Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Sanat Tema Sonu Değerlendirme (6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları)

Sanat Tema Sonu Değerlendirme cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı Sayfa 246-247-248

Sanat Tema Sonu Değerlendirme (6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları)

Sanat Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 246

Gülmek güzeldir; güzelliktir, sağlıktır, sevgidir. Karagöz bunun için gereklidir ve sevilir. Ama içine sanat, müzik, güldürü, şiir, resim ve öğüt katarak güldürür. Hiç gösteri seyretmemiş olanları Karagöz’ün ismi bile gülümsetir. Üstelik yüzlerce insanı böyle uzun süre doyasıya güldürebilen bir başka gösteriyi dünyada bulabilmek herhâlde mümkün değildir.

O hâlde Karagöz perdesindeki bu güç nedir?

Bir gösteride görme engelli bir seyircinin diğerleri kadar güldüğünü fark edebilirsiniz. Çünkü Türk gölge tiyatrosunun güldürücü özelliğinde büyük ağırlık sese ve karşılıklı konuşmalara dayanır.
Ses güldürücülüğünde ağırlık Karagöz’ün kendisindedir. Çünkü kalın, kaba ve çatlak sesi vardır. (…) Karagöz başta olmak üzere bütün güldürücü konuşmalarda kaynak, zengin Türkçenin sağladığı imkânlardır. Eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, benzer anlamlı kelimeler, ses benzerliği olan kelimeler, deyimler, benzetmeler… Türkçenin bozuk kullanılmasının yanı sıra güldürücü şiirler ve şarkılar… Bunlara anladığı hâlde anlamamış veya anlamadığı hâlde anlamış görünmek, abartmak veya hafife almak, kandırma çabaları, bilgiçlik taslamak gibi davranışları da eklerseniz başarılı olmamak mümkün değildir. İşin içinde okuma yazması ve işi olmayan, bulduğu işleri eline yüzüne bulaştıran Karagöz de olursa gözyaşı döktüren halk hikâyesi biranda güldürü olur.
(…)

A) 1, 2,3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Karagöz niçin sevilmektedir?

Cevap: Gülmek güzeldir; güzelliktir, sağlıktır, sevgidir Karagöz de bunun için vardır ve bunun için sevilmektedir.

2. Karagöz’ün dünyadaki diğer gösterilerden farkı nedir?

Cevap: Hiç gösteri seyretmemiş olanları Karagöz’ün ismi bile gülümsetir. Üstelik yüzlerce insanı böyle uzun süre doyasıya güldürebilen bir başka gösteriyi dünyada bulamayız. Bunun nedeni ise Türk gölge tiyatrosunun güldürücü özelliğinde büyük ağırlık sese ve karşılıklı konuşmalara dayanmasıdır.

3. Karagöz oyununda insanlar nelere gülmektedir?

Cevap: Ses güldürücülüğünde ağırlık Karagöz’ün kendisindedir. Çünkü kalın, kaba ve çatlak sesi vardır. (…) Karagöz başta olmak üzere bütün güldürücü konuşmalarda kaynak, zengin Türkçenin sağladığı imkânlardır. Eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, benzer anlamlı kelimeler, ses benzerliği olan kelimeler, deyimler, benzetmeler… Türkçenin bozuk kullanılmasının yanı sıra güldürücü şiirler ve şarkılar.. Seyirci bunlara gülmektedir.

Sanat Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 247

Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İşaretleyiniz. Karagöz Nedir? Karagöz Tekniği Karagöz’de Güldürücülük

Cevap: Karagöz’de Güldürücülük

B) Aşağıda numaralarla verilen atasözlerini, harflerle verilen anlamlarıyla eşleştiriniz.

Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. (b-Herkes ne ederse kendine eder)
Bütün insanlar güzel olan şeylere karşı sevgi besler. (a-Güzeli herkes sever.)
İşlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Allah her zaman yardım eder. (d-Doğrunun yardımcısı Allah’tır.)
Yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir. (ç-Veren el, alan elden üstündür.)
Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer. (c-Öfke ile kalkan zararla oturur.)

1 Güzeli herkes sever.
2 Herkes ne ederse kendine eder.
3 Öfke ile kalkan zararla oturur.
4 Doğrunun yardımcısı Allah’tır.
5 Veren el, alan elden üstündür.

C) Aşağıda cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

Cevap:

1. “Ben, sen, o, biz, siz, onlar” kelimeleri kişi (şahıs) zamirleridir.
2. Kişileri, nesneleri ya da varlıkları belli belirsiz ifade eden zamirlere belgisiz zamir denir.
3. İlgi zamiri, ek hâlindeki bir zamirdir ve eklendiği kelimeye her zaman bitişik yazılır.
4. “Bu bana babamın hediyesidir.” cümlesindeki “bu” kelimesi bir işaret zamiridir.
5. İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirler soru zamirleridir.

Ç) Aşağıda çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Heykeltıraş olsam Sinan’ın boyunu poşunu bilmem ama ellerini kocaman yapardım. (l)Bildiğimiz ellerin birkaç misli büyük. (2)Eti anıtlarındaki eller gibi küt küt, çentik çentik kocaman eller. (3)Geçen gün Süleymaniye’de dolaşırken bu kocaman elleri görür gibi oldum. (4)Tuttuğunu koparan, kopardığını yepyeni ve bitip tükenme bilmeyen bir ömürle yoğurup yeni baştan kuran, öpülesi, dünya durdukça nur içinde yatası emektar eller.
Yukarıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Cevap: C

Sanat Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 248

2 ve 3. sorulan aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bir çift turna gördüm, durur dallarda, Seversen Mevla’yı, kalma yollarda, Sizi bekleyen var, bizim ellerde, Doğru bizim ele gidin turnalar.
Turnam dertli öttün, yaremi deştin,
El vurdun yarama, başını açtın, Eşinden m’ayrıldın, yolun mu şaştın, Doğru bizim ele gidin turnalar.
Fazla gitmen bizim ele varınca,
Selam söylen eşe dosta sorunca El bağlayıp divanına durunca Benden yâre selam edin turnalar.
Anonim

2. Bu türküde baskın olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) kaygı B) sevinç C) acıma D) özlem
3. Türkünün ilk dörtlüğüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kafiye: “dal”—–Redif: “da” B) Kafiye: “I”——Redif: “larda/lerde”
C) Kafiye: “lar/ler”—–Redif: “da/de” D) Kafiye: “da/de”——Redif: “lar/ler”

Cevap: D

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıtlık (tezat) sanatı yoktur?
A) Yazımı kışa çevirdin B) Bir sen yakınsın uzakta kalınca
C) İçimde kar donar, buzlar tutuşur. D) Yüce dağlar birbirine göz eder.

Cevap: B

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
A) Bu soruları bazı öğrenciler önceden görmüş.
B) Kendisini yakından tanırım arkadaşın.
C) Bazıları bu dediklerine pek inanmamış.
D) Şu elbisenin aynısından bende de var.

Cevap: A

6. “Panayırı görmek için sizinle kasabaya gelmeyi ben de isterdim ama üzümleri ilaçlamam lazım.” cümlesinde hangi türde sözcük kullanılmamıştır?
A) bağlaç B) zamir C)edat D) ünlem

Cevap: D

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamamen basit yapılı sözcükler kullanılmıştır?
A) Ağacın dalına kuşlar kondu. B) Kışlıkları erken çıkardık.
C) Masadaki silgileri topladın mı? D) Bahçedeki çiçekleri suladı.

Cevap: A

***Sanat Tema Sonu Değerlendirme cevapları (Sayfa 246-247-248) hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
3
1
2
2
17
1
1

3 Yorum

Yorum Yap