Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Baba Dinleme Metni Cevapları

Baba dinleme metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 64-65-66-67 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Baba Dinleme Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Baba Dinleme Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Baba Dinleme Metni Cevapları Sayfa 64

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Seyrettiğiniz belgeselde sizi en çok etkileyen ne oldu?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

2. Aşağıdaki madalya sizce kime ya da kimlere, niçin verilmiştir? Aşağıya yazınız.

Bu madalyalar İstiklal Madalyalarıdır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında yararlılık gösteren herkese, onları onurlandırmak için verilmiştir.

3. Derse hazırlık yaparak anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerle cümleler kurunuz.

mevzi: Askerler mevzilerde son hazırlıklarını yapıyorlar.

takviye: Polisler kalabalığı kontrol altına alabilmek için takviye kuvvet istediler.

cenah: Evin sağ cenahındaki duvarda büyük bir yarık oluştu.

satıh: Ahşap satıhları temizlemek için özel temizleyici gerekir.

tahkim: Duvarı tahkim etmek için çelik bariyer kuruldu.

müdafaa: Gol atmak için hep ileri çıkan takım kendi yarı sahasını müdafaa edemiyordu.

tetkik: Kantinde yapılan tetkiklerde tarihi geçmiş ürünler bulundu.

heyet: Okuldaki sorunların tespiti için öğrenci ve öğretmenlerden oluşan bir heyet kuruldu.

hattıharekat: Hattıharekatını belirlerken büyüklerinin tecrübelerine de başvurmalısın.

kafi: Sanırım kek için bu kadar un kafi gelecektir.

müstahkem: Olası artçı sarsıntılara karşı sokaktaki halk müstahkem mevkilere yerleştirildi.

muhakkak: Ödevini bu akşam muhakkak bitirmelisin.

taarruz: Hırsızlara doğru taarruz eden köpekler sahiplerini görünce durdular.

1. ETKİNLİK

“Baba” metnini dinlerken anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Bunların anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla birlikte oluşturduğunuz sözlüğe yazınız.

Cevap:

muhacir: Göçmen

piyade: Yaya olarak savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf

süngü: Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah

alay: Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu

çıkar yol: Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare

yamaç: Dağın veya tepenin herhangi bir yanı

inayet: İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf

müebbet: Yaşadıkça süren, ömür boyunca olan

2. ETKİNLİK

Metni yeniden dinleyiniz. Bu dinleme sırasında metindeki kişi ve yer adlarını aşağıya yazınız.

Cevap:

Metindeki Kişi AdlarıMetindeki Yer Adları
 • Mustafa Kemal
 • Arif Yüzbaşı
 • Fevzi Paşa
 • Ramazan Çavuş
 • Mehmet Çavuş
 • Baba Yüzbaşı
 • Mehmet Onbaşı
 • Selim
 • Ali Çavuş

 

 • İzmir
 • Eskişehir
 • Afyon
 • Sakarya
 • Tınaztepe
 • Balmahmut
 • Erkmen Tepe
 • Kalecik

 

 

 

Baba Dinleme Metni Cevapları Sayfa 65

3. ETKİNLİK

Metni tekrar dinleyiniz. Bu dinlemeden sonra metni ayrıntılara girmeden, kendi cümlelerinizle özetleyiniz. Özetten sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Cevap:

Baba Dinleme Metni Özeti

1921 yılında Yunan ordusu Tınaztepe’yi ele geçirir. 26 Ağustos 1922 tarihinde Türk askeri Tınaztepe’yi geri alır. Yunan ordusu takviye birlikleri ile akşam üzeri Tınaztepe’ye tekrar hakim olur. Fakat Tınaztepe çok önemlidir. Ne pahasına olursa olsun tekrar geri alınmalıdır. Bunun üzerine Türk ordusu plan yapar. Cephanesi bittiği için süngü hücumu yapacaklardır. 57. alaydan bir grup askeri komuta eden, askerlerinin “Baba” dediği, onun da askerleri için “Oğullarım” dediği bir yüzbaşının komutanlığında bu askerler, ölümü düşünmeden savaşırlar. Baba Yüzbaşı bu hücumda askerlerini asla bırakmaz. Düşman tarafına geçebilmesine rağmen askerlerini kurtarmak için geri döner. Kendisi şehit düşer. Bu yiğitler sayesinde Tınaztepe son kez Türk ordusu tarafından ele geçirilir.

• Metnin özetini çıkarırken zorlandınız mı? Neden?

(örnek) Zorlanmadım. Metni çok iyi dinlemiştim.

• Bu etkinliği daha iyi yapabilir miydiniz? Nasıl?

(örnek) Bu etkinliği iyi yaptığımı düşünüyorum.

4. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olaylar nerede geçmektedir?

Cevap: Tınaztepe’de.

2. Metinde hangi alaydan söz edilmektedir?

Cevap: 57. alay

3. Metinde hangi savaştan bir kesit anlatılmaktadır?

Cevap: Sakarya Savaşı

4. Metinde anlatılan “Baba”nın özellikleri nelerdir?

Cevap: Askerlerine oğullarıymış gibi davranan, cana yakın, cesur, gözü kara, inançlı.

5. Metinde kahramanlık kavramı nasıl ele alınmıştır?

Cevap: Vatanı için canını düşünmeyen kişiler olarak ele alınmıştır.

6. Metinden hareketle vatanseverlik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Vatanseverlik, vatanını korumak için canı dahil her şeyini feda eden insandır.

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz bu metni gruplara ayrılarak canlandırınız. Canlandırmalarda ses tonunu, duyguları verecek, canlandırdığınız kişilerin özelliklerini yansıtacak şekilde ayarlayınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metin için farklı bir başlık öneriniz var mı? Bu başlığı aşağıya yazınız.

Cevap:

(örnek)

TINAZTEPE NASIL ALINDI?

Baba Dinleme Metni Cevapları Sayfa 66

7. ETKİNLİK

Kendinizi hakkında araştırma yaptığınız Millî Mücadele kahramanlarından birinin yerine koyunuz. Bu kahramanın hayat hikâyesini, Millî Mücadele’de yaptığı yararlılıkları ve kahramanlıkları onun ağzından anlatınız. Bunun için konuşmanızı bölümlere ayırınız. Bu bölümlerde bahsedeceğiniz önemli bilgilerin anahtar kelimelerini liste hâlinde bir kâğıda yazınız. Listedeki kelimeleri hafızanızda tutarak ve hayal gücünüzü kullanarak konuşmanızı yapınız.

Konuşmanızda beden dilinizi etkiyi kullanmaya dikkat ediniz. Sesinizi, kendinizi yerine koyduğunuz kahramana göre (yaşlı, genç, kadın, erkek vb.) ayarlayınız.

Cevap:

(örnek)

Benim adım İmam. 1871 yılında Kahramanmaraş’ta doğdum. Geçimimi süt satarak sağlıyorum.

Tarih 31 Ekim 1919. Günlerden Cuma. O zamanlar şehrimizi Fransızlar işgal etmişti. Yine süt satmak için mahalleleri dolaşıyordum. Az ilerde bir boğuşma gördüm. Fransız-Ermeni devriyesinden iki asker oradan geçen üç kadın ve bir çocuğa “Burası artık Fransızların. Burada peçeyle dolaşamazsınız!” diye bağırıyordu. Askerlerden biri kadınlarımızın peçesini açmak için hamle yaptı. O sırada oradan geçen Çakmakçı Sait askerlerin üzerine atıldı. Askerlerden biri Sait’e ateş etti. Sait yaralandı.

Durumu görünce hemen silahıma davrandım. Hedef alıp ateş ettim. Birini vurdum. Orada öldü. Diğer kaçarken ateş ettim. Yaralandı.

Ben 31 Ekim 1919 günü düşmana ilk kurşunu sıktım. Bu kurşunla Milli Mücadelemiz başlamış oldu. Bundan sonra da Kurtuluş mücadelemiz için savaştım. Bu mücadelede bir top atımı sırasında topun erken ateş alması sonucu yaralandım. 25 Kasım 1922 tarihinde de vefat ettim. Vatanım için canım fedadır…

8. ETKİNLİK

Kahramanı olmayan bir milletin geleceği de olamaz.

Marya Monnes
(Marya Mones)

Yukarıdaki sözden hareketle Millî Mücadele ve kahramanlıkla ilgili bilgilendirici bir metin oluşturunuz. Metninizi aşağıdaki yazı taslağını oluşturduktan sonra dijital ortamda yazınız. Yazınızın ilk paragrafında amacınızı ifade ediniz. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız. Metninizde günümüzden örneklere de yer veriniz.

Yazınızda deyimler, atasözleri ve özdeyişler kullanınız. Metni oluştururken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

(örnek)

Konu: Milli Mücadele dönemi ve kahramanlarımız

Ana fikir: Kahramanı olmayan bir milletin geleceği de olamaz.

Giriş bölümünde yazacaklarım: Milli mücadele hakkında bilgi

Baba Dinleme Metni Cevapları Sayfa 67

Gelişme bölümünde yazacaklarım: Milli mücadele dönemi kahramanları

Sonuç bölümünde yazacaklarım: Ana fikir

9. ETKİNLİK

Yazdığınız metni düzenleyiniz. Yazınızı düzenlerken öncelikle yazınızda anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa düzeltiniz. Sonra yazınızı yazım ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından kontrol ediniz. Bunları yaptıktan sonra yazınızı sosyal medyada paylaşınız. Yazınızın çıktısını alıp sınıf ya da okul panosuna asınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak metin örneğine ulaşabilirsiniz.

Milli Mücadele ve Kahramanlık – Bilgilendirici Metin

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Büyüklerinizden özellikle dede ve ninelerinizden çocuklukları hakkında bilgiler edininiz. Büyüklerinize çocukluklarında eğlenmek için neler yaptıklarını, uçurtma uçurup uçurmadıklarını sorunuz. Onların verdiği cevapları not ediniz.

*** Baba dinleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
12
1
1
8
3
2
3

59 Yorum

Yorum Yap