Fiilden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri (25 Tane)


Fiilden fiil yapım ekleri nedir? Fiilden fiil yapım ekleri örnekleri, 25 tane fiilden fiil yapan eklere örnekler içerikte bulabilirsiniz.


Fiiflden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri (25 Tane)

Fiilden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri (25 Tane)


Fiilden Fiil Yapım Ekleri Nedir?

Fiillerin yani eylemlerin kök ya da gövdelerine gelerek yeni bir fiil yapan eklere fiilden fiil yapan ekler (fiilden fiil yapım eki) denir.

Bu ekler, eklendikleri fiilden yeni bir fiil yaparak türemiş fiil üretirler.

Aşağıda fiilden fiil yapan eklere 25 tane örnek verilmiştir.

Fiilden Fiil Yapım Eklerine Örnekler

Not: Fiilden fiil yapım ekleri kırmızı renkle belirtilmiştir. Fiillere gelen “-mak, -mek” mastar ekleri kısa çizgi ( – ) il gösterilmiştir.

1- say- ıkla → sayıkla

2- kov- ala → kovala

3- gül- ümse → gülümse

4- gör- ül → görül

5- bak- ın → bakın

6- git- er → gider

7- yaz- ış → yazış

8- ağla- t → ağlat

9- bil- dir → bildir

10- em- zir → emzir

11- sür- ükle → sürükle

12- ov- ala → ovala

13- an- ımsa → anımsa

14- yaz- ıl → yazıl

15- döv- ün → dövün

16- doğ- ur→ doğur

17- böl- üş → bölüş

18- dinle- t → dinlet

19- in- dir → indir

20- kaz- ıkla → kazıkla

21- yor- ul → yorul

22- çal- ın → çalın

23- şiş- ir → şişir

24- çarp- ış → çarpış

25- bas- tır → bastır

25 Tane İsimden İsim Yapım Ekleri Örnekleri için Tıklayın 25 Tane İsimden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri için Tıklayın 25 Tane Fiilden İsim Yapım Eklerine Örnekler için Tıklayın

Fiilden fiil yapım ekleri nedir? Fiilden fiil yapım ekleri örnekleri, 25 tane fiilden fiil yapan eklere örnekler beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Örnekler İçin Tıklayınız