Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Doğa ve Evren Tema Sonu Değerlendirme (6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları)

Doğa ve Evren Tema Sonu Değerlendirme cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı Sayfa 38-39-40

Doğa ve Evren Tema Sonu Değerlendirme (6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları)

Doğa ve Evren Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 38

A) 1 – 8. soruları 37. sayfadaki broşüre göre cevaplayınız.

1. Sizce bu broşür niçin hazırlanmıştır?

Cevap: Afet ve acil durum planına örnektir, insanların acil durum veya afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiğini anlatmak için hazırlanmıştır.

2.İkaz ve alarmlardan hangisi diğerlerden daha ciddi bir tehlikeyi ifade ediyor? Niçin?

Cevap: Özellikle kırmızı ve siyah alarm durumları daha ciddi bir tehlikeyi ifade etmektedir. Kırmızı alarm Hava saldırısına siyah alarm ise Radyoaktif serpintiye dikkat çekmek için verilirler.

3. ikazların ortak noktaları nelerdir?

Cevap: Tehlike anında açık veya kapalı alanda neler yapılması gerektiği ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.

4.Sarı ikazda kapalı alanda yapılması gerekenler kısmında yer alan “perdeleri çekin” uyarısının amacı nedir?

Cevap:  Perdeleri çekmezlerse uçakların hedefi olup saldırılarına maruz kalabilirler.

5. Kırmızı alarmın sarı ikazdan farkı nedir?

Cevap: Sarı da saldırı ihtimali olduğu ikazı varken kırmızı da ise direk saldırının olduğu üzerine ikaz işaretleri verilmektedir.

6.Radyo, televizyon ve kitle iletişim araçlarının bu ikaz ve alarmlarla ne ilgisi vardır?

Cevap: Çünkü insanların dışarıdaki gelişmelerden haberdar olmaları ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi edinebilecekleri kaynaklar bunlardır.

7. Siyah alarm çaldığında kapalı alandaysak neden kapıları, pencereleri, havalandırmayı ve klimayı kapatmalıyız?

Cevap: Çünkü radyoaktif serpintinin en az şekilde var olan ortama geçmesi veya hiç geçmemesi amaçlanmaktadır.

8.Sizce “Tehlike geçti.” uyarısı hangi yolla ve nasıl yapılır?

Cevap: Televizyonlardan ya da cami hoparlörlerinden anons yapılarak yapılabilir.

Doğa ve Evren Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 39

B) Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

1 altta kalmak
2 yaygarayı basmak
3 aklını başından almak
4 gözüne kestirmek
5 elini sürmemek

a. Bir şeyi, birini düşünmeyecek bir duruma getirmek, çok şaşırtmak. (aklını başından almak)
b. Herhangi bir iyiliğin karşılığını ödeyememek. (altta kalmak)
c. Başarabileceğini ummak. (gözüne kestirmek)
ç. Hiç karışmamak, bir şey yapmamak. (elini sürmemek)
d. Bağırıp çağırmak. (yaygarayı basmak)

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

1. Cümle her zaman büyük harfle harfle başlar.
2. Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta kullanılır.
3. Birbirini ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur.
4. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta konur.
5. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna soru işareti konur.

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi mektup türünde yazılmış bir metnin son cümlesidir?
A) Teyzeme selam eder, senin de ellerinden öperim.
B) Gökten bir elma düşmüş Keloğlan’ın kabak başına!
C) Ertesi gün okula gitmek istemedi.
D) Bu güzel bir ders olmalı nankörlük edenlere.

Cevap: A

Doğa ve Evren Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 40

2. Aşağıdaki haber başlıklarından hangisi verilen fotoğrafla ilgili değildir?
A) Fırtınayla İmtihanımız
B) Fırtına Yıkıp Geçti
C) Fırtına Şiddetleniyor
D) Fırtına Öncesi Sessizlik

Cevap: D

3. Yeryüzünde nüfusu en fazla artan ilk elli şehirden kırkı fay hatları üzerinde bulunuyor.

(1) Çünkü bu bölgeler hem tarım hem sanayi açısından verimli. (2) İnsanoğlu bu işte; çıkar uğruna tehlikeyi göze alıyor. (3) Bunu öğrenince insanın dudakları uçukluyor. (4) Tedbiri ihmal ediyor. Şehirleşmenin çarpık görüntüsü, çürük zeminlere çok katlı binaların dikilmesi ile bir orman hâlinde genişleyip gidiyor.
Yukarıdaki parçada anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir?
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

Cevap: C

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Ağır kumaş toplarını kucakladı.
B) Bana çok ağır sözler söyledi.
C) Ağır çuvallar at arabasını çökertti.
D) Bunlar ağır değilmiş sen de taşıyabilirsin

Cevap: B

5. Birkaç çocuk beni işaret edip fısıldaştı. Mahmut Hoca, bir yığın plastik dosyayla aceleyle sınıfa girdi. Kimlerin geldiğini görmek için sınıfı şöyle bir süzdü. Beni görünce hafifçe kaşları çatıldı ama sınav kâğıtlarını masasına bırakıp hepimizi selamladı.
Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
A) olay B) yer C) zaman D) şahıs

Cevap: C

6. I. Otobüs şirketinden arayacaklar diye kendimizi öyle bir hazırlamıştık ki ahizeden annemin sesi gelince hepimiz hayal kırıklığına uğradık.
II. Bir iki saat sonra telefon çaldı.
III. Hepimiz telefona saldırdık.
IV. Bekledik, bekledik, haber gelmedi.
Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) I – II – III – IV B) IV – III – II – I C) II -1 – III – IV D) IV – II – III – I

Cevap: D

***Doğa ve Evren Tema Sonu Değerlendirme cevapları (Sayfa 38-39-40) hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
2
5
0
1
2
0
1

Yorum Yap