Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Sevgiyle Metni Cevapları

Sevgiyle metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 110-111-112-113-114-115 (Erdemler Teması)

Sevgiyle Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Sevgiyle Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Sevgiyle Metni Cevapları Sayfa 110

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Sevgi” kavramı zihninizde hangi çağrışımları yapıyor?

(örnek) Yakın ilgi, bağlılık, vefa, anne-baba, kardeş, arkadaş, hayvan, vatan…

2. Saygılı insan nasıl davranır? Örnekler veriniz.

Saygılı insan karşısındaki kişiye değer verdiğini gösterecek davranışlarda bulunur. Sınıfımıza bir misafir geldiğinden ayağa kalkmamız, büyüklerimizin elini öpmemiz, konuşmacıyı, başka şeylerle ilgilenmeden dikkatlice dinlememiz, saygımızın getirdiği davranışlardır.

3. Sevgisiz bir dünya düşünülebilir mi? Niçin?

Düşünülemez. İnsanları bir arada tutan duygu sevgidir. Sevgi olmazsa insanlar birlikte hareket edemez. Sürekli birbirleriyle kavga ederler. Bu kavgalar da dünyanın yok olmasına sebep olur.

4. “Sevgi” ve “saygı” kavramlarıyla ilgili bulduğunuz atasözlerini ve özlü sözleri paylaşınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak sözlere ulaşabilirsiniz.

“Sevgi” ve “Saygı” kavramlarıyla ilgili özlü sözler ve atasözleri

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu Türkçe sözlükten yararlanarak kontrol ediniz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Sevgiyle Metni Cevapları Sayfa 111

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirin ilk dörtlüğünde hangi nesne ve varlıklara sevgi ve saygıyla bakmamız isteniyor?

Cevap: Dünyaya, ekmeğe, suya, eşe, çocuğa, konu komşuya.

2. Yediğimiz ekmeğe saygıyla bakmak nasıl olur?

Cevap: Ekmeğin ne emeklerle önümüze geldiğini düşünüp onu israf etmeden yiyerek.

3. İçilen suya sevgiyle bakmaktan ne anlıyorsunuz?

Cevap: Yaşamımız için suyun kıymetli olduğunu bilmek, suyu israf etmemek, suları kirletmemek.

4. Konu komşuya sevgi ve saygıyla nasıl bakılır? Günlük hayattan örnekler veriniz.

Cevap: Bulunduğumuz yerde komşularımızı rahatsız etmeyerek, bize ihtiyaçları olduğu zaman onlara yardım ederek, paylaşımda bulunarak sevgi ve saygıyla bakabiliriz. Mesela evimizdeki ihtiyaç fazlası eşyalarımızı, ihtiyacı olan bir komşumuzla paylaşabiliriz.

5. Şiirin ikinci dörtlüğünde hangi işlerden söz ediliyor?

Cevap: Ağaç dikimi, ekin biçimi, yemek yeme, çalışma.

6. Her işe saygıyla ve sevgiyle başlamak ne demektir?

Cevap: İşimizin değerini bilip işimizi sevgiyle yapmaktır.

7. Şiirin son bölümünde “Sevgiyle dolmalı insan, saygıyla” dizesinde şair ne anlatmak istiyor?

Cevap: İnsanlar yaşamlarında, birbirleriyle olan ilişkilerinde ve yaptıkları işlerde öncelikle saygı ve sevgiye önem vermeleri gerektiğini anlatmak istiyor.

8. Şiirin son bölümünde hangi eylemler sıralanıyor?

Cevap: Türkü söylemek, saz çalmak, gülmek, oynamak, çiçek koklamak, dost kucaklamak.

9. Şiirin bölümlerine dikkat edildiğinde şairin şöyle sıralama yaptığı görülüyor:

1. Sevgiyle ve saygıyla bakmalı
2. Saygıyla ve sevgiyle başlamalı
3. Sevgiyle ve saygıyla dolmalı

Bu sıralama bize ne anlatıyor? Şair böyle yaparak neyi vurgulamak istemiştir?

Cevap: Şair bu sıralamayla herkese ve her şeye ön yargımız olmadan saygı ve sevgi ile yaklaşmamız gerektiğini, ilişkilerimize ve işlerimize saygı ve sevgiyle başlamamızı ve her hareketimizde saygı ve sevgiye önem ve öncelik vermemiz gerektiğini anlatıyor. Şair böyle yaparak daha mutlu bişr yaşam sürebileceğimizi vurgulamak istemiştir.

10. Şiirin ana duygusu nedir?

Cevap: Saygı ve sevgi.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz.

Cevap: S

NASIL OLMALI?

SAYGI VE SEVGİ

Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Yazınız.

Cevap: Belirlediğim başlıklar şiirde aktarılan duygular ile ilişkilidir.

Sevgiyle Metni Cevapları Sayfa 112

4. ETKİNLİK

Her yıldızın kendi yörüngesi vardır ve onunla en yakın komşusu arasında yalnız güçlü bir çekim değil, erişilmez bir uzaklık da bulunur. Çekimin gücü uzaklığa oranla artarsa iki yıldız kucaklaşmayıp çarpışır ve yok olur. Bizim de onlar gibi yörüngemiz var ve acıklı bir çarpışmayı önlemek için aramıza erişilmez bir uzaklık koymamız gerekir. Saygılı davranmanın tüm sırrı, birbirinden yeterince uzak durabilmektedir; saygının bulunmadığı toplumda yaşam ne çekilebilir ne de sürdürülebilir.

Bernard Shaw
(Bernırd Şov)

Yukarıdaki özlü sözden hareketle “saygının toplum hayatında yeri ve önemi” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda ama, fakat, lakin, ancak, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Aşağıdaki butona tıklayarak konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Saygının Toplum Hayatında Yeri ve Önemi – Konuşma

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki kısa hikâyeyi okuyunuz. Bu metnin yazarı siz olsaydınız hikâyeyi nasıl yazardınız? Metni kendi cümlelerinizle yeniden oluşturunuz.

SEVGİ DERSİ

Küçük oğlu annesine geldi ve ona elindeki kâğıdı uzattı. Annesi ellerini önlüğüne kuruladıktan sonra kâğıdı okumaya başladı:

Çimleri biçtiğim için 5 lira
Bu hafta odamı temizlediğim için 2 lira
Alışverişe gittiğim için 2 lira
Küçük kardeşime baktığım için 2 lira
Çöpü döktüğüm için 1 lira
İyi bir karne getirdiğim için 5 lira
Bahçeyi temizlediğim için 3 lira


Toplam borç 20 lira

Annesi umutla kendisini süzen oğluna baktı. Eline bir kalem aldı, kâğıdın arka yüzünü çevirdi ve şunları yazdı:

Sevgiyle Metni Cevapları Sayfa 113

Seni dokuz ay karnımda taşıdım: Bedava

Hasta olduğunda başını bekledim, elimden geleni yaptım, senin için dua ettim: Bedava

Yıllar boyu değişik nedenlerle mutsuz olduğun zaman senin için gözyaşı döktüm: Bedava

Senin için geceler boyu kaygı duyup uykusuz kaldım: Bedava

Oyuncaklarını topladım, yemeğini hazırladım. Giysilerini yıkadım, ütüledim: Bedava

Ve oğlum bunların hepsini topladığın zaman gerçek sevginin bedelinin parayla ölçülemediğini görürsün, bedavadır çünkü.

Oğlu annesinin yazdıklarını okuyunca çok duygulandı, gözleri doldu. Annesine sarıldı: “Anneciğim, seni çok seviyorum.” dedi. Sonra annesinin elinden kalemi kâğıdı aldı, toplam borcun karşısındaki 20 lira yazısını sildi ve yerine şunları yazdı: Hepsi ödenmiştir.

Ali Çankırılı
Hikâyelerle Değerler Eğitimi

Hikâyeyi yazmadan önce aşağıdaki hikâye yazma taslağını doldurunuz. Hikâyenizi yazarken yazım kılavuzunu kullanmayı unutmayınız. Hikâyenizde ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte, buna rağmen ifadelerinden uygun olanları kullanınız. Yazdığınız hikâyede anlatım bütünlüğünü bozan ifadeler olup olmadığını kontrol ediniz. Hikâyenizi yazım ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından gözden geçiriniz. Gözden geçirme işleminden sonra kendinize şu soruları sorunuz:

• Anlatımım açık ve anlaşılır mı?
• Hikâyemde geçiş ve bağlantı ifadelerini uygun biçimde kullanabildim mi?
• Yazım ve noktalama kurallarını yeteri kadar biliyor ve doğru biçimde uygulayabiliyor muyum?
• Bu konularda kendimi geliştirmek için neler yapmalıyım?

 

Hikâyemin Taslağı

Cevap:

(örnek)

Hikâyemde anlatacağım olay: Bir çocuğun yaptığı işler için annesinden para istemesi ve annesinin cevabı.

Sevgiyle Metni Cevapları Sayfa 114

Hikâyemin zamanı: 8 yaşımda iken

Hikâyemin geçtiği yer: Ev

Hikâyemdeki kişiler: Ben ve annem

Hikayemin

Serim bölümünde anlatacaklarım: Anneme yaptığım işlerin bir listesini verip karşılığında para istemem

Düğüm bölümünde anlatacaklarım: Annemin bu talebime olan karşılığı

Sonuç bölümünde anlatacaklarım: Hatamı ve annemi ne kadar çok sevdiğimi anlamam

İşte Hikâyem

BORÇ LİSTESİ

Sekiz yaşıma yeni basmıştım. Çok istediğim bir oyuncak vardı. Oyuncağın fiyatı 20 liraydı. Babamdan istediğimde bana “Önce o oyuncağı hak etmelisin.” dedi. Ben de bir gün, bütün gün yaptığım işleri bir kağıda yazdım. Karşılarına o işler için istediğim fiyatı ekledim ve anneme verdim.

Listede şunlar yazıyordu: Çöpü attığım için 5 lira. Bakkala gidip ekmek aldığım için 2 lira. Odamı temizlediğim için 5 lira. Bulaşıkları dizdiğim için 2 lira. Kardeşime mama verdiğim için 1 lira. Evin önünü süpürdüğüm için 5 lira.

Annem listeyi aldı ve okudu. Gülümsedi. Bir kağıt aldı ve yazmaya başladı. Yazması bitince kağıdı bana verdi. Kağıtta şunlar yazıyordu:

Seni dokuz ay karnımda taşıdım: Bedava. Hasta olduğunda başını bekledim, elimden geleni yaptım, senin için dua ettim: Bedava. Yıllar boyu değişik nedenlerle mutsuz olduğun zaman senin için gözyaşı döktüm: Bedava. Senin için geceler boyu kaygı duyup uykusuz kaldım: Bedava. Oyuncaklarını topladım, yemeğini hazırladım. Giysilerini yıkadım, ütüledim: Bedava.

Kağıdı okuyunca ne kadar büyük bir hata yaptığımı anladım. Yaptığım işler bir çocuk olarak benim sorumluluklarımdı. Bunları çıkar amaçlı yapmıyordum. Çünkü çıkara dayalı bir aile ilişkisi olamazdı. Ben bunları ailemi sevdiğim için yapıyordum. Aynı annemin bana yaptıkları karşısında hiçbir karşılık beklememesi gibi.

Hemen anneme sarıldım ve özür diledim. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyledim. Verdiğim kağıdı aldım ve altına “Hepsi ödenmiştir.” yazdım.

Sevgiyle Metni Cevapları Sayfa 115

6. ETKİNLİK

Yazdığınız ve düzenlediğiniz bu hikâyeyi sınıf panosunda ya da sosyal medyada paylaşınız. Hikâyenizi içeriğe uygun resim ve fotoğraflarla da süsleyebilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili atasözleri ve özlü sözler bulunuz.

Azim ile İlgili Özlü Sözler:

 • Güçlü olan, yenilmeyen, yalnız azimdir.
 • Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır.
 • Dünya, vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar.
 • Azim, on dokuz kez kaybedip yirmincide başarıya ulaşmaktır.
 • Büyük insanlar olmadan, büyük işler başarılamaz. İnsanı büyük yapan, kendi azmidir.

Azim ile Atasözleri

 • Er olan ekmeğini taştan çıkarır.
 • Sen işten korkma, iş senden korksun.
 • Akar su çukurunu kendi kazar.
 • Azimli fare duvarı deler.

Kararlılık ile İlgili Özlü Sözler:

 • Kaderiniz, kararlılığınızın sağlam olduğu yerden kırılır. – Tayfun Topaloğlu
 • İnsanlardaki en fena şey, alışkanlık halinde olan bir kararsızlıktır. – William James
 • Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. – Konfüçyüs
 • Hiç dinlenmemek üzere yola çıkmaya karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. – Mustafa Kemal Atatürk

Ümitsizliğe Kapılmama ile İlgili Özlü Sözler

 • En büyük suç umutsuzluktur. NAPOLYON BONAPART
 • Fırsatlar umutsuzların değil,mücadeleden korkmayanlarındır. GOETHE
 • Hayatımızı yok eden yaşlılık ve mutsuzluk değil,umutsuzluktur. WILLIAM SHAKESPEARE
 • Umutsuz hayat, cansız beden gibidir. SHERWOOD ANDERSON

Ümitsizliğe Kapılmama ile İlgili Atasözleri

 • Çıkmadık candan umut kesilmez.
 • Çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane gelecek yıl çıkmış.
 • Umut, fakirin (garibin) ekmeğidir.
 • Gün doğmadan neler doğar.

• Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili bir afiş hazırlayınız.

Aşağıdaki afişi örnek alabilirsiniz.

Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili bir afiş örneği:

Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili afiş örneği

Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili afiş örneği

*** Sevgiyle metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

48 Yorum

Yorum Yap