Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları

Dilimiz Kuşatma Altında metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 130-132-133-134-135-136-137 (Birey ve Toplum Teması)

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları Sayfa 130

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevrenizde Türkçe olmayan tabelalar var mı? Varsa bunlar hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

(örnek) Çevremde birçok Türkçe olmayan tabela var. Mesela “Yılmaz Brothers Car Wash”, “Pabuç Center” gibi… Her kelimenin Türkçesi varken niçin yabancı dillerdeki kelimelerin tabelalarda kullanıldığını anlayamıyorum. Beni rahatsız eden bir durum.

2. Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

(örnek) Doğru bulmuyorum. Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılması zaten yanlış bir şey. Dilimiz bizim korumamız ve geliştirmemiz gereken, bizi biz yapan bir değerdir. Eğer bu şekilde davranırsak dilimizi unuturuz. Dilimizi unutursak kendimizi, milli duygularımızı da unuturuz.

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları Sayfa 132

1. ETKİNLİK

Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış kutucuklara yazınız.

Cevap: 

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları - Bulmaca

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları – Bulmaca

1. Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya götürmek, globalleşmek. KÜRESELLEŞMEK

2. Kitapçık. BROŞÜR

3. Çevresini sarmak, çevrelemek, çevirmek, abluka etmek, ablukaya almak, ihata etmek, muhasara etmek. KUŞATMAK

4. Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi etme. YOZLAŞMAK

5. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. EMEK

6. Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz, motto. SLOGAN

7. Söyleyiş özelliği. ŞİVE

8. Farsça. ACEMCE

9. Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam. ÖZEN

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları Sayfa 133

2. ETKİNLİK

“Dilimiz Kuşatma Altında” metni ile ilgili sorular oluşturup yanıtlarını yazınız. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Cevap:

Soru: Kişi mesleğini sevmezse sonuçları ne olur?
Cevap: Kişi mesleğini sevmezse başarılı olamaz, ilerleyemez. Kendini sevmezse gelişemez, mutsuz olur, çevresine yabancılaşır. Aile bireyleri arasında sevgisizlik çocuğu yalnızlığa iter. Çocuğumuzu sevmezsek onu topluma çeşitli sorunlarıyla tek başına terk etmiş oluruz, bu böylece sürüp gider.

Soru: Türk dili hangi tehditle karşı karşıya kalmış?
Cevap: Küreselleşme adına, İngilizcenin kuşatması altında dilimizin giderek yozlaşması.

Soru: Halkın doğru ve güzel Türkçeye özendirilmesi için hangi araç kullanılabilir?
Cevap: Yaygın bir iletişim aracı olan televizyon kullanılabilir.

Soru: Bir ulusun parçalanmasına ne sebep olabilir?
Cevap: “Kültür ve dil”in yozlaşması olabilir.

3. ETKİNLİK

“Dilimiz Kuşatma Altında” metninin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Konu: Türkçenin yozlaşması

Ana Fikir: Ulusumuzu korumak istiyorsak öncelikle dilimizdeki yozlaşmaya engel olmalıyız.

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları Sayfa 134

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraflarda hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını bulunuz. Paragrafın altındaki noktalı yerlere yazınız.

öyküleyici – betimleyici – tartışmacı – açıklayıcı

Anneme armağan olarak aldığım cam kavanozu yemek masasının üzerine bıraktım. Annem mutfağa girdi, sandalyeye oturdu ve masanın üzerindeki kavanoza bakmaya başladı. Kavanozun üzerindeki “Senin için” yazısını okuyunca gülümsedi.

Cevap: öyküleyici

Çevre sorunlarının en önemli boyutu bence ekonomidir. Söz gelimi bugün astronotlar için, atık suları içilecek şekilde arıtan bir makine geliştirilmiştir. Bir fabrikanın veya bir otomobilin atmosfere yaydığı tehlikeli maddeleri bugünkü teknolojiyle sıfıra indirebiliriz. Ancak İstanbul gibi bir kentte, çok büyük bir maliyet isteyen bu iş zor görünüyor.

Cevap: tartışmacı

Büyük kubbeli serin divan, bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor sincap rengi bahar aydınlığı, çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu.

Cevap: betimleyici

Saklambaç, en az iki kişiyle oynanır. Öncelikle bir ebe belirlenir. Ebe, duvara yasladığı ön kolu üzerine yüzünü ve gözünü kapatarak önceden belirlenen bir sayıya kadar sayar. Saymaya başladığında da diğer oyuncular saklanır. Ebe saymayı bitirince “Önüm, arkam, sağım, solum sobe; saklanmayan ebe!” diye bağırır ve diğer oyuncuları bulmaya çalışır. Diğer oyuncular ise ebenin korunaksız bıraktığı ebe duvarına “Sobe!” diye bağırarak dokunmaya çalışır.

Cevap: açıklayıcı

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları Sayfa 135

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin size hissettirdiklerini anlatan bir konuşma yapınız.

ARIYORUM

Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum
Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı?
Bir ferman yayınlamıştı:

“Bugünden sonra, divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste,
meydanda Türkçe’den başka dil konuşulmaya!” diye,

Hatırlayanınız var mı?
Dolanın yurdun dört bir yanını,
Çarşıyı, pazarı, köyü, şehiri,
Fermana uyanınız var mı?

Nutkum tutuldu, şaşırdım, merak ettim,
Dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimlere,
Gördüklerine, duyduklarına üzüleniniz var mı?

(…)

Yol üstü lokantamızın fast food,
Yemek çeşitlerimizin menü,
Hesabını adisyon diye ödeyeniniz var mı?

İki katlı evinizi dubleks, üç katlı komşu evini tripleks,
Köşklerimizi villa, eşiğimizi antre,
Bahçe çiçeklerini flora diye koklayanınız var mı?

Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik,
Vurguncunun spekülatör, eşkiyanın mafya,
Desteğe, bilemediniz koltuk çıkmaya sponsorluk diyeniniz var mı?

Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı çaldırmayalım derken
Dilimizin çalındığını, talan edildiğini,
Özün el diline özendiğine içiniz yananınız var mı?

Masallarımızı, tekerlemelerimizi, atasözlerimizi unuttuk,
Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi kaybettik,
Türkçemiz elden gidiyor, dizini döveniniz var mı?

Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum,
Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı?

(…)

Yusuf YANÇ
(Kısaltılmıştır.)

Cevap:

(örnek)

Sevgili arkadaşlar.

Dünyadaki her milletin kendi anadili vardır. Bizim da anadilimiz Türkçedir. Her millet kendi anadilini koruduğu ve geliştirdiği müddetçe varlığını korumayı başaracaktır.

Günümüzde yabancı bir kelimenin Türkçe karşılığını kullanmak yerine o tabiri aynı şekilde dilimize sokuyoruz. Gündelik hayatımızda kullanıyor, bütün iletişim araçlarında yazılı ve sözlü olarak yaygınlaşmasına sebep oluyoruz. Bu durum Türkçenin yozlaşmasına neden oluyor.

Dilimizi yozlaşmaktan kurtarmak, varlığımızı koruyabilmek adına güzel Türkçemizi yabancı kelimelerin etkisinden korumanın yollarını aramalıyız.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları Sayfa 136

6. ETKİNLİK

Günümüzde sıkça kullanılan bazı yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazınız.

Cevap:

başlamakmerkezrahatlamake-postacanlandırma
start almakcenterrelaks olmake-mailanimasyon
tamameğilimilişimtekdüzenesil
okeytrendlinkmonotonjenerasyon

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bularak karşılarındaki öge dizilişleriyle eşleştiriniz.

Cevap:

DHepimizin katkısıyla / dilimiz / giderek / yozlaştırılıyorÖzne / Yer T. / Zarf T. / YüklemA
CHarfleri / İngilizce telaffuzuyla / dillendirdik.Özne / Zarf T. / YüklemB
BTürkçe sözcükler / İngilizce eklerle / zenginleştiriliyor.Belirtili Nesne / Zarf T. / YüklemC
FKonuştuğumuz, yazdığımız Türkçemizi / sevmiyoruz.Zarf T. / Özne / Zarf T. / YüklemD
ADiziler / bu konuda / âdeta / yarışıyorlarÖzne / Zarf T. / Yer T. / YüklemE
GTürk dili; / giderek / benliğinden, özünden / uzaklaşıyor.Belirtili Nesne / YüklemF
EKişi / mesleğini sevmezse / hayatta / başarılı olamaz.Özne / Zarf T. / Yer T. / YüklemG
Özne / Belirtisiz Nesne / YüklemH

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları Sayfa 137

8. ETKİNLİK

“Dilimiz Kuşatma Altında” metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız.

Cevap:

(örnek)

TÜRKİLİZCE

Günümüzde yabancı dillerden alınan sözcüklerin konuşmaların, yazışmaların içerisine yerleştirmek tabiri caizse moda oldu. Sırf havalı görünmek, dikkat çekmek amacıyla yapılan bu iş aslında çok tehlikeli. Nasıl sigara insanı yavaş yavaş öldürüyorsa, Türkçe içine yabancı kelimeler karıştırmak, dilimizi yavaş yavaş öldürüyor.

Gerek gündelik hayatta, gerek internet aleminde kullandığımız dil her geçen gün Türkçeden giderek uzaklaşıyor. Pek çok yabancı kelime Türkçeyi istila etmiş durumda. Elbette ki bu duruma sebep olan yine bizleriz. Yabancı bir kelimenin Türkçe karşılığını kullanmak yerine o tabiri aynı şekilde dilimize sokuyoruz. Gündelik hayatımızda kullanıyor, bütün iletişim araçlarında yazılı ve sözlü olarak yaygınlaşmasına sebep oluyoruz. Bu durum Türkçenin yozlaşmasına neden oluyor.

Açılan dükkanlara ve iş yerlerine milletçe yabancı isim koyma yarışına girmiş durumdayız. İş yeri tabelasında yabancı kelimeler yazdığında dükkanımızın “daha havalı” olduğunu düşünüyoruz. Tıpkı konuşurken araya birkaç yabancı kelime sıkıştırdığımızda olduğu gibi… Oysa bu durum “daha havalı” ya da daha güzel görünmüyor. Sadece aslımızı inkar etmeye çalıştığımızın bir göstergesi oluyor.

Türkçeyi yabancı kelimeler ile aslından uzaklaştırmak, tarih ile olan bağımızın kopmasına neden oluyor. Türkçenin güzel kelimeleri yerine yabancı tabirleri kullanmak millet olarak kültürümüzden uzaklaşmamıza neden oluyor. Ne Türkçe, ne İngilizce; Türkilizce diye bir dil ortaya çıktı neredeyse. Bizi biz yapan değerlerden biri olan dilimizi kaybedersek, benliğimizi de kaybedeceğimizin bilincinde olmalı, bir an önce bu sevdadan vaz geçmeliyiz.

*** Dilimiz Kuşatma Altında metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
90
clap
17
love
10
angry
9
unlike
7
confused
4
happy
4
sad

139 Yorum

Yorum Yap