Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Anadolu İmecesi Metni Cevapları

Anadolu İmecesi metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 57-60-61-62-63 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Anadolu İmecesi Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayıncılık

Anadolu İmecesi Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayıncılık

Anadolu İmecesi Metni Cevapları Sayfa 57

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İmece nedir? Nerelerde ve niçin yapılır?

Cevap: İmece, birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesidir. Köylerde yardımlaşarak işlerin daha hızlı ve kolay bitmesi için yapılır.

2. Kurtuluş Savaşı büyük bir imeceye benzetilebilir mi? Niçin?

Cevap: Benzetebiliriz. Bu savaş sadece askerlerimizin cephede düşmanla çarpışması ile değil, el birliği ile tüm Türk halkının elinden gelen her şeyi yapması ile kazanılmıştır. Herkes üzerine düşen düşmeyen her vazifeyi yerine getirmiştir.

Anadolu İmecesi Metni Cevapları Sayfa 60

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanınız. Dönemin başında oluşturduğunuz sözlüğe bu kelime ve kelime gruplarını eklemeyi unutmayınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarıyla aşağıya bir kelime avı bulmacası hazırlayınız. Bulmacanızda kelimeleri sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve çapraz biçimde gizleyiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınızın çözmesini sağlayınız.

Cevap:

imece: Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi

töre: Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet

mızrak: Uzun saplı, sivri demir uçlu silah

dipçik: Tüfek vb. silahların namlu gerisinde bulunan, atış sırasında silahın omza dayanmasını veya tabancanın elle kavranmasını sağlayan taban bölümü

kama: Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak

saraç: Koşum ve eyer takımları yapan veya satan kimse

koşum: Araba hayvanının kayış takımı, koşum takımı

buyruk: Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir, ferman

yaman: Güç, etki veya beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan

Anadolu İmecesi Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayıncılık - Kelime Avı

Anadolu İmecesi Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayıncılık – Kelime Avı

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:

Konusu: Ulusal Salma Buyrukları ve Türk halkının ordumuza verdiği destek.

Ana fikri: Türk halkı vatanı için malını mülkünü gözden çıkaracak kadar fedakar bir halktır.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde farklı yazı karakteriyle yazılan sözler kime aittir? Metinde bu sözler sizce neden farklı yazılmıştır? Bu sözler, başka hangi yöntemler kullanılarak belirgin hâle getirilebilirdi? Aşağıya yazınız.

Cevap: Sözler Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Bu sözler okuyucunun dikkatini çekip, söylenen sözlere vurgu yapmak için farklı yazılmıştır. Bu sözler eğik harflerle ya da renkli yazılarak belirgin hale getirilebilirdi.

Anadolu İmecesi Metni Cevapları Sayfa 61

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Anadolu halkının verdiği mücadele metinde neye benzetilmiştir? Niçin?

Cevap: İmeceye benzetilmiştir. İmecede köy halkı hep birlikte yardımlaşarak işlerini yaparlar. Verilen mücadelede de Türk halkı hep birlikte yardımlaşarak hareket etmiştir.

2. Metinde sözü edilen hazırlıklar Millî Mücadele’de hangi savaş için yapılmıştır?

Cevap: Sakarya Meydan Savaşı için yapılmıştır.

3. Milletimiz Millî Mücadele’de ne tür fedakârlıklar yapmıştır? Metinden örnekler veriniz.

Cevap: Malını, mülkünü hiç düşünmeden savaşan ordumuz için harcamıştır. “Askerin unu bulguru halktan, askerin giyeceği yün ve tiftik halktan geliyordu. ”

4. Metne göre Millî Mücadele’de Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü nedir?

Cevap: Atatürk Türk halkına lider olmuş, milli mücadelede Türk halkının tek bir amaç etrafında toplanmasına vesile olmuştur.

5. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı neden “halk savaşı” olarak tanımlamıştır?

Cevap: Çünkü Kurtuluş Savaşı’nda sadece askerler değil, tüm halk mücadeleye katılmıştır.

6. “Ordu, ulusun ordusu idi ve şimdi ulus, bir ordu idi.” cümlesiyle ne anlatılmak istenmiştir?

Cevap: Belirli bir asker sayısından oluşan ordu bizimdi fakat şimdi tüm halk bu mücadeleye katıldığı için halkın tümünü ordu olarak görebilirdik.

7. Metinde anlatılan imecenin sonunda ne olmuştur?

Cevap: Milli Mücadele zaferle sonuçlanmıştır.

8. Metinde öznel yargılar var mıdır? Örnek veriniz.

Cevap: Vardır. “Ordu, ulusun ordusu idi ve şimdi ulus, bir ordu idi.”, “Ne var ki askerimizin eksiği çok, gediği çok; çarığı yok, çediği yok. “, “Böyle söylemesinden belli ki aslında pek güç, pek belalı bir iş alıyordu üzerine.”

9. Metinde nesnel yargılar var mıdır? Örnek veriniz.

Cevap: Vardır. “1921 yazında, Anadolu bozkırının ortasında, Ankara’nın sınırlarına düşman dayandığında, Mustafa Kemal Paşa, ulusal bir imece çağırdı ki millet…”, “Yıl 1921, yaz ortası, temmuzun yirmi beşi. Yunan ordusu, Eskişehir-Kütahya’dan yüklendi ordumuza.”

10. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı hangi yönden ele almıştır?

Cevap: Halkın Kurtuluş Savaşı’na verdiği destek yönünden ele almıştır.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle milletimizle ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabiliriz? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.

Cevap:

  • Türk milleti birlik ve beraberliğe önem verir
  • Türk milleti yardımlaşmaya önem verir
  • Türk milleti vatanı için canını, malını feda eder
  • Türk milleti mücadeleci bir halktır
  • Türk milleti liderlerine güvenir
  • Türk milleti için vatan her şeyden önce gelir

Anadolu İmecesi Metni Cevapları Sayfa 62

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının aldıkları ekleri ve bu eklerin işlevlerini bırakılan boşluklara yazınız.

Cevap:

Anadolu İmecesi Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayıncılık - Ekler

Anadolu İmecesi Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayıncılık – Ekler

7. ETKİNLİK

“Millî Mücadele’ye katılan ya da destek veren insanlar hangi duygu ve düşüncelerle bu mücadeleye girmişlerdir?” sorusundan hareketle “Anadolu insanının Millî Mücadele’de yaptıkları” konusunda yaratıcı konuşma tekniğini kullanarak bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşma tekniğinde her konuşmacının bir önceki arkadaşının söylediklerinden hareketle konuya farklı bir bakış açısı getirmesi gerektiğini unutmayınız. Açıklamanızda Tekâfimilliye Emirleri hakkında yaptığınız araştırmadan da yararlanınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır. Konuşmanızda aşağıdaki yazılardan yararlanabilirsiniz.

Milli Mücadele Tekâlifimilliye Emirleri Hakkında Bilgi

Anadolu İmecesi Metni Cevapları Sayfa 63

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni kendi ifadelerinizle yeniden kurgulayarak defterinize yazınız. Metni oluştururken yazım kılavuzundan yararlanınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden gözden geçirip düzenleyiniz. Etkinliğin sonundaki soruları cevaplayınız.

SAKARYA’NIN DEĞERİ

Bir tablo hediye etmişti,
Yıllar önce bir ressam,
Sakarya Savaşı’nı gösteren.
Savaşı ana hatlarıyla veren
Resimde, yağız bir ata binmişti Mustafa Kemal.
– Kimseler görmesin bu resmi, dedi, bakar bakmaz
Atatürk.
Bozulmuştu sanatçı. Takdir ve
Teşekkür bekliyordu çünkü adam.
Açıkladı Gazi:
– Evet, herşeyi güzel çizmişsiniz,
Cepheyi, askerleri… Atını, eğerini.
Resim olarak diyecek yok yani!
Ama iyi bilir katılanlar, o zamanki hâlimizi.
Bir deri bir kemikten ibaretti hayvanlarımız. Ya biz?
Arta kalır yerimiz yoktu bizim de
Onlardan: İskelete dönmüştük hepimiz.
Güçlü, kuvvetli göstermekle atları ve savaşçıları böyle,
Küçültmüş oluyorsunuz dostum,
Sakarya’nın değerini!

Nüzhet Erman
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cevap:

(örnek)

SAKARYA’NIN DEĞERİ

Yıllar önce bir ressam Atatürk’e Sakarya Savaşı’nı gösteren bir tablo hediye eder. Resimde Mustafa Kemal yağız bir ata biniyordu. Mustafa Kemal resme bakar bakmaz bu resmi kimsenin görmemesini istedi. Ressam şaşırmıştı. Teşekkür beklerken Mustafa Kemal’den böyle bir tepki aldığı için bozulmuştu.

Mustafa Kemal bunu fark edince bu isteğinin nedenini açıkladı. Evet resim güzeldi. Fakat tablo savaşı olduğu gibi yansıtmıyordu. O savaşta herkes perişan haldeydi. Yetersiz beslenme nedeniyle atlar da askerler de zayıftı. Sakarya Savaşı herkesin perişan olmasına rağmen kazanılmıştı. Bu yüzden değerli bir savaştı.

Tabloda ise her şey çok güzeldi. Herkes güçlü kuvvetli görünüyordu. Bu şekilde savaş kazanmanın bir değeri yoktu. Tablo savaştaki durumu olduğu gibi yansıtmıyor, bu şekilde zaferin değerini küçültüyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal bu tablonun görünmesini istemiyordu.

• Yazdığınız metnin güzel bir metin olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?

(örnek) Düşünüyorum. Metinde verilmek istenen mesajı net olarak açıklayabildiğimi düşünüyorum.

• Bu etkinliği daha iyi nasıl yapabilirdiniz? Açıklayınız.

(örnek) Yaşanan olayın tüm detaylarını bilseydim etkinliği daha iyi yapabilirdim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklarla anılan insanlar (Sütçü İmam, Yörük Ali Efe, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule vb.) hakkında araştırma yapınız.

Cevap: 

Sütçü İmam: Kahramanmaraş’ta 1871 yılında doğmuştur. Geçimini süt satarak sağlıyordu. 31 Ekim 1919 Cuma günü Fransız-Ermeni devriyesinden bir askerin 3 kadına saldırdı. Çakmakçı Sait buna engel olmak için askerlerin üzerine atıldı. Askerler ateş edince yaralandı. O sırada Sütçü İmam silahını ateşleyerek  iki askerden birini öldürdü diğerini yaraladı. Böylece 31 ekim 1919 da düşmana ilk kurşunu atan ve Kurtuluş Mücadelesini başlatan kahraman olarak tarihe geçti.

Yörük Ali Efe: Aydın’ın Sultanhisar beldesinde 1985 yılında doğmuştur.  19 yaşına geldiğinde dağlarda dolaşan Alanya’lı Molla Ahmet Efe’nin birliğine katılıp kısa zamanda birliğin başına geçti. 16 Haziran 1919 tarihinde Malgaç demiryolu köprüsü yanındaki Yunan karakoluna baskın yaparak düşmana ağır bir darbe vurdu. Böylece halka ümit ve cesaret vererek, işgalcilerin yurttan atılabileceğine olan inancı arttırdı. Düzenli ordunun kurulmasının ardından da Yörük Ali Efe, emrindeki savaş deneyimi çok iyi olan grubu ile birlikte TBMM ordusuna katıldı ve Milli Aydın Cephesi Komutanı olarak atandı. Savaşta bir çok başarıya imza attı.

Tayyar Rahmiye: 1890 yılında Osmaniye’de doğmuştur. Gönüllü olarak Kuvay-i Milli’ye bağlı XI. Tümen’e katıldı. Fransız askerlerinin ele geçirdiği Osmaniye yakınındaki demiryolu tünelini patlatarak bölgedeki Fransız güçlerinin cephane ikmalini büyük sekteye uğratmıştı. 1920 yılındaki muharebede ateş hattında kalan iki arkadaşını korumak için ileriye atıldığında Fransızlarca vurularak şehit olmuştur.

Gördesli Makbule: 1902 yılında Manisa’nın Gördes ilçesinde doğmuştur. Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal ederek Batı Anadolu’ya doğru ilerlemesi üzerine eşiyle birlikte Kuvayi Milliye emrinde çete savaşlarına katıldı. Bu dönemde Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirdi. 17 Mart 1922 tarihinde Akhisar-Sungurlu sınırı üzerinde bulunan Kocayayla’da  Yunanlılarla girdiği bir çarpışmada başından vurularak 21 yaşında şehit oldu.

• Son Tanıklar “Millî Mücadele” belgeselini seyrediniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak belgeseli seyredebilirsiniz.

Son Tanıklar (Milli Mücadele) Belgeseli

• Mevzi, takviye, cenah, satıh, tahkim, müdafaa, tetkik, heyet, hattıharekât, kâfi, müstahkem, muhakkak, taarruz kelimelerinin anlamlarını öğreniniz. Bunun için büyüklerinizden de yardım alabilirsiniz. Bunları sözlüğünüze kaydediniz.

Cevap: 

mevzi: Bir askerî birliğin yeri veya bu birlik tarafından ele geçirilen bölge

takviye: Yardımcı kuvvet, destek

cenah: Yan, taraf

satıh: Yüzey

tahkim: Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma

müdafaa: Savunma, koruma

tetkik: İnceleme

heyet: Kurul

hattıharekat: Tutulan yol, tutulacak yol, davranış, tutum

kafi: Yeterli, yetecek ölçüde olan

müstahkem: Berkitilmiş, sağlamlaştırılmış, tahkim edilmiş

muhakkak: Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş

taarruz: Saldırı

*** Anadolu İmecesi metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
unlike
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
angry

86 Yorum

Yorum Yap