Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Yaşayan İnsan Hazineleri İzleme Metni Cevapları

Yaşayan İnsan Hazineleri izleme metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 254-255-256-257-258-259-260 (Sanat Teması)

Yaşayan İnsan Hazineleri İzleme Metni Cevapları - 7. Sınıf MEB Yayınları

Yaşayan İnsan Hazineleri İzleme Metni Cevapları – 7. Sınıf MEB Yayınları

Yaşayan İnsan Hazineleri İzleme Metni Cevapları Sayfa 254

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

• “Geleceğe aktarılan sanatsal miraslar” söz grubundan ne anlıyorsunuz?

(örnek) Kültürümüzde yer alan sanatların gelecek nesillere öğretilmesi böylece gelecekte de yaşatılmasını anlıyorum.

• “Minyatür, cilt sanatı, sedef kakma, keçecilik, âşıklık” sanatlarıyla ilgili bilginiz var mı? Varsa bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Yaşadığınız çevrede el sanatları ile ilgili neler yapılmaktadır?

Yaşayan İnsan Hazineleri İzleme Metni Cevapları Sayfa 255

1. ETKİNLİK

İzlediğiniz belgeselde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

Cevap: 

tezhip: Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama

idealist: Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, ülkücü

ordinaryüs: Türk üniversitelerinde 1960 öncesinde, en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilen unvan

kaligrafi: Güzel yazı sanatı

restorasyon: Yenileme

nadide: Az görülür, görülmedik, seyrek görülen

icazet almak: İzin, onay almak

istişare: Bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, danışmak.

sedef: Midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde

Yaşayan İnsan Hazineleri İzleme Metni Cevapları Sayfa 256

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. İzlediğiniz belgesele göre doğru olan ifadelerin başına “D”, yanlış olan ifadelerin başına “Y” yazınız.

Cevap: 

(D) Klasik kitap sanatçısı İslam Seçen, uzun yaşamının sırrını bu sanata bağlamıştır.

(D) Minyatür sanatçısı Cahide Keskiner, bu sanatı kültür ve sanatı yaşatmak için ele almıştır.

(Y) İslam Seçen’e göre dünya çapında sanat zirvelerine ulaşmış sanatkârlar hâlâ yaşamaktadır.

(D) Sedefkâr Salih Balakbabalar, Türk tezhinatına ait seçkin desenleri ve Türk hat sanatının nadide örneklerini ahşap, sedef, bağa, fil dişi, altın, gümüş, yakut, pirinç gibi malzemelerle uygulamaktadır.

(D) Salih Balakbabalar’a göre sedef kakma sanatını iyi yapabilmek için ahşabı çok sevmek, makine kullanmayı bilmek, malzemeyi tanımak, hat sanatı konusunda bilgi sahibi olmak ve bu işi çok iyi bilenlerle devamlı istişare hâlinde olmak gerekir.

(D) Kalem işi çalışmalarını yapan Muammer Semih İrteş’in ilk hedefi eski eserlerin, geleneksel sanatların en iyi şekilde restore edilmesi ve bu konuda iyi ustaların yetişmesidir.

(D) Keçecilik sanatıyla uğraşan Ahmet Yaşar Kocataş, sadece katıldığı sergilerle geleneğe ilişkin toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamıştır.

(D) Aşıklık geleneği temsilcilerinden İsmail Nar’a göre birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve barışı sağlayacak davranışlar içinde olunmalıdır.

(D) Atma türkü sanatına yeni başlayan Osman Efendioğlu’na göre atma türkü; hiciv, nükte, şaka, kinaye gibi oluşumların bir neticesidir.

(D) Çok sesli şarkı söyleme geleneğinin temsilcisi olan Macahel Yaşlılar Korosu; Artvin Borçka’nın Camili köyünde, yok olmaya yüz tutan geleneksel çok sesli halk şarkılarını yaşatmak üzere 2001 yılında kurulmuştur.

(D) Macahel Yaşlılar Korosu üyeleri; profesyonel müzik eğitimi almamış ve köy imecelerinde, düğünlerinde icra edilen çok sesli şarkı söyleme geleneğini kendileri öğrenmişlerdir.

(D) Minyatür sanatı; ebru, hat ve resim sanatlarıyla iç içedir.

3. ETKİNLİK

“Yaşayan İnsan Hazineleri” adlı belgeseldeki sanatlar içerisinde en çok ilginizi çeken sanat dalı hangisidir? Nedenleriyle birlikte anlatınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Yaşayan İnsan Hazineleri İzleme Metni Cevapları Sayfa 257

4. ETKİNLİK

“Yaşayan İnsan Hazineleri” adlı belgeselde konuşmacıların sözlü olmayan mesajlarını (ses tonu ve vurgu, beden dili, jest, mimik, giyim kuşam…) belirleyerek anlatmak istediklerini boşluklara yazınız.

Cevap: 

MEHMET ACET

Beden diline baktığımızda anlattığı şeyin karşısındaki kişi tarafından daha iyi anlaşılması için açıklamalar yaptığını anlıyoruz. Jest ve mimiklerinden anlattığına inandığını ve içselleştirdiğini çıkarabiliriz.

OSMAN EFENDİOĞLU

Kıyafetlerinden yapılan işi önemsediğini anlıyoruz. Beden dili, jest ve mimikleri ile atma türkünün tanımını vurgulayarak anlatmaktadır. Uzun süredir bu işi yaptığına dair dikkat çekmeye çalışmaktadır.

SALİH BALAKBABALAR

Ustalığını ön plana çıkaran, tecrübeli olduğuna dair vurgular yapan bir beden diline sahiptir. Sedef sanatında yapılan işin iyi tanınmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır.

AHMET YAŞAR KOCATAŞ

Beden dilinde, yaptığı sanatı başkalarına aktarabilmenin sevincini ve rahatlığını görüyoruz. Ses tonuna bakarak anlattıklarında samimi olduğunu çıkarabiliriz.

5. ETKİNLİK

İzlediğiniz belgeselde başvurulan düşünceyi geliştirme yolu/yollarını (tanımlama, karşılaştırma, benzetme) bularak kullanıldığı bölümlerdeki örnek cümleleri aşağıya yazınız.

Cevap: 

Tanımlama: Atma türkü sanatına yeni başlayan Osman Efendioğlu’na göre atma türkü; hiciv, nükte, şaka, kinaye gibi oluşumların bir neticesidir.

Örnekleme: Sedefkâr Salih Balakbabalar, Türk tezhinatına ait seçkin desenleri ve Türk hat sanatının nadide örneklerini ahşap, sedef, bağa, fil dişi, altın, gümüş, yakut, pirinç gibi malzemelerle uygulamaktadır.

Yaşayan İnsan Hazineleri İzleme Metni Cevapları Sayfa 258

6. ETKİNLİK

Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda unutulmaya yüz tutmuş sanatları, bu sanatların unutulma nedenlerini ve ortaya çıkan sorunla ilgili çözüm önerilerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap: 

(örnek)

Sorun: Geleneksel sanatların unutulmaya başlaması

Sorunun Nedenleri: Gelişen teknoloji, zamanın getirdiği sanatsal zevk anlayışındaki değişim, kültürel değişimler ve insanların ihtiyaçlarındaki değişim

Çözüm Önerilerim: Bu sanatlarla ilgili atölyelerin arttırılması, bu sanatlara yönelik iş kollarının arttırılması, okul ve halk eğitim merkezlerinde bu sanatlarla ilgili derslerin verilmesi, bu sanatların teknoloji ile ilişkilendirilmesi.

7. ETKİNLİK

Aşağıda, anlatım bozukluğu olan cümlelerle anlatım bozukluğunun nedenleri verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarını nedenleri ile eşleştiriniz. (Birden fazla eşleştirme yapabilirsiniz.)

Cevap: 

(2) Halam, çorabı çok güzel dokur.

(4) Şüphesiz bu tabloyu Ayşe Hanım yapmış olmalı.

(5) Çok güneşte kaldığı için hasta olmuş.

(1) Kışın en güzel aylarından biridir ocak, şubat.

(6) Matematikten yüksek not aldığını öğrenince etekleri tutuştu.

(2) Araba fiyatları çok pahalı olduğu için satışlar azaldı.

(5) Kargonuz ücretsiz eve teslim edilir.

(1) Bundan sonra siz de artık bisiklet sürebilirsiniz.

1. Gereksiz sözcük kullanımı

2. Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı

3. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı

4. Anlamca çelişen sözcüklerin kullanımı

5. Sıralama ve mantık yanlışlığı

6. Deyimin yanlış anlamda kullanımı

Yaşayan İnsan Hazineleri İzleme Metni Cevapları Sayfa 259

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

Sevgili Öğrenciler,
Gündelik yaşama ait kısa ömürlü, küçük, geçici, sıradan, değersiz gibi görünen ıvır zıvır
materyalleri biriktirmeye efemera denir.
Okul diplomalarınızı, sinema ve tiyatro biletlerinizi, davetiyeleri, önemli günlere ait
broşürleri, çeşitli objeleri, gazete kupürlerini, mektup ve zarfları, eski fotoğrafları, kartpostal gibi geçici materyalleri bir araya getirip saklıyorsanız sizin de “efemerist” bir yönünüz var demektir.

b) Verilen bilgilerden hareketle ilgi alanınıza göre aşağıya bir efemera panosu hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Yaşayan İnsan Hazineleri İzleme Metni Cevapları Sayfa 260

9. ETKİNLİK

Aşağıda, giriş bölümü verilmiş metni içeriğine uygun şekilde tamamlayınız. Metninize uygun bir başlık belirleyiniz.

Günlerden pazar ve hava çok güzel görünüyor. Arkadaşlarla “Bugün ne yapalım?”
diye düşünürken aklımıza arka sokaktaki tiyatro geldi. Hep birlikte tiyatroya doğru güle oynaya yürümeye başladık. Önce oyunlar hakkında bilgi sahibi olmak için afişlere göz attık.
Birden

Hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

*** Yaşayan İnsan Hazineleri İzleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
angry
2
clap
1
happy
1
unlike
0
love
0
confused
0
sad

2 Yorum

Yorum Yap