Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Forsa Metni Cevapları (6. Sınıf EKOYAY)

Forsa metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 153-162-163-164 (Milli Kültürümüz Teması)

Forsa Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Forsa Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Forsa Metni Cevapları Sayfa 153

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Vatanından uzun süre ayrı kalmış büyükleriniz ve akrabalarınız vatan kavramı için neler söylediler?

2. Şahsınıza kötülük eden düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.

Hz. Ali

Yukarıdaki sözü açıklayınız.

Affetmek büyük bir erdemdir. Hz. Ali bize yapılan bir kötülüğü affedip erdemli davranmamızı tavsiye ediyor. Fakat söz konusu vatanımız, milletimiz olunca, vatan ve milletimize yapılan kötülükle savaşmanın, affetmekten daha büyük bir erdem olduğunu dile getiriyor.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 162

1. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Daha sonra bunların anlamlarını Türkçe sözlükten bulunuz. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.

Cevap: 

azat etmek: serbest bırakmak, salıvermek.

donanma: Bir devletin deniz kuvvetleri, armada

kadırga: Hem yelken hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz’de kullanılmış bir savaş gemisi

menkıbe: Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde “ama, fakat, lakin, ancak, bununla birlikte, buna rağmen” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi ya da hangileri vardır? Bu ifade ya da ifadelerin kullanılmasının anlama katkısı nedir? Açıklayınız.

Cevap: “fakat, lakin, böylece” ifadeleri vardır. Bu ifadeler  iki düşünce arasında olumludan olumsuz düşünceye veya olumsuzdan olumlu düşünceye geçişi sağlar. Metindeki ifadeleri güçlendirir ve düşüncenin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kara Memiş kimdir?

Cevap: Birçok savaşa ve sefere katılmış ünlü bir Türk kaptanıdır.

2. Kara Memiş’in kırk yıllık rüyası nedir?

Cevap: Türk gemilerinin gelerek kendisini kurtarmasıdır.

3. Kara Memiş, uyanınca ne gördü?

Cevap: Türk gemilerinin karaya yanaştığını gördü.

4. Askerler, Kara Memiş’i görünce niçin şaşırmışlardır?

Cevap: Konuştukları ihtiyarın Kara Memiş olduklarını anladıkları için şaşırmışlar.

5. Askerlerin Kara Memiş’i hemen tanımalarının nedeni nedir?

Cevap: Çünkü bütün askerler onun menkıbelerini ve şöhretini biliyormuş.

6. Turgut, Kara Memiş’in babası olduğunu nasıl anlamıştır?

Cevap: Pazısındaki haç şeklindeki derin yaradan anlamıştır.

7. Kara Memiş’in cenge katılmak istemesi onun hangi özelliğini göstermektedir?

Cevap: Cesur olduğunu gösterir.

8. Kara Memiş, son sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

Cevap: Vatan sadece bir toprak parçası değildir. Bayrağımız nerede dalgalanıyorsa bizim vatanımız orasıdır.

9. Turgut’un yerinde siz olsaydınız babanızı savaşa götürür müydünüz?

Cevap: (örnek) Babamın isteklerini yerine getirmek bir evlat olarak benim görevimdir. Bu nedenle istemesem de götürürdüm.

10. Kara Memiş’in yerinde olmak ister miydiniz? Niçin?

Cevap: (örnek) İstemezdim. Kırk yıl boyunca esir olmayı, kölelik yapmayı hiç kimse istemez.

11. Kara Memiş’in yerinde olsaydınız cenge katılır mıydınız? Niçin?

Cevap: (örnek) Katılırdım. Ömrümüzün sonuna kadar vatanımız için savaşmak bizim görevimizdir.

4. ETKİNLİK

Metnin okuduğunuz kısmının özetini yazınız. Yazdığınız özetin baştaki özetle uyumlu olmasına özen gösteriniz.

Cevap: 

FORSA METNİ ÖZETİ

Kara Memiş rüyasında Türk gemilerinin geldiğini görür ve heyecanla uyanır. Uyanınca gerçekten Türk gemilerinin geldiğini görür. Hemen askerlerin yanına gider. Askerler onu tanır. Giydirip Bey’in yanına götürür. Bey, Kara Memiş’e sorular sorar. Kolundaki yarayı görünce de Kara Memiş’in babası olduğunu anlayıp ellerine sarılır. Turgut Bey babasından gemide kalmasını ister. Savaşmak için yaşlı olduğunu, ölürse vatana hasret gideceğini söylese de Kara Memiş bunu kabul etmez. Bayrağın dalgalandığı her yerin vatanı olduğunu söyleyip savaşa katılır.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 163

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap: 

Metnin Konusu: Düşman elinde yıllarca esir kalan bir kaptanın oğlu tarafından kurtarılması.

Ana Fikri: Türkler, bayraklarının dalgalandığı her yeri vatan kabul eden ve ömürlerinin sonuna kadar vatanları için savaşan bir millettir.

6. ETKİNLİK

Vatan sevgisiyle ilgili ezberlediğiniz şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz.

Aşağıdaki butona tıklayarak vatan sevgisi ile ilgili şiirlere ulaşabilirsiniz.

Vatan Sevgisi – Yurt Sevgisi ile İlgili Şiirler

7. ETKİNLİK

“Vatan” konulu izlediğiniz videolarda “vatan” kavramı hangi açılardan ele alınmıştır? Açıklayınız. Siz vatan konulu bir video çekseydiniz konuyu nasıl ele alırdınız? Anlatınız.

Cevap: 

Videolarda vatan kavramı, ona sahip olmak, korumak için uğrunda can verilecek derecede sevilen yani kutsal olarak ele alınmıştır. (örnek) Ben vatan konulu bir video çekseydim, insanların vatanlarını korumak için ne gibi fedakarlıklar yaptıklarını örneklerle anlatmaya çalışırdım.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan edatları, bağlaçları ve ünlemi bulunuz. Bunların metnin unsurlarından olan cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

Kalenin etrafına doğru ilerliyorlardı.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam: (Edat) Yönelme anlamı katmıştır.

Ben karaya cenk için çıkıyorum.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam: (Edat)Amaç anlamı katmıştır.

Hayır, ben de sizinle beraber cenge çıkacağım.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam: (Edat) Onaylamama, karşı çıkma anlamı katmıştır.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam: (Bağlaç) Birliktelik anlamı katmıştır.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam: (Edat) Birliktelik anlamı katmıştır.

Haydi, Bey’in yanına, dediler.
Edatın/Bağlacın/Ünlemin cümleye kattığı anlam: (Ünlem) İsteklendirmek, çabukluk anlamı katmıştır.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 164

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan yararlanarak “Vatanını seven biri neler yapar?” sorusundan hareketle “ülkeniz için yapabilecekleriniz” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda bu kelime ve kavramları en az birer kere kullanınız.

15 Temmuz – gelecek – umut – vatan – hedef – ülke
insanlık – şehitlik – kahramanlık – sevgi

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Vatanını Seven Biri Neler Yapar? – Konuşma

10. ETKİNLİK

“Forsa” metni okuduğunuz şekilde bitmiştir. Bu hikâyeyi hayal gücünüzü kullanarak devam ettiriniz. Hikâyenin devamında okuduğunuz metinde olduğu gibi diyalogların olmasına özen gösteriniz. Yazdığınız metinde anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bunları düzeltiniz. Metninizi yazım ve noktalama kurallarına uyumluluk bakımından kontrol ediniz.

Cevap: 

(örnek)

Turgut babasına hak verdi. İstemeyerek de olsa babasının savaşa katılmasına izin verdi. Tüm donanma askerleri ile birlikte şehre girdiler.

Harp esnasında Turgut’un gözleri babasına takıldı. Kara Memiş kılıcını sallarken hiç de yaşlı biri gibi durmuyordu. Çektiği o kadar eziyet, vatan hasreti ile geçen onca yıl, Kara Memiş’in savaşçı ruhundan hiçbir şey götürmemişti. Kara Memiş, emrindeki birçok askerden daha azimli, daha çevik savaşıyordu. Derken:

— Babam dikkat! diye bağırdı.

Bir düşman askeri, elindeki mızrak ile hızla Kara Memiş’in arkasından ona doğru ilerliyordu. Kara Memiş oğlunu duydu fakat zamanında gerisine dönemedi. Mızrak Kara Memiş’in sırtından girip göğsünden çıktı. Turgut babasına doğru koştu. Bir hamle ile düşman askerini öldürdü. Hemen babasına sarıldı:

— Babam, sana dedim. Vatanını göremeden şehit olacaksın.

Kara Memiş:

— Ziyanı yok oğlum. Siz gelmeseydiniz, düşman toprağında, boşu boşuna yaşlılığımdan ölecektim. Şimdi ise vatanım için şehit olma şerefine nail oldum. Hem de bayrağımın altında…

Kara Memiş’in yanaklarından iki yaş süzüldü ve son nefesini verdi. Bu yaşlar, sevincin, gururun, vatan aşkının ifadesiydi…

11. ETKİNLİK

Sınıf içinde 4 – 5 kişilik gruplar oluşturunuz. Yazdığınız hikâyeleri birbirinize okuyunuz. Gruptaki en güzel hikâyeyi belirleyiniz. Grup birincisi olan hikâyeler arasından da sınıf birincisini seçiniz. Sınıf birincisi olan hikâyeyi sınıf panosuna asınız. Hikâyeleri seçerken şunlara dikkat ediniz:

• Anlatım bütünlüğünü bozan ifade var mı?
• Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmiş mi?
• Hikâye “Forsa” metniyle uyumlu olmuş mu?

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• www.eba.gov.tr Genel Ağ adresindeki ”Ses” bölümünden ”Büyüklere Saygı” adlı ses kaydını dinleyiniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ses dosyasını dinleyebilirsiniz:

https://www.eba.gov.tr/ses/dinle/9521e71421cbf39d741dfa6870c9513dd227647b24002

• Ailenizdeki en yaşlı kişiyle “büyüklere saygı” konusunda bir görüşme yapınız. Onların sorularınıza verdikleri cevapları not ediniz.

Büyüklerinize şu soruları sorabilirsiniz:

  • Saygı ne demek?
  • Büyüklere saygı neden önemlidir?
  • Büyüklere saygı göstermek bize ne kazandırır?
  • Sizin zamanınız ile şimdiki zamandaki büyüklere saygıyı karşılaştırdığımızda durumdan memnun musunuz? Değilseniz niçin?

*** Forsa metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
79
17
7
71
20
7
40

110 Yorum

Yorum Yap