Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları

Kastamonulu Şerife Bacı metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59
(Millî Mücadele ve Atatürk Teması)

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları Sayfa 50

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Millî Mücadele Dönemi’nin kadın kahramanları ile ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap: 

Milli Mücadele’nin Kadın Kahramanları

2. Vatan neden kutsaldır? Açıklayınız.

Cevap: 

Vatan bizim doğup büyüdüğümüz, yetiştiğimiz, çalıştığımız, karnımızı doyurduğumuz, sevdiklerimizle beraber olduğumuz yerdir. Bizi biz yapan vatandır. Vatan, canlarını feda eden şehitlerimiz ile korunup bize emanet edilmiştir. İnsan hayatında bu kadar çok büyük bir öneme sahip olan vatan, elbette kutsaldır.

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları Sayfa 53

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde altı çizilmiş deyimlerin anlamlarını tahmin ederek boş bırakılan yerlere yazınız. Tahminlerinizi deyimlerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız.

• Şerife Bacı kağnısıyla İnebolu’dan Kastamonu Kışlası’na doğru yol alıyordu.

Cevap: yol almak: yolda ilerlemek

• Bazen de kuru bir soğuk, kağnıları çekmekte olan zayıf ineklerin, öküzlerin, atların ve kafilede yer alan kadınların nefeslerini kesiyordu.

Cevap: nefesi kesilmek: güç soluk alacak duruma gelmek veya soluğu büsbütün durmak

• O yorgan, askerlerimizin dört gözle beklediği mermilerin, silahların üzerinde duracak.

Cevap: dört gözle beklemek: çok isteyerek veya özleyerek beklemek

b) Yukarıdaki deyimlerin metne olan katkısını belirtiniz.

Cevap: 

Deyimler, metindeki ifadelerin daha anlaşılır olmasını sağlarlar. Anlatımı ilgi çekici hâle getirir. Metindeki anlatımı güçlendirir ve zenginleştirirler. Daha etkileyici bir anlatım sağlarlar. Deyimler sayesinde kısa ve özlü anlatım sağlanmış olur.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metindeki olaylar ne zaman ve nerede geçmektedir?

Cevap: 1921 yılının Aralık ayında, İnebolu-Kastmonu Kışlası arasında geçmektedir.

2. Şerife Bacı’nın kışın dondurucu soğuğunda bebeği ile beraber yolculuk yapmasının sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Erkekler savaştadır. Savaşa cephane gereklidir. Erkekler savaşta olduğu için cepheye cephane götürme işi kadınlarımıza kalmıştır. Onlar da aynı askerlerimiz gibi canlarını hiçe sayarak zor şartlara aldırmadan görevlerini yerine getirmektedir.

3. Şerife Bacı’nın kişilik özelliklerini belirtiniz.

Cevap: Merhametli, gayretli, fedakar bir kadın.

4. Millî Mücadele Dönemi’nde Anadolu insanı sadece düşmanla değil fakirlikle de mücadele etmiştir. Metinde bu durumu destekleyen ifadeleri belirtiniz.

Cevap: “Saman bulmak kolay değildi.” ” Kendim için bir şey istemiyorum ama şu öküzlerime bir avuç saman verebilir misin?”

5. Siz o dönemde yaşasaydınız vatanın kurtuluşu için ne yapardınız?

Cevap: (örnek) Ben de atalarım gibi cephede düşmanla savaşır, komutanlarımın verdiği görevleri en iyi şekilde yapardım.

6. Şerife Bacı’nın yaptığı fedakârlık sizi nasıl etkiledi? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: (örnek) Şerife Bacı’nın yaptığı fedakarlık beni hem üzdü hem de gururlandırdı. Atalarımın bu denli fedakar olmaları, şu an üzerinde huzurla yaşadığımız bu vatanı korumak için canlarını feda etmeleri, bu vatanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissettirdi.

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları Sayfa 54

3. ETKİNLİK

a) Millî Mücadele Dönemi’nde halka moral vermek amacıyla Kastamonulu Zekiye Hanım’ın yaptığı konuşmanın bir bölümü verilmiştir. İnceleyiniz.

Kardeşler, hemşireler!
Daha bir sene evvel kırmızı rengi ile başımızda dalgalanan ulu sancağımız, görüyorsunuz ki siyahlara, matemlere büründü. (…) Vatan ve din uğrunda binlerce evladımızı gömdükten sonra; haktan, adaletten bahseden Avrupalıların, bir seneden beri, yenildik diye başımıza açmadıkları felaket kalmadı.
Hanımlar!
Büyük felaketlerimize, evlatlarımızın, kardeşlerimizin kanıyla suladığımız yurtlarımızın işgaline, kardeşlerimizin felaketine susacak mıyız? Hayır hanımefendiler! Mağlubuz, silahımız yok ancak göğsümüzde imanımız, bütün dünyayı halk eden Allah’ımız var.
Hanımlar!
Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz İtilaf (Anlaşma) devletlerinin büyük kadınlarına müracaat ve birer telgrafla, bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız. Eğer onlar da hakkımızı teslim etmezlerse evlatlarımızın kanlarına kendi kanımızı karıştırarak erkeklerimizle bir safta, dinimiz ve istiklalimiz için ölecek; haksızlara, zalimlere tarihin lanetlerini terk ederek şehametle (cesaretle) öleceğiz.

(Zekiye Hanım, 10 Aralık 1919 Kastamonu)

b) Konuşma metnindeki duygu belirten ifadeleri aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap: 

Daha bir sene evvel kırmızı rengi ile başımızda dalgalanan ulu sancağımız, görüyorsunuz ki siyahlara, matemlere büründü.

Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz İtilaf (Anlaşma) devletlerinin büyük kadınlarına müracaat ve birer telgrafla, bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız.

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları Sayfa 55

c) Sınıfta sunmak üzere “vatanını seven bir öğrencinin sorumlulukları” konulu bir konuşma metni yazınız.

Cevap: 

Alttaki butona tıklayarak konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Vatanını Seven Bir Öğrencinin Sorumlulukları

d) Yazınızdaki anlam bütünlüğünü bozan ifadeleri düzeltiniz. Konuşmanızı yapınız.

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları Sayfa 56

e) Sunumunuzu aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Konuşmanıza göre değerlendirmenizi siz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıda Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” adlı şiirinden alınmış iki dörtlük bulunmaktadır. Şiiri okuyunuz.

Bayrak

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
(…)
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yeryüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

Arif Nihat ASYA

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları Sayfa 57

b) Şiirden alınan kelimelerin hangi varlığa ya da kişiye ait olduğunu örnekteki gibi belirtiniz.

Cevap: 

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları - Aitlik

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları – Aitlik

c) Yukarıdaki kelimelerin başka bir varlığa ait olduğunu hangi ekler yardımı ile anladınız? Aitlik bildiren bu ekleri örnekteki gibi ayırınız.

Cevap: 

süsü: süs – ü

gelinliği: gelinliğ – i

destanın: destan – ın

örtüsü: örtü(s) – ü

bayrağım: bayrağ(ı) – m

tarihim: tarih(i) – m

şerefim: şeref(i) – m

şiirim: şiir(i) – m

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları Sayfa 58

5. ETKİNLİK

a) Aşağıda “Mehmetçik” ile ilgili iki metin verilmiştir. Metinleri okuyunuz.

(…)
Bu milleti temsil eden müşterek, gerçekten millî bir sembol varsa o, Mehmetçiktir.
Marşlar onun için söylenmeli, şiirler onun için yazılmalı, merasimler onun şehit kardeşleri için olmalıdır. Bir heykeltıraş olsaydım Mehmetçik, şöyle kuvvetli, usta bir heykeltıraş, şehirlerin büyük meydanlarına, dağlardan, senin hür dolaştığın dağlardan kayalar getirir; onlardan senin, yavuklunun, annenin, babanın çocuğunun heykellerini yapar; öyle sarmaş dolaş yan yana koyardım. Bir kardeşin uzakta şehit düşerken sen beride, diri, dimdik durur, etrafa sakin ve gösterişsiz bakardın. Kayalar ortasında terk edilmiş Mehmetçik, kaya gibi sağlam vücutlu, sağlam ruhlu insan, seni ancak kayaların dili ile anlatmak mümkün. Para için değil, şan için değil, ruhumun asil şarkısını söylemek için, seni söylemek için, Türkiye’nin bütün büyük şehirlerinin meydanlarına senin heykellerini yapardım.
(…)

Mehmet KAPLAN
(Kısaltılmıştır.)


Mehmetçiğe saygı! Biz Çanakkale Yarımadası’ndan Türklerle savaşarak ve binlerce insanımızı kaybederek kahraman Türk milletine ve onun eşsiz vatan sevgisine duyduğumuz büyük takdir ve hayranlıkla ayrıldık.
Bütün Avustralyalılar Mehmetçiği kendi evlatları gibi sever. Onun mertliği, vatan ve insan sevgisi, siperlerdeki dayanılmaz heybet ve cesareti, bütün Anzakları hayran bırakan yurt sevgisi bütün insanlığın örnek alacağı büyük hasletlerdir.
Mehmetçiğe minnet ve saygılarımla…
Sonuç olarak belirtmek isterim ki, sizler kahraman olduğu kadar insan ve medeni bir milletin evlatlarısınız.

Lord CASEY (Lord Keysi)

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları Sayfa 59

b) Aşağıdaki sosyal medya mesajını inceleyiniz. Mesajda bazı kelimelerin neden farklı renkte yazıldığını açıklayınız.

Zeynep Öztürk
Gök mavi, başak sarışın…
Tadı ne güzel barışın!
Fakat senin on savaşa
Değer, ey yurt, bir karışın!
Ne güzel söylemiş Arif Nihat Asya. Barış içinde yaşamaktan daha güzel ne olabilir? Ama ne yazık ki bazen vatan için barışı sağlamak için savaşmak gerekir. Vatan toprağının her karışının teminatı olan Mehmetçiğimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da milletçe arkasındayız.

Cevap: 

Renkli yazılan kelimeler bir şairden alıntı olduğu için farklı renkte yazılmıştır.

c) Yukarıdaki sosyal medya paylaşımından ve 5. etkinlikteki metinlerden hareketle “Mehmetçik” konulu yazınızı sosyal medyada paylaşınız.

Cevap: 

(örnek)

Sonuç olarak belirtmek isterim ki, sizler kahraman olduğu kadar insan ve medeni bir milletin evlatlarısınız.

Çanakkale’de savaşan Anzaklar’ın komutanı Lord CASEY yazdığı mektubu böyle bitiriyor. Nasıl askerlere, nasıl yiğitlere sahipmişiz ki bir düşman komutanı, savaştığı askerler hakkında böyle minnet ve övgü dolu bir cümle kurabiliyor. Mehmetçiklerimiz Çanakkale’de sadece zafer kazanmış değildir; tüm dünyaya insanlık nasıl olur göstermiştir. Gurur duyuyorum!

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Sarıkamış Harekâtı hakkında araştırma yaparak bilgi edininiz.

Cevap: 

SARIKAMIŞ HAREKATI HAKKINDA BİLGİ

Sarıkamış Harekâtı 22 Aralık 1914 – 6 Ocak 1915 tarihleri arasında yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 93 Harbi sırasında kaybettiği toprakları geri almak istemesi nedeniyle yapılmıştır.

I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış ve çevresinde (Oltu, Narman, Penek, Horasan, Bardız, Mecingirt, Karaurgan, Divik) gerçekleşen muharebeler olup Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri taktik hatalarıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişimdir.

Bu savaşta Osmanlı ordusu binlerce askerini soğuktan donarak ya da hastalıktan kaybetmiştir. Savaş sırasında  60 bin Osmanlı askeri donma, dizanteri ve tifo gibi hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmiştir. Ruslar da 32 bin askerini kaybetmiştir. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının bir çoğunun Ruslar ile yapılan çarpışmalarda değil de ağır soğuk hava koşulları yüzünden ölmesidir.

2. Kars, Erzurum ve Van illerinin yerini Türkiye haritasında bularak inceleyiniz.

Cevap: 

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları - Kars Erzurum Van

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları – Kars Erzurum Van

*** Kastamonulu Şerife Bacı metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
unlike
5
angry
4
love
3
happy
3
clap
2
sad
1
confused

58 Yorum

Yorum Yap