Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları

Gündüzünü Kaybeden Kuş metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 234-236-237-238-239-240-241 (Doğa ve Evren Teması)

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları Sayfa 234

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hayvanların doğal ortamından uzaklaştırılarak bir kafesin içinde yaşamlarını sürdürmeleri konusunda ne düşünüyorsunuz?

(örnek) Hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılıp kafes içinde yaşamlarını sürdürmeleri çok yanlıştır. Hayvanlar da aynı insanlar gibi özgür olmaları gerekir. Onları kafeslere kapatmak insani bir davranış değildir.

2. İnsanların keyif için avlanmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

(örnek) İnsanların keyif için avlanmalarını doğru bulmuyorum. Hayvanları zevklerimiz için kullanmak doğru bir davranış değildir. Hayvanlar da birer canlıdır ve yaşamaya hakları vardır. Zorunluluk olmadıkça hayvanların avlanmasına karşıyım.

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları Sayfa 236

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

Cevap: 

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları - Kelimeler

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları – Kelimeler

2. ETKİNLİK

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yazar metinde hangi tür martılardan söz ediyor? Sözü edilen martıyı hiç duydunuz mu?

Cevap: Bilinen martılardan çok daha büyük ve kanatları çok daha uzun, Güney akdeniz’de “miho” adı verilen açık deniz martılarından bahsediyor.

2. Metinde Miho’nun hangi özelliklerinden söz edilmiştir? Açıklayınız.

Cevap: Çok yükseklere çıkabilmeleri ve çok hızlı uçabilmelerinden söz edilmiştir.

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları Sayfa 237

3. Hacı Süleyman’ın keklik avlamak istemesi ve avlayacak keklik bulamayınca öfkelenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden?

Cevap:(örnek)Bence Hacı Süleyman, savunmasız hayvanları avlamak için elindeki silaha güvenecek kadar aciz ve zavallı bir insandır. Zevk için avlanmak insanlık dışı bir davranıştır.

4. Hacı Süleyman niçin kuşları avlamak istiyor olabilir?

Cevap: Kendini hayvanlardan üstün görmektedir. Kibirli davranmaktadır. Kendi egosunu tatmin etmek istemektedir. Bu nedenle kuşları avlamak istemektedir.

5. “Miho hâlâ gündüzü arıyor ama bulamıyordu.” ifadesiyle yazarın anlatmak istediği ne olabilir?

Cevap: Yazar Miho’nun körlüğünün geçeceğine dair umudu olduğunu fakat bu umudun gerçekleşmediğini anlatmaktadır.

6. Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir?

Cevap: Hayvanlar da insanlar gibi birer canlıdır ve yaşamaya hakları vardır. Zevk için avlanmak insanlığa sığmayan kötü bir davranıştır.

3. ETKİNLİK

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metnini özetleyiniz.

Cevap: 

GÜNDÜZÜNÜ KAYBEDEN KUŞ METNİ ÖZETİ

Hacı Süleyman adlı bir avı keklik avına çıkmıştır. Uzun süre geçmesine rağmen keklik avlayamamış ve bu duruma sinirlenmiştir. O sırada bir martı türü olan miho yuvasından kanatlanır. Hacı Süleyman kuşa doğru ateş eder. Saçmalardan biri kuşun iki gözünü de kör eder. Miho birden karanlığa bürünmüştür. Bu karanlığı aşıp yine maviliklere ulaşacağını umut ederek yükseklere uçar. Yavrularını bulmak için öter. Uzun süre körlükten kurtulmak için ve yavrularını bulabilmek için var gücüyle uçar ve öter. Sonunda yorgun düşer ve ölür.

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları Sayfa 238

4. ETKİNLİK

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metninden alınan cümlelere, uygun söz sanatlarını örnekteki gibi yazınız.

benzetme – karşıtlık – kişileştirme – konuşturma – abartma

Denizin o hırlayan uçurumları, tepetakla dönmüş Niagara şelaleleri gibi havaya yükselirken onlara gün doğdu demektir.

Benzetme

Fırtınasız, açık havada başka bir âlemden geliyormuş gibi, ara sıra uzak bir çağırış
duyulur gibi olur.

Cevap: Benzetme

Artık gece olmuştu, Miho hâlâ gündüzü arıyordu.

Cevap: Karşıtlık

Tanyeri uyanırken keklikler derelerden, yamaçlardan yeni doğan günü bütün kuşlar,
böcekler, taşlar ve denizlerle selamlıyorlardı.

Cevap: Kişileştirme

Bütün ana keklikler, “Merhaba!” diyerek gevezelik ediyor ve “Bir karanlık gece daha
atlattık.” diye birbirlerini kutluyorlardı.

Cevap: Konuşturma

İnsanın hayalini bile korkutan, çıldırtacak yüksekliklere çıkarlar.

Cevap: Abartma

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları Sayfa 239

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâyeleri konu ve kahramanlar bakımından karşılaştırınız.

GÜNDÜZÜNÜ KAYBEDEN KUŞ

Hacı Süleyman yürüye yürüye dik bir
kayalığın dibine vardı. Her yan keklik ötüşü
kesilmişti. Gelgelelim binlerce kekliğin bir taneciği bile meydanda yoktu. Hacı Süleyman
köpeğine kızdı, “Senin burnun mu yok ne?”
Köpek kuyruğunu ardına kıstı ve beş on adım
öteye kaçtı. Hacı Süleyman’ın gözlerini kan
bürümüştü. Bu keklik bolluğundan üç dört çift
olsun vuramasın ha? Tam o sırada önünde
yürüyen köpek yarı havlayış yarı uluyuştan
ibaret bir ses çıkardı. Aynı zamanda da Hacı
Süleyman, başının üzerinde, yükseklerde bir
kanat hışırtısı duydu.

Yüksek bir kayanın tepesinde yumurtlayan bir miho kanada kalkmıştı. Hacı Süleyman
birdenbire çiftesini havaya dikti ve çiftenin iki
gözünü birden ateşledi. Miho kanatlarını topladı, avına saldıran bir şahin gibi aşağıya doğru düştü. Havaya, yolunan bir sürü tüy uçtu.
Kuş sendeledi, denklemini buldu. Ve bir fişek
gibi dosdoğru yükseklere fırladı. Ardı sıra bıraktığı tüyler döne döne yere indi. Yandan gelen saçmaların biri, kuşun bir gözünden öteki
gözüne geçerek ikisini birden kör etmişti. Kuş
artık korkunç ve garip bir karanlıkta uçuyordu.

Halikarnas BALIKÇISI

SON KUŞLAR

Havada ve denizdeki tirşe maviliğin üstünde birtakım esmer damlacıklar görünürdü. Sağa sola oynarlar, sonra bir istikamet
tutturur, bu esmer lekecikler geçip giderlerdi.
Konstantin Efendi onların çok uzaktan geçtiklerini görebilirdi. Gözlerini kısardı. Esmer lekelerin Adalar istikametinde gittiklerini görür,
etrafına bakar, bir tanıdık görecek olursa gözünü kırpar, gökyüzüne bir işaret çakar:

— Bizim pilavlıklar geldi, derdi.

Kuşlar pek yakından geçmişse seslerini
taklit ederek kalın dudaklarıyla dişlerinin arasından onlara seslenirdi. Kuşların çoğunca aldandıklarına, bu sesi duyarak dost sesi sanıp
vapur etrafında bir dönüp uzaklaştıklarına şahit olmuşumdur. Havalar sertleşir, poyrazlar,
lodoslar birbirini kovalar, günün birinde teşrinlerin sonlarına doğru, ılık, hiç rüzgârsız parça
parça oynamayan bulutlu, tatlı, sümbülî günlerde, o, en çığırtkan kafes kuşunu nereden
bulursa bulur, mahalle çocuklarını çağırtır; bin
tanesi iki yüz elli gram et vermeyen sakaları,
isketeleri, floryaları, aralarına karışmış serçeleri gökyüzünden birer birer toplardı.

Sait Faik ABASIYANIK

Cevap:

Konu: Zevk için avlanma

Kahraman: Hacı Süleyman

Konu: Zevk için avlanma

Kahraman: Konstantin Efendi

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları Sayfa 240

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraftan yola çıkarak nesli tükenen hayvanların korunması için yapılması gerekenleri ve nesillerinin tükenme nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız.

“Son yıllarda birçok hayvan türünün yok olduğunu ya da nesillerinin tükenmek üzere olduğunu biliyoruz. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Hayvan Türlerini Koruma Komisyonu, hazırladığı raporda, şu an dünya üzerindeki türlerin %25’inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, 26 memeli türünün 24’ünün yok olma sınırında olduğunu ve geçtiğimiz 100 yıl içerisinde 1000 kadar türün neslinin tükendiğini belirtiyor. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalarda, bir yabani hayvan türünün toplam sayısı 1000’e bile ulaşamıyorsa bu hayvan türünün özel olarak korunması gerektiği vurgulanıyor.”

Dr. Mehmet Borga TIRPAN

Cevap:

Kimi hayvanlar evcilleştirilebilir, kimileri ise doğasından ayrı kalamaz. Yani her hayvanın özellikleri farklıdır. Bizlerin yapması gereken tek şey, hayvanları sevmek ve korumaktır. Gereksiz yere hayvanlar doğalarından uzaklaştırılmamalı örneğin. Hayvanat bahçeleri, barındırdıkları hayvanların doğalarına uygun ortamlar olmalı. Hayvan doğasına müdahale ederek (av gibi) doğal yaşamlarına zarar verilmemeli. Yanlış avlanma sonucu nesli tükenen hayvanlar var. Bu gibi hayvan ırkına ve doğal yaşamına zarar verebilecek her türlü şey yasaklanmalı.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını bulunuz. Doğrularını verilen boşluğa örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

1. Kardeşime hiç kızmıyorum; çünkü çok seviyorum.
Kardeşime hiç kızmıyorum; çünkü onu çok seviyorum.

2. Anneni tanıyoruz ve sonsuz güveniyoruz.
Anneni tanıyoruz ve ona sonsuz güveniyoruz.

3. Bugün yemekte ben pide, o ise çorba içti.
Bugün yemekte ben pide yedim, o ise çorba içti.

4. Müzik dersini çok az, resim dersini ise hiç sevmem.
Müzik dersini çok az severim, resim dersini ise hiç sevmem.

5. Herkes bu duruma çok üzülmüştü, yüzü gülmüyordu.
Herkes bu duruma çok üzülmüştü, kimsenin yüzü gülmüyordu.

6. Fırında pişen yemeğe kaşar koyup kapattım.
Fırında pişen yemeğe kaşar koyup fırını kapattım.

7. Çocuklarımızı sevmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız.
Çocuklarımızı sevmeli, yüreklendirmeli, onlara destek olmalıyız.

8. Dün geceki konser seyircilerin beğenisini kazanmış, eski yıllara götürmüştü.
Dün geceki konser seyircilerin beğenisini kazanmış, onları eski yıllara götürmüştü.

Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları Sayfa 241

8. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde küresel ısınma ile ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını verilen grafik ile destekleyerek bilgilendirici bir metin yazınız. Yararlandığınız kaynağı metnin sonuna ekleyiniz.

Cevap:

(örnek)

KÜRESEL ISINMA

Doğa olayları sonucu ve insanlar tarafından salınan gazların, dünya yüzeyinden güneş ışınlarını tutması sonucunda ortalama sıcaklıkların artışına, küresel ısınma denir.

Dünya nüfusunun artması ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak enerji tüketiminin artması, daha çok fosil yakıt kullanmamıza sebep oluyor.  Bu fosil yakıtların meydana getirdiği gazlar atmosferimizde birikiyor ve küresel ısınmaya yol açıyor.

Küresel ısınma sonucunda dünyamızdaki buzullar erir, yağmurlar artar. Böylece su baskınları meydana gelir. buharlaşmanın artması kuraklığa neden olur. Küresel ısınma nedeniyle ziraat ürünleri de etkilenir, yiyecek sıkıntısı ortaya çıkar. Sıcaklık artışı insan sağlığını da etkiler.

Küresel ısınmayı azaltmak ve engellemek için bir an önce yenilebilir enerji yöntemlerini tercih etmemiz gerekir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bu enerji türlerinin başlıcalarıdır. Fosil yakıt kullanmaktan vaz geçerek, enerji tasarrufu yaparak, küresel ısınmayı yavaşlatabiliriz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı ile ilgili araştırma yapınız. Araştırma yaparken “www.havaizleme.gov.tr” adresinden yararlanabilirsiniz.

Yaşadığınız şehre göre bu araştırmayı siz yapabilirsiniz.

*** Gündüzünü Kaybeden Kuş metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
46
clap
10
angry
9
love
6
unlike
5
confused
1
happy
1
sad

47 Yorum

Yorum Yap