Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme (8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları)

Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı Sayfa 284-285

Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme (8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları)

ÇAĞDAŞLAŞMADA KADIN HAKLARI

Medeni hukuk, bir ülkede bulunan vatandaşların diğer kişiler ile veya mal varlıklarıyla doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilişkilerinin düzenlenmesidir. 1926’da Türk Medeni Kanunu aile hukukunda kadına tam hak tanımıştır. Türk aileleri bu esasları kolaylıkla benimsemişlerdir. Kadının, aile içinde ve çocukları üzerindeki etkisi hukuki durum ile orantılı olarak kuvvetlenmiş; eş ve ana vasıflarıyla Türk kadını kişiliğini kazanmıştır.

Siyasi haklar bakımından da Türk kadınına Cumhuriyet devrimizde kanunla tanınan haklar, o tarihlerde henüz bu hakları tanımamış olan diğer milletlere de örnek olacak niteliktedir. Siyasi haklar ve onların uygulanması, tarihin seyri içinde ve her coğrafi bölgede çeşitli safhalar gösterir. Çünkü siyasi hak, devlet şekli ile doğrudan doğruya ilgilidir. “Devlet bir milletin hukuki şahsiyetidir.” dendiği zaman bunun içinde kadın ve erkek topluluğunun milleti teşkil ettiği anlaşılır.

Demokratik prensibin en esaslı unsuru, bütün milleti erkek ve kadının temsil etmesidir. Buna göre kanun karşısında sosyal sınıf tanımayan demokratik prensip, millet fertleri arasında erkek ve kadın vatandaşları eşit şartlara göre tanımaya mecburdur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nde bu haklar kanunlaşmış ve tarihî seyrini tamamlamıştır. 3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu, 26 Ekim 1933’te Köy Kanunu, 5 Aralık 1934’te de Milletvekili Seçimi Kanunlarıyla seçme ve seçilme hakkı Türk kadınlarına tanınmıştır. Böylece siyasi alanda Türk kadını hemen bütün haklara sahip olabilmiştir. Devlet ve hükûmet işlerinde sözü geçer ve idarede katkısı olan bir durum kazanmıştır. Bu kanunlar, Atatürk’ün isteği ve İsmet İnönü hükûmetlerinin teklifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edildiği zaman fikirlerini açıklayan milletvekilleri olumlu beyanlarda bulunmuşlardır.

Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 284

(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)

1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?

Cevap: Metinde Türk kadınlarının haklarına nasıl kavuştuğu anlatılıyor.

2. Türk kadını tüm haklarına ne zaman, nasıl kavuşmuştur?

Cevap: Türk kadını haklarına 1926’da Türk Medeni Kanunu ile kavuşmuştur.

3. Türk Medeni Kanunu’nun kadınlara sağladığı haklar nelerdir?

Cevap: Türk Medeni Kanunu, aile hukukunda ve siyasi alanda kadına haklar tanımıştır.

4. “Demokratik prensibin en esaslı unsuru, bütün milleti erkek ve kadının temsil etmesidir.” cümlesinden ne anladığınızı ifade ediniz.

Cevap: Demokrasi kavramı toplumdaki herkes için vardır. Kadın ve erkek için değişmez.

Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 285

Cevap: Amaç-Sonuç / Koşul-Sonuç / Neden-Sonuç

• Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar. (Amaç-Sonuç)
• Vergimizi düzenli ödersek ülkemiz kalkınır. (Koşul-Sonuç)
• Oğuz, 18 yaşını doldurduğu için seçme hakkına sahiptir. ( Neden-Sonuç)

6. Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin taşıdığı duyguları işaretleyiniz.

Cevap: Özlem / Şaşırma / Endişe / Yakınma / Pişmanlık

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “almak” sözcüğü “bürümek, sarmak, kaplamak” anlamında kullanılmıştır?
A) Etrafı mis gibi çiçek kokusu aldı.
B) Paltosunu sırtına aldı, dışarı çıktı.
C) Dün çarşıda cebimden saatimi almışlar.
D) Soğuk aldım galiba, boğazım çok ağrıyor.

Cevap: A

8. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçesini kullanmalıyız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu uyarı dikkate alınmamıştır?
A) O yıllarda Millî Mücadele haberlerini radyodan alıyorduk.
B) Gençler zamanlarının büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyor.
C) Yeni jenerasyon teknolojik gelişmeleri çok iyi takip ediyor.
D) İnsanların hem kendilerine hem de doğaya karşı sorumlulukları vardır.

Cevap: C

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Arabayı sokağın başına park etti, sessizce içeriye girdi.
B) Büyüklerine değer verir, bayramlarda aramayı ihmal etmezdi.
C) Yaşadığı sıkıntının büyüklüğü, yüzünden okunuyordu.
D) Bugün arkadaşlarımı arayacağım ve onlarla buluşacağız.

Cevap: B

***Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme cevapları (Sayfa 284-285) hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
happy
3
clap
1
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

5 Yorum

Yorum Yap