Türemiş Fiil Örnekleri (25 Tane)

Türemiş fiil nedir? Türemiş fiil örnekleri, içerisinde 25 tane türemiş yapılı fiil bulunan örnek cümleler.

Türemiş Fiil Örnekleri - 25 Tane

Türemiş Fiil Örnekleri – 25 Tane

Türemiş Fiil Nedir?

İsim ya da fiil köklerine bir veya birden çok yapım eki getirilerek oluşturulan fiillere türemiş fiil denir.

Türemiş fiiller isim ya da yine fiil kökünden türetilebilir.

Türemiş bir fiil aynı zamanda fiil gövdesidir. Bir fiil gövdesi yine yapım eki alarak türemiş fiil meydana getirebilir.

Türemiş filler;

1- Fiilden türemiş fiiller

2- İsimden türemiş fiiller

olarak ikiye ayrılır.

Aşağıda 25 tane türemiş fiil örnekleri cümle içerisinde verilmiştir.

Fiilden Türemiş Fiillere Örnekler

Not: Cümle içerisindeki fiilden türemiş fiil örnekleri parantez içerisinde verilmiştir.

Köyümüzün muhtarı herkes tarafından sevilir. (sevil- ⇒ sev- il-)

Eve girmeden önce ayakkabılarını kapının önüne çıkarmalısın. (çıkar- ⇒ çık- ar-)

İtfaiye ekipleri zor da olsa yangını söndürdüler. (söndür- ⇒ sön- dür-)

Tıraş olurken yüzünü kesip kanatmış. (kanat- ⇒ kana- t-)

Yıllardır görmediği amcasına sımsıkı sarıldı. (sarıl- ⇒ sar- ıl-)

Yarın misafirler geleceği için temizliğe girişeceğim. (giriş- ⇒ gir- iş-)

Ev sahibine görünmeden sessizce merdivenlerden indi. (görün- ⇒ gör- ün-)

Köpek, sakladığı kemikleri bulmak için bahçenin her tarafını eşeledi. (eşele- ⇒ eş- ele-)

Kaçak mallar boş bir alanda yakıldı. (yakıl- ⇒ yak- ıl-)

Sıraya yazdığım kopyaların hepsi silinmiş. (silin- ⇒ sil- in-)

Akşama sana özel bir çorba pişireceğim. (pişir- ⇒ piş- ir-)

Yangın nedeniyle uzun süre kapalı kalan dükkan bugün açılacakmış. (açıl- ⇒ aç- ıl-)

Kazandığımız parayı eşit şekilde bölüştük. (bölüş- ⇒ böl- üş-)

İsimden Türemiş Fiillere Örnekler

Not: Cümle içerisindeki isimden türemiş fiil örnekleri parantez içerisinde verilmiştir.

Bahçesindeki fidanları güzelce suladı. (sula- ⇒ su + la-)

Yeni doğan kardeşini çok çabuk benimsedi. (benimse- ⇒ benim + se-)

Dizinin kanadığının farkında değil. (kana- ⇒ kan + a-)

Dolaptaki maden suyu stoğumuz azalıyor. (azal- ⇒ az + al-)

Akşama kadar ağaçlara konan kuşları gözlüyor. (gözle- ⇒ göz + le-)

Konser içim hafta sonu haberleşiriz. (haberleş- ⇒ haber + leş-)

Süt sağdıktan sonra tavukları yemler misin? (yemle- ⇒ yem + le-)

Hatalarına rağmen onu yine de de bağışlıyorum. (bağışla- ⇒ bağış + la-)

Hastalığından sonra çok zayıfladı. (zayıfla- ⇒ zayıf + la-)

Yarına kalırlarsa böreklerin hepsi bayatlayacak. (bayatla- ⇒ bayat + la-)

Onun bu kadar başarılı olmasını niçin garipsiyorsun? (garipse- ⇒ garip + se-)

Yeter artık; sürekli bilgisayarla oynuyorsun! (oyna- ⇒ oyun + a-)

*** Türemiş Fiil Örnekleri içeriği hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

25 Tane Basit Fiil Örnekleri için Tıklayın 25 Tane Birleşik Fiil Örnekleri için Tıklayın Diğer Örnekler İçin Tıklayınız

25 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!