Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları

Tartışarak Gerçeğe Doğru metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 17-20-21-22-23
(Doğa ve Evren Teması)

Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayıncılık

Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayıncılık

Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları Sayfa 17

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevrenin korunması ve çevre bilinci ile ilgili takip ettiğiniz TV ve radyo haberlerini paylaşınız.

2. İzlediğiniz kamu spotlarının amacı nedir? Açıklayınız.

Cevap: İnsanları doğanın ve çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmektir.

3. Çevrenin korunması niçin önemlidir?

Cevap: İnsanların hayatlarını sürdürebilmesi için bir yer gereklidir. İnsanlar bu yerde yaşar, yaşamsal gereksinimlerini bu yerden karşılar. Eğer bu yer korunmazsa insanlar yaşamları sürdürmekte zorlanırlar. Bu “yer” dediğimiz bizim çevremizdir. Çevremizi korumazsak çevremiz yok olur. Doğal olarak biz de yok oluruz.

4. Çevre bilincine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Cevap: (örnek) Evet düşünüyorum. Çevremizin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve buna göre davranıyorum.

Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları Sayfa 20

1. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz bazı kelime ve kelime grupları olacaktır. Bunların anlamlarını bağlamlarından yararlanarak tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçlardan yararlanarak öğreniniz. Yeni öğrendiğiniz bu kelime ve kelime gruplarını sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.

Cevap:

fitil: Eskiden topları ve şimdi lağımları ateşlemekte kullanılan kaytan biçiminde tutuşturucu madde

tahrip: Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma

kısır döngü: Aynı olumsuz sonucu veren, çözüm getirmeyen durumların tekrarlanması, sürdürülmesi

koşut: Paralel

Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları Sayfa 21

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını ilgili kutucuklara yazınız. Etkinlikle ilgili soruyu cevaplayınız.

Cevap:

Olay Örgüsü: Sınıfta öğretmenin çevre konusundaki sıkıntılarını dile getirdikten sonra sınıftan bir öğrencinin ortaya bir sorun atması ve tüm sınıfın bu sorunu tartışması.

Kişiler: Öğretmen, İlker, Mert, Deniz, Yiğit, Şebnem, Serap, yazar.

Yer: Sınıf

Zaman: Geçmiş zaman

Anlatıcı: 1. şahıs (yazarın kendisi)

Bu etkinliği yaparken zorlandığınızı düşünüyor musunuz? Niçin? Aşağıya yazınız.

Cevap:

(örnek) Hayır düşünmüyorum. Hikayedeki tüm unsurlar net olarak aktarılmıştır.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap: 

Konu: Çevre sorunları

Ana fikir: Uygarlık, yalnızca teknolojik gelişme değildir.

Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları Sayfa 22

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde hangi sorun ele alınmıştır?

Cevap: Hem sanayileşip hem de doğanın korunmasının mümkün olup olmadığı.

2. Öğrencilerin bu sorunu ele alma yöntemi nedir?

Cevap: Tartışarak bu soruna cevap bulmaya çalışmışlardır.

3. Sınıftaki öğrencilerden birisi siz olsaydınız metinde ele alınan sorunla ilgili neler söylemek isterdiniz?

Cevap: (örnek) Hem sanayileşip hem de doğal kalmak mümkündür. İyi bir plan yapıp herkes bu plana uyduğunda bu sorun ortadan kalkar.

4. Metinde hangi ülkeler, hangi yönden karşılaştırılmıştır? Sizce bu karşılaştırma doğru mudur?

Cevap: Büyük devletler ile Türkiye, sanayileri ve doğaları ile karşılaştırılmıştır. (örnek) Bu karşılaştırma doğrudur. Ülkemiz sanayileşirken doğaya zarar vermektedir. Büyük ülkeler ise bu ikisini dengede tutabilmektedir.

5. Metinde öğretmenin son söylediklerine katılıyor musunuz? Niçin?

Cevap: Katılıyorum. Verdiği örnek doğrudur. Gelişmiş ülkeler kalkınırken doğal kalmayı başarabiliyorsa demek ki hem sanayileşip hem de doğayı korumak mümkün demektir. Bunu biz de başarabiliriz.

6. Metin kahramanı sınıftaki bu tartışmadan nasıl bir sonuç çıkarmıştır? Siz nasıl bir sonuç çıkardınız?

Cevap: Uygarlık, yalnızca teknolojik gelişme değildir sonucunu çıkarmıştır. (örnek) Ben hem sanayileşip hem de doğayı korumanın mümkün olduğu sonucunu çıkardım.

5. ETKİNLİK

“Tartışarak… Gerçeğe Doğru” metnini “Meşeler” metni ile tema, konu, olay örgüsü ve karakterler bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırmanızı tablo hâlinde defterinize yazınız.

Cevap: 

TARTIŞARAK… GERÇEĞE DOĞRUMEŞELER
TEMA: Doğa

KONU: Doğa ve sanayileşme

OLAY ÖRGÜSÜ: Sınıfta öğretmenin çevre konusundaki sıkıntılarını dile getirdikten sonra sınıftan bir öğrencinin ortaya bir sorun atması ve tüm sınıfın bu sorunu tartışması.

KARAKTERLER: Öğretmen, İlker, Mert, Deniz, Yiğit, Şebnem, Serap, yazar.

TEMA: Ağaç

KONU: Meşe ağaçları

OLAY ÖRGÜSÜ: Yazarın meşe ağaçları hakkında bilgi verdikten sonra, küçükken çok sevdiği meşe ağacının yakacak için kesildiğinde duyduğu üzüntüyü anlatması.

KARAKTERLER: Yazar, İsmayıl, yazarın babası

6. ETKİNLİK

Yaratıcı konuşma tekniğiyle “çevre ve insan” konulu bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşmada sizden önceki arkadaşınızın konuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuya farklı bakış açısı getirmeniz gerektiğini dikkate alınız.

Konuşmanızda önceden hazırladığınız gazete ve dergi yazılarını, resim ve fotoğrafları kullanınız. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeleri kullanmamaya özen gösteriniz.

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak çevre ve insan konulu konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Çevre ve İnsan – Konuşma

7. ETKİNLİK

Tarihimizde ilginç vakıflar vardır. Bunlardan bir tanesi de çevreyi güzelleştirmeyi amaç edinen Nebioğlu Cafer Çelebi Efendi Vakfıdır. Aşağıda, bu vakfın kuruluş hikâyesi anlatılmıştır. Fakat metinde bazı cümleler ve paragraflar yanlış yerlere yazılmıştır. Bu numaralandırılmış cümle ve paragraflardan hangilerinin yerleri değiştirilirse metin, duygu ve düşüncenin akışına göre doğru yazılmış olur? Metni düzenleyerek defterinize yazınız.

Cevap:

Metnin düzenlenmiş hali:

Güneş, Boğaz’ın karşısındaki tepelere doğru inmeye başlamıştı. Sultan II. Selim otağıhümayunu önünde dinlenmekteydi. Kendisine sunulan meyve tabağındaki kayısılar, çavuş üzümleri, karadutlar öyle güzel duruyordu ki Sultan dayanamadı:

Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları Sayfa 23

(4) — Ne güzel meyveler bunlar? Hangi bağdan hangi bahçedendir?

(6) Hizmetli destur isteyip cevap verdi:
— Hocanız Cafer Çelebi’nin Üsküdar’daki bağındandır Sultan’ım.

(2) Padişah sol eliyle tuttuğu irice bir üzüm salkımından ikişer ikişer kopartıp ağzına götürmeye başladı ve “Maşallah! Ne de güzel bahçıvanmış.” diye hoşnutluğunu dile getirdi.

(1) Ünlü Şeyhülislam Ebussuut Efendi’nin kuzeni olan Cafer Çelebi bu memnuniyeti işittiğinde Üsküdar’daki bahçesinde dostlarıyla sohbetteydi. Çok sevindi, dedi ki maiyetindekilere:

(5) — Madem ki Padişah’ın dahi hoşuna gidecek güzellikte bir bağımız bahçemiz vardır. Bu güzellikler bizden sonra da harap olmamalıdır.

(3) — Ne emir buyurursunuz Çelebi’m, dendiğinde cevabı “Bir vakıf kurmak lazım.” olmuştu.

Öyle ya ağaçlar, çiçekler de birer canlıydı. Onlar dünyanın süsleriydi. Bu düşüncelerle kurduğu vakfın senedine şunları yazdırdı: “Bağcılıktan iyi anlayan bir bahçıvan bulunacak. Bahçıvan bahçelerin bakım ve korunmasını mükemmelen yapacak. Bahçıvanın ücreti ve bahçenin bakım masrafları İstavroz köyündeki iki evin kirasıyla, meyve ve çiçeklerden elde edilen gelirden karşılanacak.” Cafer Çelebi Efendi Vakfı hicri 977 (miladi 1569) yılında İstanbul’da kurulmuştur. Bağlara, bahçelere; ağaçlara ve çiçeklere yani çevreye hizmet eden ve bu güzel hizmeti diğer insanlara da hatırlatan bir vakıf olarak adını günümüze kadar taşıyabilmiştir.

Ünal Bolat
Tarihte İlginç Vakıflar

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• En sevdiğiniz hayvanla ilgili bilgiler toplayınız, görseller hazırlayınız.

• Ağustos böcekleri hakkında araştırma yapınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak ağustos böcekleri ile ilgili araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Ağustos Böceği Hakkında Bilgi

*** Tartışarak Gerçeğe Doğru metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
clap
1
love
1
angry
0
happy
0
confused
0
sad
0
unlike

106 Yorum

Yorum Yap