Araştırma Konuları

Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) Örnekleri | 30 Tane

Ünsüz benzeşmesine (ünsüz sertleşmesi) örnek olarak gösterilebilecek 30 adet sertleşme örneğini içerikte bulabilirsiniz.

Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) Örnekleri | 30 Tane

Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) Örnekleri | 30 Tane

Ünsüz Sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi) Nedir?

Türkçe dilinde sert ünsüzle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten bir sözcüğe, yumuşak ünsüzlerde “c, d, g” harfleri ile başlayan bir ek geldiğinde, bu ekin başındaki yumuşak ünsüz sert ünsüze dönüşür.

Bu olaya ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi denir.

Ünsüz sertleşmesi olayında yeni bir ses türemez. Var olan yumuşak ünsüz, kendini sert ünsüze benzetmek için sertleşir. Bu nedenle bu olaya sertleşme ya da benzeşme denir.

Bunları Unutmayın:

1- Birleşik kelimelerde, terimlerde ve yabancı kelimelerde ünsüz benzeşmesi aranmaz. Yani bu tür kelimelerde ünsüz sertleşmesi kuralına uyulmamış diyemeyiz. (beşgen, akciğer)

2- Bağlaç olan dahi anlamındaki “da, de” ek olmadığı ve kelimelerden ayrı yazıldığı için sertleşmeye uğramaz. (Hemen koşsak da yetişemeyiz.)

3- Rakamların yazımında da bu kural geçerlidir. Rakama gelen ekin kesme işareti ile ayrılması sizi yanıltmasın. (3’te, 5’te)

Aşağıda ünsüz sertleşmesi (ünsüz benzeşmesi) örnekleri verilmiştir.

Not: Örnekler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) Örnekleri (30 Kelime)

2013 –de → 2013’te

Aç –dır → açtır

Ağaç –dan → Ağaçtan

As –gı → askı

Ayak –da → ayakta

Biç –di → biçti

Coş –gu → coşku

Çalış –gan → çalışkan

Çift –ci → çiftçi

Dolap –da → dolapta

Güneş –den → güneşten

Hafif –dir → hafiftir

Heves –den → hevesten

Irmak –dan → ırmaktan

Kalk –dı → kalktı

Kat –gı → katkı

Kebap –cı → kebapçı

Kes –gin → keskin

Merak –dan → meraktan

Saat 5 –de → saat 5’te

Sarmak –da → sarmakta

Ses –deş → sesteş

Silah –cı → silahçı

Türk –ce → Türkçe

Üç –de → üçte

Yap –dı → yaptı

Yavaş –ca → yavaşça

Yayıldık –ca → yayıldıkça

Yemiş –ci → yemişçi

Yurt –daş → yurttaş