Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları

Haritada Bir Nokta metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 252-256-257-258-259-260-261 (Vatandaşlık Teması)

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları Sayfa 252

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Bildiğiniz balık türleri hangileridir?

Hamsi, sazan, çinekop, mezgit, balon balığı, kılıç balığı, köpek balığı, balina, yunus…

2. Çalışıp emek verdiğiniz bir işin karşılığını alamadığınızda ne hissedersiniz? Açıklayınız.

(örnek) Genel olarak vaktimi boşa harcadığım için pişmanlık duyarım fakat bir yandan da o işe verdiğim emek ile edindiğim tecrübeleri bir başarı olarak görürüm.

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları Sayfa 256

1. ETKİNLİK

Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış yerlere yazınız.

Cevap: 

1. Bir tür balık ağı, ığrıp. IRIP

2. Bir çeşit olta, çok iğneli olta. ÇAPARA

3. Hoşgörü. MÜSAMAHA

4. Tutumsuz. MÜSRİF

5. Hayalde canlandırma. TAHAYYÜL

6. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş. ABA

7. Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet. KÜPEŞTE

8. Tatlı düş, hayal. HÜLYA

9. Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. MİSİNA

10. Yöre. HAVALİ

11. Balık sepeti. ÇEVALE

2. ETKİNLİK

“Haritada Bir Nokta” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yazar adaları niçin seviyor olabilir?

Cevap: Okuduğu romanlardan veya denize olan ilgisinden dolayı seviyor olabilir.

2. Yazar adadaki yaşamını nasıl sürdürmek istiyor? Sizce bu kararı almasında neler etkili olmuştur?

Cevap: Kimseyle muhatap olmadan, sessiz ve sakin bir şekilde, günün çoğunluğunu balık avına çıkarak sürdürmek istiyor.

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları Sayfa 257

3. Dışarıdan ırıba katılanların hakkı nasıl verilmektedir?

Cevap: Gönülden kopan sayı kadar balık olarak verilmektedir.

4. Adaya dışarıdan gelen adama niçin balık vermiyorlar? Sizce bu doğru bir davranış mıdır?

Cevap: Yabancı olduğu için balık vermiyorlar. Bu doğru bir davranış değildir.

5. Kendisine pay verilmeyen adamın hakkını aramamasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

Cevap: (örnek) Doğru bulmuyorum. Verilen emek kadar, karşılığını almak için de mücadele edilmelidir. Haksızlık karşısında susulmamalıdır. Kimsenin hakkı yenmemeli, kimseye de hak yedirilmemelidir.

6. Yazar, tanık olduğu haksızlık karşısında ne yapıyor?

Cevap: Hiçbir şey yapmıyor. Sadece olanları yazmakla yetiniyor.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz hikâyenin konusunu, ana fikrini, yardımcı fikirlerini bulunuz.

Cevap: 

Konu: Haksızlık

Yardımcı Fikir: Her emeğin karşılığı mutlaka verilmelidir.

Yardımcı Fikir: Hak dağıtılırken adaletli olunmalıdır.

Yardımcı Fikir: Haksızlık karşısında susmak doğru değildir.

Yardımcı Fikir: Başkası için bir işe başlamadan önce o işin karşılığı için sözleşilmelidir.

Ana Fikir: Hakkını aramayan kişilerin haksızlıktan şikayet etme hakları yoktur.

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları Sayfa 258

4. ETKİNLİK

Metinde anlatım kimin ağzından yapılmıştır? Metinden aldığınız örneklerle açıklayınız.

Cevap: 

Metinde anlatım birinci kişi ağzından yani yazarın kendisi tarafından yapılmıştır. Yazar olayların içindedir. “Bir ikisi, en umduklarım konuşacak gibi oldular. Bekliyordum. Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim.” gibi ifadelerle yazarın metnin içinde olduğunu, gördüklerini kendi ağzıyla anlattığını anlıyoruz.

5. ETKİNLİK

Yazarın “ırıba gelen kişiye pay verilmemesi” olayına bakış açısı nasıldır? Örneklerle açıklayınız.

Cevap: 

Yazar burada bir haksızlık olduğunu ve bu haksızlığa müdahale edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Kişiye pay verilmemesi haksızlıktır. Kişinin hakkını aramadan bu durum karşısında bir şey yapmaması da doğru değildir. Etraftan bu haksızlığa müdahale edenler olmuş fakat fazla üstelememişlerdir. Bu da doğru değildir.

6. ETKİNLİK

“Haritada Bir Nokta” metninden öyküleyici ve betimleyici anlatıma örnek gösteriniz.

Cevap: 

Öyküleyici Anlatım Betimleyici Anlatım
Kayığı temizleyenler sekiz kişiydi. Yedisi bizim adadandı. Sekizincisi zayıf, sarı, hastalıklı adamı hiç görmemiştim. Ne kadar dostça, ne kadar içten bir sevgi ile çalışıyordu.

Balığın bol çıkmaya başladığı duyulduğu zaman, dışarıdan da insanlar gelirdi. Dışarıdan ırıba katılanlar pay almazlardı. Irıp tayfası ile reis, gönüllerinden ne koparsa o kadar balık verirdi kendilerine.

Hemen gözlerimin içine bakan bir köpek, hemen, az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir muşamba kokusuyla beraber küpeşte tahtaları kararmış, boyası atmış ağır ve kaba bir sandal, sandalın peşini bırakmayan bir kuş, ağ, balık, pul, sahilde harikulade güzel çocuklar, namuslu kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlaması, kereviz kokusu, buğusu tüten kara bir tencere, ufukları dar sisli bir deniz…

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları Sayfa 259

7. ETKİNLİK

“Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.” Emile ZOLA (Emil Zola) sözünden yola çıkarak haksızlık karşısında doğru tavır göstermenin önemini anlatan bir konuşma yapınız.

Cevap: 

Alttaki butona tıklayarak konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Haksızlık Karşısında Doğru Tavır Göstermenin Önemi – Konuşma

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını bulunuz. Cümlelerin doğrularını örnekteki gibi verilen boşluğa yazınız.

Cevap: 

1. Türkçe dersinde işaret ve belgisiz zamir konusunu işledik.
Türkçe dersinde işaret zamiri ve belgisiz zamir konusunu işledik.

2. Birçok insanlar bu konuda yanılıyorlar.
Çoğu insan bu konuda yanılıyor.

3. Bütün gece kedi ve köpek havlamasından uyuyamadık.
Bütün gece kedi miyavlamasından ve köpek havlamasından uyuyamadık.

4. Ben ve Barış dinlenmek için her yıl tatile gider.
Ben ve Barış dinlenmek için her yıl tatile gideriz.

5. Yarın size gelemem ama okulda bütün gün kursum var.
Yarın size gelemem çünkü okulda bütün gün kursum var.

6. Kitap, annesinden ayrılan bir çocuğun hayatla mücadelesi anlatılıyor.
Kitapta, annesinden ayrılan bir çocuğun hayatla mücadelesi anlatılıyor.

7. Biz gezmesini sevmeyen bir milletiz.
Biz gezmeyi sevmeyen bir milletiz.

8. Bahar gelince kuşlar ağaçlarda ötüyorlar.
Bahar gelince kuşlar ağaçlarda öterler.

9. Tuna ve Ülkü aşağı yukarı iki üç saattir yolda.
Tuna ve Ülkü, iki üç saattir yolda.

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları Sayfa 260

9. ETKİNLİK

a) Dünya Etik Haftası ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili afişi inceleyiniz.

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları Sayfa 261

b) Dünya Etik Haftası ile ilgili bir kompozisyon yarışmasına katılacağınızı düşünün. Afişten yola çıkarak bir yazı yazınız.

Cevap: 

(örnek)

ETİK

Tarihsel süreç içerisinde etik kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Sözlük anlamı olarak etik; töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olarak tanımlanmaktadır Etik, ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insan davranışları ile ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır. Etik, ahlak felsefesidir. Etik, insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırır.

Etik, bireylere “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan yol gösterici değerlerdir. İnsanların yargılarını ve bu yargılara ulaşılma sürecini ifade eder. Etik, insanların değerlere dayalı kararlar verdiği bir süreçtir.

Hepimizin kendi değerlerimize bağlı olarak, çeşitli durumları yorumladığımız ve tepki verdiğimiz içsel ve öznel bir dünyası vardır. Bu değerler, genel olarak çocukluk döneminde aile, öğretmenler, inanç sistemi ve toplum tarafından şekillendirilir.

Kültür anlayışı, o toplumdaki etik anlayışın oluşmasındaki en önemli etkenlerden biri ve en önemlisidir. Yabancı bir topluma etik gelen bir davranış, bizim toplumumuza etik gelmeyebilir. Ancak tüm dünyanın sahip olduğu ortak değerler vardır. Bu değerler dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Ticari ahlak, iş ahlakı, meslek ahlakı olması ve uygulanması gereken ortak değerlerden bazılarıdır. Esnaf, memur, işçi veya tüccar her kesimin uyması gereken iş ve ahlak kuralları vardır. Bu kurallar sahip olduğumuz etik değerlerdir. Bu etik değerlerin toplumun her kesimine yayılması gerekir.

Hayatımızın daha yaşanır hale gelmesi için mutlaka dürüst davranıp kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışları arkadaşlarımıza yapmamalıyız.Ülkemizin geleceği huzuru için her zaman değerlerimizi korumalı başkalarına karşı hoşgörülü olmalıyız.

*** Haritada Bir Nokta metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
36
clap
21
angry
7
love
5
unlike
4
sad
3
happy
3
confused

19 Yorum

Yorum Yap