Fiilden fiil yapım ekleri nedir? Fiilden fiil yapım ekleri örnekleri, 25 tane fiilden fiil yapan eklere örnekler.

Fiilden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri - 25 Tane

Fiilden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri – 25 Tane

Fiilden Fiil Yapım Ekleri Nedir?

Fiillerin yani eylemlerin kök ya da gövdelerine gelerek yeni bir fiil yapan eklere fiilden fiil yapan ekler (fiilden fiil yapım eki) denir.

Bu ekler, eklendikleri fiilden yeni bir fiil yaparak türemiş fiil üretirler.

Aşağıda fiilden fiil yapan eklere 25 tane örnek verilmiştir.

Fiilden Fiil Yapım Eklerine Örnekler

Not: Fiilden fiil yapım ekleri kırmızı renkle belirtilmiştir. Fiillere gelen “-mak, -mek” mastar ekleri kısa çizgi ( – ) il gösterilmiştir.

say- ıkla → sayıkla

kov- ala → kovala

gül- ümse → gülümse

gör- ül → görül

bak- ın → bakın

git- er → gider

yaz- ış → yazış

ağla- t → ağlat

bil- dir → bildir

em- zir → emzir

sür- ükle → sürükle

ov- ala → ovala

an- ımsa → anımsa

yaz- ıl → yazıl

döv- ün → dövün

doğ- ur→ doğur

böl- üş → bölüş

dinle- t → dinlet

in- dir → indir

 kaz- ıkla → kazıkla

yor- ul → yorul

çal- ın → çalın

şiş- ir → şişir

çarp- ış → çarpış

bas- tır → bastır

*** Fiilden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri içeriği hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

25 Tane İsimden İsim Yapım Ekleri Örnekleri için Tıklayın 25 Tane İsimden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri için Tıklayın 25 Tane Fiilden İsim Yapım Eklerine Örnekler için Tıklayın Diğer Örnekler İçin Tıklayınız