Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Yaz Sinemaları Metni Cevapları

Yaz Sinemaları metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 219-224-225-226-227-228-229-230 (Sanat Teması)

Yaz Sinemaları Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Yaz Sinemaları Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Yaz Sinemaları Metni Cevapları Sayfa 219

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sinemaya gitmeyi sever misiniz? Ne tür filmler izlersiniz? Niçin?

(örnek) Sinemaya gitmeyi seviyorum. Bilim kurgu filmlerini seviyorum. Bilim ve uzaya meraklı olduğum için bu tür filmleri seviyorum.

2. Büyüklerinizin sinemayla ilgili bir anısını dinlediniz mi? Paylaşınız.

(örnek) Eskiden açık hava sinemaları varmış. Büyüklerimiz burada film seyrederlermiş. Leblebi yer, gazoz içerlermiş.

3. Sinema ya da televizyonda izleyeceğiniz bir filmin size uygun olup olmadığına nasıl karar veriyorsunuz?

(örnek) Televizyon ve sinemadaki filmlerde akıllı işaretler oluyor. Bu işaretlere bakarak filmin bana uygun olup olmadığına karar veriyorum.

Yaz Sinemaları Metni Cevapları Sayfa 224

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki bazı kelimeler ile bunların sözlük anlamlarını kullanarak aşağıya bir bulmaca hazırlanmıştır. Ama bu bulmacada bazı eksiklikler vardır. Bulmacadaki eksik yerleri tamamlayınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze kaydediniz.

Cevap: 

Çengel Bulmaca

1. Misafir. KONUK

2. İlkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsim. YAZ

3. Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri. SAHNE

4. Bir olayı, bir haberi yüksek sesle çevreye duyuran kimse. ÇIĞIRTKAN

5. İçine bazı şeyler konulmak için kâğıttan yapılmış kese biçiminde torba. KESE KAĞIDI

6. Para ile alınan ve konser, sinema, tiyatro vb. eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânı veren belge. BİLET

7. Sinemalarda gösterilen eser. FİLM

8. Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı. ROL

9. Meyve. YEMİŞ

10. Arkalıksız sandalye. İSKEMLE

11. Bir şeyi duyurmak ve tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası. AFİŞ

12. Güzel sanatların bir dalı, beyaz perde, yedinci sanat. SİNEMA

13. Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı, merasim. TÖREN

Yaz Sinemaları Metni Cevapları - Çengel Bulmaca

Yaz Sinemaları Metni Cevapları – Çengel Bulmaca

Yaz Sinemaları Metni Cevapları Sayfa 225

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde bahçe sinemalarının özellikleriyle ilgili neler anlatılmaktadır?

Cevap: Yaz mevsiminde, haftada bir kaç değişik film gösteren sinemalardır.

2. Bahçe sinemaları yazarın belleğinde nasıl izler bırakmıştır?

Cevap: Heyecanlı bir bekleyiş, eğlenceli bir aktivite olarak iz bırakmıştır.

3. Yazarın çocukluk yıllarındaki sinemaların işlevi nedir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Dar gelirli ailelerin ucuz yollu eğlenmesini sağlamaktır.

4. Yazar sinemaya gitmeyi neden bir törene benzetmiştir?

Cevap: Bir törende herkesin görevi ve yapılacak olanlar bellidir. Yazar da sinemaya gitmeyi bu yönden törene benzetmiştir.

5. Metinden hareketle yazarın gözlem gücü hakkında neler söylenebilir?

Cevap: Yazarın gözlem gücü kuvvetlidir. Hiçbir detayı atlamamaktadır.

6. Metinde anlatılan sinema kültürü ile bugünkü sinema kültürü arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Cevap: Metinde anlatılan sinema kültürü belirli zamanlarda belirli yerlerde yapılan, çeşitliliği sınırlı, kalabalık topluluklar halinde gidilen, değerli bir aktivitedir. Bugün ise sinema istenildiği zaman gidilebilen, çeşitliliği bol, kalabalık aranmayan, eğlenceli bir aktivitedir.

7. Metinde duygu belirten ifadeler var mıdır?

Cevap: Vardır.

8. “Yaz Sinemaları” metninin türü daha önce okuduğunuz hangi metinle aynıdır?

Cevap: “Oyun” metni ile aynıdır.

9. Okuduğunuz metinde sözü edilen filmlerin içeriği sizce çocuklar için uygun mudur? Niçin?

Cevap: Değildir. Sözü edilen filmlerin şiddet içerikli olduğu anlaşılıyor. Bu tür filmler çocuklar için uygun değildir.

3. ETKİNLİK

a. En son seyrettiğiniz filmle ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

En son seyrettiğiniz filme göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

b. İnternet, televizyon ya da sinema insanlara ne tür iletiler veriyor?Değerlendiriniz.

Cevap: Genel olarak sevginin üstünlüğü, dürüstlüğün önemi, azim ve çalışkanlığın önemi, savaşların olumsuzluğu gibi iletiler veriliyor.

Yaz Sinemaları Metni Cevapları Sayfa 226

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Defterinize yazdığınız bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap: 

Film izlerken kimler hangi ayrıntılara dikkat edermiş?

Satıcılar neler satarmış?

Bahçe sahibi niçin filmleri zamanında başlatmazmış?

5. ETKİNLİK

“Yaz Sinemaları” metnini daha önce okuduğunuz “Oyun” metniyle tema, konu, kişiler ve anlatılan olaylar yönünden karşılaştırınız. Karşılaştırmanızı tablo hâlinde defterinize yazınız.

Cevap: 

Yaz SinemalarıOyun
TemaSinemaOyun
KonuBahçe sinemalarıÇocukluk oyunları
KişilerYazar, anne, baba, çocuklar, komşular, sinema sahibi, satıcılar.Yazar, Dilfeza, süt nine, doktor, anne, çocuklar
Anlatılan OlaylarAilelerin bahçe sinemasına gitmek için yaptığı hazırlıklar ve sinemada yaşadığı olaylar.Hastalığı nedeniyle oyun oynamasına izin verilmeyen bir çocuğun, çocukluk oyunlarına olan özentisi.

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Soruları cevaplayınız.

1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Onlar, çamurla oynamayı çok sever.

1. cümledeki koyu renkli kelimelerin türü nedir?

Cevap: İsim

2. cümledeki “onlar” kelimesi ile 1. cümledeki koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: İsimlerin yerine kullanılmıştır.

Yukarıdaki 2. cümlede “onlar” kelimesi bir zamirdir (adıl). Zamirler isimlerin yerini tutan kelimelerdir. Zamirler isimlerin yerine kullanıldıkları için isim hâl eklerini alır, isim tamlaması oluşturur. Zamirleri dördü kelime hâlinde biri ek hâlinde olmak üzere beş grupta toplayabiliriz.

Kişi isimlerinin yerini tutan “ben, sen, o, biz, siz, onlar, kendi” kelimeleri kişi (şahıs) zamirleridir. Kişi zamirlerinden “ben” ve “sen”, yönelme hâl ekini alınca “ben – e → bana” ve “sen – e → sana” biçimine dönüşür. “Kendi” kişi zamirine, cümle içinde eylemin yapana döndüğünü anlattığı, dolayısıyla kişi kavramını pekiştirerek belirttiği için “dönüşlülük zamiri” de denir.

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan kişi zamirlerini yuvarlak içine alınız.

Cevap: 

Not: Zamirler kırmızı renkle gösterilmiştir.

Onlara bu yaptıklarının kendileri için önemli olduğunu hissettiriniz.

Ben verdiğim kararın sorumluluğunu taşıyabilirim.

Biz verdiğimiz sözün arkasında durmayı biliriz.

Onun en sevdiğim tarafı özgüveninin yüksek olmasıdır.

Sana, bu işin de üstesinden geleceğimi söylemiştim.

Yaz Sinemaları Metni Cevapları Sayfa 227

b.

1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Buse, Ömer ve Ceren bununla oynamayı çok sever.

1. cümledeki “çamur” kelimesinin türü nedir?

Cevap: İsim

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: “bununla” sözcüğü, isim kullanmadan ismi işaret etmiştir.

2. cümledeki “bununla” kelimesi yerine başka hangi kelimeleri yazabiliriz?

Cevap: Şununla, onunla

Yukarıdaki 2. cümlede “bununla” kelimesi işaret (gösterme) zamiridir. İşaret zamirleri isimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir: bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, şöyle, öteki, beriki, böyle vb.

“Bu, şu, o” kelimeleri bir isimden önce kullanılır ve o ismi etkilerse bu kelimeler zamir değil sıfat olur.

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan işaret zamirlerini yuvarlak içine alınız.

Cevap: 

Not: İşaret zamirleri kırmızı renkle gösterilmiştir.

Orası dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir.

Şunu kimsenin göremeyeceği bir yere koy.

• Atalarımız, bunu binlerce yıldır yapıyormuş.

Bunlar el sanatlarımızın en güzel örnekleridir.

Ötekini sen al, bunu da ben alayım.

c.

1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Bazıları çamurla oynamayı çok sever.

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: “bazıları” sözcüğü isimlerin yerine kullanılmıştır.

2. cümledeki “bazıları” kelimesi kesinlik mi, yoksa belirsizlik mi ifade eder?

Cevap: Belirsizlik ifade eder.

Yukarıdaki ikinci cümlede “bazıları” kelimesi belgisiz zamirdir. Belgisiz zamirler isimlerin
yerini belirsizlik yoluyla tutar. Belgisiz zamirler; kişileri, varlıkları ya da nesneleri belirsizlik

Yaz Sinemaları Metni Cevapları Sayfa 228

ifade eden kelimelerle anlatır: başkası, hepsi, bazıları, biri, kimi, kimisi, herkes, kimse, birçoğu, birkaçı, bazısı, öbürü, hiçbiri, tümü, kelimeleri vb.

Belirsizlik bildiren kelimeler bir isimden önce kullanılır ve o ismi etkilerse bu kelimeler zamir değil sıfat olur.

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan belgisiz zamirleri yuvarlak izine alınız.

Cevap: 

Not: Belgisiz zamirler kırmızı renkle gösterilmiştir.

• Gönül kimi severse güzel odur.

• Kişinin kendine ettiğini kimse edemez.

Bazıları bu toplantıya bile bile geç kaldı.

• Belediye meclisinden çıkan karara birçoğu tepki gösterdi.

ç.

1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Buse, Ömer ve Ceren neyle oynamayı çok sever?

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: “neyle” sözcüğü ismine ne olduğunu sormaktadır?

2. cümledeki “neyle” kelimesi 1. cümledeki “çamurla” kelimesinin yerini hangi yolla almıştır?

Cevap: Soru yoluyla almıştır.

1. cümleyi “kim” kelimesini kullanarak soru cümlesi hâline nasıl getirebiliriz? Yazınız.

Cevap: Kim çamurla oynamayı çok sever?

Yukarıdaki 2. cümlede “neyle” kelimesi soru zamiridir. Soru zamirleri isimlerin yerini soru yoluyla tutan kelimelerdir: kim, ne, kimi, hangi, hangisi, kaç, kaçı, kaça, kaçını, kaçıncısı, nere, nereye, nerede, nereden vb.

Soru bildiren kelimeler, bir isimden önce kullanılır ve o ismi etkilerse bu kelimeler zamir değil sıfat olur.

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan soru zamirlerini yuvarlak içine alınız.

Cevap: 

Not: Soru zamirleri kırmızı renkle gösterilmiştir.

• Elinizdeki kitabı nereye koyduğunu bilmiyor musun?

• Şu yalan dünyada annesinden başka kime güvenebilirdi?

• Bu çiçeklerden hangisi daha güzel?

• Sen burada ne bulacağını sanıyordun?

Yaz Sinemaları Metni Cevapları Sayfa 229

d.

1. Senin kalemin bence hepsinin kaleminden güzel.
2. Seninki bence hepsininkinden güzel.

Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimeler ile “ki” ekleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: “ki” eki isimlerin yerine kullanılmıştır.

1. cümledeki isim tamlamalarının tamlanan kısımları hangi kelimelerdir?

Cevap: “kalemin” ve ” kaleminden” kelimeleridir.

Yukarıdaki 2. cümlede “ki” ekleri ilgi zamiridir. İlgi zamiri ek hâlindeki tek zamirdir. Eklendiği kelimeye bitişik yazılır. İlgi zamiri isim tamlamasında tamlananın yerini tutar.

İlgi zamiri konusunda dil bilimciler arasında farklı görüşler vardır. İlgi zamirini, “ki” bağlacıyla ve “ki” yapım ekiyle karıştırmamak gerekir:

• Bu seneki yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü.
____Yapım Eki
___(Sıfat yapmış)

• Bir şey görmüş ki bize söylüyor.
__________Bağlaç

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan ilgi zamirlerini yuvarlak içine alınız.

Cevap: 

Not: İlgi zamirleri kırmızı renkle gösterilmiştir.

• Ali’ninki bence en güzel uçurtmalardan biri.

• Bana onunki daha ayrıntılı geldi.

• Onunkiler daha isabetli gibi.

e. “Yaz Sinemaları” metnindeki zamirleri aşağıya yazınız.

Cevap: bunların, olanlara, birinden biri, ötekilere, hepimiz, onlar, siz, biz, herkes, birileri, bu, her şey, buna, başkalarının…

f. “Yaz Sinemaları” metnindeki zamirler metnin anlamına nasıl katkı sağlamıştır? Açıklayınız.

Cevap: Anlatımın devamlılığını sağlamış, dinleyicinin dikkatinin dağılmasını engellemiştir.

Yaz Sinemaları Metni Cevapları Sayfa 230

7. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmi arkadaşlarınıza anlatınız. Filmi anlatmadan önce anlatacaklarınızı bir kâğıda listeleyiniz. Listenize, filmin Türkçe alt yazılı mı, Türkçe dublajlı mı olduğunu (Filmi Türkçe alt yazılı olarak seyrettiyseniz bunun sebebini ve filmi böyle seyretmenizin size ne kazandıracağını açıklayınız.), filmin konusunu, oyuncularını, yapımcısını, türünü vb. ni yazınız. Filmi anlatırken bu listeye göz atabilirsiniz.

Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız. “Fragman” yerine “tanıtma filmi”, “dublaj” yerine “seslendirme”, “flashback” yerine “geriye dönüş”, “direktör” yerine “yönetmen” gibi.

İzlediğiniz filme göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki afişleri inceleyiniz. Siz de istediğiniz bir konuda kısa film yarışması için afiş hazırlayınız. Afişinizde özlü sözlerden, atasözlerinden yararlanınız. Afişinizi sınıf panosuna asınız.

Cevap: 

KISA FİLM YARIŞMASI İÇİN AFİŞ ÖRNEĞİ

Yaz Sinemaları Metni Cevapları - Kısa Film Yarışması Afiş Örneği

Yaz Sinemaları Metni Cevapları – Kısa Film Yarışması Afiş Örneği

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Bulunduğunuz yerdeki mimari bir eserin fotoğrafını çekiniz. Bu mimari eserle ilgili (yapılış tarihi, mimarı, yaptıranı, mimari özellikleri, tarihçesi vb.) bilgi toplayınız.

• Vakıflar Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresindeki “Faaliyetler” bölümünden “Taşınmaz Kültür Varlıkları” hakkında bilgi edininiz.

İlgili internet sitesine gitmek için buraya tıklayınız.

*** Yaz Sinemaları metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
clap
1
confused
0
happy
0
love
0
sad
0
unlike
0
angry

32 Yorum

Yorum Yap