Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Üç Boyutlu Yazıcılar Çizimleri Gerçeğe Dönüştürüyor Metni Cevapları

Üç Boyutlu Yazıcılar Çizimleri Gerçeğe Dönüştürüyor metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 192-193-194-195-196-197
(Bilim ve Teknoloji Teması)

Üç Boyutlu Yazıcılar Çizimleri Gerçeğe Dönüştürüyor Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Üç Boyutlu Yazıcılar Çizimleri Gerçeğe Dönüştürüyor Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Üç Boyutlu Yazıcılar Çizimleri Gerçeğe Dönüştürüyor Metni Cevapları Sayfa 194

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı sözcükler bulmacada soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz olarak verilmiştir. Sözcükleri örnekteki gibi bularak anlamlarını sözlükten araştırınız.

Cevap: 

Üç Boyutlu Yazıcılar Çizimleri Gerçeğe Dönüştürüyor Metni Cevapları - Bulmaca

Üç Boyutlu Yazıcılar Çizimleri Gerçeğe Dönüştürüyor Metni Cevapları – Bulmaca

model: Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek

yazılım: Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü

seramik: Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek vb. nesne

eriyik: İçindeki katı madde erimiş bulunan sıvı, mahlul, solüsyon

sanal: Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahminî

prototip: İlk örnek

lazer: Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik alanlarda kullanılan ışık kaynağı

yazıcı: Bilgisayarda hazırlanan metnin yazılı sayfa hâlinde dökümünü veren araç

program: Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi

somut: Varlığı duyularla algılanabilen

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Üç boyutlu yazıcılar ne işe yarar?

Cevap: Bilgisayarda çizilen şeyleri üç boyutlu gerçek nesnelere dönüştürmeye yarar.

2. Üç boyutlu yazıcı ile klasik yazıcı arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Klasik yazıcılar bilgisayardaki yazıları ve görselleri kâğıda aktarmayı sağlar. Üç boyutlu yazıcılar ise bilgisayarda çizilen şeyleri üç boyutlu gerçek nesnelere dönüştürmeye yarar.

3. Üç boyutlu yazıcıda ürünleri tasarlamak için hangi yardımcı araçlar kullanılır?

Cevap: Bilgisayar programları, lazer, internet.

4. Üç boyutlu yazıcılar hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Cevap: Mimari, sağlık, uzay teknolojileri, otomotiv, sanat gibi akla gelebilecek her alanda kullanılabilir.

5. Siz de üç boyutlu yazıcılar ile üretilebilecek ürünlere örnekler veriniz.

Cevap: Oyuncak, diş protezi, cep telefonu kılıfı, kask…

3. ETKİNLİK

Arkadaşlarınıza sormak üzere metinle ilgili üç soru hazırlayarak boş bırakılan yere yazınız.

Cevap: 

1. Üç boyutlu yazıcı ilk ne zaman, kim tarafından icat edilmiş?

2. Kaç çeşit üç boyutlu yazıcı kullanılmaktadır?

3. Üç boyutlu yazıcıların üstünlükleri nelerdir?

Üç Boyutlu Yazıcılar Çizimleri Gerçeğe Dönüştürüyor Metni Cevapları Sayfa 195

4. ETKİNLİK

a) “NASA” hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
b) Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. NASA, 3D yazıcıları ile ilgili araştırmaları hangi amaçla destekliyor?

Cevap: Uzay teknolojisinde ve uzay yolculuklarında kullanmak için destekliyor.

2. NASA’nın “Gelişmiş Yiyecek Teknolojisi Programı” neyi hedefliyor?

Cevap: Uzay ekibini minimum zamanda güvenlik, ulaşılabilirlik, çeşitlilik ve besin istikrarı özellikleri taşıyan kumanyayla buluşturacak yöntemler geliştirmeyi hedefliyor.

3. Siz uzay araştırmalarına 3D yazıcılarını kullanarak hangi alanda katkıda bulunmak isterdiniz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. “Üç Boyutlu Yazıcılarla Çizimler Gerçeğe Dönüşüyor” adlı metin ile yukarıdaki metni konu açısından karşılaştırınız.

Cevap: “Üç Boyutlu Yazıcılarla Çizimler Gerçeğe Dönüşüyor” adlı metinde konu üç boyutlu yazıcıların işlevleri ve kullanım alanlarıdır. Yukarıdaki metnin konusu ise Üç boyutlu yazıcıların uzay çalışmalarında kullanımıdır.

Üç Boyutlu Yazıcılar Çizimleri Gerçeğe Dönüştürüyor Metni Cevapları Sayfa 196

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin başına amaç-sonuç bildiriyorsa (A), neden-sonuç bildiriyorsa (N), koşul-sonuç bildiriyorsa (K) yazınız.

Cevap: 

(K) Bir nesnenin kopyası yapılmak isteniyorsa o nesnenin görüntüsü üç boyutlu yazıcılarla bilgisayar ortamına aktarılır.

(N) Teknolojide yaşanan gelişmeler yazıcılar ile ilgili algıyı değiştirdi.

(A) Hull, tasarlanan bir ürünün ilk örneğini üretmede harcanan zamanı kısaltmak için bu fikri geliştirmiş.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürü yorumlayarak görüşlerinizi yazınız.

Cevap: 

Karikatürde astronot kıyafeti giymiş üç kişinin bir gezegenin önünde, yer çekimsiz ortamda, bir cihaza bağlı olarak duruyorlar. Kişilerden biri telefonuyla selfie çekiyor. Karikatür insanların, teknoloji sayesinde uzay ortamında hareket edebildiklerini anlatıyor olabilir.

Üç Boyutlu Yazıcılar Çizimleri Gerçeğe Dönüştürüyor Metni Cevapları Sayfa 197

7. ETKİNLİK

Aşağıda verilen örnekteki gibi bulduğunuz edatların altını çiziniz.

Cevap: 

• Hull, harcanan uzun zamanı kısaltmak için bu fikri geliştirmiş.

• Her teknoloji için ayrı yazıcılar vardır.

• Örnek modeller ya da parçalar üretmede kolaylık sağlama gibi önemli üstünlükleri var.

• Yazıcıda üretilen nesneye göre öncelikle üç boyutlu çizim yapılması gerekiyor.

• Bunun için çeşitli bilgisayar programları kullanılıyor.

8. ETKİNLİK

Sizce, gelişen teknolojiyle birlikte, yakın gelecekte hangi alanlarda gelişmeler yaşanacak ve bunların insanlığa katkısı nasıl olacak? Düşüncelerinizi anlatan kısa bir konuşma yapınız.

Cevap: 

(örnek)

Değerli Arkadaşlar,

Gün geçtikçe teknoloji daha da gelişiyor. Bence yakın zamanda tıp alanında büyük gelişmeler yaşanacak.

Geliştirilen çipler ve mikro robotlar ile ilaç almamıza gerek kalmadan sağlık sorunları kısa sürede çözülecek. Mesela bu mikro robotlar ile kanserli hücreler kişiye zarar vermeden temizlenebilecek.

Ben teknolojik gelişmelerin insan hayatını daha da kolaylaştıracağını düşünüyorum. Böylece daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürebileceğiz.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

9. ETKİNLİK

Siz üç boyutlu yazıcı kullanarak hangi ürünü oluşturmak istersiniz? Bu ürünün tasarlanış amacına ve günlük hayatta insanlara ne gibi kolaylık sağladığına değinerek ürününüzü arkadaşlarınıza tanıtmak amacıyla bir yazı yazınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Piri Reis hakkında araştırma yapınız.

Cevap: 

PİRİ REİS

Dünyaca ünlü deniz bilimcisidir. Amcası olan Kemal Reis sayesinde donanmaya girmiş ve yeteneği ile hızla yükselmiştir. Denizciliğe merakında amcasının rolü büyük olmuştur. Kemal Reis seferde olmadığı zamanlarda Piri Reis’i balık avına götürerek denizcilik ile bilgiler vermiştir.

Donanmada görev yaptığı dönemde merakı ve araştırmacı kişiliği sayesinde başarılı bir denizci olarak ün salmıştır. O dönemin koşullarında çok başarılı iki dünya haritası çizmiştir. Çizdiği haritalar; halen ismi ile Piri Reis Haritası olarak anılır.

Denizlerde görev yaptığı yirmi yılın ardından tüm bildiklerini, deneyimlerini ünlü denizcilik kitabı Kitab-ı Bahriye’de yazmıştır. Bu kitabı ile yüzyıllarca denizcilerimize yardımcı olmuştur.

2. Denizciler yönlerini nasıl bulurlar? Bilgi toplayınız.

Cevap: 

Denizciler aşağıdaki yöntemlerle yönlerini bulurlar:

  • Pusula
  • Harita
  • Güneşin doğuşu / batışı
  • Kutup yıldızı
  • Deniz fenerleri
  • Deniz yosunları

Günümüzde ise gelişmiş navigasyon sistemleri ve uydu teknolojileri sayesinde denizciler yönlerini daha kolay ve etkili bir şekilde bulabilmektedir.

*** Üç Boyutlu Yazıcılar Çizimleri Gerçeğe Dönüştürüyor metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
love
5
clap
4
angry
3
unlike
1
happy
1
confused
1
sad

63 Yorum

Yorum Yap