Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

8. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları MEB Yayınları

MEB Yayınları 8.sınıf Türkçe kitabı cevapları için temalara ve sayfalara göre metin ve sayfa bağlantıları.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda metin bağlantıları verilen 8. sınıf Türkçe kitabı cevapları uzman eğitimciler tarafından hazırlanmıştır. Amacımız ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerimizin 2021-2022 yılı MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe kitabı etkinliklerine yönelik ödevlerini kontrol edebilmelerini sağlamaktır.

Aşağıdaki listeden, 8. sınıf Türkçe ders kitabının içerisindeki metinlere tıklayarak, etkinlik cevaplarına ulaşabilirsiniz. Yine sayfanın alt kısmında bulunan listede Türkçe ders kitabı 8. sınıf cevapları için sayfa numaralarına tıklayarak etkinlik cevaplarını görebilirsiniz.

1. TEMA – Erdemler

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları

Kaşağı Metni Cevapları

İnsanla Güzel Metni Cevapları

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları

Erdemler Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması

Bayrağımızın Altında Metni Cevapları

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları

Kınalı Ali’nin Mektubu Metni Cevapları

Atatürk’ü Gördüm Dinleme Metni Cevapları

Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

3. TEMA – Bilim ve Teknoloji

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları

Simit ve Peynir’le Bilim İnsanı Öyküleri Metni Cevapları

Parktaki Bilim Metni Cevapları

Uzay Giysileri Dinleme Metni Cevapları

Bilim ve Teknoloji Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

4. TEMA – Birey ve Toplum

Kaldırımlar Metni Cevapları

Portakal Metni Cevapları

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları

Karanlığın Rengi Beyaz Dinleme Metni Cevapları

Birey ve Toplum Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

5. TEMA – Zaman ve Mekan

Eşref Saat Metni Cevapları

Türkiye Metni Cevapları

Peri Bacaları Metni Cevapları

Robinson Crusoe Dinleme Metni Cevapları

Zaman ve Mekan Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. TEMA – Milli Kültürümüz

Göç Destanı Metni Cevapları

Vatan Sevgisini İçten Duyanlar Metni Cevapları

Bir Fincan Kahve Metni Cevapları

Kız Kulesi Dinleme Metni Cevapları

Milli Kültürümüz Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

7. TEMA – Doğa ve Evren

Yılkı Atı Metni Cevapları

Rüzgâr Metni Cevapları

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları

Hava Kirliliği İzleme Metni Cevapları

Doğa ve Evren Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

8. TEMA – Vatandaşlık

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları

Yaşamaya Dair Metni Cevapları

Kalbim Rumeli’de Kaldı Metni Cevapları

Zeytinyağı Üretimi İzleme Metni Cevapları

Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Sayfalara Göre MEB Yayınları 8. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları

8. sınıf, ortaöğretim kademesinin son sınıfıdır. Bu sınıfla ortaokul döneminde yeni bir sürece başlayan öğrencilerimiz Türkçe dersine yönelik önemli sorumluluklar yüklenecekler. Ayrıca ortaöğretim kademesinden liseye geçiş dönemi olan 8. sınıfta öğrencilerimizi önemli bir sınav da beklemektedir. Bu sınıftan itibaren öğrencilerimizden tutarlılıkları sorgulamaları, görüşlerini ifade edebilmeleri, anlatım bozukluklarından kaçınmaları, ele alınan sorunlara farklı çözümler üretmesi beklenmektedir.

Hazırlamış olduğumuz 8. sınıf Türkçe çalışma kitabı cevapları, özellikle ödev kontrolünün zaman aldığı ve mümkün olmadığı kalabalık sınıflarda, öğrencilerimizin ödev olarak verilen etkinlikleri doğru olarak yapıp yapmadıklarını kontrol edebilmelerini sağlamaktadır.

Türkçe kitabı 8. sınıf cevapları içerisinde sadece etkinlik cevapları değil, öğrencilerimize verilen araştırma veya ders ile ilgili diğer ödevlerine yardımcı olmak için kaynaklar ve örnekler de bulunmaktadır. Güvenilir kaynaklardan faydalanılarak oluşturulan içerikler, öğrencilerimizin en doğru bilgiye ulaşabilmelerini sağlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 8. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz metinleri türlerine uygun okuyabilmeleri, hikaye edici metinleri canlandırmaları, izledikleri ve dinledikleri metinlerdeki tutarlılıkları sorgulamaları, görüşlerini bildirmeleri, düşünceyi geliştirme yollarını tespit edebilmeleri, konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavramaları, düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanmaları, sunu hazırlamaları, Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanmaları, Göz atarak, özetleyerek, not alarak, tartışarak ve eleştirerek okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları, Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık(tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarını belirleyebilmeleri, fiilimsilerin cümledeki işlevini kavramaları, öznel ve nesnel yaklaşımları tespit etmesi, Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler tespit edebilmeleri, cümlenin ögelerini ayırt edebilmeleri, cümle türlerini tanımaları, fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavramaları gibi kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.

8. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz aşağıdaki konulardan sorumludurlar:

 • Gerçek, mecaz, terim anlam
 • Eş anlam, zıt anlam
 • Eş sesli sözcükler
 • Deyimler, atasözleri, özdeyişler
 • Neden – sonuç, amaç – sonuç, koşul – sonuç cümleleri
 • Karşılaştırma cümleleri
 • Öznel ve nesnel yargılı cümleler
 • Örtülü anlam
 • Geçiş ve bağlantı ifadeleri
 • Cümlede anlam ilişkileri (eş anlamlı cümleler, yakın anlamlı cümleler, zıt anlamlı cümleler)
 • Cümle yorumlama (cümlenin konusu, ana fikri, cümleden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargılar, cümle tamamlama, cümle oluşturma, düşüncenin yönünü değiştiren sözcükler)
 • Cümlenin anlam özellikleri (tanım, öneri, varsayım, eleştiri, tasarı, tahmin, olasılık, abartma, ikilem cümleleri
 • Cümleye hakim olan duygu (yakınma, hayıflanma, sitem, pişmanlık, özlem, ön yargı, şaşırma, endişe, küçümseme, azımsama, beklenti, yadsıma)
 • Anlatım biçimleri (betimleme, öyküleme, açıklama, tartışma)
 • Düşünceyi geliştirme yolları (tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma)
 • Anlatıcılar (birinci kişi ağzıyla anlatım, üçüncü kişi ağzıyla anlatım)
 • Paragrafta ana düşünce, konu, anahtar kelimeler, soru, olay, zaman, yer, varlık kadrosu
 • Paragrafta duyu ve duygular
 • Paragrafın giriş, gelişme, sonuç bölümü
 • Paragraf oluşturma ve tamamlama
 • Paragrafın akışını bozan cümleler
 • Görsel yorumlama
 • Tablo ve grafik inceleme
 • Büyük harflerin kullanıldığı yerler, sayıların yazımı, “de” ve “ki” bağlacının yazımı, kısaltmaların yazımı, birleşik kelimelerin yazımı
 • Noktalama işaretleri (nokta, virgül, iki nokta, üç nokta, noktalı virgül, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti kesme işareti, yay ayraç, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi)
 • Fiilimsiler (isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil)
 • Cümlenin ögeleri (yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci)
 • Cümle vurgusu
 • Fiillerde çatı (etken, edilgen, geçişli, geçişsiz)
 • Cümle çeşitleri (isim ve fiil cümleleri, kurallı ve devrik cümleler, basit, birleşik, sıralı, bağlı cümleler)
 • Anlatım bozuklukları
 • Söz sanatları (abartma, benzetme, kişileştirme, konuşturma, karşıtlık)
 • Metin türleri (fıkra, makale, deneme, roman, destan, haber, röportaj anı, hikâye, mektup, günlük, söyleşi, biyografi, otobiyografi, dilekçe, reklam)

MEB Yayınları tarafından hazırlanan 8. sınıf Türkçe kitabı da bu kazanımlara göre hazırlanmıştır. Kitapta bulunan etkinlikler yukarıda sayılan kazanımlara göre öğrencilerimize ve öğretmenlerimize rehberlik etmektedir. Sitede yayınladığımız 8. sınıf Türkçe kitabı cevapları, öğrencilerimizin etkinleri yaptıktan sonra bu kazanımları elde edip edemediklerini, kendileri ve velileri tarafından kontrol edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrencilerimiz 8. sınıf Türkçe ders kitabının cevapları içeriğinden faydalanırken, etkinlikleri öncelikle kendileri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra cevap anahtarlarından faydalanarak yaptıkları ödevin doğru olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
33
love
16
angry
9
unlike
8
clap
4
happy
4
confused
4
sad

79 Yorum

Yorum Yap