Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Zıt Anlamlı Kelimelere Örnekler (250 Tane)

Zıt anlamlı kelimeler nedir? Zıt anlamlı kelimelere örnekler, 250 tane zıt anlamlı sözcüklere örnekler.

Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlamlı Kelimeler Nedir?

Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan, aralarında çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Başka bir deyişle karşıt anlamlı kelimeler de denir.

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

Bir fiilin olumsuz hal, o fiilin zıt anlamlısı değildir. (“üretmek” fiilinin zıt anlamlısı “üretmemek” değil; “tüketmek”tir.)

Aşağıda zıt anlamlı kelimelere örnek olabilecek 250 tane zıt anlamlı kelime, alfabetik olarak verilmiştir.

Zıt Anlamlı Kelimeler Örnekleri

A

acemi zıt anlamlısı → usta

açık zıt anlamlısı → kapalı

ağır zıt anlamlısı → hafif

ak zıt anlamlısı → kara

akıllı zıt anlamlısı → aptal

alıcı zıt anlamlısı → satıcı

arka zıt anlamlısı → ön

aşağı zıt anlamlısı → yukarı

aynı zıt anlamlısı → farklı

azalmak zıt anlamlısı → çoğalmak

B

bağlamak zıt anlamlısı → çözmek

bakımlı zıt anlamlısı → harap

barış zıt anlamlısı → savaş

baş zıt anlamlısı → son

başlamak zıt anlamlısı → bitirmek

batmak zıt anlamlısı → çıkmak

bayılmak zıt anlamlısı → ayılmak

bedava zıt anlamlısı → ücretli

biniş zıt anlamlısı → iniş

bulmak zıt anlamlısı → kaybetmek

C

cahil zıt anlamlısı → bilgili

cansız zıt anlamlısı → diri

cazip zıt anlamlısı → elverişsiz

cevap zıt anlamlısı → soru

ceza zıt anlamlısı → ödül

cefa zıt anlamlısı → sefa

cesur zıt anlamlısı → korkak

cılız zıt anlamlısı → gürbüz

cömert zıt anlamlısı → cimri

cüzi zıt anlamlısı → çok

Ç

çalışkan zıt anlamlısı → tembel

çare zıt anlamlısı → dert

çapraz zıt anlamlısı → düz

çekici zıt anlamlısı → itici

çekingen zıt anlamlısı → girişken

çılgın zıt anlamlısı → uslu

çile zıt anlamlısı → esenlik

çömez zıt anlamlısı → usta

çözüm zıt anlamlısı → sorun

çürük zıt anlamlısı → sağlam

D

dahil zıt anlamlısı → hariç

dar zıt anlamlısı → geniş

değerli zıt anlamlısı → kıymetsiz

deniz zıt anlamlısı → kara

dert zıt anlamlısı → derman

dinç zıt anlamlısı → bitkin

doğum zıt anlamlısı → ölüm

doymak zıt anlamlısı → acıkmak

düğüm zıt anlamlısı → çözüm

düz zıt anlamlısı → eğri

E

edepsiz zıt anlamlısı → terbiyeli

eğilmek zıt anlamlısı → doğrulmak

eksik zıt anlamlısı → tam

elem zıt anlamlısı → sevinç

ender zıt anlamlısı → bol

erimek zıt anlamlısı → donmak

esir zıt anlamlısı → özgür

evcil zıt anlamlısı → yabani

evli zıt anlamlısı → bekar

eziyet zıt anlamlısı → sefa

F

fakir zıt anlamlısı → zengin

fahiş zıt anlamlısı → ucuz

farklı zıt anlamlısı → aynı

fayda zıt anlamlısı → zarar

fazla zıt anlamlısı → az

fena zıt anlamlısı → iyi

fert zıt anlamlısı → toplum

fevkalade zıt anlamlısı → sıradan

fiyasko zıt anlamlısı → başarı

fuzuli zıt anlamlısı → gerekli

G

galibiyet zıt anlamlısı → mağlubiyet

gece zıt anlamlısı → gündüz

geçici zıt anlamlısı → kalıcı

geçmiş zıt anlamlısı → gelecek

genç zıt anlamlısı → yaşlı

gerçek zıt anlamlısı → hayal

geri zıt anlamlısı → ileri

göçmek zıt anlamlısı → yerleşmek

gömmek zıt anlamlısı → çıkarmak

gür zıt anlamlısı → seyrek

H

hafif zıt anlamlısı → ağır

halsiz zıt anlamlısı → dinç

ham zıt anlamlısı → olgun

hasta zıt anlamlısı → sağlıklı

herkes zıt anlamlısı → hiç kimse

hesaplı zıt anlamlısı → pahalı

hisli zıt anlamlısı → duygusuz

hoş zıt anlamlısı → nahoş

hür zıt anlamlısı → esir

hüzün zıt anlamlısı → sevinç

I

ısınmak zıt anlamlısı → üşümek

ısıtıcı zıt anlamlısı → soğutucu

ıslak zıt anlamlısı → kuru

ıssız zıt anlamlısı → kalabalık

ışıklı zıt anlamlısı → loş

İ

zıt anlamlısı → dış

ileri zıt anlamlısı → geri

inmek zıt anlamlısı → çıkmak

indirim zıt anlamlısı → zam

indirmek zıt anlamlısı → kaldırmak

iniş zıt anlamlısı → çıkış

isyan zıt anlamlısı → itaat

ithalat zıt anlamlısı → ihracat

iyi zıt anlamlısı → kötü

iyimser zıt anlamlısı → kötümser

K

kalabalık zıt anlamlısı → tenha

kalın zıt anlamlısı → ince

kapalı zıt anlamlısı → açık

karışık zıt anlamlısı → düzenli

kaybetmek zıt anlamlısı → bulmak

korkak zıt anlamlısı → cesur

kolay zıt anlamlısı → zor

kuvvetli zıt anlamlısı → zayıf

küçük zıt anlamlısı → büyük

küsmek zıt anlamlısı → barışmak

L

legal zıt anlamlısı → yasa dışı

lezzetli zıt anlamlısı → tatsız

loş zıt anlamlısı → aydınlık

lüks zıt anlamlısı → sade

lüzumlu zıt anlamlısı → gereksiz

M

maddi zıt anlamlısı → manevi

masum zıt anlamlısı → suçlu

mat zıt anlamlısı → parlak

mazi zıt anlamlısı → gelecek

mazlum zıt anlamlısı → zalim

medeni zıt anlamlısı → ilkel

mert zıt anlamlısı → namert

minimum zıt anlamlısı → maksimum

müsrif zıt anlamlısı → cimri

mutluluk zıt anlamlısı → üzüntü

N

nazik zıt anlamlısı → kaba

nefret zıt anlamlısı → sevgi

negatif zıt anlamlısı → pozitif

nemli zıt anlamlısı → kuru

nesnel zıt anlamlısı → öznel

neşe zıt anlamlısı → keder

neşeli zıt anlamlısı → üzgün

netice zıt anlamlısı → neden

nezaket zıt anlamlısı → kabalık

normal zıt anlamlısı → acayip

O

oğlan zıt anlamlısı → kız

olağanüstü zıt anlamlısı → sıradan

olası zıt anlamlısı → kesin

olgun zıt anlamlısı → ham

olumlu zıt anlamlısı → menfi

onarmak zıt anlamlısı → bozmak

onaylamak zıt anlamlısı → reddetmek

onurlu zıt anlamlısı → haysiyetsiz

oturmak zıt anlamlısı → kalkmak

oynak zıt anlamlısı → hareketsiz

Ö

ödül zıt anlamlısı → ceza

ölüm zıt anlamlısı → yaşam

ön zıt anlamlısı → arka

öncü zıt anlamlısı → artçı

örtmek zıt anlamlısı → açmak

övmek zıt anlamlısı → yermek

öz zıt anlamlısı → üvey

özel zıt anlamlısı → resmi

özgür zıt anlamlısı → tutsak

öznel zıt anlamlısı → nesnel

P

pahalı zıt anlamlısı → ucuz

pasif zıt anlamlısı → aktif

peşin zıt anlamlısı → veresiye

pozitif zıt anlamlısı → negatif

profesyonel zıt anlamlısı → amatör

R

rahatlık zıt anlamlısı → buhran

razı zıt anlamlısı → isteksiz

refah zıt anlamlısı → sıkıntı

renkli zıt anlamlısı → soluk

ret zıt anlamlısı → kabul

rica zıt anlamlısı → emir

riyakar zıt anlamlısı → dürüst

romantik zıt anlamlısı → realist

rutubetli zıt anlamlısı → kuru

rüya zıt anlamlısı → gerçek

S

sabah zıt anlamlısı → akşam

sade zıt anlamlısı → gösterişli

saldırı zıt anlamlısı → savunma

sert zıt anlamlısı → yumuşak

seyrek zıt anlamlısı → sık

sığ zıt anlamlısı → derin

siyah zıt anlamlısı → beyaz

son zıt anlamlısı → ilk

sonra zıt anlamlısı → önce

süratli zıt anlamlısı → yavaş

Ş

şamata zıt anlamlısı → sessizlik

şanssız zıt anlamlısı → talihli

şarlatan zıt anlamlısı → dürüst

şefkatli zıt anlamlısı → zalim

şer zıt anlamlısı → iyilik

şımarık zıt anlamlısı → terbiyeli

şimdi zıt anlamlısı → sonra

şişman zıt anlamlısı → zayıf

şişmek zıt anlamlısı → sönmek

şüpheli zıt anlamlısı → kesin

T

tam zıt anlamlısı → eksik

tatlı zıt anlamlısı → acı

tekil zıt anlamlısı → çoğul

tepe zıt anlamlısı → dip

tertip zıt anlamlısı → dağınık

ters zıt anlamlısı → düz

tok zıt anlamlısı → aç

toy zıt anlamlısı → olgun

tutsak zıt anlamlısı → özgür

tümsek zıt anlamlısı → çukur

U

ucuz zıt anlamlısı → pahalı

unutmak zıt anlamlısı → hatırlamak

uslu zıt anlamlısı → yaramaz

uyumak zıt anlamlısı → uyanmak

uzak zıt anlamlısı → yakın

Ü

ücretli zıt anlamlısı → pahalı

ürkek zıt anlamlısı → cesur

üst zıt anlamlısı → alt

üşümek zıt anlamlısı → ısınmak

üvey zıt anlamlısı → öz

üzerinde zıt anlamlısı → altında

üzgün zıt anlamlısı → sevinçli

üzmek zıt anlamlısı → sevindirmek

üzücü zıt anlamlısı → sevindirici

üzüntü zıt anlamlısı → sevinç

V

vadeli zıt anlamlısı → süresiz

vahşi zıt anlamlısı → evcil

var zıt anlamlısı → yok

vebal zıt anlamlısı → sevap

vefalı zıt anlamlısı → hayırsız

vefat zıt anlamlısı → doğum

verimli zıt anlamlısı → kısır

veriş zıt anlamlısı → alış

vermek zıt anlamlısı → almak

viran zıt anlamlısı → sağlam

Y

yabancı zıt anlamlısı → yerli

yakalamak zıt anlamlısı → kaçırmak

yakın zıt anlamlısı → uzak

yalan zıt anlamlısı → gerçek

yalıtkan zıt anlamlısı → iletken

yanılmak zıt anlamlısı → bilmek

yaz zıt anlamlısı → kış

yokuş zıt anlamlısı → iniş

yüksek zıt anlamlısı → alçak

yüzsüz zıt anlamlısı → mahcup

Z

zam zıt anlamlısı → indirim

zarar zıt anlamlısı → kâr

zararlı zıt anlamlısı → yararlı

zayıf zıt anlamlısı → şişman

zemin zıt anlamlısı → tavan

zengin zıt anlamlısı → fakir

zıt zıt anlamlısı → eş

ziyan zıt anlamlısı → kazanç

zor zıt anlamlısı → kolay

züğürt zıt anlamlısı → zengin

İlgili İçerikler:

Eş Anlamlı Kelimelere Örnekler Eş Sesli (Sesteş) Kelimelere Örnek Cümleler

*** Zıt anlamlı Kelimelere Örnekler içeriği hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
66
love
18
clap
15
angry
12
unlike
7
confused
6
sad
3
happy

41 Yorum

Yorum Yap