Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları

Kedi ile Fare dinleme metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 34-35-36-37-38-39 (Erdemler Teması)

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları Sayfa 34

1. Dostlarınızın hangi özelliklere sahip olmalarını istersiniz?

(örnek) Dostlarımın merhametli, dürüst, çalışkan, yardım sever, hoşgörülü olmasını isterim.

2. Zor durumda kalan birine yardım ettiniz mi? Anlatınız.

(örnek) Ettim. Görme engelli bir ağabeyimiz, trafik ışıklarının olmadığı bir yoldan karşıya geçmeye zorlanıyordu. Ben de koluna girip onu karşıya geçirdim.

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları Sayfa 35

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz. Bu sözcük ve sözcük gruplarını anlamına uygun cümlelerde kullanınız.

Cevap: 

HEZİMET: Yenilgi.

Cümlem: Rakibi küçük görerek çıktığımız maçta büyük bir hezimete uğradık.

GAFİL: Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, bilgisiz, aymaz.

Cümlem: Ali’nin gafil biri olduğunu bildiğimizden onu şahit olarak düşünmedik.

SEĞİRTMEK: Sıçrayarak yakın bir yere doğru koşmak.

Cümlem: Annesini görünce hemen seğirtip ellerine yapıştı.

DEBELENMEK: Çırpınmak, tepinmek, kımıldanmak.

Cümlem: Köpek var gücüyle debeleniyor ama sıkıştığı çukurdan çıkamıyordu.

LEH: Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı.

Cümlem: Hakemin rakip takımın lehine aldığı karar maçı kaybetmemize neden oldu.

REHAVET: Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik.

Cümlem: Yemek yedikten sonra çöken rehaveti dağıtmak için yürüyüşe çıktı.

BADİRE: Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum.

Cümlem: Bu badireyi de atlattığımıza göre yol devam edebiliriz.

ALAYSI: Alayı andıran, alaya benzeyen, alay gibi, alayımsı.

Cümlem: Arkadaşlarının alaysı bakışlarına aldırmadan tahtaya çıkıp soruyu çözdü.

NEK: İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın, kaypak (kimse).

Cümlem: Onun dönek bir olduğunu bildiğim için onu takıma almadım.

REHİN ALMAK: Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için bir kimseyi alıkoymak.

Cümlem: Soyguncular PTT görevlisini rehin aldı.

TELKİN ETMEK: Bir duyguyu bir düşünceyi aşılamak.

Cümlem: Öğretmenlerimiz, sınavı kazanamamanın dünyanın sonu olmadığı konusunda hepimizi telkin etmeye çalışıyorlar.

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları Sayfa 36

2. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Dinlediğiniz metinde kedinin başına nasıl bir olay gelmiştir? Açıklayınız.

Cevap: Avcının kurduğu tuzağa düşmüştür.

2. Fare, içinde bulunduğu sıkıntılı duruma nasıl bir çözüm bulmuştur? Farenin bu tavrına örnek bir atasözü söyleyiniz.

Cevap: Kediden yardım istemiştir. Atasözü : “Denize düşen yılana sarılır.”

3. “Çarçabuk dostluklar güven telkin etmez.” sözünden ne anlıyorsunuz? Siz bu görüşe katılıyor musunuz?

Cevap: Dostluklar güven üzerine kuruludur ve güven için uzun bir zaman ihtiyaç vardır. Çıkar amaçlı kurulan dostluk bağına güvenmek doğru değildir. Bu görüşe katılıyorum.

4. Sizce fare ve kedi, toplumdaki hangi kişilik özelliğine sahip insanları temsil etmektedirler?

Cevap: Çıkar amaçlı arkadaşlık kuran insanları temsil etmektedir.

5. Dinlediğiniz metinde olay nasıl sonuçlanmıştır? Bu sonuç hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Kedi, farenin yardımıyla tuzaktan kurtulmuştur. Kedi fare ile dost olmak istemiştir. Fakat fare, çıkar amaçlı kurulan bu ilişkinin eski düşmanlığın yok olmasını sağlamayacağını söyleyerek bu dostluk teklifini geri çevirmiştir.

3. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metninin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

Cevap: 

Konu: Dostluk ve güven

Ana Fikir: Çıkar amaçlı kurulan dostluklar uzun süre devam edemez.

4. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metnini özetleyiniz.

Cevap: 

KEDİ İLE FARE METNİ ÖZETİ

Kedi ruhi bir avcının kurduğu tuzağa düşmüştür. Fare Feridun düşmanından kurtulduğu için bu duruma çok sevinmiştir. Derken arkasında bir gelincik, tepesinde de bir baykuş far eder. İkisi de fareyi kapmak istemektedir. Fare bu durumdan kurtulmak için kediden yardım istemeye karar verir. Kediyi ikna eder. Fare kediyi düştüğü tuzaktan kurtarır. Baykuş ve gelincik kedinin fareye yaklaştığını görünce umutlarını yitirip giderler. Kedi ve fare içine düştükleri sıkıntıdan kurtulurlar. Kedi fareye dost olmayı teklif eder. Fare çıkar amaçlı kurulan dostluğun uzun sürmeyeceğini söyler ve bu teklifi reddeder.

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları Sayfa 37

5. ETKİNLİK

Aşağıda La Fontaine’nin (La Fonten) “Aslan ile Fare” fablının farklı çevirileri verilmiştir. Metinleri okuyunuz. Okuduğunuz iki farklı çeviriyi karşılaştırınız. (Kahramanlar, konu, biçim, anlatıcı…)

ASLAN İLE FARE

Ormanlar kralı aslan kocaman bir ağacın gölgesine yatmış. Sırtını da ağaca dayamış, uyuyormuş. Bu ağacın dibindeki kovukta da bizim minik farenin yuvası varmış. (…)
Minik fare içinden gelen sesi dinlemiş. Korka korka aslanın üstüne çıkmış.
Ormanlar kralı aslan kükreyerek:
— Bre densiz, üzerimde ne ararsın? demiş.
Minik farenin nerdeyse korkudan ödü patlayacakmış. Kekeleyerek:
— Efendimiz vallahi kötü bir niyetim yoktu. Yalvarırım canımı bağışlayın. Hem bakarsınız bir gün
benim de size yardımım dokunur.
Aslan, minik farenin cevabına kahkahalarla gülmüş:
— Bak sen şu bücüre! Bir gün bana yardım edecekmiş. Bücür fare senin bana yardımın dokunmaz. Hemen buradan kaybol ve bir daha gözüme gözükme, demiş.
Aradan birkaç gün geçmiş. Fare bir de ne görsün? Aslan avcıların tuzağına yakalanmış.
Fare:
— Efendimiz isterseniz sizi bu tuzaktan kurtarabilirim, demiş. (…)
Minik fare keskin dişleriyle aslanı yakalayan ağı kemirmeye başlamış. Kısa süre sonra da tüm
ipleri koparmış. Aslanı tuzaktan kurtarmış.

LA FONTAINE (LA FONTEN)
(Derleyen: Ekrem AYTAR)
(Kısaltılmıştır.)

ASLAN İLE FARE

Herkese saygı göstermeli elden geldikçe.
Umulmadık kimselerden fayda görür insan.
İşte bu gerçeği anlatan bir hikâye,
Daha nice bin hikâye arasından:

Pençesi dibinde bir aslanın,
Dalgınlıkla bir fare topraktan çıkıverdi.
Bu fırsatı kullanmadı sultanı ormanın;
Fareye dokunmayıp bir büyüklük gösterdi.
Bu iyiliği boşa gitti sanmayın.
Kimin aklına gelir ki bir an,
Fareye işi düşer aslanın.

Ama o da bir gün dışarı çıktı ormandan.
Gitti, tutuldu bir ağa.
Ne çırpınma ne kükreme…
Kâr etmez tuzağa.
Bay fare koştu, dişi ile aslanın ağını
Öyle bir kemirdi ki ağ söküldü nihayet.Sabırla zamanın yaptığını
Ne kuvvet yapabilir ne şiddet.

LA FONTAINE (LA FONTEN)
(Çeviren: Orhan Veli KANIK)

Cevap:

Kahramanlar: Her iki metnin de kahramanı aslan ve faredir.

Konu: Her iki metnin de konusu farenin kendisine iyiliği dokunan aslanı düştüğü tuzaktan kurtarmasıdır.

Biçim: Birinci metnin biçimi düz yazı, ikinci metnin biçimi şiirdir.

Anlatıcı: Her iki metnin de anlatıcısı üçüncü şahıstır.

Ana Fikir: Her iki metnin de ana fikri “İyilik yapan, iyilik bulur.”

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları Sayfa 38

6. ETKİNLİK

a) Araştırdığınız fabl örneklerinden en beğendiğinizi aşağıdaki maddelere dikkat ederek anlatınız.

Cevap: 

TİLKİ İLE KEDİ

Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış.Tilki durmadan ne kadar hilekar ve kurnaz olduğunu anlatıyormuş. Söylediğine göre düşmanları onu alt edemezmiş çünkü onlardan kurtulacak bir sürü oyun ve hile bilirmiş.

Kedi biraz da utanarak; “Ben fazla oyun bilmem ki!” demiş. “Düşmanlarımın elinden kurtulmak için bir tek yol bilirim, o da kaçmaktır.”

Tilki; “Kedi kardeş!” demiş, “Ben her tehlike karşısında başımın çaresine bakabilirim ama senin durumuna üzülüyorum.Korkarım bir gün düşmanların seni çabuk alt edecek.”

Az sonra bir sürü tazının bağrışmalarını duymuşlar. Bir avcı topluluğuna ait olan bu köpekler,bütün hızlarıyla kendilerine doğru koşuyormuş. Kedi hemen yanındaki bir ağacın dallarına sıçrayarak en üstteki bir yaprak kümesinin içine saklanmış.

Tilki ise; “Acaba şu hileyi mi yapsam, yoksa bu hileyi mi?” diye düşünmeye başlamış. Çünkü o kadar çok hile biliyormuş ki, hangisini uygulamasının daha doğru olacağına karar veremiyormuş. Tam birisini uygulayacakmış ki tazılar etrafını çevirip tilkinin işini bitirivermişler.

Bütün olanları yukarıdan seyreden kedi, çok hile bilmediğine şükretmiş.

b) Arkadaşınızın sözlü sunum performansını aşağıdaki formda verilen maddelere göre değerlendiriniz.

Değerlendirmeyi siz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki değerler ağacından istediğiniz bir değeri seçiniz.

adalet, dostluk, öz denetim, yardımseverlik, saygı, dürüstlük, sabır, sevgi, vatanseverlik, sorumluluk

Kedi ile Fare Dinleme Metni Cevapları Sayfa 39

b) Seçtiğiniz değerle ilgili öyküleyici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Cevap: 

(örnek)

Yazı Taslağı

Yazının Konusu: İki sıkı dostun haberleri olmadan birbirlerine yardım etmeleri.

Yazının Ana Fikri: Dostun için yaptığın fedakarlıklardan asla zarar görmezsin.

Serim Bölümü: Cihan ile Mustafa’nın dostluğunun özet olarak anlatılması.

Düğüm Bölümü: Birbirlerine gizlice yardım etmek için yaptıklarının anlatılması.

Çözüm Bölümü: Yapılan yardımların ortaya çıkması.

Aşağıdaki butona tıklayarak taslağı verilen öyküleyici metin örneğine ulaşabilirsiniz.

Dostluk Konulu Hikaye – Eksilmeyen Para

*** Kedi ile Fare dinleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
119
clap
17
unlike
17
angry
11
love
9
confused
9
sad
6
happy

216 Yorum

Yorum Yap