Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Kurtla Köpek Metni Cevapları

Kurtla Köpek metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 250-252-253-254-255-256-257-258 (Vatandaşlık Teması)

Kurtla Köpek Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Kurtla Köpek Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Kurtla Köpek Metni Cevapları Sayfa 250

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Özgürlük (hürriyet) kavramıyla ilgili hazırladığınız kartonları sınıfınıza asınız. Bu özlü sözlerin anlamlarıyla ilgili konuşunuz.

  • Hürriyet, milletlerin ebedi gençliğidir. Manuel Foy
  • Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. Mihayloviç Dostoyevski
  • Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi, hürriyettir. Epicuros
  • Özgürlük bir kişinin değil, herkesin hakkıdır. Herbert Spencer
  • İnsan hür olmadan, huzurlu ve mesut olamaz. Dante Aiighieri
  • Özgürlük, yasaların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır. Charles de Montesquieu
  • Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. Abraham Lincoln
  • Başkalarına da vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir. William Allen White
  • Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür. Mustafa Kemal Atatürk

2. Özgürlük sizce nedir? Özgür insan neler yapar?

(örnek) Bence özgürlük, bağımsız olarak, başkalarının hak ve özgürlüklerine müdahale etmeyecek şekilde kişinin kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur. Özgür insan, başkalarının hak ve özgürlüklerine müdahale etmeden hayatını istediği şekilde yaşar.

3. Haklar ve özgürlükler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Özgür olabildiğimiz müddetçe haklarımızı kullanabiliriz. Bir insanın haklara sahip olması ve bunları kullanabilmesi için öncelikle özgür olması gerekir.

4. Temel hak ve özgürlükler nelerdir?

1- Yaşama Hakkı
2- Sağlık Hakkı
3- Eğitim Hakkı
4- Düşünce Özgürlüğü
5- İnanç Özgürlüğü
6- İbadet Hakkı
7- Özel Yaşam Gizliliği Hakkı
8- Ekonomik Haklar

Kurtla Köpek Metni Cevapları Sayfa 252

1. ETKİNLİK

İkişerli gruplara ayrılınız. Arkadaşınızla beraber, okuduğunuz metni içeriğinde değişiklik yapmadan konuşma cümlelerinden ve olaylardan hareketle diyaloglara (karşılıklı konuşma şeklinde) dönüştürünüz. Oluşturduğunuz diyalogları aşağıya yazınız.

Cevap:

(örnek)

Kurt: Sayın köpek, çok temiz ve besilisiniz. Bu durumunuza hayran oldum.

Köpek: Sayın Kurt, güç önemli değildir. Bu ormanlarda perişan oluyorsunuz. Neredeyse açlıktan öleceksiniz. Sizin için yiyecek bulmak çok zor. Bence siz benimle gelin. Benimle gelirseniz kaderiniz değişir.

Kurt: Peki ne iş yapacağım?

Köpek: Zor bir şey değil. Ev sahiplerine hürmet edeceksiniz. Evi yabancılara karşı koruyacaksınız. Böylece sınırsız yemek yiyebilir, ev sahipleri tarafından sevilebilirsiniz.

Kurt: Çok güzel işmiş, çok hoşuma gitti. Fakat bu boynundaki yara neden oldu, merak ettim.

Köpek: Yara önemli değil. Beni bağlamak için tasma takıyorlar. Boynumdaki onun yarasıdır.

Kurt: E siz serbestçe dolaşamıyor musunuz?

Köpek: Dolaşamıyoruz ama önemli değil.

Kurt: Öyle şey olur mu? Siz özgürlüğünüzü yiyecek ve rahata satmışsınız. Ben özgürlüğümden asla vazgeçmem…

Kurtla Köpek Metni Cevapları Sayfa 253

2. ETKİNLİK

Aşağıda kutucukta verilen kelimeler okuduğunuz metinde geçen kelimelerdir. Bu kelimeler sözlük anlamlarıyla eşleştirilmiştir. Kelimelerin doğru eşleştirilip eşleştirilmediğini metinde kullanıldıkları yerlerden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ederek kutucukları işaretleyiniz.

Cevap:

Kurtla Köpek Metni Cevapları - Doğru Yanlış

Kurtla Köpek Metni Cevapları – Doğru Yanlış

Kurtla Köpek Metni Cevapları Sayfa 254

3. ETKİNLİK

Metinde kullanılan deyimleri belirleyiniz. Deyimlerin anlamını deyimler sözlüğünden bulup yazınız. Bu deyimlerin metne katkısını söyleyiniz.

Cevap: 

Metinde Kullanılan DeyimlerAnlamları
göze almak:Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek
dil dökmek:Kandırmak, inandırmak ya da yararlanmak için tatlı sözler söylemek
hayran olmak:Çok beğenmek
gözleri yaşarmak:Duygulanmak
gözüne ilişmek:Birdenbire, istemeden görmek

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kurt, köpek ile karşılaştığında ilk önce neler düşünüyor?

Cevap: Köpeği parçalamayı düşünüyor fakat boğuşmayı göze alamıyor.

2. Köpeğin kurda teklifi ne olmuştur?

Cevap: Onunla beraber gelip sahiplerine hizmet etmek.

3. Köpek, hangi görevler karşılığında ne almaktadır?

Cevap: Evi yabancılara karşı koruması karşılığında yiyecek ve sevilme almaktadır.

4. Kurt, köpeğin teklifini niçin geri çeviriyor? Kurdun yerinde siz olsaydınız bu teklif karşısında ne yapardınız?

Cevap: Kurt, tasma takılıp özgürlüğünün elinden alınacağını öğrenince teklifi geri çeviriyor. (örnek) Ben de kurdun yerinde olsam teklifi geri çevirirdim.

5. Metindeki kahramanlardan hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Niçin?

Cevap: (örnek) Kurdun yerinde olmak isterdim. Esir olmaktansa kurt gibi aç ama özgür yaşamayı tercih ederdim.

6. Metnin türü nedir?

Cevap: Fabl.

7. Metindeki hayvanlar gerçekte genel olarak nasıl bir karaktere sahiptir? Metinde bu hayvanların seçilmesinin gerçek hayatla bir ilgisi var mıdır?

Cevap: Kurt gururlu bir karaktere sahiptir. Köpek kibar bir karaktere sahiptir. Metinde bu hayvanların seçilmesinin gerçek hayatla bir ilgisi vardır. Kurt özgürlüğü sever fakat bu seçimi nedeniyle sıkıntı çeker. Köpek için rahat yaşamak özgürlükten daha önemlidir. Gerçek hayatta da insanlar da bu şekilde tercih yaparlar.

5. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap: 

Konu: Özgürlük

Ana fikir: Esaret altında yaşamaktansa aç kalmak daha iyidir.

Kurtla Köpek Metni Cevapları Sayfa 255

6. ETKİNLİK

Metnin yazarı siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız? Yazınız.

Cevap: 

ÖZGÜRLÜK MÜ ESARET Mİ?

7. ETKİNLİK

Metindeki kahramanları tabloda verilenlere göre karşılaştırınız.

Cevap: 

Metnin
Kahramanları
Fiziksel
Özellikleri
Karakter
Özellikleri
Özgürlük
Kavramına
Bakış Açıları
KöpekŞişmanKibar, mutluRahat yaşamak için özgürlüklerden vazgeçilebilir.
KurtZayıfGururlu, meraklıEsir olmaktansa sefalet çekmek daha iyidir.

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin aşağıdaki dizelerinde karşıtlık ilişkisi kurulmuştur. Bu ifadeleri bulunuz.

Zafiyetten çiroza dönmüştü kurdun biri
Köpekler, aksine, semiz mi semiz.

Cevap:  Çiroza dönmek ve semiz ifadeleri karşıtlık oluşturur.

Okuduğunuz metinde hayvanlara insan özelliği verilerek bu hayvanlar insan gibi konuşturulmuştur. İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkların konuşturulması sanatına konuşturma (intak) denir. Okuduğunuz metinde konuşturma sanatı sıkça kullanılmıştır. Aşağıda konuşturma sanatına örnekler verilmiştir. İnceleyiniz.

(…)
Şeytan tilki bir gün yine / Tavuk için bir bahçeye
Girer; fakat çukurdaki / Bir kapana düşer, der ki:
Çıkabilsem ben dışarı / Serperim bir kile darı
O zavallı tavuklara / bir şey yapmam hem onlara.
(…)
İbrahim Alaattin Gövsa
Anne Sevgisi

Burada tilki insan gibi konuşturulmuştur.

Kurtla Köpek Metni Cevapları Sayfa 256

Dün gece / Sordum yıldız kardeşlere
— Hava güzel olacak, dediler.
Bestami Yazgan
Uçtu Uçtu Şiir Uçtu

Cansız bir varlık olan yıldızlar insan gibi konuşturulmuştur.

Karganın biri / Ağacın tepesinden / Bütün olanları görmüş / Görmekle kalsa iyi /
“Bu, daha iyisini / Yaparım”. demiş.
Aziz Sivaslıoğlu
Tersinden La Fontaine Masalları

Karga, bir insan gibi konuşturulmuştur.

Masal ve fabllarda kişileştirme ve konuşturma sanatları en çok rastlanan söz sanatlarıdır. Siz de “Kurtla Köpek” metninde konuşturma sanatlarının olduğu dizelerin altını çiziniz.

Cevap: 

KURTLA KÖPEK

Zafiyetten çiroza dönmüştü kurdun biri
Köpekler, aksine, semiz mi semiz.
Bu kurt bir gün bir köpeğe rastladı; iri
Güzel, besili bir köpek; tüyleri tertemiz.
Atılıp şunu bir parçalamalı”,
Boğuşmayı da göze almak lazımdı fakat,
Köpek deseniz kendini, hakikat,
Koruyabilecek kadar anaçtı.
Bunu gören kurt pek sessiz yanaştı.
Biraz aşağıdan alıp dil dökeyim diye,
Hayran olduğunu söyledi bu semizliğe.
— “Güç bir şey değil, sayın efendimiz,
Dedi köpek, böyle benim gibi semirmeniz.
Vazgeçin, bırakın bu ormanları.
Nedir bu ormanlarda çektiğiniz;
Seril sefil, perişan, aç biilaç?
Açlıktan neredeyse öleceksiniz,
Hepiniz fülûsuahmere muhtaç.
Âdeta arslan ağzında, yiyecekleriniz.
Gelin benimle, hemen değişsin kaderiniz.”
Kurt sordu: –“Peki, işim ne olacak?”
“Hiç! dedi köpek, sadece adam kovalamak.
Vazifeniz yabancılara şiddet,
Evdekilere hürmet göstermekten ibaret.
Ama karşılığında neler, neler!
Sizindir artık evin sayısız yemekleri.
O ne piliç, o ne kuş kemikleri!
O ne sonsuz okşanıp sevilmeler!”
Kurt ne diyeceğini şaşırmıştı.
Sevincinden âdeta gözleri yaşarmıştı.
Derken baktı ki köpeğin boynunda bir yara.
“Bu ne?” dedi. —“Hiç!” — “Nasıl hiç?” — “Mühim değil yani.”
— “Ama ne?” — “Bağlamak için tasma takarlar ya,
Gözüne ilişen herhalde onun yeri.”
— “Bağlamak mı, serbestçe dolaşamaz mısınız?”
— “Pek dolaşamayız, ama ne çıkar?”
— “Ne mi çıkar? Yerinde dursun saltanatınız.
Hani hazineler bağışlasalar
Zerre bile feda edemem hürriyetimden.”
Diyip bizim kurt oradan uzaklaştı hemen.

Orhan Veli
La Fontaine’in Masalları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinle “Kurtla Köpek” metnini tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırınız. Metinlerin benzerliklerini ve farklılıklarını ilgili kutucuklara yazınız. Etkinliği tamamladıktan sonra kendinize şu soruyu sorarak öz değerlendirme yapınız:

• Bu etkinliği daha iyi yapabilir miydim? Nasıl?

KENT FARESİ İLE TARLA FARESİ

Bir zamanlar bir kent faresi bir tarla faresiyle karşılaşmış. Birbirlerini çok
sevmiş, çabucak dost oluvermişler. Kent faresi, yeni dostunu yemeğe çağırmış hemen. Ama hazırladığı sofraya bakılınca “yemek” sözcüğü çok zayıf
kalırmış. Dostuna gerçek bir şölen hazırlamış bizimki, krallara yaraşır bir sofra kurmuş. Ben bu sofranın bir Türk halısının üzerinde hazırlandığını söyleyeyim, gerisini de sen tasarla artık. Eğriye eğri, doğruya doğru, hiçbir eksiği
yokmuş şölenin. Kuş sütü dışında, ne ararsan varmış. Yazık ki bizimkiler bu
benzersiz yemekleri güzel güzel yerken birden tadı kaçıvermiş şölenin.

Salonun kapısında bir gürültü duymuşlar. Kent faresi hemen kaçıp deliğine gizlenmiş. Tarla faresi de onu izlemek zorunda kalmış. Bereket versin ki
çok kısa bir süre sonra gürültü kesilmiş. Bizim fareler de hemen ortaya çıkıp
sofranın başına gelmişler.

“Neyse, tehlikeyi çabuk atlattık.” demiş kent faresi. “Hadi, yemeğimizi bitirelim.”

Kurtla Köpek Metni Cevapları Sayfa 257

Ama bizim tarla faresinde iştah diye bir şey kalmamış, sofraya oturmak
istememiş artık.

“Teşekkür ederim, sevgili dostum. Bu kadarı yeter bana.” demiş. “Yarın
da siz bana gelin sizin tüm bu saray yemeklerinizi hazırlayamam ama benim
evimde hiçbir şey yemeğimizi yarıda bıraktıramaz. Canımızın istediği gibi rahat rahat yeriz yemeğimizi. Hadi, Allah’a ısmarladık. Korkudan yarıda bırakılan yemek de eksik olsun.”

(…)

Tahsin Yücel
La Fontaine Masalları

Cevap: 

Olaylar: Kurtla Köpek metninde bir köpeğin kurda özgürlüğünden vazgeçmesi karşılığında bol yiyecek vadetmesi anlatılıyor. Tarla Faresi ile Şehir Faresi metninde bolluk fakat sürekli tedirginlik içinde bir yaşam ile fakirlik fakat rahat ve huzurlu bir yaşam anlatılıyor.

Temalar: Metinlerde rahat yaşam, esaret, fakirlik, zenginlik, özgürlük konularına değinilmiştir.

Konular: İki metinde de özgürlük konusu işlenmiştir.

Karakterler: Köpek, kurt, tarla faresi, şehir faresi.

10. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki unsurların hangisi gerçek, hangisi kurgusaldır? Kurgusal olanların başına “K”, gerçek olanların başına “G” yazınız.

Cevap: 

(G) Kurt ve köpeğin birer hayvan olması.

(K) Kurdun ve köpeğin konuşturulması.

(K) Yabani bir hayvan olan kurdun özgürlüğüne düşkün olarak değerlendirilmesi.

(G) Köpeğin evcil bir hayvan olması ve çeşitli görevler yapması.

(G) Köpeğin evcilliğinin kölelik olarak değerlendirilmesi.

Kurtla Köpek Metni Cevapları Sayfa 258

11. ETKİNLİK

Serbest konuşma yöntemini kullanarak herhangi bir konudaki duygu, düşünce ve hayallerini anlatınız.

12. ETKİNLİK

Aşağıya özgürlükle ilgili bir şiir yazınız.

Cevap: 

(örnek) 

ÖZGÜRLÜKLE İLGİLİ ŞİİR ÖRNEĞİ

ÖZGÜRLÜK

Kuşlar gibi uçmaktır özgürlük,
Hiçbir çiçeği, dalı incitmeden.
Sevgiyle bakabilmektir özgürlük,
Kibirlenmeden, böbürlenmeden.

Herkese hakkını vermektir özgürlük,
Çıkar gözetmeden, öfkelenmeden.
Sınırları bilerek yürümektir özgürlük,
Mutluluğa, huzura ulaşmaktır kestirmeden.

Not: Bu şiir turkceodevim.com yazarları tarafından örnek göstermek amacıyla yazılmıştır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir imalathaneyi sahibinden ya da müdüründen izin alarak (pastane, fırın, tekstil fabrikası vb.) geziniz. Bu imalathanede üretilen ürünün yapım aşamalarının fotoğraflarını çekiniz. İmalathanede üretilen ürünün miktarını, imalathanede çalışan sayısını, kullanılan ham madde miktarını vb. ni not ediniz.

*** Kurtla Köpek  metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
angry
2
love
1
happy
0
clap
0
confused
0
sad
0
unlike

51 Yorum

Yorum Yap