Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Erdemler Tema Sonu Değerlendirme (6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları)

Erdemler Tema Sonu Değerlendirme cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı Sayfa 140-141-142

Erdemler Tema Sonu Değerlendirme (6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları)

Erdemler Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 140

Cimri adamın biri, tüm mal varlığından emin olmak için her şeyini satar ve altına çevirip bir yere gömer. Ama gönlünü de altınlarla birlikte gömdüğünden her gün gelip toprağı kazarak altınlarıyla hasret giderir. Bu hareketi işçilerinden birinin dikkatini çeker ve bir gün gizlice giderek efendisinin altınlarını çalar. Cimri ertesi gün altınlarının yerinde yeller estiğini görünce dövünür, ağlayarak saçını başını yolar. Onu böyle perişan hâlde gören komşusu nedenini öğrenince şöyle der:
“Ne ağlıyorsun be adam? Bir taş alıp aynı çukura koy ve o taşın altınların olduğunu düşün. Çünkü kullanmayı hiç düşünmediğine göre taş da aynı işi görecektir. Paranın değeri, sahip olmakla değil, onu faydalı işlerde ve hayır hasenatta kullanmaktadır.”

A) 1,2,3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Metnin ana fikri nedir?

Cevap: Paranın değeri, sahip olmakla değil, onu faydalı işlerde ve hayır işlerinde kullanmaktadır ana fikri vardır.

2. Metnin başlığı ne olabilir?

Cevap: CİMRİ’NİN  MEZAR TAŞI

3. Metnin hikâye unsurları nelerdir?

Cevap:

Olay: Cimrinin birinin gömdüğü yerde altınlarını çaldırması

Kahramanlar: Cimri, komşusu, işçisi

Mekan: Cimrinin altınları gömdüğü yer

Zaman: Bilinmeyen bir zaman dilimi vardır.

Anlatıcı: 3. Tekil kişi anlatıcısı vardır.

4. Yukarıdaki metnin konusuyla ilgili bilgilendirici bir metin yazacak olsaydınız aşağıdaki atasözlerinden hangilerini yazınızda kullanırdınız?

(Nekesle (cimriyle) cömerdin harcı birdir. Dünya malı dünyada kalır.
Sabreyle işine, hayır gelsin başına.  Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.

Cevap: (Nekesle (cimriyle) cömerdin harcı birdir. / Dünya malı dünyada kalır.

Erdemler Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 141

Aşağıdaki özlü sözleri inceleyiniz. Yazım kurallarının doğru uygulandığı cümlelerin başına “D”, yanlış uygulandığı cümlelerin başına ise “Y” yazınız.
1. (D) Bu dünya yaptıklarımızın yankılanıp yine bize döneceği bir dağdır. Mevlâna
2. (Y) Bir çok arkadaşımız olabilir ancak dostlarımız azdır. Herırick Johnson (Henrik Jansın)
3. (D) Hoşgörü, karşınızdakileri bizim istediğimiz gibi değil, kendi istedikleri şekilde mutlu edebilmek büyüklüğüdür. Albert Robinson (Albırt Robinson)
4. (Y) Katlanmasını bilen için hiç biracı önemli değildir. Chateaubriand(Şatobiryan)
5. (D) Adalet, Kutup Yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun çevresinde döner. Konfüçyüs

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

1. Birden fazla ismin bir anlam bütünlüğü içinde oluşturdukları söz birliklerine isim tamlaması denir.
2. İsim tamlamaları tamlayan ve tamlanan adı verilen öğelerden oluşur.
3. Bir sıfat tamlamasında sıfat tamlayan, isim ise tamlanandır.
4. Sıfat tamlamalarında kelimeler ek almadan birleşir.
5. İkiden fazla ismin birbirine bağlandığı isim tamlamalarına zincirleme isim tamlaması denir.

Ç) Aşağıda çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

İnsanlar çoğu zaman kendi yaptıklarını çok beğenir. Yaptıklarının eleştirilmesini hiç istemez. Kendisininkine benzemeyen fikirlere tahammül edemez. Kendi fikirlerini onlardan üstün görür. Bunun sebebi benlik duygusudur.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu paragrafı desteklemektedir?
A) Akıl, adama sermayedir.
B) Akıl yaşta değil, baştadır.
C) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
D) Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını almış.

Cevap: D

Erdemler Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 142

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde isim tamlaması vardır?
A) Arpa unundan kadayıf olmaz.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Aç at yol olmaz, aç it av almaz.
D) Aman diyene kılıç kalkmaz.

Cevap: A

3. I. Onun bütün yalanları ortaya çıktı.
II. Bu işin acısını kimden çıkaracağımı biliyorum.
III. Çizmeyi çamurun içinden zor çıkarttı.
IV. Tam olarak ne olduğunu çıkaramadım.
Yukarıdaki konuşmalarda “çıkarmak” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Cevap: D

4. Yalanda, aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söz söylemek vardır. (1) Burada yalan söyleyenin gerçeğin ne olduğunu bilmesi ve karşısındakini aldatmak amacıyla gerçeğe aykırı söz söylemesi söz konusudur. (2) Doğruluğun bir diğer boyutu ise söz ve davranışlar arasında bir tutarlılığın olmasıdır. (3) Sözlerle yapılanlar birbirini destekler. (4) Doğru olan insanlar iddia ettiklerini ispatlar, kendileri ile ilgili olarak yaptıklarını konuşur ve konuştuklarını yaparlar.
Yukarıdaki yazıyı hangi cümleden başlayarak ikiye bölersek anlam bütünlüğü olan iki ayrı paragraf oluşturmuş oluruz?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Cevap: B

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması yoktur?
A) Koca ağacı yerinden söküvermişler.
B) Bütün dünya bu haksızlığa dur demeli.
C) Kalemin ucu sürekli kırılıyordu.
D) İki gün sonra bu iş bitmiş olur.

Cevap: C

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması vardır?
A) Şimdiye kadar kimse bu topraklara ayak basmadı.
B) Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.
C) Küçük Prens adlı hikâye 1943’te yayımlanmıştır.
D) Özetini çıkardığım bu güzel kitap iki bölümden oluşuyor.

Cevap: D

***Erdemler Tema Sonu Değerlendirme cevapları (Sayfa 140-141-142) hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
19
4
0
5
4
3
8

4 Yorum

Yorum Yap