Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 52-53-54-55,
Yaşlı Nine metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)


6. Sınıf MEB Yayınları Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf MEB Yayınları Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları


Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 52
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

A) Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu
kelimeleri düzenleyerek anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

6. Sınıf MEB Yayınları Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları - Eşleştirme

6. Sınıf MEB Yayınları Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları – Eşleştirme

B) Anlamları ile eşleştirdiğiniz kelimeleri kullanarak “vatan sevgisi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metne uygun bir başlık ekleyiniz.

(örnektir)

VATAN SEVGİSİ

Vatan sevgisi demek sadece vatana sevgi beslemek demek değildir. Vatan sevgisi, vatanını korumak, vatan üzerinde yaşayan insanları korumak, gelişimlerine ve mutluluklarına katkıda bulunmaktır.

Bu vatan bizi küçüklüğümüzden beri nasıl koruyup kolladıysa, biz de vefalı bir dost gibi onun için çalışmalıyız. Biz, vatanda gelir geçer bir konuk değiliz. Bizzat ev sahibiyiz. Evimizi tehlikelere karşı nasıl koruyorsak, vatanımızı da düşmanlık edenlere karşı korumamız vazifemizdir.

Vatan bizim köşkümüz, kültürümüz sırtımızda taşıdığımız heybe, cesaretimiz düşmana karşı birer değnek, eğitimimiz vatanımızı geliştirmek için yaktığımız meşaledir. Vatan sevgisi, bizim yaşama sebebimizdir.

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yaşlı kadın Atatürk ile niçin görüşmek istemektedir?
Memleketini kurtaran kişiyi ölmeden bir kez olsun görmek istediği için.

2. Yaşlı kadının Atatürk’ten bir şey istememesini nasıl yorumluyorsunuz? Açıklayınız.
Yaşlı kadının alçak gönüllüğünün yüceliği olarak yorumluyorum. Bu düşüncesi onun vatan, memleket sevgisinin ne kadar büyük olduğunu gösterir.

3. Atatürk ile konuşma olanağınız olsaydı ona nasıl teşekkür ederdiniz? Örneklendiriniz.
Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Metnin ana fikri nedir?
Türk milletinin Atatürk’e karşı minnet duygusu çok büyüktür.

B) Metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

1. Atatürk kiminle geziye çıkmıştır?

2. Yaşlı kadın Atatürk’e ne hediye etmiştir?

3. ETKİNLİK

Yaşlı kadının Atatürk ile karşılaştığı sahneyi sınıfınızda canlandırınız. Canlandırmanız sırasında uygun jest ve mimikler kullanmayı unutmayınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.


Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 53
⇓⇓⇓


4. ETKİNLİK

A) Aşağıda verilen bilgilerden hangileri “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygundur? Yanına çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz.

(X) Geçmişte yaşanan bir olay anlatılmıştır.
( ) Metinde anlatılan olaylar hayal ürünüdür.
(X) Metnin kahramanları gerçek kişilerdir.
(X) Yer ve zaman bellidir.
( ) Metindeki olaylar günümüzde yaşanmaktadır.

B) Yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fabl B) Masal C) Anı D) Haber yazısı

C) Defterinize, okuduğunuz “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygun bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu etkinlikte başınızdan geçen bir olayı anı türü özelliklerine göre yazabilirsiniz.

Anı Türü Özellikleri:

1 – Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.
2 – İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır
3 – Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
4 – Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır.
5 – Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar.
6 – Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir.

5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili sözcüklerin arasında nasıl bir anlam
ilişkisi olduğunu açıklayınız.

Kurtuluş Savaşı’nda genç yaşlı, kadın erkek herkes millî mücadeleye destek verdi.

Türk milleti, millî mücadele sırasında varını yoğunu ortaya koymuştur.

Büyük küçük demeden milletin tüm fertleri vatan için cepheye koşmuştur.

Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini duyan askerler geri dönmeyi
düşünmeden taarruza geçtiler.

Altı çizili sözcükler aralarında zıt anlamlı sözcüklerdir.

B) Yukarıda verilen cümlelerdeki anlam ilişkilerine benzer şekilde “vatan” ile ilgili cümleler kurarak aşağıya yazınız. Cümlelerinizde kelimelerin zıtlık özelliklerinden faydalanınız.

» Askerler vatanlarını korumak için cepheye doğru bata çıka gidiyorlardı.

» Vatan altı üstü bir toprak parçası değildir.

» Ülkemiz gençleri vatan borçlarını er geç öderler.


Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 54
⇓⇓⇓


6. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuma tekniğiyle
okuyunuz. Metni okurken koyu yazılmış kelimelerin metne kattığı anlama dikkat
ediniz.

KAĞNIYLA YAZILAN DESTAN
On beş liseli arkadaşıyla Anadolu’ya kaçıp Kurtuluş Savaşı’na katılan ve cepheye cephane taşıyan kağnı kollarının komutanı anlatıyor: “Durmadan yol alıyorduk. Sürekli çalışan araç yorulur ve bozulabilir ancak bizde ne yorulmak ne dinlenmek ne de bozulup yolda kalmak vardı. Otomobiller, kamyonlar her yeri aşamazlardı. Fakat bizim için aşılamayacak yol yoktu. Ağır ama hep hareketliydik. Sürekli hedefe ilerliyor, hiç durmadan gidiyorduk.
Metin AYDOĞAN

B) Aşağıya “Ulusal Bağımsızlık ve Cumhuriyet” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızı yazarken “ama, bununla birlikte, lakin, fakat, buna rağmen, ancak” kelime ve kelime gruplarını uygun yerlerde kullanınız. Yazınızda kullandığınız bu kelimelerin altlarını renkli kalemlerle çiziniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak konuyla ilgili yazılmış bilgilendirici metine ulaşabilirsiniz. Ayrıca metindeki “ama, bununla birlikte, lakin, fakat, buna rağmen, ancak” kelime ve kelime grupları kalın harflerle gösterilmiştir.

Ulusal Bağımsızlık ve Cumhuriyet


Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 55
⇓⇓⇓


7. ETKİNLİK

A) Aşağıda Anıtkabir krokisi ve kroki üzerinde numaralandırılmış yerlerin adları verilmiştir. Krokiyi inceleyiniz.

B) Aşağıdaki boşlukları Anıtkabir krokisine uygun şekilde doldurunuz.

1. Hürriyet Kulesi ve İstiklal Kulesi girişe en yakın kulelerdir.

2. 23 Nisan Kulesi müze çıkışına en yakın kuledir.

3. Girişten Tören Alanı’na Aslanlı Yol geçilerek ulaşılır.

4. Tören Alanı’nda, çarpı (X) işaretli yerde duran ve solunda Cumhuriyet Kulesi, sağında İnkılap Kulesi bulunan ziyaretçinin önünde Anıtkabir’in Şeref Holü ve Atatürk’ün Lahdi bölümleri bulunur.

5. Anıtkabir’in mimarı siz olsaydınız Anıtkabir’e hangi bölümleri eklemek isterdiniz? Anlatınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.


Gelecek Derse Hazırlık

15 Temmuz şehitlerinden birinin yaşam öyküsünü araştırınız.

Konuyla ilgili bir araştırma yazısına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

15 Temmuz Şehidi Halil İbrahim Yıldırım Hayat Hikayesi


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 52-53-54-55,  Yaşlı Nine metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!