Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

15 Temmuz Metni Cevapları (6. Sınıf MEB)

15 Temmuz metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 56-58-59-60-61-62-63 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

15 Temmuz Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

15 Temmuz Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

15 Temmuz Metni Cevapları Sayfa 56

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. 15 Temmuz şehitlerinden biriyle ilgili araştırdığınız yaşam öyküsünü arkadaşlarınızla paylaşınız.

15 Temmuz Şehidi Halil İbrahim Yıldırım Hayat Hikayesi

2. Mehmet Âkif Ersoy’un “Sahipsiz olan memleketin batması haktır. / Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.” dizelerinin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.

Cevap: Vatana karşı en büyük sorumluluğumuz onu sahiplenmemiz ve korumamızdır. Vatanı ancak kendi yuvamız, canımız, kanımız gibi sahiplenirsek koruyabiliriz. Sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz müddetçe, gerektiğinde canımızı feda ederek koruduğumuzda, vatanımızı kimse elimizden alamaz.

15 Temmuz Metni Cevapları Sayfa 58

1. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

Cevap:

takdir: Beğenme, beğenip belirtme, değer verme

ifa etmek: Yapmak, yerine getirmek

muasır: Çağdaş

haysiyet: Değer, saygınlık, itibar

meşum: Uğursuz

minnet: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu

B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden üç tanesini seçerek bu kelimeleri kullanacağınız bir konuşma yapınız. Konuşmanıza uygun bir hitap ifadesiyle başlayınız.

Cevap: 

(örnektir)

Sevgili arkadaşlar,

Biliyorsunuz ki 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Milleti büyük bir zafer elde etmiştir. Ülke içinde yönetimi ele geçirmek isteyen FETÖ yapılanması 15 Temmuz tarihinde bir darbe girişiminde bulunmuş, bu girişim kahraman Türk halkı tarafından bastırılmıştır.

Halkımızın vatanına karşı görevini ifa ederek büyük bir kahramanlık örneği ile bu girişimi bastırmasını tüm dünya şaşkınlıkla izlemiş, bizi takdir etmiştir. Bu meşum günde halkımızın gösterdiği fedakarlık, tüm dünyaya örnek olmuştur.

Ülkemiz bir karmaşadan daha alnı açık çıktı. Kahraman sıfatı bir millete ancak bu kadar yakışabilirdi zaten. Kahramanlık öyle kolay bir kazanım değildir ama Türk Milleti zaten bu sıfatı yüzyıllar öncesinden kazanmıştır. Bu sıfatı bize kazandıran atalarımızı, bu kara günümüzde canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk milleti, bütün dünyaya nasıl örnek olmuştur?

Cevap: Darbe karşısında durup darbeyi engelleyerek örnek olmuştur.

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin temsilcisi olarak kuruluşundan günümüze hangi mücadeleleri vermiştir?

Cevap: Kurtuluş Savaşı, Türkiye’nin demokrasiye geçişi, demokratik ve parlamenter sistemin gelişimi mücadelelerini vermiştir.

3. TBMM’ye “Gazi Meclis” adının verilmesinin sebebi ne olabilir? Anlatınız.

,Cevap: Savaştan sağ olarak dönen kimselere gazi denir. TBMM de Kurtuluş Savaşı’ndan sağ olarak çıkmış ve o günden bu güne milletimize hizmet etmiştir. Bu nedenle “Gazi Meclis” adı verilmiştir.

4. Millî birlik ve beraberlik bir millete neler kazandırır? Düşüncelerinizi anlatınız.

Cevap: Milli birlik ve beraberlik, ülkemize yapılan saldırılara, düşmanca yapılan tavırlara ve işlere karşı gelebilmemiz konusunda çok önemlidir. Milli birlik ve beraberlik içinde davranan halklara düşmanlar zarar veremezler.

5. 15 Temmuz’da milletimiz nasıl bir tehlike atlatmıştır? Milletimiz bu tehlikenin üstesinden nasıl gelmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 15 Temmuz’da milletimiz bir darbe girişimini atlatmıştır. Terör örgütlerince yapılan bu darbe girişimini milletimizin her bir ferdi canını hiçe sayarak, büyük bir cesaret örneği ile, birlik ve beraberlik içinde davranarak üstesinden gelmiştir.

15 Temmuz Metni Cevapları Sayfa 59

3. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerle ilgili bilgileri okuyunuz.

Beştepe 15 Temmuz Şehitler Abidesi

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında darbecilere karşı mücadele ederken yaralanan ve şehit olan vatandaşlarımızın anısını yaşatmak için bu abide inşa edilmiştir. Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine karşı ülkemizin birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi amaçlayan bir şekilde tasarlanmıştır.

Anıt yüksekliği 31,4 metredir. Anıtın toplam alanı 2500 metrekaredir. Anıt üzerinde 81 ili temsil eden insan silüetleri bulunmaktadır. Anıt alanında 250 şehidin isimleri ve taş baskı resimleri yer almaktadır. Anıtın en üstündeki ay yıldızı taşıyan yedi insan figürü ülkemizin yedi bölgesini temsil
etmektedir.

B) Yukarıdaki görsellerden ve görsellerle ilgili verilen bilgilerden hareketle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi sınıfınızda öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

Duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Paylaşım için aşağıdaki kompozisyon örneğinden ve araştırma konusundan faydalanabilirsiniz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü – Kompozisyon 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Araştırma

15 Temmuz Metni Cevapları Sayfa 60

4. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki havuzda yer alan kelime ve kelime gruplarını uygun yerlere örnekteki gibi yerleştiriniz. İstediğiniz kelime ve kelime grubunu birden fazla kullanabilirsiniz.

Cevap: 

Yönetim Şekli

» cumhuriyet

» milli egemenlik

» siyasi partiler

Seçim

» milli irade

» oy

» TBMM

Birey

» millet

» vatandaş

Özgürlük

» insan hakları

» eşitlik

» hukuk

B) Bu kelime ve kelime gruplarından üç tanesini seçerek bir konuşma yapınız.

Cevap: 

(örnek)

Toplumlar ilk çağlarından bu yana sürekli değişim ve gelişim geçirmiş ve bugünkü modern haline ulaşmışlardır. Toplumların modernlik kıstaslarında ilk sırayı demokrasi almaktadır. Demokrasi, milli iradeye bağlı, ülkeyi yönetenlerin oy ile seçildiği, halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir.

Demokrasi, toplumları oluşturan insanların bir arada eşit ve özgür şekilde yaşayabilmesi için ilk ve en önemli kuraldır. Demokrasinin temelini milli irade, eşitlik, insan hakları ve hukuk oluşturur.

Türk insanı için de en uygun yönetim biçimi demokrasidir. Bu nedenle Atatürk demokrasi ile yönetilen Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Cumhuriyetin yaşaması için demokrasiye olan inancımızı asla kaybetmemeliyiz.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

15 Temmuz Metni Cevapları Sayfa 61

5. ETKİNLİK

A) Aşağıda “birlik ve beraberlik” konulu bir özdeyiş ve atasözü yer almaktadır. Siz de “birlik ve beraberlik” konulu özdeyiş ve atasözleri bularak ilgili yerlere yazınız.

Cevap: 

Özdeyişler

» “Büyük işler, önemli atılımlar; ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz.” (Mustafa Kemal Atatürk)

» “Ülkede birliği koruyabilirseniz, yaşayabilirsiniz.” (Bilge Kağan)

» “Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır.” (Muhammed Said)

Atasözleri

» Yalnız taş duvar olmaz.

» Tek kanatla kuş uçmaz.

» Nerede birlik orada dirlik.

» Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

Daha fazla atasözü için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Konulu Atasözleri

B) Yukarıdaki atasözleri ve özdeyişlerden seçtiklerinizi kullanarak “birlik ve beraberlik” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Cevap: 

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak konuyla ilgili yazıya ulaşabilirsiniz.

Birlik ve Beraberliğin Önemi

15 Temmuz Metni Cevapları Sayfa 62

6. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki şiiri dize sonlarındaki ses benzerliklerine dikkat ederek okuyunuz.

ŞU SONSUZ KOŞU

Samsun’a ayak basmış kahraman bugün,
Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda.
Davul zurna sesinde şahlanır düğün,
Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.
(…)
Nasıl çıkmış bir sabah Samsun’dan yola
Dağlardan dağlara o zafer türküsü,
Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,
Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.
(…)

Ceyhun Atuf KANSU

B) Yukarıdaki şiirde dize sonlarındaki ses benzerliklerini bulunuz. Bu benzerliklerin şiire olan katkısını açıklayınız.

Cevap: 

…bugün,
…düğün,

…yolunda
…dalında

…yola
…kola

…türküsü
…gözünü

Bu benzerlikler anlatıma ahenk katmıştır. Şiirin daha etkileyici olmasını sağlamıştır.

C) Dize sonlarında ses benzerliği olacak şekilde “Atatürk, vatan, birlik ve beraberlik” konularından biriyle ilgili en az iki dörtlükten oluşan bir şiir yazınız. Yazdığınız şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız. Şiirinize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Cevap: 

(örnektir)

RAHAT UYU ATA’M

Canla başla savaştın,
Düşmanı yurttan attın.
Bu cennet vatanı bize bıraktın,
Kabrinde rahat uyu Ata’m.

Az zamanda çok çalıştın,
Her alanda inkılap yaptın.
Yeni bir ufuk açtın,
Kabrinde rahat uyu Ata’m.

Şair: Şaziye Nur İNAN

15 Temmuz Metni Cevapları Sayfa 63

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görsellerin çağrıştırdığı duygu ve düşüncelerinizi anlatacağınız hikâye edici bir metin yazınız.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak konuyla ilgili hikaye örneğine ulaşabilirsiniz.

Gün Bugündür – Hikaye

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Vatan sevgisi” konulu bir şiir araştırınız.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak vatan sevgisi ile ilgili yazılmış şiir derlemelerine ulaşabilirsiniz.

Vatan Sevgisi ile İlgili Şiirler

*** 15 Temmuz metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
clap
12
angry
9
love
7
unlike
3
happy
2
confused
1
sad

54 Yorum

Yorum Yap