Akıllı Evlat Dinleme Metni Cevapları

Akıllı Evlat dinleme metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 127-128-129
(Erdemler Teması)

Akıllı Evlat Dinleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Akıllı Evlat Dinleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Akıllı Evlat Dinleme Metni Cevapları Sayfa 127

1. ETKİNLİK

Metni dinlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde zengin adamın oğullarının birer kese altınla yaptıkları hakkındaki görüşlerinizi aşağıya yazınız.

Cevap: 

Büyük Oğlan

Bir kese altınla bir yerden, babasının vereceği malları koruması için kırk adam almış. Bundan büyük oğlanın, babasının mallarının hepsini ona vereceğinden emin olduğunu anlıyoruz. Büyük oğlanın para ile yaptıkları bencilliktir.

Ortanca Oğlan

Bir kese altınla yüz deve almış. Her birini burada satıp zengin olacağını düşünmüş. Ortanca oğlanın “fazla mal göz çıkarmaz ya…” sözünden babasının mallarının hepsini ona vereceğinden emin olduğunu anlıyoruz. Ortanca oğlanın para ile yaptıkları bencilliktir ve açgözlülüktür.

Küçük Oğlan

Gittiği yerdeki tehlikeli su yatağını tehlikesiz hale getirmek için ustalar getirmiş, parasını da ustalara vermiş. Oradaki yetim çocukları alıp getirmiş. Babası malları kime verirse, yetimlere de onun bakacağını planlamış. Hem iyilik yapıp hem de memlekete faydalı insanlar yetiştirmeye vesile olacağını düşünmüş. Küçük oğlanın para ile yaptıkları iyilikseverlik, ileri görüşlülük, merhamet ve alçakgönüllülüktür.

Akıllı Evlat Dinleme Metni Cevapları Sayfa 128

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Zengin adam, oğullarını yanına neden çağırmıştır?

Cevap: Mirasını paylaştırmak için çağırmıştır.

2. Baba, oğullarına birer kese altın verip onlardan ne yapmalarını istiyor?

Cevap: Oradan gitmelerini, 3 yıl sonra gelmelerini, bu süre boyunca verdiği paralar ile iş yapmalarını ve geri dönmelerini istiyor.

3. Zengin adam, büyük ve ortanca oğlunun yaptıklarını nasıl değerlendiriyor? Açıklayınız.

Cevap: Zengin adam bir değerlendirmede bulunmuyor.

4. Babanın yerinde olsaydınız sahip olduklarınızı evlatlarınızın arasında paylaştırmak için nasıl bir çözüm bulurdunuz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Sizce küçük oğlanın yapmak istedikleri, yaşadığı toplumun geleceğini hangi yönlerden etkileyebilir?

Cevap: Toplum, iyi yetişmiş, topluma faydalı olacak kişilere sahip olmuş olur. Bu da toplumu geliştirir, toplumdaki insanların daha huzurlu ve mutlu yaşamasına vesile olur.

6. Zengin adamın çocuklarından birisi olsaydınız bir kese altınla neler yapardınız?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde anlatılan olayların tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Zengin adam çocukları çağırdığında günlerinin sayılı olduğunu belirtmiştir. Fakat kısa zaman içinde öleceğini tahmin eden adamın oğullarını test etmek için üç yıl süre vermesi mantıksızdır. Zengin adam bu üç yıl içerisinde ölürse, malları nasıl paylaştıracağını düşünememiştir.

5. ETKİNLİK

Öğretmeninizin yönlendirmesiyle gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla derlemiş olduğunuz tekerlemelerden hareketle “Tekerleme Atışması” yapınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

6. ETKİNLİK

Aşağıda “Akıllı Evlat” metninden bir bölüm verilmiştir. Bu bölümde yer alan basit, türemiş ve birleşik fiilleri bularak uygun kutulara yazınız.

(…) Çocuklar hemen hazırlığa başlamışlar. İşlerini bitirdikleri zaman gelip babalarının
elini öpmüşler. Atlarına binip yola çıkmışlar.
Üçü birlikte bir zaman gittikten sonra önlerine üç yol çıkmış. Büyük kardeş sağdaki,
ortanca kardeş ortadaki, küçük kardeş de soldaki yola yürümüş; uzaklaşmışlar.
Günler günlerle birleşiverip aylar olmuş. Aylar aylarla birleşiverip yıl olmuş da
kimse farkına varamamış. Derken efendim baharlar yazları, yazlar da kışları kovalamış.
Yel esmiş, sel gelmiş, üç yıl gelip çatmış. (…)

Cevap: 

Basit Fiiller

 • gelip
 • öpmüşler
 • binip
 • çıkmışlar
 • gittikten
 • çıkmış
 • yürümüş
 • olmuş
 • esmiş
 • gelmiş
 • çatmış

Türemiş Fiiller

 • başlamışlar
 • bitirdikleri
 • uzaklaşmışlar
 • kovalamış

Birleşik Fiiller

 • birleşiverip
 • varamamış

Akıllı Evlat Dinleme Metni Cevapları Sayfa 129

7. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin istediğiniz bir bölümünü arkadaşlarınızla görev dağılımı yaparak canlandırınız.

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen unsurlardan hareketle bir masal yazınız. Yazdığınız masalın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

7. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

15 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!