Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Ceylana Yardım Edenler Dinleme Metni Cevapları

Ceylana Yardım Edenler dinleme metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 133-134-135-136-137 (Erdemler Teması)

Ceylana Yardım Edenler Dinleme Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Ceylana Yardım Edenler Dinleme Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Ceylana Yardım Edenler Dinleme Metni Cevapları Sayfa 133

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Renkli kartonlara yazdığınız özlü sözler ve atasözleriyle sınıfınızı süsleyiniz. Bunların anlamları üzerine konuşunuz.

2. İzlediğiniz videolardan en çok hangisini beğendiniz? Niçin?

(örnek) En çok Dostluk adlı videoyu beğendim. Videoda hiç konuşmaya yer verilmeden beden hareketleri ile verilmek istenen mesaj etkileyici bir şekilde verilmiş.

3. Aşağıdaki özlü sözleri uygun biçimde tamamlayınız.

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. (Mevlana)

Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. (Alexandre Dumas)

1. ETKİNLİK

“Ceylana Yardım Edenler” metnini dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında öğretmeniniz metni çeşitli yerlerinde durdurup metnin devamıyla ilgili size tahmin soruları soracaktır. Bu soruları cevaplayınız.

Öğretmeninizin sorduğu sorulara göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Ceylana Yardım Edenler Dinleme Metni Cevapları Sayfa 134

2. ETKİNLİK

“Ceylana Yardım Edenler” metnini dinlerken anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Bunların anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerden kontrol ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz bu kelimeleri kullanarak aşağıdaki alana bir çengel bulmaca tasarlayınız. Bulmacanızı sıra arkadaşınıza çözdürünüz.

Cevap:

Bulmaca Soruları:

  1. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım: gerek
  2. Tanrı’nın uygun görmesi, Tanrı’nın isteği, yazgı, alın yazısı: kader
  3. Çevrede olup biteni anlamak amacıyla dolaşmak: kolaçan etmek
  4. Verimi iyi ve bol olan: verimli
  5. Coşku, sinir, korku vb.nin etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek: yatışmak
  6. Sevgisi geçici olmayan, hakikatli: vefalı
  7. İyi, yararlı, faydalı: hayırlı
  8. Varlık, zenginlik, mal mülk: servet
  9. Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın, dermansız: bitkin
  10. Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma: hayret
Ceylana Yardım Edenler Dinleme Metni Cevapları - Bulmaca

Ceylana Yardım Edenler Dinleme Metni Cevapları – Bulmaca

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

Cevap:

CEYLANA YARDIM EDENLER METNİ ÖZETİ

Avcılardan korkup kaçan ceylan, kaplumbağa ile tanışır. Kaplumbağa, fare ve karga ile ceylan arkadaş olurlar. Her gün gölgelikte toplanıp sohbet ederler. Bir gün ceylan gölgeliğe gelmez. Arkadaşları onu arar. Karga onun bir avcı tuzağına düştüğünü görür ve arkadaşlarına haber verir. Arkadaşları ceylana yardım etmek için yanına giderler. Fakat ceylan kaplumbağanın gelmesini doğru bulmamış, çünkü yavaş hareket ettiği için kaçamayacağını düşünür. Kaplumbağa bunun dostluk görevi olduğunu söyler. Arkadaşları ceylanı tuzaktan kurtarır. O an avcı gelir. Kaplumbağa hariç hepsi kaçar. Avcı kaplumbağayı yakalar. Arkadaşları bir plan yapıp kaplumbağayı kurtarır.

Ceylana Yardım Edenler Dinleme Metni Cevapları Sayfa 135

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu aşağıya yazınız.

Cevap: Dostluk

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin ana fikrini atasözleriyle ifade etmeniz gerekirse aşağıdakilerden hangileri bunun için uygun olur? İşaretleyiniz.

Cevap: 

(   ) Açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna.

(   ) Cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir.

(X) Dost kara günde belli olur.

(X) Dost dostun eyerlenmiş atıdır.

(   ) Düşenin dostu olmaz.

(   ) Dost acı söyler.

6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metnin türü nedir?

Cevap: Fabl.

2. Ceylanın dostlarıyla nasıl tanışmıştır?

Cevap: Avcılardan kaçarken kaplumbağaya rastlamıştır.

3. Ceylanın tuzağa yakalandığını gören dostları ne yapmıştır?

Cevap: Ceylana yardım etmek için yanına gitmişlerdir.

4. Ceylan, kaplumbağa için niçin endişelenmiştir?

Cevap: Kaplumbağanın ağır hareket ettiği için avcıya yakalanacağını düşündüğü için.

5. Kaplumbağanın fedakârlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaplumbağanın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

Cevap: Kaplumbağa dostluğun gereğini yapmıştır. Kaplumbağanın yerinde olsaydım ben de aynını yapardım.

6. Fare kaplumbağayı avcının elinden kurtarmak için nasıl bir plan yapmıştır?
Siz olsaydınız nasıl bir plan yapardınız?

Cevap: Ceylan avcının görebileceği bir yere gider. Yaralıymış gibi yere yatar. Karga da üzerine konar. Avcı ceylanın peşinden gider. Fare de kaplumbağayı kurtarır. Ben olsaydım kargayı avcının üzerine salar, avcı karga ile meşgul olurken kaplumbağayı kurtarırdım. Ceylanın üzerine biner oradan hızla uzaklaşırdım.

7. Metinde dostluk, vefa ve karşılıksız yardım etmeyle ilgili neler söyleniyor? Bunlara katılıyor musunuz?

Cevap: Dostlar, dostları için kendilerini tehlikeye atmaktan çekinmezler. Bir taraf acı çekerken diğer taraf keyfine bakamaz. Dostlar vefalı olur. Acılarına ortak olurlar. Bunlara katılıyorum.

Ceylana Yardım Edenler Dinleme Metni Cevapları Sayfa 136

7. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin başlığını beğendiniz mi? Aşağıdaki kutucuklara başlık önerilerinizi yazınız.

Cevap: 

CEYLAN VE ARKADAŞLARI

KAPLUMBAĞANIN FEDAKARLIĞI

8. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni canlandırmak amacıyla gruplar oluşturunuz. Metni sınıfta canlandırınız. Canlandırmada ses tonunuzu ayarlayıp beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz. Canlandırmadan sonra aşağıdaki soruları grupça cevaplayınız.

• Grup olarak canlandırmayı daha güzel yapabilir miydik?

• Grup içi iletişimimiz yeteri kadar iyi miydi?

Etkinlik sınıfta yapılacaktır.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki konuşma konularından ve verilen kelime ve kavram havuzlarından birini seçerek bir konuşma yapınız. Konuşmanızda ama, fakat, ancak, bununla birlikte ve buna rağmen gibi ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.

Fedakârlığın dostluktaki yeri

• dost • kara gün
• zaman • yardım
• iyilik • para
• insan • mutluluk
• Her şeyin yenisi, dostun eskisi.
• Dostluk başka, alışveriş başka.

Dostluğun değerini bilmek

• sadık • gerçek
• arkadaş • fedakârlık
• dost • iyilik
• zaman • samimiyet
• Ata dostu oğla mirastır.
• Dostun attığı taş baş yarmaz.

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Arkadaşlığın ve Dostluğu Önemi

Ceylana Yardım Edenler Dinleme Metni Cevapları Sayfa 137

10. ETKİNLİK

Sınıfta üçerli gruplara ayrılınız. Her grup aşağıda verilenlerden yola çıkarak hikâye edici bir metin oluşturacaktır. Grup üyelerinin her biri hikâyenin bir bölümünü yazacaktır. Hikâyenizi A4 kâğıdına yazınız. Hikâyenizi yazarken yazım kılavuzu kullanınız. Hikâyenizi bütünlük içerisinde tamamladıktan sonra sınıfta paylaşınız.

Ana Fikir
Akılsız dostlar, insana düşmanından daha çok zarar verebilir.

Kişiler
Ayı, Genç, İhtiyar Adam

Zaman
Belirsiz

Yer
Orman

Olay Örgüsü

Serim
1. Boa yılanının ayıyı boğmaya çalışması, gencin ayıyı yılandan kurtarması.
2. Genç ile ayının dost olması
3. Genç adamın ihtiyar bir adamla tanışması

Düğüm
5. Gencin uyuması
6. Uyuyan genci bir sineğin rahatsız etmesi
7. Sineğin genci rahatsız ettiğini gören ayının ona yardım etmek istemesi
8. Ayının sineği taşla öldürmeye çalışması
9. Ayının sineği öldüreyim derken genç dostuna zarar vermesi

Çözüm
10. Ahmak dostunun iyiliğinden zarar gören gencin bundan ders çıkarması

Cevap: 

(örnek)

AYININ DOSTLUĞU

Genç bir adam kamp yapmak için ormana gider. Ateş yapmak için etrafta odun ararken bir homurtu işitir. Sesin geldiği yere baktığında bir boa yılanının bir ayıyı boğmaya çalıştığını görür. Gen hemen yanlarına gidip yanında taşıdığı biber gazını yılanın gözlerine sıkar. Yılan ayıyı bırakıp kaçar. Ayı kendini kurtaran bu gençle arkadaş olur. Onu hep koruyacağını yanından ayrılmayacağını söyler.

Genç kamp yerine dönerken yolda ihtiyar bir adamla tanışır. Başından geçenleri ihtiyar adama anlatır. İhtiyar adam bir ayı ile dost olmanın iyi bir fikir olmadığını, dostlarını kendi denginde seçmesini, aksi halde yarardan çok zarar göreceğini, ayının güçlü fakat pek de akıllı bir dost olamayacağını söyler. Genç adam bu sözlere aldırmaz. Güçlü bir dostu olduğu için mutludur.

Genç adam kamp yerine gidip çadırının önünde uyumaya başlar. Ayı da o uyurken dostuna bir zarar gelmemesi için onu gözetler. O uyurken bir sinek sürekli gencin yüzüne konmakta, onu rahatsız etmektedir. Ayı da bu durumu fark edince sineği kovmak için pençelerini sineğe doğru savurur. Fakat bu esnada tırnağı genç adamın yüzünü yaralar. Genç acı ile bağırır.

Genç adam o anda ihtiyar adamın söylediklerine hak verir. Akıl güçten daha önemlidir. Akılsız dostlar, insana düşmanından daha çok zarar verebilir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Yaşadığınız ya da gezip gördüğünüz bir yerle (dağ, tepe, deniz, göl, akarsu, çağlayan, kale, kule, çeşme, köprü vb.) ilgili halk arasında anlatılan hikâye ve efsaneler hakkında araştırma yapınız, notlar tutunuz.

(örnek)

TİTREYEN GÖL EFSANESİ

Titreyen göl ülkemizde Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer almaktadır.  Göl gerçekten bakıldığı zaman aynı bir titreme görüntüsünü ortaya koyduğu için titreyen göl denilmiştir.

Rivayete göre, gölün kenarında yaşayan ve kuşları besleyen yaşlı bir balıkçı oturmaktadır. Kuşlar yaşlı balıkçıyı gölün kenarında gördüklerinde kanatlarını çırparak ona doğru gelirdi. Bir gün bu gölde avlanan avcılar su üstündeki ördekleri vurur. Yaşlı balıkçı bunun karşısında avcıların üzerine yürür ve onları avlanmaktan vazgeçirmeye çalışır. Avcılar yaşlı adamı iter ve su üstündeki vurdukları ördekleri almaya çalışır. Bu sırada diğer ördekler hep birlikte havalanarak kanatlarıyla bir hortum oluşturur ve avcıları kaçırırlar. Bu olaydan sonra göl hep titremeye başlar. Bu titremeye yöre halkı, kuşlar yaşlı balıkçıya ağlıyor diye yorum yaparlar.

•  Gazlı Göl kaplıcaları hakkında güvenilir bilgi kaynaklarından araştırma yapınız. Araştırmada elde ettiğiniz bilgileri not ediniz.

GAZLIGÖL KAPLICASI

İl Merkezine 21 km. uzaklıkta Eskişehir karayolu üzerinde İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl kasabası içerisindedir.

Gazlıgöl kaplıcasının 45-68 °C sıcaklıktaki suyunun debisi 9 lt/sn.dir. Kimyasal özelliği ise hiperterm, hipotenik, alketihir karbonatlı ve hafif radyoaktif bileşiminden oluşmaktadır.

Şifa Özellikleri 2 türlü uygulanmaktadır:

1-İçme Tedavisi
2-Banyo Tedavisi

5 adet umumi havuzlu hamamlardan bir adedi tarihi ve şifalı içme suyuna havi, diğeri ise cilt hamamı olarak adlandırılan ve özel kaynak suyu bulunan hamamdır.

Bu iki hamamda hem kaynak suyu hem de sondaj suyu mevcuttur. Tedavi sıcak su içilerek ve banyo alınarak yapılmaktadır.

Diğer 3 hamamda ise sondaj suyu mevcuttur. İçmek içinde sıcak şifalı su bu hamamlarda da mevcuttur.

*** Ceylana Yardım Edenler Dinleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
sad
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
unlike
0
angry

105 Yorum

Yorum Yap