Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

6. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları MEB Yayınları

MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları için temalara ve sayfalara göre metin ve sayfa bağlantıları.

UYARI

6. sınıflar için Türkçe ders kitabı olarak MEB yayınları iki ayrı kitap çıkarmıştır. Aşağıda cevaplarını bulacağınız kitap “Bu da Benim Öyküm” adlı metinle başlayan MEB Yayınları Türkçe kitabına aittir. 

Bu sayfadaki metinler sizin kitabınıza ait değilse aşağıdaki butona tıklayarak diğer 6. Sınıf MEB Yayınları kitabına ulaşabilirsiniz.

Diğer 6. Sınıf MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda metin bağlantıları verilen 6. sınıf Türkçe kitabı cevapları uzman eğitimciler tarafından hazırlanmıştır. Amacımız ortaokul altıncı sınıf öğrencilerimizin 2021-2022 yılı MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe kitabı etkinliklerine yönelik ödevlerini kontrol edebilmelerini sağlamaktır.

Aşağıdaki listeden, 6. sınıf Türkçe ders kitabı içerisindeki metinlere tıklayarak, etkinlik cevaplarına ulaşabilirsiniz. Yine sayfanın alt kısmında bulunan listede 6. sınıf Türkçe kitabı cevapları için sayfa numaralarına tıklayarak etkinlik cevaplarını görebilirsiniz.

1. TEMA – Okuma Kültürü Teması

Bu da Benim Öyküm Metni Cevapları

Arıyorum Metni Cevapları

Canım Kitaplığım Metni Cevapları

Heykeli Dikilen Eşek Dinleme Metni Cevapları

Okuma Kültürü Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması

Türk Askerinin Cesareti Metni Cevapları

Yaşlı Nine Metni Cevapları

15 Temmuz Metni Cevapları

120 İzleme Metni Cevapları

Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

3. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması

Aziz Sancar Metni Cevapları

İnsanlar Zamanı Eskiden Nasıl Ölçerdi? Metni Cevapları

Teknoloji Bağımlılığı Metni Cevapları

Bak Postacı Geliyor Selam Veriyor Dinleme Metni Cevapları

Bilim ve Teknoloji Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

4. TEMA – Erdemler Teması

Vermek Çoğalmaktır Metni Cevapları

Sevgi Diyen Çağlar Aşar Metni Cevapları

Gümüş Kanat Metni Cevapları

Balıkçıl Dinleme Metni Cevapları

Erdemler Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

5. TEMA – Doğa ve Evren Teması

Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları

Afyon Metni Cevapları

Su Kirliliği Metni Cevapları

Kar Kristallerinin Peşinde Bir Yaşam Dinleme Metni Cevapları

Doğa ve Evren Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. TEMA – Milli Kültürümüz Teması

Anadolu Metni Cevapları

Tarhananın Öyküsü Metni Cevapları

Ana Dili Metni Cevapları

Kara Tren Dinleme Metni Cevapları

Milli Kültürümüz Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

7. TEMA – Sağlık ve Spor Teması

Bisiklet Zamanı Metni Cevapları

Yemek, İçmek ve Sindirmek Metni Cevapları

Obezite Hakkında 10 Soru 10 Cevap Metni Cevapları

Vazgeçmeyenlerin Hikayesi Dinleme Metni Cevapları

Sağlık ve Spor Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

8. TEMA – Birey ve Toplum Teması

Evet Efendim Metni Cevapları

Sen de Bir İyilik Yap Metni Cevapları

Dostluğa Dair Metni Cevapları

Hacettepe Dinleme Metni Cevapları

Birey ve Toplum Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Sayfalara Göre MEB Yayınları 6. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları

6. sınıf, ortaöğretim kademesinin ikinci sınıfıdır. Bu sınıfla ortaokul döneminde yeni bir sürece başlayan öğrencilerimizi Türkçe dersine yönelik önemli sorumluluklar beklemektedir. Bu sınıftan itibaren öğrencilerimizden kendilerini ifade edebilmeleri, okuduklarını yorumlayabilmeleri, kelime hazinelerini geliştirmeleri, beden dillerini etkili kullanabilmeleri, dil bilgisi konularına hakim olmaları beklenmektedir.

Hazırlamış olduğumuz Türkçe 6. sınıf çalışma kitabı cevapları, özellikle ödev kontrolünün zaman aldığı ve mümkün olmadığı kalabalık sınıflarda, öğrencilerimizin ödev olarak verilen etkinlikleri doğru olarak yapıp yapmadıklarını kontrol edebilmelerini sağlamaktadır.

6. sınıf Türkçe kitabı cevapları içerisinde sadece etkinlik cevapları değil, öğrencilerimize verilen araştırma veya ders ile ilgili diğer ödevlerine yardımcı olmak için kaynaklar ve örnekler de bulunmaktadır. Güvenilir kaynaklardan faydalanılarak oluşturulan içerikler, öğrencilerimizin en doğru bilgiye ulaşabilmelerini sağlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 6. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz metinde bilmediği kelimelerin anlamını tahmin edebilme, dinlediklerini ve izlediklerini sözlü olarak özetleyebilme, metnin konu, ana fikir ve ana duygusunu tespit etme, hikaye edici metinleri canlandırabilme, dinlediklerini ve izlediklerini değerlendirebilme, konuşmalarında beden dilini kullanabilme, uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine konuşmalarında yer verme,  yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanabilme, metnin bağlamından yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edebilme, çekime eklerinin işlevini kavrama, isim, sıfat, zamir, isim ve sıfat tamlamalarının metne olan katkısını açıklayabilme, basit, türemiş, birleşik kelimeleri, edat, bağlaç ve ünlemlerin metne olan katkısını açıklayabilme ve bu kelime türlerini ayırt edebilme, metindeki söz sanatlarını tespit edebilme, metin türlerini ayrıt edebilme, metindeki önemli noktaların vurgulanışını kavrayabilme, grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlama, şiir ve hikaye edici metin yazabilme ve paylaşabilme, yazdıklarında tablo ve grafikler kullanabilme, kısa metinler yazabilme gibi kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.

6. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz aşağıdaki konulardan sorumludurlar:

 • Gerçek, mecaz, terim anlam
 • Eş anlam, zıt anlam
 • Eş sesli sözcükler
 • Deyimler ve atasözleri
 • Neden – sonuç, amaç – sonuç, koşul – sonuç cümleleri
 • Karşılaştırma cümleleri
 • Öznel ve nesnel yargılı cümleler
 • Örtülü anlam
 • Geçiş ve bağlantı ifadeleri
 • Cümlede anlam ilişkileri (eş anlamlı cümleler, yakın anlamlı cümleler, zıt anlamlı cümleler)
 • Cümle yorumlama (cümlenin konusu, ana fikri, cümleden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargılar, cümle tamamlama, cümle oluşturma, düşüncenin yönünü değiştiren sözcükler)
 • Anlatım biçimleri (betimleme, öyküleme, açıklama, tartışma)
 • Düşünceyi geliştirme yolları (tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma)
 • Anlatıcılar (birinci kişi ağzıyla anlatım, üçüncü kişi ağzıyla anlatım)
 • Paragrafta ana düşünce, konu, anahtar kelimeler, soru, olay, zaman, yer, varlık kadrosu
 • Paragrafın giriş, gelişme, sonuç bölümü
 • Paragraf oluşturma ve tamamlama
 • Paragrafın akışını bozan cümleler
 • Görsel yorumlama
 • Büyük harflerin kullanıldığı yerler, sayıların yazımı, “de” ve “ki” bağlacının yazımı, kısaltmaların yazımı
 • Noktalama işaretleri (nokta, virgül, iki nokta, üç nokta, noktalı virgül, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti kesme işareti, yay ayraç, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi)
 • Yapım ve çekim ekleri
 • İsimler
 • Sıfatlar
 • Zamirler
 • Edatlar
 • Bağlaçlar
 • Ünlem
 • İsim ve sıfat tamlamaları
 • Söz sanatları (konuşturma, karşıtlık)
 • Metin türleri (hikâye, anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı, şiir)

MEB Yayınları tarafından hazırlanan 6. sınıf Türkçe kitabı da bu kazanımlara göre hazırlanmıştır. Kitapta bulunan etkinlikler yukarıda sayılan kazanımlara göre öğrencilerimize ve öğretmenlerimize rehberlik etmektedir. Sitede yayınladığımız 6. sınıf Türkçe kitabı cevapları, öğrencilerimizin etkinleri yaptıktan sonra bu kazanımları elde edip edemediklerini, kendileri ve velileri tarafından kontrol edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 yılı 6. sınıf Türkçe dersi için üç ayrı kitap belirlemiştir. MEB Yayınları, MEB Yayınları 2 ve Ekoyay Yayıncılık’a ait bu kitaplar, bakanlık tarafından okullara gönderilmektedir. Bu sayfada MEB Yayınlarına ait 6. Sınıf Türkçe kitabı cevapları bulunmaktadır. Diğer MEB yayınları kitabına buraya tıklayarak, Ekoyay Yayıncılık’a ait cevap anahtarlarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz 6. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları içeriğinden faydalanırken, etkinlikleri öncelikle kendileri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra cevap anahtarlarından faydalanarak yaptıkları ödevin doğru olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
33
unlike
15
angry
11
clap
4
love
2
happy
2
confused
2
sad

30 Yorum

Yorum Yap