Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Yusufçuk Metni Cevapları

Yusufçuk metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 172-175-176-177  (Milli Kültürümüz Teması)

Yusufçuk Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Yusufçuk Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Yusufçuk Metni Cevapları Sayfa 172

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

• Millî kültürümüzü yansıtan unsurlardan bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Konuştuğumuz dil, inandığımız dil, gelenek ve göreneklerimiz, evlerimizde kullandığımız eşyalar, mimari eserlerimiz, evlerimiz, bayramlarımız milli kültürümüzü yansıtan unsurlardandır.

• Bildiğiniz ya da büyüklerinizden duyduğunuz bir efsane varsa anlatınız.

(örnek)

TİTREYEN GÖL EFSANESİ

Efsaneye göre, gölün kenarında yaşayan ve kuşları besleyen yaşlı bir balıkçı oturmaktadır. Kuşlar yaşlı balıkçıyı gölün kenarında gördüklerinde kanatlarını çırparak ona doğru gelirdi. Bir gün bu gölde avlanan avcılar su üstündeki ördekleri vurur. Yaşlı balıkçı bunun karşısında avcıların üzerine yürür ve onları avlanmaktan vazgeçirmeye çalışır. Avcılar yaşlı adamı iter ve su üstündeki vurdukları ördekleri almaya çalışır. Bu sırada diğer ördekler hep birlikte havalanarak kanatlarıyla bir hortum oluşturur ve avcıları kaçırırlar. Bu olaydan sonra göl hep titremeye başlar. Bu titremeye yöre halkı, kuşlar yaşlı balıkçıya ağlıyor diye yorum yaparlar.

Yusufçuk Metni Cevapları Sayfa 175

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler harfleri eksik olarak verilmiştir. Kelimeleri anlamlarından hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

gönç : Zengin, varlıklı.

Cümlem: Muhtarımızın gönç bir hayata sahip olması ayrı bir hikayedir.

Sak vermek: Tavsiye etmek, haber vermek.

Cümlem: Başkanımız düğün hediyesi yerine LÖSEV’e bağışta bulunmamızı salık verdi.

burcu bulanmak: Dayanma gücünü yitirmek, ağlayacak duruma düşmek.

Cümlem: Şehit anasının burcu bulanmış, olduğu yere yığılıp kalmıştı.

ağıl: Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç.

Cümlem: Çoban önce koyunları ağıldan çıkardı, sonra heybesini sırtına vurup yola çıktı.

gökce: Gök rengi, mavi.

Cümlem: Gökce renkli paltosuyla kalabalıkta oldukça dikkat çekiyordu.

ağıt: Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi.

Cümlem: Kadının ve akrabalarının ağıtları köyün dört bir tarafında yankılanıyordu.

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan adamın özellikleri nelerdir?

Cevap: Bir karısı, biri kız biri oğlan, iki küçük çocuğu olan, yaşlıca, kendi hâlinde, eli hünerli, gönlü gani bir adam.

2. Metinde anlatılan çocukların özellikleri nelerdir?

Cevap: Emine, yedi yaşında, bulaşık yıkamayı bilip yemek yapmayı bilmeyen bir kız. Yusuf beş yaşında bir erkek çocuğu.

3. Ormanın hangi özellikleri çocukların hoşuna gitmiştir?

Cevap: Yelin esmesi, kuşların ötmesi, soğuk pınarlar hoşlarına gitmiş.

4. Oğlakları otlatmaya giden çocukların başına neler geldiğini anlatınız.

Cevap: Eve dönmeye niyetlenirken bir oğlağın kaybolduğunu anlamışlar. Korkuyla, ağlaya ağlaya oğlağı aramaya başlamışlar. Gece kuşlarının sesinden korkup Allah’a dua etmişler. İkisi birden kuş olmuş.

5. Çocukların göğce oğlağı bulabilmeleri için onlara nasıl bir çözüm yolu önerirdiniz?

Cevap:  (örnek)Oğlağın kaybolduğu yere oğlağın en sevdiği yiyecekleri bırakıp beklemelerini önerirdim.

6. Okuduğunuz efsanede anlatılan olayın gerçek olup olamayacağını nedenleriyle birlikte anlatınız.

Cevap: Gerçek olamaz. İnsanların hayvanlara dönüşmesi mümkün değildir.

7. Yusufçuk kuşuyla ilgili veya buna benzer bildiğiniz başka bir efsane var mı? Varsa anlatınız.

Cevap: 

Vaktiyle bir beyliğin iki gencecik çobanı varmış. Tesadüf bu ya, her ikisinin de adı Yusuf’muş. Bir gün Yusuflardan biri, sürüsünü adaşına bırakarak bir düğüne gitmiş. O düğünde eğlene dursun, diğer Yusuf, sürü otlarken dayanamayıp derin bir uykuya dalmış. Tabi sürünün hayvanları da başı boş, dört bir yana dağılıvermiş merada. Akşam vakti Yusuf düğünden otlağa geldiğinde bir de bakmış ki ortada sürü mürü yok! İki Yusuf birlikte süklüm püklüm doğru beylerinin yanında almışlar soluğu. Bey “Ya sürümü bulacaksınız veya ben size edeceğimi bilirim.” demiş. Yusuflar gece boyu dağ, bayır, başlamışlar sürüyü aramaya. Biri gitmiş bir tepeye, öbürü gitmiş diğer tepeye; bu tepelerden durmadan birbirlerine bağırırlarmış:

“Yusuuuf! Buldun mu?”

“Yusuuuf! Buldun mu?”

Bulamamışlar tabii sürülerini, başlamışlar ağlamaya. Ama Tanrı onları görmüş, acımış hallerine ve beyin zulmünden korumak için kuş yapıvermiş her ikisini de. İşte o gün bugündür yusufçuk kuşlarının ötüşleri, birbirine bağıran bu iki çobanın seslerinden ibaretmiş.

b) Okuduğunuz metinle ilgili iki soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 

1. soru: Adam niçin evlenmeye karar vermiş?

2. soru: Kadın niçin çocuklara kötü davranmıştır?

Yusufçuk Metni Cevapları Sayfa 176

3. ETKİNLİK

Not aldığınız anahtar kelimelerden hareketle okuduğunuz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.

Cevap: 

YUSUFÇUK METNİ ÖZETİ

Zamanın birinde kendi halinde, eşi ve biri kız biri erkek iki çocuğuyla yaşayan bir adam varmış. Bir gün adamın eşi ölmüş. Çocukları perişan olmasın diye başka biriyle evlenmiş. Evlendiği kişi hem adama hem de çocuklara kötü davranıyormuş. Bir gün çocuklara oğlakları otlamaya götürmelerini fakat hiçbirini kaybetmemelerini söylemiş. Çocuklar ormanda oğlakları otlatıp geri döneceklerken bir oğlağın kaybolduğunu görmüşler. Üvey annelerinden çekinen çocuklar korkmalarına rağmen gece oğlağı aramaya koyulmuşlar. Seslerden korkan çocuklar Allah’a dua etmişler. İkisinin de duaları kabul edilmiş ve kuş oluvermişler. Öte öte oğlağı aramaya başlamışlar. Efsane odur ki bu çocuklardan birinin adı Yusuf’tur ve kardeşi oğlağı ararken “Yusufçuk” diye ötmektedir. Yusuf da “Yoook” diye ötmektedir. Efsaneye göre bu kuşun ismi buradan gelmektedir.

4. ETKİNLİK

“Yusufçuk” metnindeki gerçek ve kurgusal unsurları belirleyerek yazınız.

Gerçek Unsurlar:

Cevap: Ailesiyle yaşayan adam, adamın eşinin ölmesi, adamın yeni bir eş alması, üvey annenin adama ve çocuklara kötü davranması.

Kurgusal Unsurlar:

Cevap: Çocukların kuşa dönüşmesi.

5. ETKİNLİK

Kendinizi “Yusufçuk” metnindeki kişilerden birinin yerine koyarak anlatılan olayla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

(örnek) Ben kendimi metindeki babanın yerine koyuyorum. Ben çocuklarım için evlenmek zorunda kalsam iyice araştırmadan evlenmezdim. Oldu ki evlendim. Daha ilk günden evlendiği kadının çocuklarına iyi bakmayacağı anlaşılmış. Bunu anladığım an evliliğimi bitirirdim. Çünkü evlenme sebebim zaten çocuklarımın anne eksikliği hissetmemesi, iyi yetişmeleri içindir. Eğer bu isteğim yerine gelmeyecekse, evliliğin devam etmesi hem bana, hem çocuklarıma hem de evlendiğim kişiye zarar verir.

6. ETKİNLİK

a) “Yusufçuk” metninden alınan aşağıdaki cümlelerde yüklem görevinde kullanılan isimlerin altlarını örnekteki gibi çiziniz.

Cevap: 

• Eli hünerli, gönlü gani bir adammış.

• Kız yedi yaşında ya var ya yok; oğlanı, Yusuf’u dersen ancak beşindeymiş.

• Adına “Gusguuk” derler köylüler ki asıl adı “Yusufçuk”tur.

• Tek gözlü toprak damının bahçesinde sebze yetiştirir, çoluğu çocuğu yer, konu komşuya bile yetermiş. (Bu cümlede yüklem görevinde kullanılan isim yoktur.)

b) Altını çizdiğiniz yüklem görevindeki isimleri örnekteki gibi birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

• Bize yardım eden kişi çok zengin bir adammış.

• Acile getirilen çocuk daha beşindeymiş.

• Kuşun asıl adı Yusufçuktur.

Yusufçuk Metni Cevapları Sayfa 177

7. ETKİNLİK

“Türkçem” şiirini okuyunuz. Okuduğunuz şiirin sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerle ilgili bir deneme yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak konu hakkında yazılmış deneme örneğine ulaşabilirsiniz.

Bu Türkçe ile Nereye Gidiyoruz? – Deneme

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Aşağıda verilen konulardan birini seçiniz. Seçtiğiniz konuyla ilgili araştırma yapınız.

Konularla ilgili araştırma yazılarına altlarında bulunan butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Cevap: 

• Gölge oyunu tasvirleri nasıl yapılır?

Gölge Oyunu Tasvirleri Nasıl Yapılır?

• Gölge oyunundaki tipler hangileridir?

Gölge Oyunundaki Tipler Hangileridir?

• Gölge oyunu sanatçılarının özellikleri nelerdir?

Gölge Oyunu Sanatçılarının Özellikleri Nelerdir?

*** Yusufçuk metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
clap
7
love
4
happy
2
unlike
2
angry
1
confused
1
sad

27 Yorum

Yorum Yap