Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme (6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları)

Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı Sayfa 70-71-72

Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme (6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları)

Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 70

İnönü’de iki kılıç karşı karşıya Birinci kılıçla döğüşen yiğit vur ki!
Aşk olsun birinciye su veren kılıççıya! Gelinler, çocuklar ağlamaya!
İnönü’de iki kılıç karşı karşıya Aşk olsun birincinin yapıldığı çarşıya!
Birinci kılıca su veren usta
Hakkı, yiğitliği, sevgiyi
Bu kılıcın kabzasına işlemiş tek nakışta.
Birinci kılıçla döğüşen yiğit vur ki! Anandan emdiğin süt helal ola!

1, 2, 3,4, 5 ve 6. soruları şiire göre cevaplayınız.

I. Şiirde hangi kılıç, neyi temsil etmektedir?

Cevap: İlk kılıç Anadolu’da dövülen Anadolu’nun vatanı kurtarmak için kahramanca döğüşen yiğitleri için dövülmüş kılıçtır.

2. Birinci kılıçla dövüşen yiğit ne için savaşmaktadır?

Cevap: Vatanını savunmak için savaşmaktadır. Yurdunu işgal eden düşmana dur demek için.

3. Bu şiir hangi savaş için söylenmiş olabilir?

Cevap: Kurtuluş Savaşı için söylenmiş olabilir. Çünkü halk o savaşta vatanını savunmak için çarpışmıştır.

4. Şiirin ana duygusu nedir?

Cevap: Vatan Savunması Vatan Aşkıdır.

5. Şiirde kafiye ve redif var mıdır? Gösteriniz.

Cevap: Vardır. karşıya / çarşıya / nakışta: a’lar yarım kafiyedir. Yiğit vur ki! ler ise rediftir.

6. Şiirde geçen “döğüşen” kelimesinin yazımı günümüzde nasıldır?

Cevap: Günümüzde ğ sesi v sesine dönüşmüş ve elime dövüşen şeklini almıştır.

B) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Noktalama işaretlerinin doğru kullanıldığı cümlelerin başına “D”, yanlış kullanıldığı cümlelerin başına ise “Y” yazınız.

1. (Y) Sütünü içer içmez, uykuya daldı.
2. (D)
At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 71

3. (Y) Beni gördüğüne çok sevinmedin anlaşılan…
4. (D) On beş yıl önce – çok iyi hatırlıyorum – görmüştüm onu.
5. (D) Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
1. Eklendiği isme soru anlamı katan ek soru ekidir.
2. Bir ismin bir yerden ayrılma anlamını ayrılma (çıkma) hâl eki ifade eder.
3. İsmin karşıladığı nesnenin sayısının birden çok olduğunu belirten ek çoğul ekidir.
4. “Kitap almaya gitti.” cümlesindeki altı çizili kelime yalın hâldedir.
5. İsimlerin -a, -e eki almış şekillerine yönelme hâli denir.

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. “Sınıfı bu yolda önemli başarılar gösterdi.” cümlesinde hangi sözcük hâl eki almıştır?
A) önemli B) sınıfı C) başarılar D) yolda

Cevap: D

2. I. Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.
II. En uzun yollara bile ilk adımla başlanır.
III. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez.
IV. Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan iyidir.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine yakındır?
A) I – II B) II-III C) I – III D) II – IV

Cevap: A

3. I. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım.
II. Ben 1919 yılı Mayıs ayı içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu.
III. Yalnız büyük Türk milletinin soyluluğundan gelen ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı.
Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) I-II-II B) III – II -1 C) II -1 – III D) II – III – I

Cevap: D

Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 72

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma hâl eki diğerlerinden farklı bir anlam bildirir?
A) Saat yedide oraya gelirim.
B) Arkadaşlarla meydanda buluşacağız.
C) Ali ve Ayşe sokakta oynuyorlar.
D) Orada Mustafa Efendi’yi buldum.

Cevap: A

5. Ankara’da yeni meclisin açılmasının heyecanı, Sevr ile gölgelenmiş olsa da Türk milletinin
bağımsızlığa olan inancı bütün sorunları aşacak güçteydi. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının etrafında birleşen Türk milleti, düşmanı yurttan atmak için her şeyini ortaya koymaktan çekinmeyecekti……………..
Yukarıdaki paragrafta noktalı yerlere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?
A) Türk milleti liderini bulduktan sonra bu amaç etrafında toplanmakta hiç vakit kaybetmeyecek.
B) Zaten Kurtuluş Savaşı destanı bu özveriyle ve milletin tümünün kaynaşmasıyla mümkün oldu.
C) Gelinen bu son aşamada milletin hemen hemen elinde ne varsa alınmış gözüküyordu.
D) Türklerin asla vazgeçemeyeceği şey binlerce yıldır özümseyerek yaşatma azminde bulundukları özgürlük ve bağımsızlık aşkıdır.

Cevap: B

6. Etrafındakiler yeni doğan bebek için sırayla şunları dilemişler: yüz güzelliği, uzun ömür, selvi boy ve zenginlik. Bunları duyan bilge kişi ise “Ben onun için iyilik diliyorum. Çünkü sizin söylediğiniz güzellikler bir çiçek gibi solabilir, geçicidir; iyilik ise tükenmez bir hazinedir.” demiş.
Bu metinde asıl anlatılmak istenen nedir?
A) Yüz güzelliğinin zenginlikten üstün olduğu
B) İnsanlarla çiçeklerin benzer özellikleri olduğu
C) İyiliğin geçici güzelliklerden üstün olduğu
D) Bilgelerin sözüne her zaman değer verildiği

Cevap: C

7. Aşağıdakilerden hangisi kurgusal bir ifadedir?
A) Kar taneleri kol kola girip indi yeryüzüne.
B) Kar sabaha kadar aralıksız yağdı.
C) Önceleri sulu suluydu yağan kar.
D) Karın örttüğü tepeler ıpıssızdı şimdi.

Cevap: A

***Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme cevapları (Sayfa 70-71-72) hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
7
1
0
2
2
0
0

2 Yorum

Yorum Yap