Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

8. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları MEB Yayınları

MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe kitabı cevapları için temalara göre metin bağlantıları.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

8. sınıf Türkçe kitabı cevapları öğrencilerimizin 2020-2021 yılı MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı etkinliklerine yönelik ödevlerini kontrol edebilmeleri amacıyla eğitimciler tarafından özenle hazırlanmıştır.

Aşağıda 8. sınıf Türkçe ders kitabı içerisindeki metinler listelenmiştir. Metinlere tıklayarak cevaplarına ulaşabilirsiniz.

1. TEMA – Erdemler

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları Kaşağı Metni Cevapları İnsanla Güzel Metni Cevapları Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 286. sayfasında yer almaktadır.

2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması

Bayrağımızın Altında Metni Cevapları Atatürk ve Müzik Metni Cevapları Kınalı Ali’nin Mektubu Metni Cevapları Atatürk’ü Gördüm Dinleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 286. sayfasında yer almaktadır.

3. TEMA – Bilim ve Teknoloji

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Simit ve Peynir’le Bilim İnsanı Öyküleri Metni Cevapları Parktaki Bilim Metni Cevapları Uzay Giysileri Dinleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 286. sayfasında yer almaktadır.

4. TEMA – Birey ve Toplum

Kaldırımlar Metni Cevapları Portakal Metni Cevapları Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları Karanlığın Rengi Beyaz Dinleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 286. sayfasında yer almaktadır.

5. TEMA – Zaman ve Mekan

Eşref Saat Metni Cevapları Türkiye Metni Cevapları Peri Bacaları Metni Cevapları Robinson Crusoe Dinleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 286. sayfasında yer almaktadır.

6. TEMA – Milli Kültürümüz

Göç Destanı Metni Cevapları Vatan Sevgisini İçten Duyanlar Metni Cevapları Bir Fincan Kahve Metni Cevapları Kız Kulesi Dinleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 286. sayfasında yer almaktadır.

7. TEMA – Doğa ve Evren

Yılkı Atı Metni Cevapları Rüzgâr Metni Cevapları Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları Hava Kirliliği İzleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 286. sayfasında yer almaktadır.

8. TEMA – Vatandaşlık

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları Yaşamaya Dair Metni Cevapları Kalbim Rumeli’de Kaldı Metni Cevapları Zeytinyağı Üretimi İzleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 286. sayfasında yer almaktadır.

8. sınıf, ortaöğretim kademesinin son sınıfıdır. Bu sınıfla ortaokul döneminde yeni bir sürece başlayan öğrencilerimiz Türkçe dersine yönelik önemli sorumluluklar yüklenecekler. Ayrıca ortaöğretim kademesinden liseye geçiş dönemi olan 8. sınıfta öğrencilerimizi önemli bir sınav da beklemektedir. Bu sınıftan itibaren öğrencilerimizden tutarlılıkları sorgulamaları, görüşlerini ifade edebilmeleri, anlatım bozukluklarından kaçınmaları, ele alınan sorunlara farklı çözümler üretmesi beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 8. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz metinleri türlerine uygun okuyabilmeleri, hikaye edici metinleri canlandırmaları, izledikleri ve dinledikleri metinlerdeki tutarlılıkları sorgulamaları, görüşlerini bildirmeleri, düşünceyi geliştirme yollarını tespit edebilmeleri, konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavramaları, düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanmaları, sunu hazırlamaları, Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanmaları, Göz atarak, özetleyerek, not alarak, tartışarak ve eleştirerek okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları, Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık(tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarını belirleyebilmeleri, fiilimsilerin cümledeki işlevini kavramaları, öznel ve nesnel yaklaşımları tespit etmesi, Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler tespit edebilmeleri, cümlenin ögelerini ayırt edebilmeleri, cümle türlerini tanımaları, fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavramaları gibi kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.

MEB Yayınları tarafından hazırlanan 8. sınıf Türkçe kitabı da bu kazanımlara göre hazırlanmıştır. Kitapta bulunan etkinlikler yukarıda sayılan kazanımlara göre öğrencilerimize ve öğretmenlerimize rehberlik etmektedir. Sitede yayınladığımız 8. sınıf Türkçe kitabı cevapları, öğrencilerimizin etkinleri yaptıktan sonra bu kazanımları elde edip edemediklerini, kendileri ve velileri tarafından kontrol edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrencilerimiz 8. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları içeriğinden faydalanırken, etkinlikleri öncelikle kendileri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra cevap anahtarlarından faydalanarak yaptıkları ödevin doğru olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Diğer Sınıfların Türkçe Kitabı Cevapları İçin Tıklayın

23 Yorum

Yorum Yap