Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 80-82-83-84-85-86-87 (Bilim ve Teknoloji Teması)

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 80

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.

Kişinin sürekli ve aşırı şekilde teknolojik aletlerle ilgilenmesi sonucu teknolojinin zararlı yönlerine maruz kalması, sosyal hayatının zarar görmesi aklımıza geliyor.

2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?

(örnek) Günde en fazla toplam iki saatimi cep telefonu ya da bilgisayar başında geçiriyorum. Teknolojik aletler sadece ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır. Ders çalışma, iletişim ve eğlence için toplamda iki saatin yeterli olacağını düşünüyorum.

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 82

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

Cevap: 

arz etmek: Sunmak.

sosyolojik: Toplum bilimsel.

had safha: İleri evre.

türemek: Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana çıkmak.

dijital: Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren.

asosyal: Sosyal olmayan.

itibar etmek: Saygı göstermek, saymak, değer vermek.

zedelemek: Hafifçe yaralamak.

keza: Aynı biçimde.

bağım: Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.

2. ETKİNLİK

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşması bireyleri teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenlerdir.

2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?

Cevap: Teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir. (örnek) Çevremde dijital bağımlılığı olan insanlar vardır. Kuzenim oyun bağımlısıdır.

3. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?

Cevap: Phubbing’dir (fabbing). Bireylerin asosyalleşerek toplumdan kopmasına neden olmaktadır.

4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.

Cevap: Her bir sağlık problemini internetten araştırmakta ve doktorlara itibar etmemektedirler.

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 83

5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.

Cevap: En başta teknolojiyi bir ihtiyaç değil, yardımcı olarak görmelidirler. Hastalıktan kurtulmak için bir süre tüm teknolojik aletlerden uzak durmalıdırlar.

6. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı?

Cevap: Kullanıcılar telefonlarının çalmadığını, sürekli titrediğini hissederler. (örnek) Çevremde bu belirtileri gösteren tanıdığım var. Babamın arkadaşında bu belirtiler var.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.

Cevap: 

(   ) Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.

(   ) E-hastalıklar teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.

(X) E-hastalıklar kolay tedavi edilir.

(X) E-hastalıklara en çok gençler yakalanır.

(   ) “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine neden olur.

(X) E-hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım alabiliriz.

4. ETKİNLİK

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?

Cevap: 

E-hastalıklar, Dijital bağımlılık, phubbing, siberkondria, Elektronik uykusuzluk, fantom, vibrasyon.

Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı okuyucunun dikkatini çekmektir.

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 84

5. ETKİNLİK

Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız.

“Benim gazetede bir köşem vardır. Bu köşemde güncel olayları değerlendirir, sıcağı sıcağına okuyucuya anlatırım. Ayrıntıya girip de okuyucumu yormak istemem çünkü yarın da sonraki gün de karşısında olacağım okuyucumun.”

Cevap: 

Yazar fıkra (köşe yazısı) türünde yazılar yazmaktadır.

6. ETKİNLİK

a) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile ilgili grafiği inceleyiniz.

Not: Kitapta hata yapılıp açıklama renkleri verilmemiştir. Aşağıdaki görselden grafiğin doğru halini görebilirsiniz.

Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016 - TUİK

Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016 – TUİK

b) Grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız.

Cevap: 

(Y) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına göre daha azdır.

(Y) 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.

(D) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 85

7. ETKİNLİK

Öğretmeninizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini hayal ediniz. Okuduğunuz e-postaya göre soruları yanıtlayınız.

Merhaba Değerli Velilerim,
Yeni teknolojiler özellikle de internet, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak dünyanın birçok yerinde, hemen her yaştan insanın hayatında yer almaktadır.
Hiç şüphesiz doğru kullanılması hâlinde hayatı oldukça kolaylaştıran internet doğru
kullanılmadığı takdirde bağımlılık yaratabilir. Söz konusu bağımlılık riskini de yeni
teknolojileri hayatının her alanında gören, yeni teknolojilerin yabancısı olmayan çocuklar ve gençler taşımaktadır. Dolayısıyla gençleri teknoloji bağımlılığından koruma
çalışmalarına öncelik verilmelidir.
Sizlerden bu konuda daha dikkatli davranmanızı rica ediyorum. İyi günler.

1. E-postanın içeriğinde hangi sorundan bahsedilmiştir?

Cevap: Teknoloji bağımlılığı sorununda bahsetmiş.

2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.

Cevap: Teknolojik aletleri kullanmamız konusunda sınırlılık getirebilir. Mesela bilgisayarla oyun saatini 1 saat olarak belirleyebilir.

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 86

8. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyiniz. Grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre diğer gruba karşı savunmaya çalışınız.

Münazara sınıfta yapılacaktır. Münazara için aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz yazıdan faydalanabilirsiniz.

Teknolojinin Yararları ve Zararları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 87

Cevap: 

Görselde teknolojik bazı simgeler, bir cep telefonu ve cep telefonunun içerisinde tutsak olan bir çocuk görüyoruz.

Görseldeki çocuk teknoloji bağımlılığı temsil etmektedir. Etrafı teknolojiyle çevrili bu çocuk bağımlı hale gelerek teknolojiye tutsak olmuştur. Çocuğun duruşundan, yani beden dilinden bu bağımlılıktan kurtulmak istediğini anlıyoruz.

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.

Cevap: 

Not: Özne yeşil renkle, yüklem mavi renkle gösterilmiştir.

Bireyler, teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.

Dijital bağımlılık; internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir.

• Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonlar ile uğraşırlar. (Onlar: gizli özne)

Birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır elektronik uykusuzluk.

Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındaki kişiyi önemsememektedirler.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız.

Aşağıdaki butonlara tıklayarak araştırma yazılarına ulaşabilirsiniz.

Hulusi Behçet Gazi Yaşargil Afet İnan Oktay Sinanoğlu Sabiha Gökçen

*** Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
48
clap
10
unlike
8
love
5
happy
5
angry
3
sad
2
confused

111 Yorum

Yorum Yap