#EVDEKAL

#EVDEKAL

6. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Bu sayfada 6. sınıf MEB Yayınları Türkçe kitabı cevapları için temalara göre metin bağlantıları bulacaksınız.

6. sınıf Türkçe kitabı cevapları öğrencilerimizin 2019-2020 yılı 6. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı etkinliklerine yönelik ödevlerini kontrol edebilmeleri amacıyla eğitimciler tarafından özenle hazırlanmıştır.

Aşağıda 6. sınıf Türkçe MEB Yayınları ders kitabı içerisindeki metinler listelenmiştir. Metinlere tıklayarak etkinlik cevaplarına ulaşabilirsiniz.

1. TEMA – Okuma Kültürü Teması

Bu da Benim Öyküm Metni Cevapları

Arıyorum Metni Cevapları

Canım Kitaplığım Metni Cevapları

Heykeli Dikilen Eşek Dinleme Metni Cevapları

Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme

2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması

Türk Askerinin Cesareti Metni Cevapları

Yaşlı Nine Metni Cevapları

15 Temmuz Metni Cevapları

120 İzleme Metni Cevapları

Milli Mücadele ve Atatürk Teması Tema Sonu Değerlendirme

3. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması

Aziz Sancar Metni Cevapları

İnsanlar Zamanı Eskiden Nasıl Ölçerdi? Metni Cevapları

Teknoloji Bağımlılığı Metni Cevapları

Bak Postacı Geliyor Selam Veriyor Dinleme Metni Cevapları

Bilim ve Teknoloji Teması Tema Sonu Değerlendirme

4. TEMA – Erdemler Teması

Vermek Çoğalmaktır Metni Cevapları

Sevgi Diyen Çağlar Aşar Metni Cevapları

Gümüş Kanat Metni Cevapları

Balıkçıl Dinleme Metni Cevapları

5. TEMA – Doğa ve Evren Teması

Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları

Afyon Metni Cevapları

Su Kirliliği Metni Cevapları

Kar Kristallerinin Peşinde Bir Yaşam Dinleme Metni Cevapları

6. TEMA – Milli Kültürümüz Teması

Anadolu Metni Cevapları

Tarhananın Öyküsü Metni Cevapları

Ana Dili Metni Cevapları

Kara Tren Dinleme Metni Cevapları

7. TEMA – Sağlık ve Spor Teması

Bisiklet Zamanı Metni Cevapları

Yemek, İçmek ve Sindirmek Metni Cevapları

Obezite Hakkında 10 Soru 10 Cevap Metni Cevapları

Vazgeçmeyenlerin Hikayesi Dinleme Metni Cevapları

8. TEMA – Birey ve Toplum Teması

Evet Efendim Metni Cevapları

Sen de Bir İyilik Yap Metni Cevapları

Dostluğa Dair Metni Cevapları

Hacettepe Dinleme Metni Cevapları

6. sınıf, ortaöğretim kademesinin ikinci sınıfıdır. Bu sınıfla ortaokul döneminde yeni bir sürece başlayan öğrencilerimizi Türkçe dersine yönelik önemli sorumluluklar beklemektedir. Bu sınıftan itibaren öğrencilerimizden kendilerini ifade edebilmeleri, okuduklarını yorumlayabilmeleri, kelime hazinelerini geliştirmeleri, beden dillerini etkili kullanabilmeleri, dil bilgisi konularına hakim olmaları beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 6. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz metinde bilmediği kelimelerin anlamını tahmin edebilme, dinlediklerini ve izlediklerini sözlü olarak özetleyebilme, metnin konu, ana fikir ve ana duygusunu tespit etme, hikaye edici metinleri canlandırabilme, dinlediklerini ve izlediklerini değerlendirebilme, konuşmalarında beden dilini kullanabilme, uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine konuşmalarında yer verme,  yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanabilme, metnin bağlamından yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edebilme, çekime eklerinin işlevini kavrama, isim, sıfat, zamir, isim ve sıfat tamlamalarının metne olan katkısını açıklayabilme, basit, türemiş, birleşik kelimeleri, edat, bağlaç ve ünlemlerin metne olan katkısını açıklayabilme ve bu kelime türlerini ayırt edebilme, metindeki söz sanatlarını tespit edebilme, metin türlerini ayrıt edebilme, metindeki önemli noktaların vurgulanışını kavrayabilme, grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlama, şiir ve hikaye edici metin yazabilme ve paylaşabilme, yazdıklarında tablo ve grafikler kullanabilme, kısa metinler yazabilme gibi kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.

MEB Yayınları tarafından hazırlanan 6. sınıf Türkçe kitabı da bu kazanımlara göre hazırlanmıştır. Kitapta bulunan etkinlikler yukarıda sayılan kazanımlara göre öğrencilerimize ve öğretmenlerimize rehberlik etmektedir. Sitede yayınladığımız 6. sınıf Türkçe kitabı cevapları, öğrencilerimizin etkinleri yaptıktan sonra bu kazanımları elde edip edemediklerini, kendileri ve velileri tarafından kontrol edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 yılı 6. sınıf Türkçe dersi için iki ayrı kitap belirlemiştir. MEB Yayınları ve Ekoyay Yayıncılık’a ait bu kitaplar, bakanlık tarafından okullara gönderilmektedir. Bu sayfada MEB Yayınlarına ait 6. Sınıf Türkçe kitabı cevapları bulunmaktadır. Ekoyay Yayıncılık’a ait cevap anahtarlarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz 6. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları içeriğinden faydalanırken, etkinlikleri öncelikle kendileri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra cevap anahtarlarından faydalanarak yaptıkları ödevin doğru olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Diğer Sınıfların Türkçe Kitabı Cevapları İçin Tıklayın

2 Yorum

Yorum Yap