Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Mustafa Kemal Zafer Yolunda Metni Cevapları

Mustafa Kemal Zafer Yolunda metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 44-45-46-47-48-49
(Millî Mücadele ve Atatürk Teması)

Mustafa Kemal Zafer Yolunda Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Mustafa Kemal Zafer Yolunda Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Mustafa Kemal Zafer Yolunda Metni Cevapları Sayfa 44

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Atatürk’ün askerî kişiliği ile ilgili topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atatürk'ün Askeri Kişiliği

Mustafa Kemal Zafer Yolunda Metni Cevapları Sayfa 47

1. ETKİNLİK

Aşağıda metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Metinden hareketle bu kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Daha sonra kelimelerin sözlükteki anlamlarına bakarak tahmin ettiğiniz anlamlarla karşılaştırınız.

Cevap: 

ajan: Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus

kamçı: Bir ucuna ip, deri vb. bağlı olan vurma, dövme aracı

istihkâm: Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer

üniforma: Silahlı kuvvetlerin resmî giysisi

dize getirmek: Kendisine karşı geleni yenerek buyruğuna uyacak duruma getirmek

nasip eylemek: fırsat vermek

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?

Cevap: Olaylar 26 Ağustos – 30 Ağustos 1922 tarihleri arasında yapılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zamanında, Afyonkarahisar sınırlarındaki Kocatepe’de geçmektedir.

2. Bazı paşalar ordunun savunmada kalmasını niçin isterler?

Cevap: Türkiye’nin varı yoğu bu orduydu. Yenilirse her şey biterdi. Savunma durumunda kalmak daha doğru olurdu.

3. Mustafa Kemal’in askerî dehasını metinden örnekler vererek anlatınız.

Cevap: Saldırıyı gizli tutması. Çevresine çay partisine gideceğini söyleyerek gizlice cepheye gitmesi. Asker birliklerini gizlice kuzeyden güneye çekerek düşmanı şaşırtması. Eskişehir cephesinde çok büyük kuvvetler varmış gibi göstermek için geceleri sıra sıra ateş yaktırması, gündüzleri de buraya yeni kuvvetler geliyormuş gibi yollarda toz kaldırtması. Saldırıdan önce tüm dünya ile iletişimi kesmesi. Düşmana beklemediği bir anda saldırması.

4. Zübeyde Hanım’ın kişilik özelliklerini belirtiniz.

Cevap: Zeki, oğlunu çok seven, gönlü vatan sevgisiyle dolu bir insan.

5. Metindeki hangi karaktere hangi soruyu sormak isterdiniz?

Cevap: (örnek) Atatürk’e bu askeri dehaya nasıl sahip olduğunu sorardım.

6. Yunan bayrağını yerden kaldırması Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?

Cevap: Atatürk, düşman da olsa diğer milletlerin onur ve özgürlüğüne saygı göstermektedir. Bu onun savaş değil barış yanlısı olduğunu gösterir.

3. ETKİNLİK

Metindeki hikâye unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.

Cevap: 

Olay: Atatürk’ün askeri dehası ve gizlice yürütülen hazırlıklar ile savaşın kazanılması.

Mekân: Savaş cepheleri

Zaman: Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zamanı

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Atatürk, Zübeyde Hanım, meclis üyeleri, askerler

Anlatıcı: Mükerrem Kâmil SU (3. kişi)

Mustafa Kemal Zafer Yolunda Metni Cevapları Sayfa 48

4. ETKİNLİK

30 Ağustos’ta Aslıhanlar ve Dumlupınar civarında yapılan savaşa Başkomutanlık Meydan Muharebesi denmiştir. Bunun sebebini metinden örneklendirmeler yaparak aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap: 

Savaş Başkomutan M. Kemal tarafından şahsen yönetildiği için bu savaşa Başkomutanlık Meydan Muharebesi denmiştir.

“Gazi, karargâhını Dumlupınar’a doğru kaydırdı. Dumlupınar Meydan Savaşı başladı. Savaşı Mustafa Kemal yönetiyordu.”

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde ilgi ve çoğul eki almış kelimeleri bulunuz. Örnekteki gibi ekin türünü belirtiniz.

“Basında, Gazi’nin Çankaya’da bir çay şöleni vereceğine dair haberler çıktı. Nöbetçiler, Çankaya’da kuş uçurtmuyorlardı. Mustafa Kemal annesinin ellerini öptü, yanından ayrıldı. Zübeyde Hanım’ın içi rahat değildi.”

Gazi’nin → -nin (ilgi eki)

Cevap: 

haberler → -ler (çoğul eki)

nöbetçiler → -ler (çoğul eki)

annesinin → -nin (ilgi eki)

Zübeyde Hanım’ın → -ın (ilgi eki)

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen söz sanatlarını (benzetme, abartma) bulunuz. İlgili boşluğa bulduğunuz söz sanatını yazınız.

Cevap: 

• Gün doğarken gök gürlemesini andıran bir ses ortalığı sarstı. (benzetme)

• Nöbetçiler, Çankaya’da kuş uçurtmuyorlardı. (abartma)

• Askerler ok gibi yerinden fırladılar. (benzetme)

b) Siz de abartma ve benzetme sanatının kullanıldığı iki cümle yazınız.

Cevap: 

• Üflesen uçacak kadar zayıflamış.

• Bulaşıklar dağ gibi yığıldı.

*** Daha fazla örnek için aşağıdaki butonlara tıklayınız:

Abartma Örnekleri Benzetme Cümleleri Örnekleri

7. ETKİNLİK

“Bir milletin onurunu simgeleyen bayrağa karşı saygımız vardır.” cümlesinde bayrağın onuru simgelemesi ifadesinden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 

Onur, insanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis demektir. Milletlerin de kendi onurları vardır ve onurlarına zarar gelmemesi için mücadele ederler. Bayraklar da milletlerin onurlarını simgeler. Düşman da olsa hiçbir milletin onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmamak, insanlık gereğidir. Bu nedenle kimin bayrağı olursa olsun, bayraklara gerekli saygıyı göstermemiz gerekir.

Mustafa Kemal Zafer Yolunda Metni Cevapları Sayfa 49

8. ETKİNLİK

Atatürk’ün silah arkadaşlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz kişi ile ilgili bilgileri düzenleyip aşağıdaki boşluğa yazınız. Kişi ile ilgili görseli noktalı bölüme yapıştırınız.

Cevap:

Meraşal Fevzi Çakmak

Mustafa Fevzi Çakmak, 12 Ocak 1876’da İstanbul’da doğmuş, 10 Nisan 1950’de İstanbul’da ölmüştür. Millî Mücadele döneminde Atatürk’ün silah arkadaşıdır. İlk Millî Savunma Bakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cumhuriyet dönemindeki ilk genelkurmay başkanıdır.

Fransızca, İngilizce, Almanca bilir. Evli 2 çocukludur.

1895 yılında Teğmen rütbesi ile Harp Okulu’nu bitirdikten sonra, aynı yıl girdiği Harp Akademisi’ni 1898 yılında bitirerek Kurmay oldu. Bu tarihten itibaren ordunun çeşitli kademelerinde karargah ve birlik komutanlığı görevlerinde bulundu.

1914 yılında Tümgeneralliğe yükseldi. Çeşitli birliklerde Kolordu Komutanlığı, Anafartalar Grup Komutanlığı ve Ordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 6 Ocak 1918 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına atandı. 28 Temmuz 1918 tarihinde Korgeneralliğe yükseldi. 27 Mayıs 1919 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 1’nci Ordu Müfettişliği’nden sonraki Harbiye Nazırlığı görevinden 21 Nisan 1920 tarihinde istifa ederek Anadolu’ya geçti. Milli Müdafaa Vekili ve Heyeti Vekile Reisliği görevine atandı. 3 Nisan 1921 tarihinde Orgeneral, 31 Ağustos 1922 tarihinde de Büyük Zafer’in kazanılmasındaki yüksek hizmetlerini takdiren Mareşalliğe terfi ettirildi.

12 Temmuz 1922 – 3 Mart 1924 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı Vekilliği, 3 Mart 1924 tarihinden 12 Ocak 1944 tarihine kadar Genelkurmay Başkanlığı yaptı. 12 Ocak 1944 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Millî Mücadele Dönemi’nin kadın kahramanları ile ilgili araştırma yapınız.

Araştırma yazısı için alttaki butona tıklayınız.

Milli Mücadele’nin Kadın Kahramanları

*** Mustafa Kemal Zafer Yolunda metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

 

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
9
4
1
7
1
1
2

35 Yorum

Yorum Yap