Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları

Atatürk ve Müzik metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 52-56-57-58-59 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları Sayfa 52

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?

Cevap: (örnek) Müziği seçerdim. Duygularımı rahatça ifade edebileceğim tek alanı müzik olarak görüyorum.

2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?

Cevap: Atatürk, bir milletin gelişebilmesi için sanatın gerekli olduğuna inanıyordu. “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözü de sanatın toplum için gerekliliğini ortaya koymuştur.

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları Sayfa 56

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

Cevap:

DAMGA VURMAK : İz bırakmak.

EVRENSEL : Bütün insanlığı ilgilendiren.

TASDİKLEMEK : Onaylamak.

İHMAM : Özen

FASIL : Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.

AMATÖR : Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan.

MALUM : Bilinen, belli.

İŞRAK ETMEK : Katılmak.

NEZDİNDE : Yanında, huzurunda, gözetiminde.

NABIZ YOKLAMAK : Niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak.

ENTERESAN : İlgi çekici, ilginç.

İCRA ETMEK : Yapmak.

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları Sayfa 57

2. ETKİNLİK

“Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?

Cevap: Klasik Türk müziğinin evrensel boyutlarda bir müzik türü hâline gelebilmesi ve çok sesli müziğin Türk halkına benimsetilmesidir

2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?

Cevap: Montesquieu’dür (Monteskü). Montesquieu “Kanunların Ruhu” adlı eserinin bir yerinde, müzikte yapılacak en küçük bir değişikliğin devletin yapısında da değişiklik yapılmasını gerektirdiğini söylemesi etkili olmuştur.

3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?

Cevap: Atatürk’ün Harp Akademisinde iken bazı arkadaşları ile özel fasıllar yaptığı hatta Mustafa Kemal’in de bu fasıllarda amatör olarak şarkı söylemesi etkili olmuştur.

4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir? 

Cevap: “Aliş’imin Kaşları Kare, Atladım Bahçeye Girdim, Ayağına Giymiş Sedef Nalini, Bülbülüm, Dağlar Dağlar, Gide Gide Yarelerin Derildi, Köşküm Var Deryaya Karşı, Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar, Manastır, Şahane Gözler, Yemenimin Uçları, Zeynep” en sevdiği türkülerden bazılarıdır.

5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Müzik eğitimi ve bu eğitimi veren kurumların oluşturulmasını sağlamış, yurt dışında müzik eğitimlerini tamamlayarak dönen gençlerle yakında ilgilenmiş, müzik ile ilgili yerli yabancı her insanla fikir alış verişinde bulunmuş.

6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?

Cevap: (örnek) Bütün okullarda sanat salonları oluşturulmasını zorunlu kılardım. Sanatla ilgilenen herkese burs veya maaş bağlardım. İnsanların sanatlarını rahatça icra edebilmeleri için devletin tüm olanaklarını kullanırdım.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.

Cevap:

[✔] Metinde Atatürk’ün müzik ile ilgili düşünceleri anlatılmıştır.

[   ] Metinde öznel yargılar ağır basmaktadır.

[   ] Yazar, düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmemiştir.

[✔] Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir.

[   ] Yazar, alanında uzman kişidir.

[   ] Yazar, metni karşılıklı konuşma havasında yazmıştır.

b) Okuduğunuz metnin türü: Cevap:  MAKALE

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları Sayfa 58

4. ETKİNLİK

Cevap: 

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” Bilime Verdiği Önem

“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.” Millet Sevgisi

“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.” Eğitime Verdiği Önem

“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.” Gençliğe Duyduğu Güven

“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır.” İleri Görüşlülüğü

“Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat bir sanatkâr olamazsınız.” Sanat Sevgisi

5. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.

Hazırladığınız sunuma göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz. Sunumunuz için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz yazıdan faydalanabilirsiniz.

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları Sayfa 59

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.

Cevap: 

İsim-FiilSıfat-FiilZarf-Fiil
Alafranga müziğe yönelip halkı buna teşvik etmiştir.
“Manastır” en sevdiği türküler arasındadır.
Atatürk, sanat ve sanatçıya önem vermeyi vurgulamıştır.
İlk adım, konservatuvarların kurulması olmuştur.
Atatürk, Batı’dan getirilen müzik kültürünü araştırmıştır.
Kitaplarda satırların altını çizerek yerli ve yabancı kaynakları
incelemiştir.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki matematik ve geometri terimlerini dilimize Atatürk kazandırmışır. Bu sözcükleri inceleyiniz.

haric-i kısmet ⇒ bölüm
kabiliyet-i taksim ⇒ bölünebilme
zarb ⇒ çarpı
mazrup⇒ çarpan
mazrubata tefrik ⇒ çarpanlara ayırma
muhit-i daire ⇒ çember
amudi ⇒ dikey
murabba ⇒ kare

b)

“Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”

Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.

Cevap: 

“Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”

perspektif ⇒ Bakış açısı

objektif ⇒ Nesnel

trend ⇒ Eğilim

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bazı anılara ulaşabilirsiniz.

• Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız. 

Aşağıdaki butona tıklayarak araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Çanakkale Savaşı’nın Türk Tarihindeki Önemi

*** Atatürk ve Müzik metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

 

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
88
love
13
clap
11
angry
10
unlike
4
happy
4
sad
3
confused

139 Yorum

Yorum Yap