Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Broşür Dinleme Metni Cevapları

Broşür dinleme metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 220-221-222-223-224-225 (Sağlık ve Spor Teması)

Broşür Dinleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Broşür Dinleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Broşür Dinleme Metni Cevapları Sayfa 220

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

• Sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz?

(örnek) Dengeli besleniyorum. Spor yapıyorum. Temizliğime dikkat ediyorum. Mevsimine göre giyiniyorum.

• Doktorların karşılaştıkları sorunlar neler olabilir? Anlatınız.

Hastaların anlayışsız davranmaları. Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar karşısında çaresiz kalmaları.

Broşür Dinleme Metni Cevapları Sayfa 221

1. ETKİNLİK

“Broşür” adlı metni dinlerken metnin devamına ilişkin tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular sorulacaktır. Tahminlerinizi verilen boşluklara yazınız.

Sorulan sorulara göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz.,

b) Kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe sözlükten bularak aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Cevap:

broşür: Genellikle bir şeyi tanıtmayı amaçlayan, sayfa sayısı az,küçük kitap, risale, kitapçık

fakülte: Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri

kırsal: Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer

müdahale: Karışma, araya girme

yetki: Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet

formül: Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı

ahali: Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk

Broşür Dinleme Metni Cevapları Sayfa 222

c) Kelimelerden üç tanesini seçerek kelimeleri anlamlarına uygun şekilde birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

• Birden bayılan yaşlı adama orada bulunan bir doktor müdahale etti.

• Geceleri asayişi sağlamak için bekçilere olaylara müdahale yetkisi verildi.

• Belediye başkan adayı ahaliye seçildiği zaman yapacaklarını anlattı.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Mustafa, Anadolu’nun bir kasabasına doktor olarak atanırken hangi duygu ve düşünceler içindedir?

Cevap: Bir an önce göreve başlamak ve insanlara yararlı olmak için çok heyecanlı ve isteklidir.

2. Mustafa, hastanedeki ilk günlerinde neyin farkına varmıştır?

Cevap: Fazla hastanın olmadığını, gelen hastaların, özellikle çocukların çok geç getirildiğini, durumlarının son derece ciddi olduğunu farketti.

3. Doktor Mustafa’yı diğer doktorlardan aldığı hangi cevaplar üzmüştür?

Cevap:“İnsanların çoğu kırsal kesimde yaşıyor. Doktora gelmek yerine kendi tekniklerini kullanıyorlar.” cevapları üzmüştür.

4. Pazar yerinde broşür dağıtan Doktor Mustafa’ya halkın verdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: İnsanların eğitimsiz ve bilinçsiz olduğu değerlendirmesini yapabiliriz.

5. Doktor Mustafa’nın arkadaşlarından biri olsaydınız ona yardım etmek için neler yapardınız?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşür, Ayşe Hanım’a nasıl ulaşmıştır?

Cevap: Akbaş Köyü’nün muhtarı Osman Ağa, çakmak taşlarını sarmak için broşürleri kullanmıştır. Eve geldiğinde broşürleri atmıştır. Torunu Ömer broşürleri bulmuş ve onlardan uçak yapıp oynamıştır. Uçan broşürlerden biri yandaki bahçeye gitmiştir. Burada Şerife Teyze broşürü alıp elindeki ipi sarmıştır. Hatice Hanım’a teslim etmiştir. Bu kez broşürü Hatice Hanım’ın torunu Saniye bulmuştur. Saniye tarlaya giderken nohutları broşüre sarmıştır. Nohutları Ayşe Hanım’a ikram etmiştir. Ayşe Hanım nohutları yedikten sonra broşür dikkatini çekmiştir.

7. Doktor Mustafa’nın yerinde olsaydınız halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtmanın dışında hangi etkinlikleri yapardınız?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.

Cevap: 

BROŞÜR METNİ ÖZETİ

Yemi mezun olan doktor Mustafa görev yaptığı hastanede ahalinin doktora gelmek yerine kendi yöntemlerini kullandıklarını öğrenir. Halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtmaya karar verir. Dağıttığı broşürlere halk ilgi göstermez. Dağıtılan broşürlerden biri, eşya sarmak, oyun oynamak gibi işler için kullanılırken elden ele dolaşır ve Ayşe Hanım’a ulaşır. Ayşe Hanım broşüre baktığında, broşürde yazılan belirtilerin kendi çocuğunda görüldüğünü fark eder. Hemen bebeğini doktora götürür. Böylece bebeğe zamanında müdahale edilerek, bebeğin yaşaması sağlanmıştır.

Broşür Dinleme Metni Cevapları Sayfa 223

5. ETKİNLİK

Gelecekte seçmek istediğiniz meslek ve bu mesleğin çalışma koşullarıyla ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.

6. ETKİNLİK

“Broşür” metninin tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Broşür metni mantık kurallarına uymaktadır. Duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımamaktadır. Fakat broşürün Ayşe Hanım’a ulaşma süreci gereksiz yere detaylandırıldığı için konudan sapılmasına neden olmuştur.

7. ETKİNLİK

Broşürün Ayşe Hanım’ın eline geçme süreciyle ilgili olan bölümünü arkadaşlarınızla canlandırınız.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki broşür örneğini inceleyiniz.

Broşür Dinleme Metni Cevapları Sayfa 224

b) Aşağıdaki metni okuyarak bir broşürün hazırlanması için gereken iş ve işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız.

BROŞÜR NASIL HAZIRLANIR?

Etkili bir broşür tasarlamak için doğru yapılan bir araştırma süreci gereklidir. Öncelikle broşürde ele alınan kurum için farklı çözüm önerileri ileri sürülmelidir. Fikirler ve çözüm önerileri harmanlanarak en doğru sonuçlara ulaşılmalıdır.
Kurumun amblemi, logosu, adresi, iletişim bilgileri vs. öğrenilmeli ve sonrasında broşür için kullanılacak olan metin hazırlıkları başlamalıdır. İmla kurallarının doğru bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. İmla kurallarının yanı sıra seçilecek olan cümlelerin oldukça etkili olması ve ne anlatılmak isteniyor ise eksiksiz bir şekilde yazıya dökülmesi gerekir. Bir kere okunmuş olsa bile akılda kalıcı olmalı ki ortaya çıkan broşür amacına ulaşmış olsun. Ortaya konacak olan yazı kadar kullanılacak olan görsel ögeler de son derece önemlidir. Konuya uygun renklerin seçimi ve kullanımı da bir o kadar broşürü etkin kılmak için yeterlidir.

Cevap: 

  1. Broşürde ele alınan kurum için farklı çözüm önerileri ileri sürülmesi ve önerilerin harmanlanarak en doğru sonuca ulaşılması.
  2. Kurumun amblemi, logosu, adresi, iletişim bilgilerinin öğrenilmesi.
  3. Broşür için kullanılacak olan metnin hazırlanması.
  4. Broşür için kullanılacak görsellerin hazırlanması.

9. ETKİNLİK

Aşağıda “Broşür” metninden bir bölüm verilmiştir. Verilen bölümde yer alan basit zamanlı fiilleri bulup ek fiil yardımıyla birleşik zamanlı fiillere çevirerek birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

Broşürle Osman Ağa’nın işi bitmişti, buruşturup bir kenara attı. Torunu Ömer, bu buruşturulmuş kâğıdı bulup oynamaya başladı. Yaptığı uçağı bahçenin bir ucundan diğer ucuna uçuruyordu. Ama uçak biraz da rüzgârın etkisiyle hız kazanıp yandaki bahçeye uçtu. Ömer, şaşkın ve üzgün gözlerle uçağın arkasından bakakalmıştı. Diğer bahçenin sahibi Şerife teyze sandalyesinde oturuyordu. Komşusu Hatice Hanım’a vermek için hazırladığı yün ipi sarmak üzereydi. Yerde gördüğü kâğıttan yapılmış uçağı aldı ve bir güzel katlayıp elindeki ipi bu kâğıdın üzerine sarmaya başladı.

attı → attıydı

başladı → başlamıştı

uçtu → uçuyordu

aldı → alacaktı

başladı → başlamalıydı

Broşür Dinleme Metni Cevapları Sayfa 225

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz.

ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Okulunuz 7-A sınıfı öğrencisi Can Çalışkan’ın velisiyim. Okul kapısının önünde seyyar satıcılar çocukların sağlığına zararlı gıda maddeleri satmaktadır. Okul yönetimi olarak bu sorunu çözmenizi istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

07/02/2018
Ali Osman ÇALIŞKAN

Adres: Tepe Mahallesi, Yukarı Sokak
No:25 Ulus/ANKARA

b) İncelediğiniz dilekçede yer alan soruna ilişkin çözüm önerileri bularak yazınız.

Cevap: Okul yönetimi belediyeye haber vererek zabıtaların satıcılara müdahale etmesini sağlayabilir.

c) Verilen dilekçe örneğinden hareketle yaşadığınız bir soruna ilişkin dilekçe yazınız.

(örnektir)

Cevap: 

ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL

Okulunuz 7-C sınıfı öğrencisiyim. Okul kütüphanesi sadece ders ve ders aralarında açıktır. Okuldan sonra kütüphane kapatıldığı için, gerek ödevlerimiz gerekse de kitap okuma aktivitelerimiz için kütüphaneden yararlanamamaktayız. Kütüphanenin okul saatinden sonra bir süre daha açık olması öğrenci yararına olacaktır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

07/02/2018
Şenay TÜRK

Adres: Çamlık Mahallesi, Mercan Sokak
No:25 Maltepe/İSTANBUL

*** Broşür dinleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
40
3
3
20
8
2
12

23 Yorum

Yorum Yap