Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları

Elveda Ağustos Böceği metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 24-27-28-29-30-31 (Doğa ve Evren Teması)

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları - 6. Sınıf Ekoyay Yayınları

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları Sayfa 24

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Böcekleri sever misiniz? Niçin?

(örnek) Sevmem. Aniden ortaya çıkmaları ve görünüşleri beni korkutur.

2. Ağustos böcekleri hakkında yaptığınız araştırmalarda elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız.

Ağustos Böceği Hakkında Bilgi

3. Böcekler olmasaydı dünya nasıl olurdu? Anlatınız.

Böceklerin ana görevi, bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak dünyadaki bitki yaşamının devam etmesini sağlamaktır. Yani böcekler bitkilerin üremesini sağlarlar ve bitki devamlılığına yardımcı olurlar. Bir başka faydaları da organik maddelerin ayrışarak tekrar toprağa karışmasını sağlamaktır. Bu yönleri böcekler dünyadaki bitki yaşamı konusunda kilit rol oynarlar. Sonuç olarak böcekler olmasaydı, bitkiler yok olurdu. Bitkiler olmazsa da dünyadaki canlı yaşamı aşama aşama yok olurdu.

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları Sayfa 27

1. ETKİNLİK

Metni bir kez de sessiz okuyunuz. Bu okuma sırasında metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bir kâğıda yazınız. Bağlamlarından hareketle bunların anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını aşağıya yazarak bir kare bulmaca hazırlayınız. Bulmacanızda daha önce öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını da kullanabilirsiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınıza çözdürünüz.

Cevap:

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları - Bulmaca

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları – Bulmaca

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları Sayfa 28

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Ağustos böceğine mektup yazılmasının nedeni nedir?

Cevap: Ağustos böceğine haksızlık yapıldığının düşünülmesidir.

2. Ağustos böceğinin yaşamı kaç evreye ayrılmıştır? Ağustos böceğinin bu evrelerdeki görüntüsü nasıldır?

Cevap: Yedi evreye ayrılmıştır.

Yumurta evresi: Ağustos böceği yumurta içindedir.
Kurtçuk evresi: Ağustos böceği küçücük bir kurtçuktur.
Daldan çıkma evresi: Ağustos böceğinin kuvvetli ön ayakları ve gagaya benzer bir ağzı vardır.
Tünel kazama evresi: Ağustos böceği gelişim halindedir..
Yeryüzüne çıkma evresi: Ağustos böceği büyümüş, tam halini almıştır. Kanatları çıkmıştır.
Eş bulma evresi: Kanatlarını kullanarak ses çıkarmaya başlamıştır.
Yumurtlama evresi: Dişi ağustos böcekleri yumurtlar.

3. Metinde ağustos böceğinin toprak altında kaç yıl yaşadığı söylenmektedir?

Cevap: On yedi yıl.

4. Ağustos böceği yeryüzüne hangi mevsimde, niçin çıkmaktadır?

Cevap: Ağustos ayında eş bulmak için çıkmaktadır.

5. Ağustos böceğinin kanatları ne işe yaramaktadır?

Cevap: Ses çıkarmaya yaramaktadır.

6. Ağustos böceği hangi amaçla şarkı söylemektedir?

Cevap: Dişi ağustos böceklerinin ilgisini çekebilmek için.

7. Biz insanlar ağustos böceklerinin çıkardığı sesleri niçin “şarkı” olarak tanımlarız?

Cevap: Bu sesler huzur verir. Şarkılar da insanlara huzur verir. Bu nedenle bu sesleri şarkı olarak tanımlarız.

8. Metinde “Siz çok önemliydiniz.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Her canlının bir yaratılış amacı vardır. Doğaya ve insanlara katkı sağlarlar. Bu nedenle önemlidirler.

3. ETKİNLİK

Farklı bir yazı karakteri ile yazılmış aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinle ilgili soruların cevaplarını soruların karşısına yazınız.

(…)

Saygıdeğer Makar Alekseyeviç,

İlk mektubunuzu okuyunca hayret çığlığımı tutamadım. Beni dinleyin sevgili dostum: Sizin ya benden bir sakladığınız var ve geçirdiğiniz üzüntünün yalnız bir bölümünü yazıyorsunuz ya da hâlâ rahatsızsınız. Vallahi, mektuplarınızdan bu seziliyor Makar Alekseyeviç… Ne olur, bize gelin; hemen bugün gelin! Yemeğe beklerim.

Evde ne yapıyorsunuz, ev sahibenizle nasıl geçiniyorsunuz? Bunların hiçbirinden haberim yok. Siz de kasten söz açmıyorsunuz galiba. Şimdilik hoşça kalın, sevgili dostum. Bugün mutlaka gelin. Zaten her gün bize yemeğe gelseniz daha iyi olacak. Fedora güzel yemek yapar. Allahaısmarladık.

(…)

Sizin
Varvara Dobroselova
Dostoyevski
İnsancıklar

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları Sayfa 29

• Metin hangi amaçla yazılmıştır? Mektup yazılan kişiyi yemeğe davet etmek için.

• Metin bir hitapla mı başlamıştır? Evet.

• Metinde duygu ve düşüncelerini anlatan kimdir? Varvara Dobroselova

• Metinde kime hitap edilmektedir? Makar Alekseyeviç

• Metnin sonunda iyi dilek, saygı ve sevgi ifadeleri var mıdır? Vardır.

Okuduğunuz metnin türü mektuptur. Mektup; bir haberi, dileği, olayı ya da durumu yanımızda olmayan birine iletmek amacıyla yazılan bir metin türüdür. Mektuplar içten bir dil ve üslupla yazılır. Mektuplar hitap cümlesiyle başlar. İletilmek istenen haber, dilek, olay ya da durumdan sonra iyi dileklerle bitirilir. Mektupların çeşitli şekil özellikleri vardır. Yazılırken bunlara dikkat edilmelidir.

Bu açıklamadan ve yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak “Elveda Ağustos Böceği” metninin türünün ne olduğunu söyleyiniz.

Cevap: Mektup

4. ETKİNLİK

Aşağıdakilerden hangisi mektup türündedir? İşaretleyiniz.

Cevap:

(   )

Birden kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Üşüyordum. Titriyordum.
Hava hiç de soğuk değildi. Ama ben
zangır zangır titremeye başlamıştım.
Ayla Çınaroğlu

(   )

İşte o günden beri Edi ile Büdü bu dua
ile yatmış, bu dua ile kalkmışlar. Yerin, göğün açık olduğu bir zamana rastlamış olacak ki duaları yerini bulmuş. Gecenin bir
vaktinde nur yüzlü iki peri peydah olmuş.
Eflatun Cem Güney

(X)

Teyzemi, ablalarımı çok özledim.
İnşallah bu yaz onları kucaklamak nasip olacak. Mehmet’le hepinizi kucaklarız. Kırk veya elli teneke Trabzon
peyniri için kaç yüz lira lazım? Bana bildir. Trabzon peynirinden başkasında iş
yok. Hafız teyzemin ellerinden, ablalarımın gözlerinden, senin yanacıklarından öperiz canım anneciğim.
Bedri Rahmi Eyüboğlu

(   )

Adamın biri iş için bir şirkete başvurur.
Görevli sorar:
– Neden iş arıyorsunuz?
– İşsiz olduğum için.
– Mesleğiniz nedir?
– Timsah avlarım.
– İyi ama kardeşim, Paris’te timsah
bulunmaz ki!
– Ben niye işsizim zannediyorsunuz?
İbrahim Oğuz

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları Sayfa 30

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

CIRCIR BÖCEĞİ İLE KARINCA
Cırcır böceği çaldı saz,
Bütün yaz.
Derken kış da geldi çattı,
Seninkinde şafak attı.
Baktı ki yok hiç yiyecek
Ne bir sinek ne bir böcek,
Kalktı karıncaya gitti;
Yandı, yakıldı, ah etti.
Üç beş buğdaydan ne çıkar,
Gelecek mevsime kadar,
Birkaç tane borç istedi.
– İnayet buyurun, dedi,
Yemin billah ederim,
Eylüle kalmaz öderim.
İşin kötüsü, karınca
Borca hiç alışmamıştı;
Bu ricacıya çıkıştı:
– Ne yaptınız yaz boyunca?
– Ne mi yaptım? Saz çaldım, saz!
– Ya, öyle mi? Demek ki siz
Yazı sazla geçirdiniz;
Şimdi de oynayın biraz.
Orhan Veli
La Fontaine’in Masalları

• “Cırcır Böceği ile Karınca” metnindeki ağustos böceği ile “Elveda Ağustos Böceği” metnindeki ağustos böceğinin benzer ve farklı yönleri nelerdir?

Cevap:

Benzer Yönleri: Şarkı söylemeleri

Farklı Yönleri: Birinin tembel birinin çalışkan olması.

• “Cırcır Böceği ile Karınca” metni ile “Elveda Ağustos Böceği” metninin tema, konu ve olay örgüsü yönünden benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?

Cevap:

Benzer Yönleri: İki metinde de ana karakter ağustos böceğidir.

Farklı Yönleri: “Cırcır Böceği ile Karınca” metninin teması tembellik, konusu ağustos böceğinin tembelliğidir. Cırcır böceğinin yaz boyu şarkı söylediği için kışın aç kalıp karıncadan yardım istemesi olay örgüsüdür.

“Elveda Ağustos Böceği” metninin teması doğru bilinen yanlışlar, konusu ağustos böceğinin yaşamıdır. Olay örgüsü olarak ağustos böceğinin yaşam evreleri anlatılmıştır.

• Bu iki metinden yola çıkarak yazarların ağustos böceklerine bakış açıları arasında ne
gibi farklılıklar olduğunu söyleyiniz? Bunları metinlere atıflar yaparak, metinlerden örnekler vererek açıklayınız.

Cevap:

“Cırcır Böceği ile Karınca” metninde ağustos böceği dalgacı, tembel, çaresiz bir böcek olarak gösterilmiştir. Karınca yaz boyunca çalışırken ağustos böceğinin şarkı söylemesi, onun tembel bir canlı olduğu vurgulanmıştır.

“Elveda Ağustos Böceği” metninde ise ağustos böceğinin aksine gayet çalışkan bir canlı olduğu vurgulanmaktadır.

6. ETKİNLİK

En sevdiğiniz hayvanı, hafızada tutma tekniğini kullanarak arkadaşlarınıza tanıtınız. Bu tekniğin amacı akıcı bir biçimde ara vermeden konuşma becerinizi artırmaktır. Bu yüzden anlatacaklarınızı zihninizde sıralayınız. Sıraladığınız bölümleri hatırlatacak nitelikte kelimelerden oluşan bir liste oluşturunuz. Bu listeye ara sıra bakarak konuşmanızı yapınız. Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya özen gösteriniz. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri de anlamlarına uygun bir şekilde konuşmanızda kullanınız.

En sevdiğiniz hayvana göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları Sayfa 31

7. ETKİNLİK

En sevdiğiniz hayvana duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir mektup yazınız. Mektubunuzu aşağıdaki yazı taslağına göre oluşturunuz. Yazı taslağınızı buraya, yazınızı ise bir A4 kâğıdına, mektup yazma kurallarına dikkat ederek yazınız.

Mektubu yazdıktan sonra okuyunuz. Mektuptaki anlam bütünlüğüne dikkat ediniz. Anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bu bölümleri yeniden yazınız. Mektubunuzu yazım ve noktalama kurallarına uygunluk açısından da kontrol ediniz. Bunun için yazım kılavuzundan yararlanınız.

Mektubunuzu kontrol edip yeniden düzenledikten sonra sınıfa getiriniz, arkadaşlarınızla paylaşınız. Mektubunuzu sınıf panosuna asınız.

Cevap:

(örnek)

Mektubumun konusu ve ana fikri: Konusu; karıncaya teşekkür, ana fikri; karıncalar insanlar tarafından çalışkanlıkları ile örnek alınması gereken hayvanlardır.

Mektubumun giriş bölümünde yazacaklarım: Karıncaya hitap ve hal hatır sorma.

Mektubumun gelişme bölümünde yazacaklarım: Karıncaya örnek bir hayvan olduğu için teşekkür etmek.

Mektubumun sonuç bölümünde yazacaklarım: Karıncaya iyi dileklerin sunulması.

12/09/2019

Sevgili Karınca.

Nasılsın? Yuvada haya nasıl geçiyor? Bu yaz yeteri kadar yiyecek toplayabildiniz mi?

Ben bu mektubu sana teşekkür etmek için yazıyorum. Yeryüzündeki en çalışkan, en azimli canlı olarak biz insanlara örnek oluyorsun. İnsanlar senden ilham alıp çalışma şekillerini düzenliyorlar. Daha verimli çalışmak adına seni izliyorlar. Yön bulma ve diğer karıncalarla iletişimini inceleyip bunları gerçek hayata uyarlıyorlar. Bu nedenle sana çok şey borçluyuz. Sana çok teşekkür ederim. İyi ki varsın.

Yardıma ihtiyacın olursa beni çağır lütfen. Taşıyamadığın yiyecekleri ben senin için taşırım. Kendine iyi bak, diğer karıncalara da benden selam söyle.

Hoşça kal…

İmza
Ahmet TÜRK

Selvi Mah. Yılmaz Sok. No: 3
Ataşehir / İstanbul

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Deniz kirliliği ile ilgili gazete ve dergi yazıları getiriniz.

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak deniz kirliliği ile ilgili gazete yazılarına ulaşabilirsiniz.

*** Elveda Ağustos Böceği metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

 

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
26
7
4
11
4
4
5

100 Yorum

Yorum Yap