Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Anadolu Metni Cevapları

Anadolu metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 172-174-175-176-177-178-179  (Milli Kültürümüz Teması)

Anadolu Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Anadolu Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Anadolu Metni Cevapları Sayfa 172

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Anadolu’da kurulan Türk devletleriyle ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Anadolu’da Kurulan Türk Devletleri

2. Anadolu’nun sizi en çok etkileyen özelliği hangisidir? Nedenleriyle açıklayınız.

(örnek) Anadolu’nun beni en çok etkileyen özellikleri tarihi ve doğal güzellikleridir. Özellikle doğal güzellikleri adeta cennetten bir köşe gibidir. Buraları gezdikçe insan huzur bulur.

Anadolu Metni Cevapları Sayfa 174

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle şiirde geçen kelimeleri bularak bulmacayı tamamlayınız.

Cevap: 

Soldan Sağa:

 1. Tasa, kaygı, üzüntü. GAM
 2. Büyük ve süslü çadır, çerge. OTAĞ
 3. Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma. SILA
 4. Elmas, yakut vb. değerli taşlar, mücevher. CEVAHİR
 5. Baş, kafa. SER
 6. Yıkık, harap. VİRAN
 7. Ermiş. EREN
 8. Kenar, köşe, yer. BUCAK

Yukarıdan Aşağıya:

 1. Keskinleştirilmiş, bilenmiş. ZAĞLI
 2. Ev, aile, soy. OCAK
 3. Baş, başkan, reis. SERVER
 4. Aşiret, boy. OYMAK
 5. Göğüs, gönül, yürek. SİNE
 6. Sınır. HUDUT
 7. Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş. GÜRBÜZ
Anadolu Metni Cevapları - Bulmaca

Anadolu Metni Cevapları – Bulmaca

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Şiirde kullanılan görseller Anadolu’nun hangi özelliklerini yansıtmaktadır?

Cevap: Kültürünü ve turistik yerlerini yansıtmaktadır.

2. Şair, “ Bize ana kucağıdır o eller.” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

Cevap: İnsanlar bebekliklerinde kendilerini güvende hissettikleri tek yer annelerinin kucaklarıdır. Şair de Anadolu’yu bu yönüyle ana kucağına benzetmektedir.

3. Sizce toplulukları millet yapan değerler nelerdir?

Cevap: Kültür, tarih, konuşulan dil, din, vatan toprağı.

B) Şiirden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

Cevap: 

1. “Bu devlete orada temel atıldı.” dizesinde şair nereyi kastetmektedir?

2. Şairin Anadolu’yu Kabe toprağına benzetmesinin sebebi nedir?

Anadolu Metni Cevapları Sayfa 175

3. ETKİNLİK

A) Şair, şiirle başlık arasında nasıl bir ilişki kurmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Şair şiirinde Anadolu’yu ve ona duyduğu sevgiyi anlattığı için başlığı Anadolu olarak belirlemiş.

B) Bu şiirin şairi siz olsaydınız başlığınız ne olurdu? Başlık önerilerinizi yazınız.

Cevap: Ana Kucağımız

4. ETKİNLİK

Aşağıda sonuç paragrafı verilen metnin giriş ve gelişme paragraflarını metnin anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde yazınız.

Cevap: 

(örnektir)

KÜLTÜREL MİRASLARIMIZ

___Kültürel miras, bizden önce yaşayan nesiller tarafından oluşturulmuş, tüm dünya tarafından değerli görüldüğüne inanılan eserlere ve geleneklere verilen isimdir. Mimari eserler, heykeller, resimler, arkeolojik eserler, kitabeler, insan ürüne yada doğal yollarla oluşmuş sitler gibi eserler ile törenler, adetler gibi tarihi, sanatsal ya da bilimsel olarak evrensel değerlere sahip olan her şey birer kültürel mirastır.

___Türkiye de çok eski ve köklü bir tarihe sahip olduğu için kültürel miras bakımından çok zengin bir ülkedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Karagöz Oyunları, Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Aşıklık Geleneği, Nevruz, Mevlevi Sema Töreni, Meddahlık, Kapadokya ve Göreme Milli Parkı, İstanbul’daki Tarihi Yerler, Hattuşaş, Nemrut Dağı, Pamukkale, Safranbolu, Truva Antik Kenti, Efes Antik Kenti…

___Bütün bunlar bizim kültürümüzün zenginlikleridir. Bu kültür zenginliği Türkiye’yi dünyada eşsiz bir ülke yapmaktadır. Bize düşen görev ise bu zenginliğe sahip çıkmak ve kültürümüzü daha da yüceltmektir.

Anadolu Metni Cevapları Sayfa 176

5. ETKİNLİK

A) Aşağıda tanıtılan geleneksel oyunlarımızı inceleyiniz.

Mendil Kapmaca

İki gruba ayrılarak oynanır. Gruplar tek sıra hâlinde karşı karşıya gelirler. Oyun yöneticisinin elinde tuttuğu mendil, her gruptan gelen birer oyuncunun “Başla!” komutundan sonra mendili kapmasıyla oyuncunun çevresinden dolanarak mendili oyunun yöneticisine getirir. Bu oyun, mendili ilk kapan oyuncuya ikinci kez sıra gelene kadar devam eder. Sırası önce gelen grup, oyunu kazanmış olur.

Kulaktan Kulağa

Oyuna katılacak bütün oyuncuların yan yana oturmaları gerekmektedir. Sıranın ucunda oturan oyuncu, yanındaki arkadaşının kulağına herhangi bir cümle fısıldar. Bu oyuncu da duyduğu cümleyi diğer yanındaki arkadaşının kulağına tekrar eder. Bu, böylece sıranın sonuna kadar gider. Sıranın sonundaki oyuncu duyduklarını yüksek sesle tekrarlar. Daha sonra ilk oyuncu oyunun başında söylediklerini yeniden ama bu kez yüksek sesle söyledikten sonra son oyuncuya ulaşana kadar sözün ne kadar değiştiği ortaya çıkar.

Selçuk YILDIRIM

B) Siz de geleneksel oyunlarımızdan birini arkadaşlarınıza tanıtınız. Sınıfta tanıtılan oyunlardan beğendiğiniz birini sınıfınızda arkadaşlarınızla oynayınız.

Cevap: 

Eğer gazoz kapağı oyununu tanıtmak isterseniz, oyun ile ilgili detaylara aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gazoz Kapağı Oyunu

Anadolu Metni Cevapları Sayfa 177

6. ETKİNLİK

Aşağıda “Anadolu” ve “Kardeşim” şiirlerinden verilen bölümleri okuyunuz. Altı çizilmiş olan kelimeleri inceleyiniz. İncelediğiniz kelimeler ve verilen bölümlerden hareketle bu iki şiirin benzer ve farklı yönlerini belirleyerek aşağıya yazınız.

ANADOLU
(…)
Rıza, canım o ellere kurbandır.
Sinesinde yatan, atan, anandır.
Anadolu asıl eski vatandır.
Anamızın kucağıdır o eller.
Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

KARDEŞİM
(…)
Tabiata Veysel Âşık
Topraktan olduk gardaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben bac’ mıyım?
Aşık Veysel ŞATIROĞLU
*Bac: Değersiz, kıymeti olmayan, önemsiz.

Cevap: 

Benzer Yönleri

 • Her iki şiirde de kafiye vardır.
 • Her iki şiirde de şairler isimlerine yer vermişlerdir.

Farklı Yönleri

 • “Anadolu” şiirinde günümüz İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. “Kardeşim” şiirinde şiveli bir dil kullanılmıştır.
 • “Anadolu” şiirinde üç dize kendi aralarında kafiyeliyken “Kardeşim” şiirinde iki dize aralarında kafiyelidir.

Anadolu Metni Cevapları Sayfa 178

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Bu fotoğrafın sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden hareketle hikâye edici bir metin yazınız.

Cevap: 

(örnek)

KİLİM

Anadolu’nun bir köyünde Fatma isimli bir kız yaşarmış. Fatma o kadar güzel kilim işlermiş ki Fatma’nın işlediği kilimleri görenlerin hayranlıktan adeta dilleri tutulurmuş.

Fatma’nın evlilik çağı geldiğinde eve görücüler gelmeye başlamış. Fatma’nın babası bu görücülerden biriyle anlaşmış. Fatma artık evlenecekmiş. Fakat bu olaydan sonra Fatma’nın işlediği kilimler çirkinleşmeye başlamış. Eskisi kadar güzel kilimler ortaya çıkmıyormuş.

Bir gün köyün imamı Fatma’nın babasını ziyarete gelmiş. Evde Fatma’nın işlediği kilimleri görmüş. Çok şaşırmış. Köyün imamı, kilimlerdeki işlemelere bakarak Fatma’nın istemediği biriyle zorla evlendirildiğini, Fatma’nın bu duruma çok üzüldüğünü anlamış. Görmesini bilene, bu kilimler çok şey anlatıyormuş.

— Amca, sen bu kızı istemediği biriyle mi evlendiriyorsun?

Fatma’nın babası:

— İstemediği ne demek? Ona laf düşer mi? Bu evde son sözü ben söylerim. Adetlerimiz böyledir. İstese de istemese de söz ağızdan çıktı. Evlenecek.

— Eğer sen bu kızı evlendirirsen bu kız kahrından ölür, benden söylemesi.

Fatma’nın babası imamı dinlememiş. Fatma’yı evlendirmişler. Fatma o günden sonra bir daha kilim dokumamış. Evlendikten iki ay sonra da üzüntüsünden hastalanıp vefat etmiş.

Anadolu Metni Cevapları Sayfa 179

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve ekleri örneklerdeki gibi birleştirerek birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

Anadolu Metni Cevapları - 6. Sınıf türkçe MEB Yayınları - Ekler

Anadolu Metni Cevapları – 6. Sınıf türkçe MEB Yayınları – Ekler

C) “Anadolu” şiirinde, çoğul, hâl ve iyelik eki almış kelimelerden örnekler yazınız.

Cevap: 

Hal Eki Alanlar

 • yurdu
 • Bize
 • soyunu
 • Anadolu’dan
 • meydanda
 • yaylasında

Çoğul Eki Alanlar

 • Osmanlılar
 • Ataların
 • Kahramanlar
 • eller
 • gaziler
 • Memleketler

İyelik Eki Alanlar

 • Osman’ın
 • Tuğrul Bey’in
 • Milletimiz
 • Ataların
 • Erenlerin

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Sınıfınızda anlatmak üzere bir yemeğin malzemelerini ve yapılış aşamalarını öğreniniz.

(örnek)

KURU FASULYE YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

 • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
 • 2 yemek kaşığı tereyağı
 • 1 adet orta boy kuru soğan(yemeklik doğranmış)
 • 1 yemek kaşığı domates salçası
 • 500 gram kuru fasulye(1 gece önceden suda bekletilmiş)
 • 3 su bardağı su
 • 1 çay kaşığı tuz
 • 1 çay kaşığı toz şeker
 • 1/2 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

Tarif:

1- 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tere yağını derin bir tencereye aktarın ve kızdırın.1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.

2- Soğanlar kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

3- Son olarak bir gece önceden suda beklettiğiniz kuru fasulyeleri de tencereye ekleyin.

4- Sonra 1-2 dakika karıştırın ve 3 su bardağı su, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin, kapağını kapatıp fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.

5- Tane tane pişmiş pirinç pilavı ile servis edin, afiyet olsun!

Alıntı: https://yemek.com/tarif/kuru-fasulye/

*** Anadolu metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
love
12
unlike
8
clap
5
angry
4
sad
3
happy
2
confused

57 Yorum

Yorum Yap