Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Teknoloji Bağımlılığı Metni Cevapları

Teknoloji Bağımlılığı metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 90-92-93-94-95
(Bilim ve Teknoloji Teması)

Teknoloji Bağımlılığı Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Teknoloji Bağımlılığı Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Teknoloji Bağımlılığı Metni Cevapları Sayfa 90

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hikikomori ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hikikomori Nedir?

2. Günlük yaşamınızda hangi teknolojik araçları kullanıyorsunuz? Örnekler veriniz.

Günlük hayatınızda kullandığınız teknolojik aletlere göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

(örnek)

Günlük hayatımda cep telefonu, akıllı televizyon, tablet, kablosuz kulaklık kullanıyorum.

Teknoloji Bağımlılığı Metni Cevapları Sayfa 92

1. ETKİNLİK

A) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak aşağıya yazınız.

Cevap: 

model: Otomobil, telefon, televizyon, bilgisayar gibi teknolojik araçlarda tip.

ihmal: Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme

sanal: Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahminî

koordine etmek: Uyum ve düzen sağlamak (eşgüdümlemek)

B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerden üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

» Bu markanın yeni modellerinde üç arka kamera bulunuyor.

» Son zamanlarda kitap okumayı ihmal ettiğini fark edince tüm gün kitap okumaya karar verdi.

» Zihninde oluşturduğu sanal dünyayı bazen gerçek sanıp saçma hareketler yapabiliyor.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Teknoloji bağımlılığı nedir? Anlatınız.

Cevap: Günlük yaşamda teknolojiye muhtaç olma, her işi teknolojik aletlerle çözmeye çalışma, teknolojik aletlerin yokluğundan rahatsız olma durumudur.

2. Hangi teknolojik araçlar bağımlılık yapmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Bilgisayar, tablet, cep telefonları, televizyon, oyun cihazlar.

3. Teknoloji bağımlılığı belirtileri gösteren kişiler hangi davranışları sergilemektedir?

Cevap: Kendi temel ihtiyaçlarını ihmal etme, bütün vaktini teknolojik cihazlarla geçirme, geç yatma, teknolojik cihazlardan uzak kalınca kendini gergin hissetme, zaman zaman yalan söyleme, arkadaşlarından uzaklaşma, duruş bozukluğu, sırt ağrısı gibi rahatsızların ortaya çıkması.

4. Kendimizi teknoloji bağımlılığından korumak için neler yapabiliriz? Açıklayınız.

Cevap: Sosyal ve sportif faaliyetlere katılma, teknolojik cihazları ailenin ortak kullanımına açma, ailecek yapılan etkinlikleri arttırma, cihazların yerini değiştirme, hedef koyma ve bu hedefler doğrultusunda planlar yapıp yaşama geçirme.

5. Teknolojinin yararları ve zararları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Teknoloji hayatı kolaylaştırır. Daha rahat bir yaşam için teknolojik aletler oldukça faydalıdır. Fakat teknolojiye bağımlı olmak, teknolojik aletler olmadan iş yapamamak, rahatsız olmak teknolojinin zararlarındandır. Mesela cep telefonu iletişim ve bilgiye kolayca ulaşmak için oldukça faydalı bir cihazdır. Fakat tüm vaktimizi telefonda oyun oynayarak, internette video izleyerek harcadığımız zaman bizim sosyal yaşantımıza zararı olur.

Teknoloji Bağımlılığı Metni Cevapları Sayfa 93

3. ETKİNLİK

Televizyon, bilgisayar, telefon, cep telefonu, akıllı telefon, internet, tablet derken teknoloji hayatın vazgeçilmezi oldu. Teknolojiyi kullanacağız ama nasıl, ne kadar ve ne zaman? Aşağıdaki kavramları, bu sorular çerçevesinde değerlendirip yorumlayınız.

Cevap: 

Sınırlı kullanım (Ne kadar kullanmalıyım?) : İhtiyaç duyunca, ihtiyacımı giderene kadar kullanmalıyım.

Güvenli kullanım (Hangi siteleri kullanmalıyım?) : edu ve gov uzantılı siteler başta olmak üzere, yaşımıza uygun, faydalı internet sitelerini kullanmalıyım.

Faydalı kullanım (Ne amaçla kullanmalıyım?) : İhtiyacımı gidermek için kullanmalıyım.

Sağlıklı kullanım (Kullanırken ruh ve beden sağlığımı nasıl koruyabilirim?) : Cihaz başında fazla vakit geçirmeden, sürekli sabit durmadan, uygun duruş pozisyonlarına dikkat ederek kullanmalıyım.

4. ETKİNLİK

Telefonsuz, televizyonsuz ve internetsiz bir gün hayal ediniz. Böyle bir günde arkadaşlarınızla ve ailenizle ilişkilerinizde neler değişirdi? Aşağıya yazınız.

(örnek)

Telefonsuz, televizyonsuz ve internetsiz bir günde arkadaşlarımız ve ailemizle daha fazla vakit geçirme, sohbet etme imkanı bulurduk. Arkadaşlarımla bilgisayar üzerinden oyun oynamak yerine sokakta oynardık. Sürekli hareket halinde olmak, arkadaşlarımızla birebir iletişim kurmak bizi daha mutlu ederdi. Ailemizle vakit geçirmemiz bağlarımızı daha da kuvvetlendirir, daha huzurlu olurduk.

Teknoloji Bağımlılığı Metni Cevapları Sayfa 94

5. ETKİNLİK

Teknolojinin birçok faydasının yanında, “Teknoloji Bağımlılığı” metninde de anlatıldığı gibi bazı olumsuzlukları da vardır. Sosyal medyada aşağıdaki bilgileri paylaşmanın yol açabileceği olumsuzluklara örnekler yazınız.

Cevap: 

Doğum tarihim: Kötü niyetli kişiler yaşımı tespit ederek beni kandırmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilirler.

Bir fotoğrafım: Fotoğrafımı kullanarak yasal olmayan işler yapabilirler. Dolandırıcılık amaçlı kullanabilirler.

Kimlik bilgilerim: Bu bilgileri dolandırıcılık amaçlı kullanabilirler.

Yediğim yemeğin fotoğrafı: Sevdiğim yemekleri tespit ederek, dışarıda bu yemeği kullanarak beni kandırabilirler.

Şu anda bulunduğum yer: Bana kötülük yapacak kişi bulunduğum yeri bilirse beni kolayca bulabilir.

Ev adresim: Annem babam evde olmadığı zamanlarda evime gelip bana zarar verebilirler.

6. ETKİNLİK

A) Aşağıda teknoloji bağımlılığına karşı geliştirilmiş bazı sloganlar bulunmaktadır. Bu sloganları okuyunuz.

İnternete bağlı ol, bağımlı olma!

Sosyal çevreni sosyal medya ile sınırlama!

Teknoloji çözüm üretir, bağımlılık sorun üretir!

B) Sınıfta beyin fırtınası yöntemi ile benzer sloganlar üretiniz. Ürettiğiniz sloganlardan beğendiklerinizi uygun sosyal medya ortamında paylaşınız.

Cevap: 

Bizim Sloganlarımız

» Hayat nehri internetten akmıyor.

» İnternete bağlı ol, bağımlı olma.

» Telefonun çeksin ama seni içine çekmesin.

» Sıfır teknoloji değil; sınırsız teknoloji değil; yeterince teknoloji.

» Doğru ürünü seç, teknolojiye bağımlı olma.

» Teknolojiye kanma geleceğini çöpe atma.

» Teknolojinin en büyük zararı insanı rahata alıştırması.

Teknoloji Bağımlılığı Metni Cevapları Sayfa 95

C) Yazdığınız sloganlardan birini seçerek okulunuzda, teknoloji bağımlılığı karşıtı bir kampanya başlatacağınızı hayal ediniz. Kampanya planlaması için aşağıdaki formu kullanınız.

(örnek)

Kampanyanın Adı: Teknolojiden Uzakta, Ailem Yanımda

Amaç (Kampanya sonunda ne elde etmek istiyoruz?): Teknoloji bağımlılığına sahip kişilerin aileleriyle daha fazla vakit geçirip önceliklerinin farkına varmalarını sağlamak, güzel vakit geçirebilmek için teknolojik aletlere ihtiyaç duyulmadığını hissettirmek.

Hedef Kitle (Bu kampanya ile kimlere ulaşmak, kimlere sesimizi duyurmak istiyoruz?): Teknoloji bağımlısı olan öğrenciler ve aileler

Kampanyanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.12.2019 – 31.12.2019

Kampanya Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlikler: Çocuklar için aileleriyle birlikte vakit geçirip teknolojiden uzak olacakları özel parklarda piknik. Alışveriş merkezlerinde teknoloji bağımlılığının zararlarının anlatıldığı söyleşiler. Ailelerle teknolojiden uzak kamplar. Ücretsiz tiyatro gösterileri. Tiyatro oyunları. Teknoloji bağımlılığı ile ilgili şiir, yazı, resim yarışmaları.

Kampanyada Görev Alacak Kişiler ve Sorumlulukları:

Ahmet Türk: Kampanyayı organize etme, görev alacak kişileri kontrol etme

Selma Çelik: Teknoloji bağımlılığına sahip kişileri tespit etme ve ailelerine ulaşıp kampanya hakkında bilgi verme

Hasan Çakır: Kampanya etkinlikleri için gerekli kurumlara baş vurma.

Perihan Gümüş: Yarışmaları düzenleme

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri bulunuz. Bu zamirlerin hangi varlığı işaret ettiğini yanındaki sütuna örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

CümleZamirİşaret yoluyla yerini tuttuğu varlık
İşte okulumuzun bilgisayar sınıfı. Sunumlarımızı
burada yapıyoruz.
Burada Bilgisayar sınıfı
Bilim dergilerini okumayı seviyorum. Ötekileri
daha az okuyorum.
ötekileridergiler
Bu bilgisayar bizim, beriki de Ahmetlerin.berikibilgisayar
Şunlar, yeni çıkan cep telefonları.şunlarcep telefonları
Bu, çocuklar için sakıncalı bir bilgisayar
oyunuymuş.
bubilgisayar oyunu

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Günümüzde kullanılan iletişim araçları ile ilgili bir araştırma yapınız.

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak günümüzde kullanılan iletişim araçları ile ilgili araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Günümüzde Kullanılan İletişim Araçları

*** Teknoloji Bağımlılığı metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
clap
6
angry
1
happy
1
love
1
confused
1
sad
1
unlike

18 Yorum

Yorum Yap