Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

6. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları MEB Yayınları (2)

MEB Yayınları 2. kitap 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları için temalara ve sayfalara göre metin ve sayfa bağlantıları.

UYARI

6. sınıflar için Türkçe ders kitabı olarak MEB yayınları iki ayrı kitap çıkarmıştır. Aşağıda cevaplarını bulacağınız kitap “Renk Çemberi” adlı metinle başlayan MEB Yayınları Türkçe kitabına aittir. 

Bu sayfadaki metinler sizin kitabınıza ait değilse aşağıdaki butona tıklayarak diğer 6. Sınıf MEB Yayınları kitabına ulaşabilirsiniz.

Diğer 6. Sınıf MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları MEB Yayınları (2)

6. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları MEB Yayınları (2)

Uzman eğitimciler tarafından hazırlanan 6. sınıf Türkçe kitabı cevapları, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerimizin 2021-2022 yılı MEB Yayınları 2. kitap 6. sınıf Türkçe kitabı içeriklerine yönelik etkinlik ödevlerini kontrol edebilmelerini sağlamaktır.

Aşağıda listelenmiş 6. sınıf Türkçe ders kitabı içerisindeki metinlere tıklayarak, etkinlik cevaplarına ulaşabilmeniz mümkündür. Ayrıca sayfanın alt kısmında 6. sınıf Türkçe kitabı cevapları için sayfa numaraları bulunmaktadır. Listeden sayfa numaralarına tıklayarak etkinlik cevaplarını görebilirsiniz.

1. TEMA – Duygular

Renk Çemberi Metni Cevapları

Memleket İsterim Metni Cevapları

Fahrünnisa Metni Cevapları

Mutlu Prens Dinleme Metni Cevapları

Duygular Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

2. TEMA – Millî Mücadele ve Atatürk

Bu Vatan Kimin? Metni Cevapları

Mustafa Kemal Zafer Yolunda Metni Cevapları

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları

120 İzleme Metni Cevapları

Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

3. TEMA – Çocuk Dünyası

Çocukluk Metni Cevapları

İdare Lambası Metni Cevapları

Ev Yaşamı Metni Cevapları

Çocuktum Ufacıktım Top Oynadım Acıktım Dinleme Metni Cevapları

Çocuk Dünyası Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

4. TEMA – Erdemler

Malazgirt Metni Cevapları

Kâmil Metni Cevapları

Sefiller Metni Cevapları

Arılar ve Keklikler Dinleme Metni Cevapları

Erdemler Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

5. TEMA – Millî Kültürümüz

İki Çay Biri Demli Olsun Metni Cevapları

Adam Olmuş Çocuklar – Barış Manço Metni Cevapları

Torunuma Mektuplar Metni Cevapları

Topkapı Sarayı’nın Kardeşleri Dinleme Metni Cevapları

Milli Kültürümüz Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. TEMA – Okuma Kültürü

Terumi: Parmaklarla Okunan Çocuk Dergisi Metni Cevapları

Canım Kitaplığım Metni Cevapları

Okumak Metni Cevapları

Oğuz Kitaplarla Tanışıyor Dinleme Metni Cevapları

Okuma Kültürü Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

7. TEMA – Bilim ve Teknoloji

Üç Boyutlu Yazıcılar Çizimleri Gerçeğe Dönüştürüyor Metni Cevapları

Piri Reis’in Eserleri Metni Cevapları

İklim Değişikliği ve Toplum Metni Cevapları

Dünya Daha Ne Kadar Dönecek Dinleme Metni Cevapları

Bilim ve Teknoloji Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

8. TEMA – İletişim

Bir Boyacı ile Konuştum Metni Cevapları

Otobüs Metni Cevapları

Oya Metni Cevapları

Televizyoncu Ali Dinleme Metni Cevapları

İletişim Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Sayfalara Göre MEB Yayınları (2) 6. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları

6. sınıf, ortaöğretim kademesinin ikinci sınıfıdır. Bu sınıfla ortaokul döneminde yeni bir sürece başlayan öğrencilerimizi Türkçe dersine yönelik önemli sorumluluklar beklemektedir. Bu sınıftan itibaren öğrencilerimizden kendilerini ifade edebilmeleri, okuduklarını yorumlayabilmeleri, kelime hazinelerini geliştirmeleri, beden dillerini etkili kullanabilmeleri, dil bilgisi konularına hakim olmaları beklenmektedir.

Öğrencilerimizin ödev olarak verilen etkinlikleri doğru olarak yapıp yapmadıklarını kontrol edebilmelerini sağlamak için hazırladığımız Türkçe 6. sınıf çalışma kitabı cevapları, özellikle ödev kontrolünün zaman aldığı ve mümkün olmadığı kalabalık sınıflar için düşünülmüştür.

6. sınıf Türkçe kitabı cevapları içerisinde sadece etkinlik cevapları değil, öğrencilerimize verilen araştırma veya ders ile ilgili diğer ödevlerine yardımcı olmak için kaynaklar ve örnekler de bulunmaktadır. Güvenilir kaynaklardan faydalanılarak oluşturulan içerikler, öğrencilerimizin en doğru bilgiye ulaşabilmelerini sağlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 6. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz metinde bilmediği kelimelerin anlamını tahmin edebilme, dinlediklerini ve izlediklerini sözlü olarak özetleyebilme, metnin konu, ana fikir ve ana duygusunu tespit etme, hikaye edici metinleri canlandırabilme, dinlediklerini ve izlediklerini değerlendirebilme, konuşmalarında beden dilini kullanabilme, uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine konuşmalarında yer verme,  yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanabilme, metnin bağlamından yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edebilme, çekime eklerinin işlevini kavrama, isim, sıfat, zamir, isim ve sıfat tamlamalarının metne olan katkısını açıklayabilme, basit, türemiş, birleşik kelimeleri, edat, bağlaç ve ünlemlerin metne olan katkısını açıklayabilme ve bu kelime türlerini ayırt edebilme, metindeki söz sanatlarını tespit edebilme, metin türlerini ayrıt edebilme, metindeki önemli noktaların vurgulanışını kavrayabilme, grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlama, şiir ve hikaye edici metin yazabilme ve paylaşabilme, yazdıklarında tablo ve grafikler kullanabilme, kısa metinler yazabilme gibi kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.

6. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz aşağıdaki konulardan sorumludurlar:

 • Gerçek, mecaz, terim anlam
 • Eş anlam, zıt anlam
 • Eş sesli sözcükler
 • Deyimler ve atasözleri
 • Neden – sonuç, amaç – sonuç, koşul – sonuç cümleleri
 • Karşılaştırma cümleleri
 • Öznel ve nesnel yargılı cümleler
 • Örtülü anlam
 • Geçiş ve bağlantı ifadeleri
 • Cümlede anlam ilişkileri (eş anlamlı cümleler, yakın anlamlı cümleler, zıt anlamlı cümleler)
 • Cümle yorumlama (cümlenin konusu, ana fikri, cümleden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargılar, cümle tamamlama, cümle oluşturma, düşüncenin yönünü değiştiren sözcükler)
 • Anlatım biçimleri (betimleme, öyküleme, açıklama, tartışma)
 • Düşünceyi geliştirme yolları (tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma)
 • Anlatıcılar (birinci kişi ağzıyla anlatım, üçüncü kişi ağzıyla anlatım)
 • Paragrafta ana düşünce, konu, anahtar kelimeler, soru, olay, zaman, yer, varlık kadrosu
 • Paragrafın giriş, gelişme, sonuç bölümü
 • Paragraf oluşturma ve tamamlama
 • Paragrafın akışını bozan cümleler
 • Görsel yorumlama
 • Büyük harflerin kullanıldığı yerler, sayıların yazımı, “de” ve “ki” bağlacının yazımı, kısaltmaların yazımı
 • Noktalama işaretleri (nokta, virgül, iki nokta, üç nokta, noktalı virgül, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti kesme işareti, yay ayraç, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi)
 • Yapım ve çekim ekleri
 • İsimler
 • Sıfatlar
 • Zamirler
 • Edatlar
 • Bağlaçlar
 • Ünlem
 • İsim ve sıfat tamlamaları
 • Söz sanatları (konuşturma, karşıtlık)
 • Metin türleri (hikâye, anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı, şiir)

MEB Yayınları tarafından hazırlanan 6. sınıf Türkçe kitabı da bu kazanımlara göre hazırlanmıştır. Kitapta bulunan etkinlikler yukarıda sayılan kazanımlara göre öğrencilerimize ve öğretmenlerimize rehberlik etmektedir. Sitede yayınladığımız 6. sınıf Türkçe kitabı cevapları, öğrencilerimizin etkinleri yaptıktan sonra bu kazanımları elde edip edemediklerini, kendileri ve velileri tarafından kontrol edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 yılı 6. sınıf Türkçe dersi için üç ayrı kitap belirlemiştir. MEB Yayınları 1-2 ve Ekoyay Yayıncılık’a ait bu kitaplar, bakanlık tarafından okullara gönderilmektedir. Bu sayfada MEB Yayınlarına ait diğer kitap olan 6. Sınıf Türkçe kitabı cevapları bulunmaktadır. MEB Yayınlarına ait diğer kitaba ulaşmak için buraya, Ekoyay Yayıncılık’a ait cevap anahtarlarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz 6. sınıf MEB Yayınları (2) Türkçe ders kitabı cevapları içeriğinden faydalanırken, etkinlikleri öncelikle kendileri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra cevap anahtarlarından faydalanarak yaptıkları ödevin doğru olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
angry
7
love
7
unlike
3
confused
3
sad
1
happy
1
clap

68 Yorum

Yorum Yap