Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Oyun Metni Cevapları

Oyun metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 83-85-86-87-88-89-90 (Çocuk Dünyası Teması)

Oyun Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Oyun Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Oyun Metni Cevapları Sayfa 83

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Oyun” kavramı size neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz.

(örnek) Eğlence, hayal dünyası, oyuncak, kural, bilgisayar…

2. Oyun oynarken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

(örnek) Kendimi özgür ve mutlu hissediyorum.

3. Oyun oynanmayan bir dünya nasıl olurdu?

(örnek) Oyun oynanmayan bir dünya gelişemezdi. Çünkü çocuklar oyun oynayarak kendilerini geliştirirler. Çocuklar gelişemezse dünya da gelişemezdi. Ayrıca dünya çok sıkıcı bir yer olurdu.

Oyun Metni Cevapları Sayfa 85

1. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını, bunların anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız.

Cevap: 

yıkıntı: Yıkılan bir şeyin parçaları, kalıntıları, enkaz

yumak: Yuvarlak biçimde sarılmış olan

böbürlenmek: Övünerek kabarmak, üstünlük taslamak, kurulmak

b. Anlamlarını tahmin ettiğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden yararlanarak öğreniniz. Bu kelime ve kelime gruplarını kendi sözlüğünüze yazınız.

2. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinden alınmış cümlelerdeki deyimlerin anlamlarını 2. “✔“ işareti koyarak belirleyiniz.

Cevap: 

Allah’ın günü ev, okul, okul, ev.

Allah’ın günü : ( ) Allah’a ait olan özel gün.
() Hemen hemen her gün.

Bakardım “birdirbir” deyip, koşa koşa gelerek orta yerde iki büklüm duran bir çocuğun sırtına…

iki büklüm durmak : ( ) İki sayısının şeklini almak.
() Öne doğru eğilerek durmak.

Ayy, ev başımıza yıkılacak!

başına yıkmak : () Harap etmek.
( ) Zor durumda bırakmak.

Oyun Metni Cevapları Sayfa 86

… böbürlene böbürlene bulutlara karışan dört köşeli, beşli, altılı uçurtmalara ne diyeceksiniz Bunlar hem göz hem akıl alır. Akıl koymaya başta.

gözünü almak : () Şiddetli ışık sebebiyle gözü iyi göremez duruma getirmek.
( ) Aşırı biçimde etkilenmek.

aklını başından almak : () Düşünemeyecek duruma getirmek, çok şaşırtmak.
( ) Başkalarının dediklerine göre davranmak.

başta akıl koymamak : ( ) Doğru yoldan ayrılmak.
() Düşünceleri karmakarışık yapmak, kararsızlığa yol açmak.

… bahçede bir koşup zıpladım mı annem hemen pencereyi vurur, çığlığı basar:
“Bırak elinden onu! Terleyip hasta olacaksın. Sofulardaki evde yaptıklarını biliyorsun ya!”

çığlığı basmak : () Çok kuvvetli şekilde bağırmak.
( ) Mümkün olduğunca sesinin az çıkmasını sağlamak.

Eski kadınlar çocukları zorla baş kaldırmaya zorladı.

baş kaldırmak : () Uysal olmaya zorlamak.
( ) Buyruğa, haksızlığa karşı gelmek.

“Canım sıkılıyor.” dedin mi ilk söz: “Gel yanıma otur.”

canı sıkılmak : () Yapacak bir işi olmamaktan tedirginlik duymak.
( ) Başkasına sinirlenmek.

Bir gün o dışarıdaki eğlencelerin yasaklanması, insanı kahkahalarla eğlendiren o oyunların özlemiyle kendimden geçerek:
“Öf, patlayacağım!” diye bağırmıştım.

kendinden geçmek : () Bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek.
( ) Uykuya dalmak, uyuyakalmak.

b. Anlamlarını belirlediğiniz deyimlerin metne nasıl bir katkısı olmuştur? Yazar bu deyimleri kullanmasaydı metnin anlatımı nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.

Cevap: İfadelerin daha anlaşılır olmasını, anlatımın zenginleşmesini sağlamışlardır. Yazar bu deyimleri kullanmasaydı anlatım sade ve sıradan olur, etkileyiciliğini kaybederdi.

Oyun Metni Cevapları Sayfa 87

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Oyun oynayamamakAna fikir: Çocukların oyun oynama özgürlüklerini ellerinden almak, onların gelişimlerini olumsuz etkiler.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metindeki kahramanın çocukluğu nasıl geçmiştir?

Cevap: Her gün okula gidip gelerek, oyun oynayamayarak geçmiştir.

2. Metindeki kahramanın özellikleri nelerdir? Metnin kahramanına benzeyen özellikleriniz var mıdır?

Cevap: Metindeki kahraman oyun oynayamadığı için üzgün ve annesine oyun oynatmadığı için tepkilidir. (örnek) Az da olsa benzerliğimiz var. Benim annem de araba çarpar, düşüp bir yerimi kırarım diye bisiklete binmeme izin vermiyor.

3. Metinde hangi geleneksel çocuk oyunlarından söz edilmiştir? Günümüzde bu oyunlardan hangileri oynanmaktadır?

Cevap: “Birdirbir”, “pişti”, “uzun eşek”, “tek mi çift mi”, “iplikten su yolu almaca”, “ten ten” , “el el üstünde kimin eli var”, “vay benim köse sakalım”, “eveleme develeme”, “deve kuşu kovalamaca”, “parmak ayırmaca”, “yokuş aşağı”, “seke seke ben geldim”, “çıngırağım hoş geldin”, “fış fış kayıkcı”, “duvarda top”, “cevizle vurup almaca”, “beştaş”.

Günümüzde bu oyunlardan “birdirbir”, “uzun eşek”, “fış fış kayıkcı” ve “beştaş” oyunları oynanmaktadır.

4. Metindeki kahramanın ve büyüklerin “oyun” kavramına bakış açıları nasıldır? Karşılaştırınız.

Cevap: Metindeki kahraman oyunsuz çocuk olmayacağını düşünüyor. Büyükler ise oyuna kendilerini rahatsız eden ya da çocuklarını hasta eden bir kavram olarak bakıyorlar.

5. Sizce “oyun” yazar için ne ifade etmektedir?

Cevap: Oyun, çocukluğun en büyük eğitim ve eğlence kaynağıdır.

6. Metinde anlatılan yıllardaki çocuk oyunlarıyla bugünkü çocuk oyunları arasında ne gibi farklılıklar vardır? Bu farklılığın sebepleri nelerdir?

Cevap: O yıllarda çocuklar oyunlarını diledikleri yerlerde, herhangi bir alete veya oyuncağa ihtiyaç duymadan oynayabiliyorlardı. Bugünkü çocuklar ise oyun oynamak için daha çok telefon veya bilgisayar kullanıyorlar. Oyunlarını özel oyuncaklarla oynuyorlar. Bu farklılığın sebebi ise gelişen teknolojidir.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Bunları arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap:

1. sorum : Yazarın evde oyun oynamasına niçin izin vermiyorlar?

2. sorum : Yaza için niçin okul evden daha eğlencelidir?

3. sorum : Yazar oyunsuz çocuğu neye benzetmektedir?

Oyun Metni Cevapları Sayfa 88

6. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinde yazar, yıllar önce başından geçen, onun düşünce dünyasında iz bırakan, tanık olduğu, unutamadığı olay ve kişileri metin aracılığıyla bizimle paylaşmıştır. Kişisel hayatı konu alan, kişinin yaşamından izler taşıyan bu tür metinlere anı denir. Anılar, samimi bir anlatımla ve öznel bakış açısıyla kaleme alınmış metinlerdir.

Şimdi aşağıdaki metinlerden hangisinin bir anıdan alındığını işaretleyerek gösteriniz.

Cevap:

Oyun Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları - Anı

Oyun Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları – Anı

Oyun Metni Cevapları Sayfa 89

b. İşaretlediğiniz metnin bir anıdan alındığını nasıl anladınız? Yazınız.

Cevap: Yazar birebir tanık olduğu bir olay ve kişiyi bizimle paylaşmıştır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde çoğul ekinin, eklendiği kelimelere temel anlamının(çokluk) dışında hangi anlamları kattığını eşleştirme yaparak gösteriniz.

Cevap:

Oyun Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları - Eşleştirme

Oyun Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları – Eşleştirme

8. ETKİNLİK

Videolarını izlediğiniz oyunlardan en çok ilginizi çekeni anlatınız. Oyunu anlatırken oyunla ilgili kavramları ve yeni öğrendiğiniz kelimeleri anlamına uygun kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

(örnek) 

Uçak oyunu bir ebeleme oyunudur, 7 kişi ile oynanır. Ebe diğer çocukları yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuklar uçak gibi kollarını açarak dururlar. Duran oyuncu ebe tarafından yakalanmamış bir oyuncunun bacaklarının altından geçmesi ile çözülebilir. Oyun ebenin herkesi yakalaması ile biter.

9. ETKİNLİK

Hakkında bilgi topladığınız geleneksel çocuk oyununu aşağıdaki başlıklara göre kendi cümlelerinizle tanıtınız. Oyununuzu tanıtırken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.

Cevap:

(örnek)

MENDİL KAPMACA OYUNU TANITIMI

Oyunun Adı Oyunun
Oynandığı Yer
Gerekli
Malzemeler
Oyuncu Sayısı
Mendil KapmacaGeniş bir alanMendil ya da bez parçasıEn az 5

Oyun Metni Cevapları Sayfa 90

Oyunun Kuralları

  1. Herhangi bir oyuncu mendili almadan rakibin sahasına geçemez.
  2. Belirlenen saha dışına çıkılamaz.
  3. On tur sonunda en çok mendili kapan takım kazanır.

Oyunun Oynanışı

Oyuncular eşit kişi olacak şekilde iki takıma ayrılır. Oyunculardan biri mendili tutan kişi olur. Bir takım sahanın bir tarafında, diğer takım da sahanın diğer tarafında yan yana duracak şekilde dizilirler. Tam ortada bir kişi elinde mendille durur. Mendili önünde duracak şekilde yukarıdan tutup sallandırır. Mendili yakalayacak kişiler hazır bekler. Mendili tutan kişi işaret verdiğinde her iki takımdan bir oyuncu mendili kapmak için koşar. Mendili kapan oyuncu kendi takımına doğru yerine geçmek için koşar. Diğer oyuncu, mendili kapan kişi yerine ulaşmadan ebelemeye çalışır. Ebelerse sayı alır. Ebeleyemezse diğer takım sayı alır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bilgisayar oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin neler olduğuyla ilgili gazete ve Genel Ağ haberleri, dergi yazıları bulunuz. Bunun için “www.eba.gov.tr” ve “www.ailetoplum.aile.gov.tr” Genel Ağ adreslerinden yararlanabilirsiniz.

Bilgisayar Oyunlarının Faydaları ve Zararları Nelerdir?

*** Oyun metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

73 Yorum

Yorum Yap