmadığınızı büyüdükçe görüyorsunuz. Büyüdükçe hayalden gerçeğe dönen fikir dünyanız elinizi kolunuzu bağlıyor.

“Anne ben ne zaman büyüyeceğim?” diye sordukça “Büyümek o kadar da güzel bir şey değil evladım.” derdi annem. Ben büyümeyi de annemin her zaman haklı olmasını da sevemedim bir türlü…

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• “Braille (Bıreyıl) Alfabesi” hakkında araştırma yapınız.

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak Braille Alfabesi hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Braille Alfabesi Nedir? (Bıreyıl Alfabesi)

• Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların neler olduğunu araştırınız.

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlar hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Engellilerin Yaşadığı Zorluklar

*** Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
48
love
12
angry
9
unlike
7
clap
4
happy
1
confused
1
sad

63 Yorum

Yorum Yap