Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Su Kirliliği Metni Cevapları

Su Kirliliği metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 152-154-155-156-157-158-159  (Doğa ve Evren Teması)

Su Kirliliği Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Su Kirliliği Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 152

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız çevredeki su kaynakları ile ilgili arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

Yaşadığını çevredeki akarsu, göl, baraj gibi su kaynaklarına göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. Sizce susuz bir yaşam nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

(örnek) Canlıların yaşaması için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Susuz bir yaşamın olması mümkün değildir. Su olmasa tüm canlılar yok olurdu.

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 154

1. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

Cevap: 

etken: Etki eden şey, faktör

nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet

konut: İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh

erozyon: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl

kademe: Aşama, basamak, derece

tanker: Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon

varil: Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap

filtre: Süzgeç, süzek

sanayi: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri

endüstri: Sanayi

B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden beşini kullanarak suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metin yazınız.

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metne ulaşabilirsiniz.

Suyun Hayatımızdaki Önemi

C) Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız.

Cevap: Su kirliliğinin doğaya ve insanlara olan etkileri.

2. ETKİNLİK

1. Su kirliliği nasıl oluşmaktadır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Zararlı maddelerin suya karışması ile su kirliliği oluşur.  Kanalizasyon ve fabrika atık sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması su kirliliğine örnektir.

2. Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin amaç ve sonuçları nelerdir?

Cevap: Atık kirli su miktarını azaltmak ve suyun kirlenmesini önlemek, kirlenmiş suların arıtılmasını sağlamaktır.

3. “Suların Kirlenme Nedenleri Nelerdir?” başlığı altında verilen maddelerden hareketle asıl kirleticilerin kim olduğunu bulabildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Asıl kirletici insanlardır. Suyun kirlenmesinin nedenleri insan eliyle, bilinçsizce yapılan işlemlerdir. Doğa kendi kendini kirletmez.

4. Metinde verilen bilgilere göre kirli su kullanırsak neler olur?

Cevap: Salgın hastalıklar meydana gelebilir, doğadaki hayvan ve bitkiler zarar görür, içilebilir ve kullanılabilir su sıkıntısı yaşanır.

5. “Su gibi aziz (kıymetli) ol!” sözü size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız.

Cevap: Su insan hayatı için çok kıymetlidir. Bu söz ile en az su kadar kıymet kazanmanın önemi vurgulanmaktadır.

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 155

3. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu üç görseli birbiriyle karşılaştırarak çevre temizliği konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.

Cevap: 

Alttaki butona tıklayarak konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Çevre Temizliği Konulu Konuşma

B) Görseldeki sloganla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 

(örnek) Slogan akıllıca hazırlanmış. Verilmek istenen mesaj ilgi çekici bir şekilde aktarılmış.

C) Çevre temizliği ile ilgili bir slogan geliştirerek sloganınızı aşağıdaki bölüme yazınız. Sloganınızı sınıf panosunda sergileyiniz.

Cevap: 

(örnektir)

İnsanın en büyük erdemidir temizlik, en büyük ayıbı ise kirlilik.

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 156

4. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki broşürü inceleyiniz.

DOĞADA YOK OLMA SÜRELERİ

teneke kutu – 10 yıl
sakız – 5 yıl
cam şişe 4000 yıl
pil – 300 yıl
plastik poşet – 20 yıl
gazete – 3 ay
pet şişe – 400 yıl

Atıkları Nereye Götürelim?

Atıklarımızı en yakınımızdaki geri dönüşüm kutularına bırakabiliriz.

Geri Kazanılabilen Atıklar Nelerdir?

Kâğıt Karton: her türlü kâğıt atıkları, gazete, dergi…

Plastik: deterjan ve şampuan ambalajları, bazı sağlık ve kozmetik ürünlerinin ambalajları, margarin kapları, su, ayran vb. ürün ambalajları.

Metal: her türlü içecek kutuları, yağ tenekeleri, alüminyum ambalajlar.

Cam: her türlü cam şişe ve kavanozlar.

Atıklardan Neler Üretilir?

Kâğıt Atıklardan: kâğıt, ambalaj…

Plastik Atıklardan: deterjan şişeleri, çöp kutuları, kirli su boruları, otomobil yedek parçaları…

Metal Atıklardan: metal malzemeler, pencere çerçevesi, sprey kutusu…

Cam Atıklardan: cam şişe, kavanoz…

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 157

B) İncelediğiniz broşürden hareketle “hava kirliliği” konulu bir broşür hazırlayarak broşürünüzü sınıf veya okul panosunda sergileyiniz.

Aşağıdaki broşürü örnek alabilirsiniz.

Hava Kirliliği Broşür Örneği

Hava Kirliliği Broşür Örneği

5. ETKİNLİK

Çevre dostu ürünler satan bir fabrikanın sahibi olduğunuzu hayal ediniz. Ürünlerinizi tanıtacağınız bir reklam metni yazınız.

Cevap: 

(örnek)

DOĞA İÇİN TOROS ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİNİ KULLANIN

Doğanın en büyük düşmanlarından biri de akaryakıtla çalışan otomobiller. Bu otomobillerin egzozlarından çıkan gazlar atmosferimizde birikiyor. Hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden oluyorlar.

Toros Elektrikli Otomobilleri, akaryakıt kullanmaz. Sahip olduğu güneş panelleri ve rüzgar tribünleri araçtaki bataryaları doldurur. Bataryalar elektrik motoruna güç verir. Böylece temiz enerji ile doğayı kirletmeden aracınızla dilediğiniz yere gidebilirsiniz.

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 158

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinden hareketle, etkinlikte kullanılan metnin yazarı hakkındaki bilgileri tahmin etmeye çalışınız. Tahminlerinizi alttaki forma örnekteki gibi yazınız ve metne uygun bir başlık bulunuz.

Benim adım, gökyüzünden düşen rahmetin adıdır. Bulutların gözyaşlarıdır. Soyadımsa ağaçların tutunduğu kahverengi örtüsüdür doğanın. Annemin adı, güzel kokusu ve renkleriyle süslerken bahçeleri; babamın adı ulu, kalın gövdeli ve uzun ömürlü bir ağaçtır. Kökleri derinlere uzanır.
Doğduğum şehir bir çağ açmış bir çağ kapatmıştır fethedilince. Doğduğum yıl ise, Fatih’in burayı fethetmesinden 554 yıl sonradır. Dünyayı ve tüm gezegenleri kaplayan derin karanlıktır ağabeyimin adı. Ben ona, güneşli ve sıcak bir günde, karne hediyesi olarak doğmuşum. Doğduğum ayın tam ortasında açmışım gözlerimi dünyaya. Şimdi ise doğduğum ülkenin başkentinde 6. sınıfa gidiyorum.

Cevap: 

Adı: Yağmur

Soyadı: Toprak

Doğum tarihi (Gün/Ay /Yıl): 29 Mayıs 2007

Doğum Yeri: İstanbul

Annesinin Adı: Çiçek

Babasının Adı: Çınar

Ağabeyinin Adı: Uzay

Şu Anda Yaşadığı Şehir: Ankara

Metnin Başlığı: Ben Kimim?

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yazının bazı bölümleri, tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazının başlığını, yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Metninizi tamamlarken geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.

Cevap: 

DOĞAYA SAHİP ÇIK

Doğa bizim her şeyimizdir. Doğayı koruyamazsak bir gün dünyanın sonu gelebilir. Bu yüzden doğaya ve onun sunduklarına karşı çok dikkatli davranmalıyız. Doğal kaynaklarımız sandığımız kadar sınırsız değildir. Dünyadaki her kaynağın ne kadar önemli olduğunu
bilmeli ve kaynaklarımızı doğru bir biçimde kullanmalıyız.

Doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmak için öncelikle onların bizler için ne kadar gerekli olduğunu ve kaynaklarımızı nasıl doğru kullanabileceğimizi öğrenmemiz gerekir. Doğal kaynakların sınırlı kaynaklar olduğunun farkında olmalıyız ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Doğanın sunduğu bu kaynaklara karşı bize düşen görev bu kaynakları hem bize hem de dünyadaki tüm canlılara uygun şekilde kullanmaktır. Bu kaynakları kullanırken doğaya zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Böylece doğa daima iyi halde kalmaya ve bize kaynaklar sunmaya devam eder.

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 159

8. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan “su” kelimesinin geçtiği altı çizili deyimleri inceleyiniz. Aynı veya yakın anlama sahip olduğunu düşündüğünüz deyimleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Daha sonra atasözleri ve deyimler sözlüğünden eşleştirmelerinizi kontrol ediniz.

Yemekleri görünce ağzının suyu aktı.
Havanda su dövme, bence bu çocuk adam olmaz.
Okulda futbol maçı yapınca böyle su içinde kalmış.
Bu iki arkadaşın aralarından su sızmaz.
İflas ettiğini bir türlü kabul etmiyor, işleri toparlamak için kalburla su taşıyordu.
Son model arabayı görünce adamın ağzı sulandı.
Hasta çocuk ateşlenince su gibi terledi.
Ortaklıkları süresince içtikleri su ayrı gitmezdi.

Cevap: 

ağzının suyu akmak
ağzı sulanmak

su içinde kalmak
su gibi terlemek

arasından su sızmamak
içtiği su ayrı gitmemek

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız bölgedeki hava şartlarının günümüzdeki durumuyla geçmişteki durumu arasında bir fark olup olmadığı ile ilgili büyüklerinizden bilgi alınız.

Yaşadığınız bölgeye göre büyüklerinize danışarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

*** Su Kirliliği metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
clap
9
love
7
unlike
6
angry
2
sad
1
confused
0
happy

62 Yorum

Yorum Yap