Yaşlı Nine Metni Cevapları

Yaşlı Nine metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 50-52-53-54-55 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Yaşlı Nine Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Yaşlı Nine Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Yaşlı Nine Metni Cevapları Sayfa 50

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili araştırdığınız anıyı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atatürk ile ilgili anıları aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz internet sitesinde bulabilirsiniz.

Atatürk Anıları

2. Atatürk’ün Türk milleti için yaptığı fedakârlıklara örnekler veriniz.

Cevap: 

Vatan haini ilan edilip öldürüleceğini bilmesine rağmen, Türk milletini milli mücadele için örgütlemek için Samsun’a çıkmıştır. Hayatını feda etmeyi göze almıştır.

Toplumun bazı kesimlerinin tepkisiyle karşılaşacağını bile bile Türk milletinin geleceği için harf inkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması gibi devrimlerinden vaz geçmeyip uygulamıştır.

Hasta olduğunda acılar içinde olsa bile memleket sorunlarını çözmek için çabalamıştır. Hastalığını bahane etmemiştir.

Atatürk, en başta bunların hiçbirine kalkışmayıp başka ülkelere gidip refah içinde yaşayabilirdi. Fakat o bunu hiç düşünmemiş, bütün hayatını Türk milleti için feda etmiştir.

Yaşlı Nine Metni Cevapları Sayfa 52

1. ETKİNLİK

A) Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu kelimeleri düzenleyerek anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap: 

6. Sınıf MEB Yayınları Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları - Eşleştirme

6. Sınıf MEB Yayınları Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları – Eşleştirme

B) Anlamları ile eşleştirdiğiniz kelimeleri kullanarak “vatan sevgisi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metne uygun bir başlık ekleyiniz.

Cevap: 

(örnektir)

VATAN SEVGİSİ

Vatan sevgisi demek sadece vatana sevgi beslemek demek değildir. Vatan sevgisi, vatanını korumak, vatan üzerinde yaşayan insanları korumak, gelişimlerine ve mutluluklarına katkıda bulunmaktır.

Bu vatan bizi küçüklüğümüzden beri nasıl koruyup kolladıysa, biz de vefalı bir dost gibi onun için çalışmalıyız. Biz, vatanda gelir geçer bir konuk değiliz. Bizzat ev sahibiyiz. Evimizi tehlikelere karşı nasıl koruyorsak, vatanımızı da düşmanlık edenlere karşı korumamız vazifemizdir.

Vatan bizim köşkümüz, kültürümüz sırtımızda taşıdığımız heybe, cesaretimiz düşmana karşı birer değnek, eğitimimiz vatanımızı geliştirmek için yaktığımız meşaledir. Vatan sevgisi, bizim yaşama sebebimizdir.

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yaşlı kadın Atatürk ile niçin görüşmek istemektedir?

Cevap: Memleketini kurtaran kişiyi ölmeden bir kez olsun görmek istediği için.

2. Yaşlı kadının Atatürk’ten bir şey istememesini nasıl yorumluyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Yaşlı kadının alçak gönüllüğünün yüceliği olarak yorumluyorum. Bu düşüncesi onun vatan, memleket sevgisinin ne kadar büyük olduğunu gösterir.

3. Atatürk ile konuşma olanağınız olsaydı ona nasıl teşekkür ederdiniz? Örneklendiriniz.

Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

(örnek)

Yurdumuzu düşmanlardan kurtardığın için teşekkür ederim. Yaptığın devrimlerle yurdumuzu ileri götürdün. Ülkemizin ve milletimizin ileri gitmesi için büyük çaba harcadın. Senin sayende diğer ülkelerle aynı seviyeye geldik.

Çocuklara Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı armağan ettin. Bunun için çok mutluyuz. Cumhuriyeti ilan ettin. Bu sayede milletimizin özgür olmasını sağladın. Tüm yaptıkların için sana teşekkür ederiz. Senin kurduğun cumhuriyeti koruyacağımıza söz veriyorum. Seni hiç bir zaman unutmayacağız ve izinden yürüyeceğiz.

4. Metnin ana fikri nedir?

Cevap: Türk milletinin Atatürk’e karşı minnet duygusu çok büyüktür.

B) Metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

Cevap: 

1. Atatürk kiminle geziye çıkmıştır?

2. Yaşlı kadın Atatürk’e ne hediye etmiştir?

3. ETKİNLİK

Yaşlı kadının Atatürk ile karşılaştığı sahneyi sınıfınızda canlandırınız. Canlandırmanız sırasında uygun jest ve mimikler kullanmayı unutmayınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

Yaşlı Nine Metni Cevapları Sayfa 53

4. ETKİNLİK

A) Aşağıda verilen bilgilerden hangileri “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygundur? Yanına çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz.

Cevap: 

(X) Geçmişte yaşanan bir olay anlatılmıştır.

(   ) Metinde anlatılan olaylar hayal ürünüdür.

(X) Metnin kahramanları gerçek kişilerdir.

(X) Yer ve zaman bellidir.

(   ) Metindeki olaylar günümüzde yaşanmaktadır.

B) Yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 

A) Fabl B) Masal C) Anı D) Haber yazısı

C) Defterinize, okuduğunuz “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygun bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu etkinlikte başınızdan geçen bir olayı anı türü özelliklerine göre yazabilirsiniz.

(örnek)

OKULA BAŞLADIĞIM İLK GÜN    

İlkokula başladığım ilk günü daha dünmüş gibi hatırlıyorum. O zaman köyde yaşıyorduk ve köyümüzde ana sınıfı bulunmadığından dolayı direkt ilkokul birinci sınıftan başlıyorduk. Beni de okula kaydettirmişlerdi; ancak nedense okuldan çok korkuyordum. Çoğu çocuğun yaşadığı okul heyecanının bendeki hali daha çok korku idi.

Annem, beni hazırlamış, ilk günüm için beni okula kadar götürme zahmetinde bulunmuştu. Zaten okul ile evimiz arasında 100 metre ya var ya yoktu. Annem bıraktı okula, ancak o eve döner dönmez, çantamı kaptığım gibi eve geri döndüm. Bir ton azardan sonra okula geri getirildim. Sonra tekrar kaçtım, yine geri getirildim. Bu durum böyle devam edemezdi elbet. O zamanlar annenin gelip sınıfta beklemesi gibi bir durum da yoktu. Annem işi öğretmene bıraktı. Öğretmen bir güzel azarlayınca, bir daha okuldan kaçma cesareti gösteremedim.

Sonrasında, okulun ne kadar güzel ve eğlenceli bir yer olduğunu anladım tabii. Hatta belli bir süre sonra, okula gitmemem gereken zamanlarda bile evden okula kaçtım. Büyüdüm, öğretmen oldum, hala okuldayım, hala okuldayım.

Alıntı: https://www.kompozisyon.org/2016/06/an-ornekleri.html

Anı Türü Özellikleri:

1 – Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.
2 – İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır
3 – Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
4 – Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır.
5 – Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar.
6 – Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir.

5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili sözcüklerin arasında nasıl bir anlam ilişkisi olduğunu açıklayınız.

Kurtuluş Savaşı’nda genç yaşlı, kadın erkek herkes millî mücadeleye destek verdi.

Türk milleti, millî mücadele sırasında varını yoğunu ortaya koymuştur.

Büyük küçük demeden milletin tüm fertleri vatan için cepheye koşmuştur.

Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini duyan askerler geri dönmeyi düşünmeden taarruza geçtiler.

Cevap: Altı çizili sözcükler aralarında zıt anlamlı sözcüklerdir.

B) Yukarıda verilen cümlelerdeki anlam ilişkilerine benzer şekilde “vatan” ile ilgili cümleler kurarak aşağıya yazınız. Cümlelerinizde kelimelerin zıtlık özelliklerinden faydalanınız.

Cevap: 

» Askerler vatanlarını korumak için cepheye doğru bata çıka gidiyorlardı.

» Vatan altı üstü bir toprak parçası değildir.

» Ülkemiz gençleri vatan borçlarını er geç öderler.

Yaşlı Nine Metni Cevapları Sayfa 54

6. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuma tekniğiyle okuyunuz. Metni okurken koyu yazılmış kelimelerin metne kattığı anlama dikkat ediniz.

KAĞNIYLA YAZILAN DESTAN

On beş liseli arkadaşıyla Anadolu’ya kaçıp Kurtuluş Savaşı’na katılan ve cepheye cephane taşıyan kağnı kollarının komutanı anlatıyor: “Durmadan yol alıyorduk. Sürekli çalışan araç yorulur ve bozulabilir ancak bizde ne yorulmak ne dinlenmek ne de bozulup yolda kalmak vardı. Otomobiller, kamyonlar her yeri aşamazlardı. Fakat bizim için aşılamayacak yol yoktu. Ağır ama hep hareketliydik. Sürekli hedefe ilerliyor, hiç durmadan gidiyorduk.

Metin AYDOĞAN

B) Aşağıya “Ulusal Bağımsızlık ve Cumhuriyet” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızı yazarken “ama, bununla birlikte, lakin, fakat, buna rağmen, ancak” kelime ve kelime gruplarını uygun yerlerde kullanınız. Yazınızda kullandığınız bu kelimelerin altlarını renkli kalemlerle çiziniz.

Cevap: 

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak konuyla ilgili yazılmış bilgilendirici metne ulaşabilirsiniz. Ayrıca metindeki “ama, bununla birlikte, lakin, fakat, buna rağmen, ancak” kelime ve kelime grupları kalın harflerle gösterilmiştir.

Ulusal Bağımsızlık ve Cumhuriyet

Yaşlı Nine Metni Cevapları Sayfa 55

7. ETKİNLİK

A) Aşağıda Anıtkabir krokisi ve kroki üzerinde numaralandırılmış yerlerin adları verilmiştir. Krokiyi inceleyiniz.

B) Aşağıdaki boşlukları Anıtkabir krokisine uygun şekilde doldurunuz.

Cevap: 

1. Hürriyet Kulesi ve İstiklal Kulesi girişe en yakın kulelerdir.

2. 23 Nisan Kulesi müze çıkışına en yakın kuledir.

3. Girişten Tören Alanı’na Aslanlı Yol geçilerek ulaşılır.

4. Tören Alanı’nda, çarpı (X) işaretli yerde duran ve solunda Cumhuriyet Kulesi, sağında İnkılap Kulesi bulunan ziyaretçinin önünde Anıtkabir’in Şeref Holü ve Atatürk’ün Lahdi bölümleri bulunur.

5. Anıtkabir’in mimarı siz olsaydınız Anıtkabir’e hangi bölümleri eklemek isterdiniz? Anlatınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

(örnek)

Ben olsam Anıtkabir’e bir de Atatürk Müzesi eklemek isterdim. Atatürk’ün başarılarının, hizmetlerinin anlatıldığı bir bölüm, Atatürk’ün özel eşyalarının sergilendiği bir alan eklemek isterdim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

15 Temmuz şehitlerinden birinin yaşam öyküsünü araştırınız.

Konuyla ilgili bir araştırma yazısına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

15 Temmuz Şehidi Halil İbrahim Yıldırım Hayat Hikayesi

*** Yaşlı Nine metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

15 Yorum

Yorum Yap