Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Oya Metni Cevapları

Oya metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 236-237-238-239-240-241
(İletişim Teması)

Oya Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Oya Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Oya Metni Cevapları Sayfa 238

1. ETKİNLİK

Metnin bağlamından hareketle aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırınız.

Cevap: 

arkeolojik: Kazı bilimsel

etnolojik: Irk bilimsel

gelenek: Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon

görenek: Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet

kırsal: Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer

mitolojik: Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim dalı ile ilgili

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Oya sanatını, benzerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Açıklayınız.

Cevap: Üç boyutlu olması ve bir dikiş iğnesi ile örülmesidir.

2. Oyanın Anadolu’da bir iletişim aracı olarak kullanılmasının nedenlerini belirtiniz.

Cevap: Anadolu’daki kadınların okuma yazma oranlarının düşük olması, haberleşme araçlarından yararlanamamaları nedeniyle oya, bir iletişim aracı olarak kullanılır.

3. Oya motiflerindeki yöresel değişikliklerin nedenlerini açıklayınız.

Cevap: Coğrafi bölge, bitki örtüsü, yörenin inançları, gelenekleri, görenekleri, oya motiflerindeki yöresel değişikliğin nedenleridir.

4. Çiçek motifleri, oya sanatında niçin daha çok tercih edilmektedir?

Cevap: Çiçeklerin özünde bulunan veya bulunduğu varsayılan doğal güçler nedeniyle daha çok kullanılır.

5. Sizce, sözsüz bir iletişim örneği olan oya, duyguları anlatmada yeterli midir? Niçin?

Cevap: Tam olarak yeterli değildir. Oyanın tam olarak sözsüz bir iletişim aracı şeklinde yeterli olabilmesi için diğer insanların da oya motiflerinin ne anlama geldiğini bilmesi gerekir.

6. Sözsüz iletişim, oya dışında başka hangi yollarla sağlanabilir?

Cevap: Beden dili ve yazı ile sağlanabilir.

7. Oya yapıyor olsaydınız hangi duyguyu, hangi motifle, kime anlatmak isterdiniz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu belirleyerek aşağıya yere yazınız.

Cevap: Oyanın Anadolu’da bir iletişim biçimi olarak kullanılması.

4. ETKİNLİK

Çevrenizde gözlemlediğiniz sözsüz iletişim türlerinden örnekler veriniz.

Cevap: İşaret dili, beden dili, ıslık.

Oya Metni Cevapları Sayfa 239

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanları işaretleyiniz.

Cevap: 

(   ) Oya, iletişim kurmak için yapılan bir örgü türüdür.

() Oya, yıllar boyu tükenmeden devam edebilecek bir sanat türüdür.

(   ) El sanatlarının her dalında eşim Güran Erbek ile araştırmalar yaptık.

(   ) Akdeniz Bölgesi’nde portakal oyası, İç Anadolu’da domates veya elma olur.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Pandomim nedir? Pandomim sanatçısı, seyirci ile nasıl iletişim kurar?

Cevap: İnsan düşüncelerinin ve duygularının müzik ve eşya kullanımı ile gerek dans gerek beden dili vasıtasıyla anlatmaya yönelik sözsüz oyundur. Sözlü iletişim kullanmadan beden dili iletişim kurar.

2. Pandomim sanatı ile oya sanatının benzer yönleri nelerdir?

Cevap: Her ikisinde de söz kullanmadan iletişim kurma vardır.

3. Sizce, seyirci ile iletişim kurma konusunda hangi sanat dalı daha etkilidir? Niçin?

Cevap: Pandomim daha etkilidir. Oya sanatı seyirciye sunulmaz. Pandomim sanatı seyirciye sunulur. Oya sanatındaki motiflerin anlamı herkesçe bilinemez fakat pandomim sanatında kullanılan beden dilini herkes anlayabilir.

Oya Metni Cevapları Sayfa 240

7. ETKİNLİK

Metinden hareketle aşağıdaki cümleleri uygun neden-sonuç ifadeleri ile örnekteki gibi tamamlayınız.

Cevap: 

• Oyaların konusu genellikle çiçeklerdir çünkü çiçeklerin özünde doğal güçler olduğuna inanılır.

• İç Anadolu’da portakal oyası olmaz çünkü İç Anadolu’da portakal yetişmez.

• Genç kız, yakasına ya da saçına gül takar çünkü bu tavır “Evlilik çağındayım.” demektir.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haber metni ile görseli uyumlu mudur? Niçin?

Cevap: Uyumlu değildir çünkü haber metnin iki farklı göz rengi olan Van Kedilerinden bahsedilmiştir. Görseldeki kedi Van Kedisi değil, normal bir kedidir.

b) Haber metninin görselini siz hazırlasaydınız nasıl bir görsel kullanırdınız? Söyleyiniz.

Cevap: Van Kedisi görseli kullanırdım.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin türlerini bularak yazınız.

• Akdeniz Bölgesi’nde portakal oyası, İç Anadolu’da domates veya elma olur.
• Kadın ile çiçek yüzyıllardır hep iç içe olmuştur.
Oh! Nihayet gül oyası yapmayı da öğrendim.
• Yeter ki hâlâ onu yapabilen bir Anadolu kızı olsun.
• Bu örneklerde görüldüğü gibi gül, iletişimi sözsüz olarak sağlamıştır.
• Nergis oya Anadolu’da üzüntüyü simgelemek için kullanılır.

Cevap: 

Edat gibi, için

Bağlaç veya, ile, ki

Ünlem Oh

Oya Metni Cevapları Sayfa 241

10. ETKİNLİK

“Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.” sözünden hareketle insan-hayvan iletişimini konu alan bir hikâye yazınız.

*** Oya metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
love
12
unlike
7
clap
7
angry
3
sad
2
happy
2
confused

66 Yorum

Yorum Yap