#EVDEKAL

#EVDEKAL

6. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları

Bu sayfada 6. sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe kitabı cevapları için temalara göre metin bağlantıları bulacaksınız.

6. sınıf Türkçe kitabı cevapları öğrencilerimizin 2019-2020 yılı Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı etkinliklerine yönelik ödevlerini kontrol edebilmeleri amacıyla eğitimciler tarafından özenle hazırlanmıştır.

Aşağıda 6. sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe ders kitabı içerisindeki metinler listelenmiştir. Metinlere tıklayarak etkinlik cevaplarına ulaşabilirsiniz.

1. TEMA – Doğa ve Evren Teması

Meşeler Metni Cevapları

Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları

Deniz Hasreti Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 279. sayfasında yer almaktadır.

2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması

Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları

Çanakkale Metni Cevapları

Anadolu İmecesi Metni Cevapları

Baba Dinleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 279. sayfasında yer almaktadır.

3. TEMA – Çocuk Dünyası Teması

Uçurtma Metni Cevapları

Oyun Metni Cevapları

Kanatlanın Çocuklar Metni Cevapları

Oyuncak Dinleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 279. sayfasında yer almaktadır.

4. TEMA – Erdemler Teması

Sevgiyle Metni Cevapları

Azim Metni Cevapları

İyilik Üzerine Metni Cevapları

Ceylana Yardım Edenler Dinleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 279. sayfasında yer almaktadır.

5. TEMA – Milli Kültürümüz Teması

Gazlı Göl Metni Cevapları

Forsa Metni Cevapları

Nineme Ninni Metni Cevapları

Öğretmenimin Mektubu Dinleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 279. sayfasında yer almaktadır.

6. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması

Büyük Keşifler Metni Cevapları

Mavi Portakal Metni Cevapları

Buldum… Buldum Metni Cevapları

İçimdeki Müzik Dinleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 279. sayfasında yer almaktadır.

7. TEMA – Sanat Teması

Çocuk ve Resim Metni Cevapları

Yaz Sinemaları Metni Cevapları

Yürekler Metni Cevapları

Mozart’ın Müziği Dinleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 279. sayfasında yer almaktadır.

8. TEMA – Vatandaşlık Teması

Kurtla Köpek Metni Cevapları

Nazilli Destanı Metni Cevapları

Vatan Sevgisini İçten Duyanlar Metni Cevapları

Seyfi Dede Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 279. sayfasında yer almaktadır.

6. sınıf, ortaöğretim kademesinin ikinci sınıfıdır. Bu sınıfla ortaokul döneminde yeni bir sürece başlayan öğrencilerimizi Türkçe dersine yönelik önemli sorumluluklar beklemektedir. Bu sınıftan itibaren öğrencilerimizden kendilerini ifade edebilmeleri, okuduklarını yorumlayabilmeleri, kelime hazinelerini geliştirmeleri, beden dillerini etkili kullanabilmeleri, dil bilgisi konularına hakim olmaları beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 6. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz metinde bilmediği kelimelerin anlamını tahmin edebilme, dinlediklerini ve izlediklerini sözlü olarak özetleyebilme, metnin konu, ana fikir ve ana duygusunu tespit etme, hikaye edici metinleri canlandırabilme, dinlediklerini ve izlediklerini değerlendirebilme, konuşmalarında beden dilini kullanabilme, uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine konuşmalarında yer verme,  yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanabilme, metnin bağlamından yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edebilme, çekime eklerinin işlevini kavrama, isim, sıfat, zamir, isim ve sıfat tamlamalarının metne olan katkısını açıklayabilme, basit, türemiş, birleşik kelimeleri, edat, bağlaç ve ünlemlerin metne olan katkısını açıklayabilme ve bu kelime türlerini ayırt edebilme, metindeki söz sanatlarını tespit edebilme, metin türlerini ayrıt edebilme, metindeki önemli noktaların vurgulanışını kavrayabilme, grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlama, şiir ve hikaye edici metin yazabilme ve paylaşabilme, yazdıklarında tablo ve grafikler kullanabilme, kısa metinler yazabilme gibi kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.

Ekoyay Yayınları tarafından hazırlanan 6. sınıf Türkçe kitabı da bu kazanımlara göre hazırlanmıştır. Kitapta bulunan etkinlikler yukarıda sayılan kazanımlara göre öğrencilerimize ve öğretmenlerimize rehberlik etmektedir. Sitede yayınladığımız 6. sınıf Türkçe kitabı cevapları, öğrencilerimizin etkinleri yaptıktan sonra bu kazanımları elde edip edemediklerini, kendileri ve velileri tarafından kontrol edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrencilerimiz 6. sınıf Türkçe Ekoyay Yayıncılık ders kitabı cevapları içeriğinden faydalanırken, etkinlikleri öncelikle kendileri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra cevap anahtarlarından faydalanarak yaptıkları ödevin doğru olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Diğer Sınıfların Türkçe Kitabı Cevapları İçin Tıklayın

5 Yorum

Yorum Yap