Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Okumak Düşünmek İçindir Metni Cevapları

Okumak Düşünmek İçindir metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 86-88-89-90-91
(Okuma Kültürü Teması)

Okumak Düşünmek İçindir Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Okumak Düşünmek İçindir Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Okumak Düşünmek İçindir Metni Cevapları Sayfa 86

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

• İnsanlar niçin kitap okumaya ihtiyaç duyarlar?

Yeni bilgiler öğrenmek, hayal gücünü geliştirmek, iyi vakit geçirmek için ihtiyaç duyarlar.

• Okumanın “düşünmek” üzerindeki etkileri nelerdir?

İnsan her okuduğunda yeni bilgiler edinir, yeni dünyaları keşfeder. Öğrendiği bilgileri ve keşfettiği dünyaları yeri geldiğinde kullanmak için düşünerek özümser. Öğrenilen her bilgi yeni soruları ortaya çıkarır. Soruların cevaplarını bulmak için insan yine düşünür. Okumak düşünmenin bir parçasıdır.

• Kendimizi keşfetmek için okumaya ve düşünmeye ihtiyacımız var mıdır? Neden?

Vardır. İçimizde var olan fakat henüz keşfetmediğimiz birçok özelliğimiz vardır. Her okuduğumuzda kendimiz hakkında yeni şeyler keşfederiz. Bu keşifler bizi düşünmeye iter. Böylece düşüncelerimiz şekillenir.

Okumak Düşünmek İçindir Metni Cevapları Sayfa 88

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

Cevap: 

keşfetmek: Var olduğu bilinmeyen bir şeyi bulmak

müfettiş: Bir kuruluştaki işlerin kanun ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse, denetmen

biyolog: Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı

kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet

kâşif: Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran kimse, bulucu

düşünür: Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, düşünücü, mütefekkir

yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Okumak ile düşünmek arasında nasıl bir bağ vardır?

Cevap: İnsan düşünmek için okur.

2. Yazarın okumak ile düşünmek arasında kurduğu bağlantıya katılıp katılmadığınızı nedenleriyle anlatınız.

Cevap: Katılıyorum. İnsan bir şeyler hakkında sürekli düşünür. Fakat bu düşünceleri kendi bilgisi ile sınırlıdır. Daha iyi düşünmek için araştırmalıdır. Bu da okumayı gerektirir.

3. Düşünmek ile kendimizi ve hayatı keşfetmek arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Kendimizde ve hayatımızda var olan fakat bizim farkında olmadığımız şeylerin düşünerek farkına varabiliriz.

4. Yazarın bilim adamları ile “düşünmek” hakkındaki görüşlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Yazar, bilim adamlarının yaptıkları keşifleri, düşünmeleri sayesinde ortaya çıkardıklarını anlatıyor. Yazarın bu görüşü mantıklı bir bakış açısıdır.

5. Yazarın sağlıklı beyin ve düşünme eylemiyle ilgili görüşlerine katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: Evet. Vücudumuz gerekli besinlerin yanı sıra hareket ederek sağlıklı kalır. Beynimizin hareketi de düşünmektir. Düşünerek hareket eden beyin sağlıklı kalacaktır.

6. Metinde anlatılanın dışında size göre okumanın ve düşünmenin ne gibi yararları vardır?

Cevap: İçimizde var olan fakat henüz keşfetmediğimiz birçok özelliğimiz vardır. Her okuduğumuzda kendimiz hakkında yeni şeyler keşfederiz. Bu keşifler bizi düşünmeye iter. Böylece düşüncelerimiz şekillenir. Kişiliğimiz gelişir. Daha bilinçli bireyler oluruz.

3. ETKİNLİK

Defterinize aldığınız notlardan hareketle metni özetleyiniz.

Cevap: 

İnsan düşünmek için okur. Hayatta var olan fakat var olduğunu bilmediğimiz şeyler, düşünerek ortaya çıkmıştır. Birçok bilim adamı yaptıkları keşifleri düşünerek ortaya çıkarmışlardır. Arşimet suyun kaldırma kuvvetini, herkesin günlük hayatta gördüğü tasın suyun yüzeyinde batmadan durması üzerinde düşünerek keşfetmiştir. Newton, elmanın ağaç dalından kopup düşmesi gibi normal bir olay üzerine düşünerek yer çekimi kanunu keşfetmiştir. Düşünmek, beynimizin sağlıklı kalmasını sağlar. Okuyarak daha iyi düşünebilir, dünyaya kayda değer eserler bırakabiliriz.

4. ETKİNLİK

“Archimedes (Arşimet), Newton (Nivtın) ve Owen (Ovın)”ın bilim dünyasına katkılarıyla ilgili yaptığınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak konu ile ilgili araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Archimedes, Newton ve Owen’ın Bilim Dünyasına Katkıları Nelerdir?

Okumak Düşünmek İçindir Metni Cevapları Sayfa 89

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarfların altını çizerek cümlelerin anlamlarına olan katkılarını yazınız.

Cevap: 

• Fuarda çok güzel kitaplar vardı. (Bu bir isim cümlesi olduğundan aklınızın karışmaması için öğretmeninize danışınız)

Aşağı inip gelmesini bekledi. → Cümleye yer-yön anlamı katmıştır.

Bir gün önce sınıflarına müfettiş gelmişti. → Cümleye zaman anlamı katmıştır.

• Asel odasında mışıl mışıl uyuyordu. → Cümleye durum anlamı katmıştır.

• Uçakla Ankara – İstanbul arası ne kadar sürer? → Cümleye soru anlamı katmıştır.

Sonunda araya taraya yer çekimi yasasını bulur. → Cümleye zaman ve durum anlamı katmışlardır.

Niye bu kapak zıplayıp duruyor? → Cümleye soru anlamı katmıştır.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını bularak altlarındaki boşluklara yazınız.

Cevap: 

Yaşantılarımıza olduğu kadar deyimlerimize
de yerleşmiş kapılar. Sözgelimi akşam misafirliklerinde
kapı kapı gezeriz. Hiç belli olmaz, belki kararımızı
değiştiririz diye açık kapı bırakırız. Aileye
uzak birilerinden bahsederken dış kapının mandalı
deyiveririz. El kapılarında çalışır, ekmeğimizi
kazanırız. İstenmediğimiz yerlerden kapı dışarı
ediliriz. Kapıdan kovsalar bacadan gireriz kimi zaman,
eğer bir şeyi kafamıza koyduysak.

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Örneklendirme

Yapılan istatistiksel çalışmalara göre İngiltere’de
3508 kişiye bir kütüphane, Belçika’da 4253
kişiye bir kütüphane, ülkemizde ise 64600 kişiye
bir kütüphane düşmektedir. Bu kütüphanelerdeki
kitap sayısı ise okuma alışkanlığımızın az olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır.

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Sayısal Verilerden Yararlanma

Saygı; bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli,
özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusudur.
Bu duyguyu davranışa dönüştürmeye
önce kendimizden başlamalıyız. Çünkü saygı, verildiği
kadar alınan bir davranıştır. İnsanların bir
arada mutlu ve huzurlu yaşamaları o toplumdaki
saygı kavramının gelişmişlik derecesine bağlıdır.
Atatürk‘ün “Saygı düzenin anahtarıdır.” sözü de
bu düşünceyi desteklemektedir.

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Tanık Gösterme

Okumak Düşünmek İçindir Metni Cevapları Sayfa 90

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelerin sizin dâhil olduğunuz bir sosyal medya grubunda paylaşıldığını düşününüz. Boş bırakılan yerlere kendi düşüncelerinizi yazınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

(örnek)

Merhaba arkadaşlar. Kimler burada?

Gülçin: Ben buradayım Ahmet.

Bugün çok yoruldum. Aziz Sancar hakkında bir sunum ödevim var. Üç saat bütün kitapları karıştırdım ama bir türlü aradığım bilgileri okul kütüphanesinde bulamadım.

Eren: Merhaba, ben de buradayım. E-kütüphaneden kolayca bulabilirsin.

Aaa, e-kütüphane diye bir şey mi var?

Gülçin: Evet. http://koha.ekutuphane.gov.tr/ adresine giderek ulaşabilirsin.

Eren: E-kütüphane üyelik formunu doldurarak kolayca üye olabilirsin. Böylece istediğin her şey hakkında araştırma yapabilirsin.

Beni bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hemen bir üyelik oluşturup ödevimi bitireyim.

Gülçin: Sana kolay gelsin Ahmet, iyi günler.

Eren: Görüşürüz arkadaşlar.

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen “E-kütüphane Formu”nu doldurunuz.

Kendi bilgilerinize göre formu doldurabilirsiniz.

Okumak Düşünmek İçindir Metni Cevapları Sayfa 91

9. ETKİNLİK

Aşağıda bir bölümü verilmiş olan yazıyı tamamlayınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Cevap: 

(örnektir)

OKUMAK VE DÜŞÜNMEK

Yazımın başlığını henüz koymadım ancak aklımda şekillenmeye başlayan bir şeyler var. Başlık demişken “Düşünmek” olabilir, diyorum. Neden olmasın? İnsanoğlu günümüze düşünerek, düşündüklerini hayata geçirerek ulaşmıştır.

Düşünmek için okumaya ve düşündüklerini yazmaya ihtiyaç duyan insan aslında bir şeyin farkına varmıştır. İnsanoğlunun varlığı düşünmeye bağlıdır. Evet, insanoğlu düşünmese, varlığını bu kadar uzun süre devam ettiremezdi. Nasıl mı?

Çok eski zamanlarda dünyanın bir buz çağı yaşadığını biliyoruz. O zamanki insanlar, o soğuktan korunmak için mağaralarda, ağaç kavuklarında saklanmayı düşünemeseydi, belki de tesadüf eseri bulunan ateş ile ısınabileceğini akıl erdiremeseydi, şimdiye bütün insanlık yok olmuştu.

İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi, gelişebilmesi, onun düşünmesine bağlıdır. Sadece düşünmek yetmez; daha iyi düşünmek gerekir. Düşündüklerini yazıya geçirmek gerekir. Böylece önceki düşünenlerin düşünceleri daha da geliştirilip daha etkili işler ortaya konabilir. Daha iyi düşünmenin yolu da okumaktan geçer.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yazma alışkanlığının sağladığı faydaları araştırınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak yazma alışkanlığının sağladığı faydalar hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Yazma Alışkanlığının Sağladığı Faydalar

*** Okumak Düşünmek İçindir metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
clap
3
unlike
2
confused
2
angry
1
happy
1
sad
0
love

25 Yorum

Yorum Yap